Petrus Jacobus Frederix

IDnr.7539, ° 22 april 1861, + 19 oktober 1933
VaderArnoldus Frederix1 ° 3 juni 1821, + 3 augustus 1899
MoederCatharina Maria Elisabeth Driesen1 ° 10 november 1833, + na 12 januari 1906
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
NaamvariatiePetrus Jacobus Frederix werd ook Petrus Jacobus Frederiks genoemd.2 
GeboorteHij werd geboren op 22 april 1861 te Hechtel [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 6 uur 's morgens. Vader Arnoldus (38 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Michiel Vandeloo (hoefsmid, 37 jaar) en Jan Froeyen (veldwachter, 46 jaar), allen van Hechtel.3'
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Vanrintel, dochter van Willem Vanrintel en Maria Anna Baeten, op 12 januari 1906 te Eksel [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 2 uur 's namiddags. Enkel de moeder van de bruidegom is aanwezig. De andere ouders zijn al overleden. De getuigen zijn: Joannes Mathijs Bollen (32 jaar, landbouwer), Joannes Michael Bergmans (36 jaar, werkman), Calixtus Aloisius Simkens (36 jaar) en Jan Leonard Zels (59 jaar, dagloner), allen van Eksel.4'
BeroepHij was landbouwer tussen 12 januari 1906 en 19 oktober 1933.4,5 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Elisabeth Vanrintel op 19 januari 1924 te Eksel [België]; Zij overlijdt om 9 uur 's avonds. Haar man Petrus Jacobus doet aangifte met als getuige Petrus Adriaan Cuyvers (57 jaar, koperslager), beiden van Eksel.6
OverlijdenHij overleed op 19 oktober 1933 in Hoksent te Eksel [België] in de ouderdom van 72 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om halfzes 's namiddags. Zijn zoon Petrus Henricus doet aangifte met als getuige Clement Dierick (57 jaar, veldwachter), beiden van Eksel.5'

Familie

Elisabeth Vanrintel ° 11 apr 1871, + 19 jan 1924
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S55] Burgerlijke Stand Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1857, huwelijken, p.10, akte 29.
 2. [S149] Opzoekingen door Eddy Frederix.
 3. [S55] Burgerlijke Stand Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1861, geboorten, p.4v, akte 14.
 4. [S151] Burgerlijke Stand Eksel (origineel), Archief gemeente Hechtel-Eksel, 1906, huwelijken, akte 2.
 5. [S151] Burgerlijke Stand Eksel (origineel), Archief gemeente Hechtel-Eksel, 1933, overlijdens, akte 34.
 6. [S151] Burgerlijke Stand Eksel (origineel), Archief gemeente Hechtel-Eksel, 1924, overlijdens, akte 2.

Petrus Jacobus Frederix1

IDnr.14219, ° 26 oktober 1870, + 23 februari 1871
VaderPetrus Leonardus Frederix2 ° 4 oktober 1848, + 18 april 1932
MoederMaria Ida Vanvelthoven2 ° 28 februari 1847, + 11 augustus 1901
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePetrus Jacobus Frederix werd geboren op 26 oktober 1870 te Hechtel [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 3 uur 's morgensin het huis, gelegen in de Kamert. Vader Peter Leonard (22 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Gerardus Damen (30 jaar, landbouwer) en Jan Froeyen (55 jaar, brigadier-veldwachter), allen van Hechtel.2'
OverlijdenHij overleed op 23 februari 1871 te Hechtel [België]. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 5 uur 's avonds in het huis op het Schooreinde. Vader Leonardus (23 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuige Jacobus Vanderlinden (29 jaar, hoefsmid), beiden van Hechtel.1' 

bronvermelding(en)

 1. [S55] Burgerlijke Stand Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1871, overlijdens, p.24v, akte 7.
 2. [S55] Burgerlijke Stand Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1870, geboorten, p.6, akte 20.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.72, ° 20 mei 1824, + 5 september 1881
VaderChristianus Frederickx1 ° 30 augustus 1789, + 24 januari 1838
MoederIda Reckers1 ° 5 mei 1805, + 11 juli 1872
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 20 mei 1824 te Hechtel [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 10 uur in de voormiddag. Vader Christiaan (34 jaar, akkerman) doet aangifte met als getuigen Gerardus Even (45 jaar, onderwijzer) en Gerardus Ackermans (60 jaar, veldwachter), allen van Hechtel.1'
MilitieHij was loteling in 1843 te Hechtel [België].2 
HuwelijkHij huwde met Anna Elisabeth Veekmans, dochter van Hendrik Veekmans en Maria Elisabeth Hotelmans, op 12 november 1849 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 4 uur in de namiddag. De vader van de bruid en de moeder van de bruidegom zijn aanwezig en stemmen toe. De moeder van de bruid en de vader van de bruidegom zijn aanwezig zijn ale overleden. De getuigen zijn Henri Joseph Vanderhoeydonck (55 jaar, landbouwer), Jan Antoin Victor Slangen (52 jaar, gemeenteontvanger), Jan Renaux (42 jaar, winkelier), Pieter Put (46 jaar, landbouwer), allen van Heusden).3'
BeroepHij was dagloner in Ubbersel te Heusden [België] tussen 12 november 1849 en 1 oktober 1850.3,4 
BeroepHij was koopman in boter te Heusden [België] tussen 29 april 1853 en 5 oktober 1856.5,6 
BeroepHij was herbergier te Heusden [België] op 8 mei 1858.7 
HuwelijkHij huwde met Maria Anna Cops, dochter van Maria Gertrudis Cops, op 12 augustus 1865 te Heusden [België].8 
BeroepHij was voerman te Heusden [België] voor 5 september 1881.9 
OverlijdenHij overleed op 5 september 1881 in Ubbersel te Heusden [België] in de ouderdom van 57 jaar. De tekst vermeldt: 'Pieter Jan overleed om 11 uur 's avonds. Het overlijden werd aangegeven door Felix Oyen (48 jaar, herbergier) en Christiaan Daniels (54 jaar, landbouwer), beiden van Heusden.9'

Familie

Anna Elisabeth Veekmans ° 1 apr 1828, + 12 mei 1864
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S55] Burgerlijke Stand Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1824, geboorten, p.11, akte 26.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, huwelijken,1849, p.18, akte 6.
 3. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1849, huwelijken, p.18, akte 6.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1850, geboorten p.9, akte 35.
 5. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1853, geboorten, .p.30, akte 22.
 6. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1856, overlijdens, p.32, akte 14.
 7. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1858, akte 22.
 8. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1865, huwelijken, akte 9.
 9. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1881, overlijdens, p.9, akte 31.
 10. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1853, geboorten, p.6, akte 19.
 11. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1854, geboorten, p.8, akte 28.
 12. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1858, geboorten, akte 22.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.160, ° 1 januari 1885, + 10 augustus 1915
VaderLudovicus Franciscus Frederix ° 30 september 1849, + 24 februari 1901
MoederMaria Virginia Swijns ° 16 september 1843, + 25 maart 1900
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 1 januari 1885 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Petrus Joannes wordt geboren om 2 uur 's morgens. De geboorte wordt aangegeven door vader Franciscus Ludovicus. De getuigen zijn Jan Michiel Convents (60 jaar, veldwachter te Heusden) en Joseph Put (28 jaar, landbouwer te Heusden).1' 
BeroepHij was landbouwer in Ubbersel te Heusden [België] voor 10 augustus 1915.2 
OverlijdenHij overleed op 10 augustus 1915 in Ubbersel te Heusden [België] in de ouderdom van 30 jaar. De tekst vermeldt: 'Petrus Joannes overlijdt om 4 uur 's namiddags in het huis nummer 28. Het overlijden wordt aangegeven door Donaat Gustaaf Aerts (60 jaar, landbouwer) en Joannes Leopoldus Aechten (30 jaar, kapelaan), beiden wonende te Heusden.2'

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1885, p.1, akte 1.
 2. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1911-1920, 1915, overlijdens, p.5v, akte 18.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.874, ° 24 februari 1907, + 27 oktober 1976
VaderJosephus Frederix1 ° 3 juli 1875, + 23 juni 1946
MoederMaria Theresia Henrica Reijnders1 ° 14 april 1874, + 8 november 1942
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamPieter. 
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 24 februari 1907 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Petrus wordt geboren om 4 uur 's namiddags. Vader Josephus (31 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Franciscus Lemmens (67 jaar, winkelier) en Remigius Put (40 jaar, landbouwer), allen van Heusden.1'
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Bertha Maria Alenus en Petrus Franciscus Frederix op 5 februari 1941 te Heusden [België]; Het huwelijk wordt afgesloten om 10 uur 's morgens. Getuigen zijn Pieter Frederix (33 jaar en broer van de bruidegom) en Louis Engelen (21 jaar), beiden landbouwers te Heusden.2
OverlijdenHij overleed op 27 oktober 1976 te Bree [België] in de ouderdom van 69 jaar.

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1907, geboorten, p.3, akte 9.
 2. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek huwelijken, 1940-1945, 1941, akte 5.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.1851, ° 7 mei 1900, + 16 januari 1985
VaderArnoldus Frederix1 ° 28 maart 1872, + 25 november 1941
MoederAnna Catharina Janssen1 ° 29 juni 1874, + 2 mei 1952
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat] (#1)
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat] (#2)
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat] (#1)
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat] (#2)
RoepnaamJan. 
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 7 mei 1900 te Overpelt [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 9 uur 's morgens. Vader Arnoldus (fabriekswerker, 28 jaar) doet aangifte met als getuigen Jan Mathijs Achten (dienstknecht, 55 jaar) en Jan Vanduffel (dagloner, 25 jaar), allen van Overpelt.1'
HuwelijkHij huwde met Maria Barbara Francisca Cremers, dochter van Peter Antoon Cremers en Catharina Elisabeth Paesen, op 30 december 1925 te Overpelt [België].2 
OverlijdenHij overleed op 16 januari 1985 te Overpelt [België] in de ouderdom van 84 jaar.3
BegrafenisHij werd begraven op 19 januari 1985 in Lindelhoeven te Overpelt [België].3 

Familie

Maria Barbara Francisca Cremers ° 5 aug 1906, + 6 sep 1985
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S492] Burgerlijke Stand Overpelt, Rijksarchief Hasselt, 1900, geboorten, p.13, akte 48.
 2. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 18.01.1985, p.6.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.2941, ° 26 september 1844, + 18 augustus 1910
VaderLeonardus Frederix ° 25 december 1810, + 8 januari 1867
MoederMaria Catharina Deferme ° 24 november 1821, + 2 augustus 1853
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 26 september 1844 te Zolder [België]. In het document wordt vermeld: 'De getuigen bij de aangifte zijn Pieter Jan Swijns en Jan Baptist Peeters.1' 
OverlijdenHij overleed op 18 augustus 1910 te Kuringen [België] in de ouderdom van 65 jaar. 

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358705, 1844, akte 117.