Oriaen Pijpers1

IDnr.10935, ° voor 1630, + na 17 juni 1949
DoopselOriaen Pijpers werd gedoopt voor 1630 te Heusden? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Christiaen Fredrix, geacteerd te Heusden [België] op 17 juni 1649, vermeldt eveneens Oriaen Pijpers; Oriaen Pijpers als moderne borgemeester van Ter Hoeijcken met ‘vuerstant’ van de meeste partijen van de gemeente draagt op tot behoef van Corst Fredrix een hoveken aan een wijer gelegen aan Wauter Aerts ‘regenoten’ [ten] westen aan Wouter Aerts. En dat voor de som van 16 gulden bb eens, vrij van alle lasten uitgenomen des heren grondcijns. Na [het] opdragen van Oriaen is Korst ter gichte gekomen. Met de laudering van zijn huijsvrouwe Anna Crusens draagt Korst op tot behoef van Wouter Ooms het erf verkregen van Oriaen voorschreven en [dat] in pure mengelinghe [zoals] hierna volgt, en erf om erf warantschap doende voor een goede gicht is Wouter ter gichte komen. Zelf heeft Wouter Ooms in wedermengelinge opgedragen tot behoef van voorschreven Korst Fredrix het erf dat Wouter op deze datum ontvangen heeft van de voorschreven]gemeente, warantschap doende voor een goede gicht en [zo] is Korst ter gichte gekomen.1
OverlijdenHij overleed na 17 juni 1949 te Heusden? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 7 (1599-1694), 1649, p.264v.

Maria Ludovica Pijpops

IDnr.11914, ° 13 augustus 1902, + 14 december 1990
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Ludovica Pijpops werd geboren op 13 augustus 1902 te Donk [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 11 uur 's avonds. Vader Josephus Ludovicus (28 jaar) doet aangifte met als getuigen Henri Ector (62 jaar) en Xaverius Ector (58 jaar), allen landbouwers uit Donk.1'
HuwelijkZij huwde met Ludovicus Josephus Goris, zoon van Carolus Josephus Goris en Maria Hortentia Frederix, na 1925 te Donk? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 14 december 1990 te Lummen [België] in de ouderdom van 88 jaar.2
BegrafenisZij werd begraven op 20 december 1990 in Thiewinkel te Lummen [België].2 

Familie

Ludovicus Josephus Goris ° 3 jun 1904, + 23 feb 1976
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S365] Burgerlijke Stand Donk, Rijksarchief Hasselt, 1902, geboorten, p.9, akte 33.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 17.12.1990, p.6.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 06.10.1997, p.11.

Marcus Pijps

IDnr.7767, ° voor 1635, + na 27 juni 1656
DoopselMarcus Pijps werd gedoopt voor 1635 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Gerardus Vreden op 27 juni 1656 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 27 juni 1656 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1656, doopsels, p.107.

Maria Catharina Pillaerts

IDnr.13510, ° 15 oktober 1821, + 12 november 1902
GeboorteMaria Catharina Pillaerts werd geboren op 15 oktober 1821 te Eigenbilzen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Lambertus Steegen op 29 april 1846 te Eigenbilzen [België].2 
OverlijdenZij overleed op 12 november 1902 in de Woenselstraat te Eigenbilzen [België] in de ouderdom van 81 jaar.3 

Familie

Lambertus Steegen ° 1 sep 1824, + 24 feb 1881
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1821, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1846, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1902, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1865, geboorten.

Ivonne Joanna Pinsart

IDnr.12909, ° 25 mei 1941
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteIvonne Joanna Pinsart werd geboren op 25 mei 1941 te Romershoven [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Georgius Frederix, zoon van August Frederix en Anna Snellings, voor 15 januari 1968 te Waltwilder? [België].1 

Familie

Petrus Georgius Frederix ° 22 jul 1940
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S484] Opzoekingen door Andres Frederix.
 2. [S327] GeneaNet pagina's van Lambert Cuenen, http://gw.geneanet.org/cuenen

Andreas Pinxten

IDnr.5619, ° 28 augustus 1703, + na 23 februari 1748
DoopselAndreas Pinxten werd gedoopt op 28 augustus 1703 te Alken [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Elisabeth Frederix op 23 februari 1748 te Wimmertingen [België].2 
OverlijdenHij overleed na 23 februari 1748 te Wimmertingen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Alken.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Wimmertingen, 1748, doopsels.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Wimmertingen.

Anna Maria Pinxten

IDnr.3921, ° voor 1725, + na 19 juli 1750
DoopselAnna Maria Pinxten werd gedoopt voor 1725.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Franciscus Frederix op 19 juli 1750 te Wimmertingen [België].1
OverlijdenZij overleed na 19 juli 1750.1 

bronvermelding(en)

 1. [S79] Parochieregisters Wimmertingen, Rijksarchief Hasselt, boek 1075, 1750, doopsels.