Pascasius Muyters

IDnr.4930, ° voor 1625, + na 26 oktober 1651
DoopselPascasius Muyters werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].1 
LeningRenier Borremans leende aan Pascasius Muyters aan 8 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 oktober 1651. Deze verwijst ook naar Henrick Bervoets als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Aerdt Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Reynier Borremans draagt op tot behoef van Henrick Bervoets een rente van 8 gulden jaarlijks, de helft van 16 gulden jaarlijks, staande aan panden van Pascasij Muijters in Meldelaer. De eerste gichte dateert van 1599 in april als Jan Slegers Aerdt Fredrix 16 gulden jaarlijks gicht. Verkocht voor 150 gulden. Henrick kwam met recht ter gichte.1' 
OverlijdenHij overleed na 26 oktober 1651 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.273.

Christiaen Mynbiers1

IDnr.2569, ° voor 1485, + na 10 oktober 1515
DoopselChristiaen Mynbiers werd gedoopt voor 1485.1 
EigendomChristiaen Mynbiers verkocht een goed aan Arnout Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 oktober 1515. Deze verwijst ook naar Henrick Slegers als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Heer Christiaen Mynbiers met zijn geleverde momber Henrick Slegers verkoopt aan Arnout Frerix zijn huis en hof, palende Mertten Deynen en Vrij Panis ter andere zijde. Verkocht voor 94 Rijnsgulden, waarvan er 40 contant betaald worden. Ende 6 Rijnsgulden die hy hem gegicht heeft dgoider gichte. Daeraff blyft hy geldende twee Rinsgulden ende 9 stuivers altois staen te leggen, die Rinsgulden met 10 Rinsgulden.1' 
OverlijdenHij overleed na 10 oktober 1515.1 
EigendomDe eigendomstransactie van Arnout Fredrix met Mathijs Moens, geacteerd te Lummen [België] op 9 maart 1525, vermeldt eveneens Christiaen Mynbiers; Arnout Frerix alias Bosmans verkoopt aan Mathijs Moens zijn huis en gelege, gekocht van heer Kerstiaen Minbiers. Liggende en staande tussen erven, W. en O. Mertten Dynen en Peeter Stassen en ter 3de of noenzijde de straat. Voor 2 Rijnsgulden Brabants te leggen ten pennink 18. 

bronvermelding(en)

  1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.43.

(vrouw van Matteeuwis Frerix) N.

IDnr.1103, ° voor 1560, + na 1596
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
Doopsel(vrouw van Matteeuwis Frerix) N. werd gedoopt voor 1560 te Lummen? [België]. 
HuwelijkZij huwde met Matteeuwis Frerix, zoon van N3 Frerix en (vrouw van N3) N., voor 1580. 
OverlijdenZij overleed na 1596 te Lummen? [België].1 

Familie

Matteeuwis Frerix ° voor 1560
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.227.

(vrouw van N1) N.

IDnr.2148, ° circa 1600, + na 1645
Stamkaartenafstammelingen van N1 Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N1 Fredrix [boxformaat]
Doopsel(vrouw van N1) N. werd gedoopt circa 1600. 
HuwelijkZij huwde met N1 Fredrix voor 1635. 
OverlijdenZij overleed na 1645. 

Familie

N1 Fredrix ° voor 1610, + na 1645
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1650, boek 40, p.264.

(vrouw van N2) N.

IDnr.12888
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
Huwelijk(vrouw van N2) N. huwde met N2 Frederix voor 1595 te Mechelen-aan-de-Maas? [België]. 

Familie

N2 Frederix ° voor 1575, + na 1610
Kinderen

(vrouw van N3) N.

IDnr.14392
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
Huwelijk(vrouw van N3) N. huwde met N3 Frerix voor 1560 te Lummen? [België].1 

Familie

N3 Frerix ° voor 1540
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 78, 1616, p.264v.