Henricus Frederix

IDnr.13795, ° voor 1565, + na 30 augustus 1588
DoopselHenricus Frederix werd gedoopt voor 1565 te Hoegaarden? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Margareta Vanderwaus en Adam Fredrici op 29 november 1587 te Sint-Truiden [België].1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Aloisia Fredrici op 30 augustus 1588 te Sint-Truiden [België].2
OverlijdenHij overleed na 30 augustus 1588 te Hoegaarden? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S289] Parochieregisters Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, digitaal stadarchief, www.pallas.be/sast/prr, parochie Onze-Lieve-Vrouw, huwelijken I 1580-1627, 1587, p.32.
 2. [S289] Parochieregisters Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, digitaal stadarchief, www.pallas.be/sast/prr, parochie Onze-Lieve-Vrouw, doopsels A 1580-1593, 1588, p.231.

Henricus Frederix

IDnr.14665, ° 13 januari 1794, + 25 mei 1876
VaderPieter Frederix ° circa 1762, + 7 maart 1804
MoederMaria Reijnsberger1 ° voor 1770, + na 18 mei 1827
DoopselHenricus Frederix werd gedoopt op 13 januari 1794 te Bree [België] met als peter Henricus Rijnsberger en als meter Maria Gertudis Burgens.2
HuwelijkHij huwde met Henrica Clauwers, dochter van Joannes Mathias Clauwers en Maria Anna Drieskens, op 18 mei 1827 te Bree [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 10 uur in de voormiddag. De vader van de bruidegom en de ouders van de bruid zijn al overleden. De moeder van de bruidegom is aanwezig en stemt toe. De getuigen zijn Hubert Daniels (60 jaar, smid), Willem Hendrickx (63 jaar, wever), Willem Vincken (55 jaar, wever) en Willem Schrayen (29 jaar, dagloner), allen van Bree.3'
BeroepHij was wever tussen 18 mei 1827 en 24 februari 1828.4 
OverlijdenHij overleed op 25 mei 1876 te Bree [België] in de ouderdom van 82 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 9 uur in de voormiddag in zijn huis buiten de Gerdingerpoort. De aangifte gebeurt door Hubert Housen (53 jaar, timmerman) en Jacobus Meuffels (47 jaar, dagwerker), beiden van Bree.5'

Familie

Henrica Clauwers ° 3 nov 1788, + 27 mei 1857
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S421] Parochieregisters Bree, Rijksarchief Hasselt, 1788, huwelijken, p.347.
 2. [S421] Parochieregisters Bree, Rijksarchief Hasselt, 1794, doopsels, p.202.
 3. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1827, huwelijken, akte 46.
 4. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1828, geboorten, p.7, akte 19.
 5. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1876, overlijdens, p.20v, akte 61.

Henricus Georges Ludovicus Frederix

IDnr.1330, ° 14 oktober 1932, + 24 augustus 2004
VaderPetrus Joannes Josephus Frederix ° 26 oktober 1895, + 14 juli 1967
MoederMaria Juliana Vanhoudt ° 10 september 1903, + 29 oktober 1989
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteHenricus Georges Ludovicus Frederix werd geboren op 14 oktober 1932 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Henricus wordt geboren om 10 uur 's morgens. Vader Petrus komt aangifte doen met als getuigen Jan Hendrik Vanhoudt (33 jaar, landbouwer)en Lucie Stevens (34 jaar), beiden wonende te Heusden.1' 
HuwelijkHij huwde met Rosa Maria Meykens op 9 augustus 1958 te Heusden [België].2 
OverlijdenHij overleed op 24 augustus 2004 in Heusden te Heusden-Zolder [België] in de ouderdom van 71 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt thuis in familiekring.3'
BegrafenisHij werd begraven op 1 september 2004 Heusden, Heusden-Zolder, [België].3 

Familie

Rosa Maria Meykens ° 3 mrt 1933
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek geboorten, 1931-1935, 1932, akte 117.
 2. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).
 3. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2004-08-26/henri-frederix/

Henricus Josephus Frederix

IDnr.3188, ° 12 februari 1850, + na 27 juli 1905
VaderPetrus Joannes Fredrix1 ° 29 augustus 1807, + 24 juni 1860
MoederCatharina Leenders1 ° circa 1817, + 1876
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteHenricus Josephus Frederix werd geboren op 12 februari 1850 te Beverlo [België]. In het document wordt vermeld: 'Henricus Josephus wordt geboren om 3 uur 's namiddags. Vader Petrus Joannes doet aangifte met als getuigen François Theunis (43 jaar) en Caerts (40 jaar), beiden landbouwers uit Beverlo.1'
BeroepHij was dagloner te Leopoldsburg [België] op 20 juni 1872.2 
HuwelijkHij huwde met Angélique Crits, dochter van Marie Thérèse Crits, op 20 juni 1872 te Leopoldsburg [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 11 uur 's morgens. De moeders van bruid en bruidegom zijn aanwezig. De pas gehuwden erkennen meteen hun zoon Pierre Joseph als hun wettelijk kind. De getuigen zijn Hubert Webers (42 jaar, winkelier), Pierre Houben (36 jaar, metser), Joseph Vantongelen (52 jaar, kleermaker) en Joseph Baudelat (41 jaar, politieagent), allen wonende te Leopoldsburg.2'
BeroepHij was dakdekker te Leopoldsburg [België] tussen 1 mei 1877 en 11 januari 1881.3,4 
BeroepHij was dagloner te Leopoldsburg [België] tussen 25 maart 1883 en 5 november 1887.5,6 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Petrus Frederix en Maria Francisca Moons op 29 februari 1888 te Leopoldsburg [België]; Het huwelijk vindt plaats om 11 uur in de voormiddag. De ouders van de bruid zijn aanwezig, maar de ouders van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Alphonse Giegas (28 jaar, witter), Joseph Frederix (37 jaar, herbergier), Lievin Giegas (24 jaar, muzikant) en Léon Seuckens (62 jaar, dagloner). De echtelingen erkennen bij hun huwelijk beide voorkinderen.7
BeroepHij was herbergier te Leopoldsburg [België] tussen 29 februari 1888 en 21 maart 1889.7,8 
BeroepHij was dagloner op 27 juli 1905.9 
OverlijdenHij overleed na 27 juli 1905 te Leopoldsburg? [België].9 

Familie

Angélique Crits ° 12 mrt 1847, + na 27 jul 1905
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S57] Burgerlijke Stand Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1850, geboorten, p.4v, akte 19.
 2. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1872, huwelijken, p.26, akte 10.
 3. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1877, geboorten, p.5, akte 16.
 4. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1881, geboorten, p.2, akte 5.
 5. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1883, geboorten, p.4v, akte 57.
 6. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1887, geboorten, p.20, akte 75.
 7. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1888, huwelijken, p.6, akte 6.
 8. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1889, overlijdens, p.20, akte 75.
 9. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1905, huwelijken, p.16, akte 16.
 10. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1871, geboorten, p.11, akte 40.
 11. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1875, geboorten, akte 8.
 12. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1885, geboorten, p.14v, akte 55.
 13. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1889, overlijdens, p.5v, akte 19.

Henricus Leonardus Frederix

IDnr.1850, ° 6 februari 1898, + 22 december 1959
VaderArnoldus Frederix1 ° 28 maart 1872, + 25 november 1941
MoederAnna Catharina Janssen1 ° 29 juni 1874, + 2 mei 1952
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamHenri. 
GeboorteHenricus Leonardus Frederix werd geboren op 6 februari 1898 te Overpelt [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 7 uur 's morgens. Vader Arnoldus (fabriekswerker, 25 jaar) doet aangifte met als getuigen Jacobus Van Lindt (koperslager, 53 jaar) en Hendrik Giesbers (brievendrager, 40 jaar), allen van Overpelt.1'
HuwelijkHij huwde met Maria Hendrica Sleurs, dochter van Petrus Arnold Sleurs en Catherina Helena Vanduffel, op 18 februari 1927 te Overpelt [België].2 
OverlijdenHij overleed op 22 december 1959 te Overpelt [België] in de ouderdom van 61 jaar.3
BegrafenisHij werd begraven op 26 december 1959 in Lindelhoeven te Overpelt [België].4 

Familie

Maria Hendrica Sleurs ° 3 apr 1902, + 27 mei 1984
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S492] Burgerlijke Stand Overpelt, Rijksarchief Hasselt, 1898, geboorten, p.2v, akte 6.
 2. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Overpelt.
 4. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 24.12.1959, p.17.

Henricus Ludovicus Frederix

IDnr.4330, ° 9 december 1821, + na 25 september 1871
VaderChristianus Frederix1 ° 27 april 1785, + 21 februari 1848
MoederMaria Gertrudis Bamps1 ° 30 november 1784, + 26 mei 1849
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
BeroepHenricus Ludovicus Frederix was schoenmaker. 
GeboorteHij werd geboren op 9 december 1821 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Arnoldus Frederix en Maria Swaab op 26 januari 1845 te Hasselt [België]; De getuigen bij het huwelijk zijn Ludovicus Frederix (23 jaar, schoenmaker en broer van de bruidegom), Josephus Bertrands (29 jaar, schoenmaker), Henricus Rombouts (30 jaar, kleermaker) en Andreas Bas (26 jaar, schoenmaker).2 
HuwelijkHij huwde met Catharina Joanna Swaab, dochter van Joannes Antonius Swaab en Maria Elisabeth Ooms, op 28 september 1851 te Hasselt [België] met als getuigen Arnoldus Frederix, Wilhelmus Christianus Frederix en Joannes Jacobus Swaab. De akte vermeldt: 'De getuigen bij het huwelijk zijn Arnoldus Frederix (35 jaar, dagloner en broer van de bruidegom), Christianus Frederix (25 jaar, kleermaker, broer van de bruidegom), Joannes Jacobus Swaeb (22 jaar, schrijnwerker, broer van de bruid) en Andreas Christiaens (31 jaar, schoenmaker).3' 
OverlijdenHij overleed na 25 september 1871 te Hasselt? [België].4 

Familie

Catharina Joanna Swaab ° 15 aug 1825, + na 25 sep 1871
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1821, geboorten.
 2. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, burgerlijke stand Hasselt, 1845, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1851, huwelijken.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1871, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1847, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1852, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1854, geboorten.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1856, geboorten.
 9. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1858, geboorten.
 10. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1859, geboorten.
 11. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1861, geboorten.
 12. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1863, geboorten.
 13. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1864, geboorten.
 14. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1867, geboorten.
 15. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1869, geboorten.

Henriette Frederix

IDnr.1066, ° 10 maart 1818, + 20 april 1819
VaderHenricus Frederix1 ° 7 juli 1782, + 23 mei 1834
MoederAnna Clara Joors1 ° 5 april 1780, + 11 juli 1857
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteHenriette Frederix werd geboren op 10 maart 1818 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Henriette wordt geboren om 2 uur 's morgens. Vader Henri (36 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Francis Cox (30 jaar, dagloner) en Pieter Sterx (24 jaar, kleermaker), allen van Lummen.1'
OverlijdenZij overleed op 20 april 1819 te Lummen [België] in de ouderdom van 1 jaar. De tekst vermeldt: 'Henriette overlijdt om 8 uur 's morgens als baby van 14 maand. Vader Henri en Jean Smets (34 jaar, landbouwer te Lummen) komen aangifte doen.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1818, geboorten, p.5v.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1819, p.15, akte 66.