Louise Joséphine Pithsy

IDnr.14072, ° 21 december 1902
VaderLéopold Eduard Alfred Pithsy1 ° 23 september 1869
MoederRosalie Frederix1 ° 7 januari 1875
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLouise Joséphine Pithsy werd geboren op 21 december 1902 te Leopoldsburg [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 9 uur 's morgens. Vader Léopold (33 jaar, schoenmaker) doet aangifte met als getuigen Louis Tessens (23 jaar, kleermaker) en Fortuné François Jean Charlier (33 jaar, gemeentesecretaris), allen van Leopoldsburg.1'

bronvermelding(en)

 1. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1902, geboorten, p.27v, akte 103.

Léopold Eduard Alfred Pithsy

IDnr.14068, ° 23 september 1869
VaderFrançois Pithsy1 ° 28 juli 1829, + 11 augustus 1903
MoederMarie Constance Steemans1 ° 11 december 1833, + 26 april 1900
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLéopold Eduard Alfred Pithsy werd geboren op 23 september 1869 te Leopoldsburg [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 2 uur 's morgens. Vader Pierre Joseph (40 jaar, schoenmaker) doet aangifte met als getuigen Frédéric Cruypenninck (49 jaar, sergeant) en Jean Modeste Coppernolle (46 jaar, marichal des logis), allen van Leopoldsburg.1'
BeroepHij was schoenmaker op 6 oktober 1900.1 
HuwelijkHij huwde met Rosalie Frederix, dochter van Henricus Josephus Frederix en Angélique Crits, op 6 oktober 1900 te Leopoldsburg [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur in de voormiddag. De ouders van de bruid en de vader van de bruidegom zijn aanwezig. Zijn moeder is al overleden. De getuigen zijn Jules Pithsy (35 jaar, schoenmaker, broer van de bruidegom), Félicien Pithsy (25 jaar, kleermaker, broer van de bruidegom) en Joseph Frederix (29 jaar, dagloner, broer van de bruid) en Léopold Eynatten (34 jaar, bierhandelaar, oom van de bruid), allen van Leopoldsburg.1'

Familie

Rosalie Frederix ° 7 jan 1875
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1900, huwelijken, p.15, akte 15.
 2. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1901, geboorten, p.8v, akte 31.
 3. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1902, geboorten, p.27v, akte 103.

Marie Planten

IDnr.2872, ° voor 1515, + na 19 juni 1567
DoopselMarie Planten werd gedoopt voor 1515 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met N. Smeekens voor 1540.1 
HuwelijkZij huwde met Jan Moens voor 19 juni 1567 te Lummen? [België].1 
SchenkingMarie Planten schenkt aan Henrick Smeekens volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 19 juni 1567. De akte luidt als volgt: 'Jan Moens als man-momber Marie Planten staat via de Loonse meier aan haar zoon Henrick Smeekens de tocht af van: 1. een stuk erf, de Goer genaamd. Palende Peeter Van Briel, Huybrecht Spuenx, ter derder zijde het Liemelaer en Jan Hoets ter vierder zijde; 2. het bleuxken aan de straat gelegen. Palende de straat, Michiel Tzijen en O. Peeter Van Briel.1' 
LeningDe leningsovereenkomst van Bastiaen Clercx, samen met Mathewis Frerix en Jan Houweycken, met Henrick Smeekens, geacteerd te Lummen [België] op 19 juni 1567, verwijst naar Marie Planten als betrokken partij; 50 Rinsgulden.1 
OverlijdenZij overleed na 19 juni 1567 te Lummen? [België].1 

Familie

N. Smeekens ° voor 1515, + voor 19 jun 1567
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.266v.

Frederik Joannes Plattner

IDnr.8760, ° 13 maart 1815, + na 28 januari 1864
DoopselFrederik Joannes Plattner werd gedoopt op 13 maart 1815 te Maastricht [Nederland]. 
HuwelijkHij huwde met Catharina Hubertina Willems, dochter van Herman Michel Willems en Marie Cornelie Schrijnemaekers, op 28 januari 1864 te Maastricht [Nederland].1 
OverlijdenHij overleed na 28 januari 1864 te Maastricht? [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 184, 1864, huwelijken.

Dionisius Plessers

IDnr.963, ° voor 1640, + na 22 augustus 1663
DoopselDionisius Plessers werd gedoopt voor 1640. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Van Hornick en Catharina Fredrix op 22 augustus 1663 te Lummen [België]; Getrouwd door kapelaan Adrianus Remen.1 
OverlijdenHij overleed na 22 augustus 1663. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, p.84 (p.44).

Camille Pleumeekers

IDnr.12308, ° na januari 1946
VaderRaymond Pleumeekers1 ° 9 januari 1922, + 9 september 1992
MoederJacqueline Frederix1 ° 27 april 1925, + 21 december 1997
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteCamille Pleumeekers werd geboren na januari 1946 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Raoul Blommen in juli 1969 te Hasselt [België].2 

Familie

Raoul Blommen ° voor 1950
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 04.01.1946, p.4.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 26.07.1969, p.8.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 19.08.1970, p.7.
 4. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 21.12.1973, p.14.

Raymond Pleumeekers

IDnr.12305, ° 9 januari 1922, + 9 september 1992
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteRaymond Pleumeekers werd geboren op 9 januari 1922 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Jacqueline Frederix, dochter van Petrus Joannes Hubertus Ludovicus Frederix en Jeanne Keyaerts, in januari 1946 te Hasselt [België].2 
OverlijdenHij overleed op 9 september 1992 te Hasselt [België] in de ouderdom van 70 jaar.1
BegrafenisHij werd begraven op 12 september 1992 te Hasselt [België].1 

Familie

Jacqueline Frederix ° 27 apr 1925, + 21 dec 1997
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 10.09.1992, p.6.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 04.01.1946, p.4.