Gerardus Reijmen

IDnr.3967, ° voor 1750, + na 4 maart 1770
DoopselGerardus Reijmen werd gedoopt voor 1750.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Gerardus Reijmen op 4 maart 1770 te Tessenderlo [België].1
OverlijdenHij overleed na 4 maart 1770.1 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 919, 1770, doopsels, p.326.

Joannes Reijmen

IDnr.3304, ° voor 1650, + na 1 juni 1671
DoopselJoannes Reijmen werd gedoopt voor 1650 te Beverlo? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Fredrix op 1 juni 1671 te Beverlo [België].1
OverlijdenHij overleed na 1 juni 1671.1 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1671, doopsels, p.3.

Joannes Baptistus Reijmen

IDnr.2352, ° 4 oktober 1794, + 23 april 1831
VaderGerardus Reijmen ° 4 maart 1770, + 26 april 1810
MoederAnna Maria Tielemans ° 25 november 1760, + 30 september 1822
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselJoannes Baptistus Reijmen werd gedoopt op 4 oktober 1794 te Kwaadmechelen [België] met als peter Joannes Baptistus Berghmans en als meter Anna Maria Engelen. De akte vermeldt: 'Joannes Baptistus vormt met zijn broer Petrus Dominicus een tweeling.1'
BeroepHij was labeurman te Tessenderlo [België] op 5 februari 1820.2 
HuwelijkHij huwde met Anna Elisabeth Wouters, dochter van Petrus Franciscus Wouters en Anna Cox, op 5 februari 1820 te Kwaadmechelen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 10 uur 's morgens. De moeder van de bruidegom is aanwezig. De getuigen zijn Petrus Henricus Reijmen (32 jaar, labeurman en broer van de bruidegom), Franciscus Cuijpers (35 jaar, labeurman en kozijn van de bruid), Henricus N. (48 jaar, veldwachter) en Felix Cruijsberghs (29 jaar, koster), allen van Kwaadmechelen.3'
BeroepHij was landbouwer te Kwaadmechelen [België] op 7 november 1827.4 
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabeth Rijnders tussen 7 november 1827 en 23 april 1831 te Peer? [België].5 
BeroepHij was dagwerker te Peer [België] voor 23 april 1831.5 
OverlijdenHij overleed op 23 april 1831 te Peer [België] in de ouderdom van 36 jaar. De tekst vermeldt: 'Joannes Baptistus overlijdt om 3 uur 's morgens in het huis van Servaes Rijnders, gelegen aan de Deusterkapel. De aangifte gebeurt door Servaes Rijnders (45 jaar, schoonbroer van de overledene) en Jan Servaes (28 jaar), beiden landbouwers te Peer.5'

Familie

Anna Elisabeth Wouters ° 4 okt 1787, + 7 nov 1827
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S83] Parochieregisters Kwaadmechelen, Rijksarchief Hasselt, boek 501, 1794, doopsels, p.47.
 2. [S80] Burgerlijke Stand Kwaadmechelen, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, p.3, akte 8.
 3. [S80] Burgerlijke Stand Kwaadmechelen, Rijksarchief Hasselt, 1820, huwelijken, p.3, akte 8.
 4. [S80] Burgerlijke Stand Kwaadmechelen, Rijksarchief Hasselt, 1827, overlijdens, p.19, akte 58.
 5. [S52] Burgerlijke Stand Peer, Rijksarchief Hasselt, 1358591, 1831, overlijdens, akte 30.
 6. [S80] Burgerlijke Stand Kwaadmechelen, Rijksarchief Hasselt, geboorten, p.21v, akte 60.

Petrus Dominicus Reijmen

IDnr.3959, ° 4 oktober 1794
VaderGerardus Reijmen1 ° 4 maart 1770, + 26 april 1810
MoederAnna Maria Tielemans1 ° 25 november 1760, + 30 september 1822
DoopselPetrus Dominicus Reijmen werd gedoopt op 4 oktober 1794 te Kwaadmechelen [België] met als peter Joannes Baptistus Mangelschots en als meter Anna Elisabeth Geuens. De akte vermeldt: 'Joannes Baptistus vormt met zijn broer Petrus Dominicus een tweeling.1'

bronvermelding(en)

 1. [S83] Parochieregisters Kwaadmechelen, Rijksarchief Hasselt, boek 501, 1794, doopsels, p.47.

Gertrudis Reijmens

IDnr.1173, ° voor 1660, + na 15 mei 1683
DoopselGertrudis Reijmens werd gedoopt voor 1660. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Tijsmans op 15 mei 1683 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 15 mei 1683. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, 1683, doopsels, p.8 (p.5).

Adrianus Reijnders

IDnr.3849, ° 15 maart 1634, + na 27 november 1656
DoopselAdrianus Reijnders werd gedoopt op 15 maart 1634 te Tessenderlo [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Arnoldus Fredrix op 27 november 1656 te Tessenderlo [België].2
OverlijdenHij overleed na 27 november 1656.1 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1656, doopsels.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 917, 1656, doopsels, p.65.

Aerdt Reijnders1

IDnr.2765, ° voor 1580, + tussen 18 maart 1619 en 17 januari 1647
DoopselAerdt Reijnders werd gedoopt voor 1580 te Lummen? [België].1 
LeningAerdt Fredrix leende aan Aerdt Reijnders de som van 200 Rinsgulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 14 juli 1611. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Reijnders leent van Aerdt Frerix 200 Rinsgulden à 6 %. Pand: 1. Stuik erf, de Driessen, palende W. Minbiers stege, O. Jan Driessch, Z. Peeter Neven en het Witbloeck, N. Peeter Aerdts en genoemde Aerdt Reijnders. Lijcop: 10 stuivers. P.S. Op 18 maart 1619 kwijt Aerdt Frerix de panden van Aerdt Reijnders van de helft van voornoemde rente. Op 12 juli 1619, kwijting van de andere helft, tussen dezelfde personen.1' 
EigendomAerdt Reijnders verkocht een goed aan Adrianus Minbiers volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 18 maart 1619. Deze verwijst ook naar Aerdt Fredrix en Herman Hoelsteens als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Reijnders verkoopt aan Oriaen Minbiers de Achterste Driessch, palende Peter Aerdts, Jan Driessch, Peter Neven en de koper. Voor 200 Rinsgulden en 14 Rinsgulden tot een kermesse voor verkopers vrouw. Op de gichtdag moeten 100 gulden en de kermesse betaald worden. Voor de andere 100 gulden neemt Minbiers een hypotheek van 100 gl. à 6% over, die Aerdt Frerix op Reijnders pand, de gehele Driessch, had. Minbiers legde die af op 12 juli 1619. Oriaen Minbiers moete zijn weg nemen over zijn eigen erve om op het gekochte goed te komen. Zo het perceel wordt vernaderd, dan moeten die 'vernaderaars' een andere weg zoeken.
Aerdt Reijnders zal een dam mogen leggen op Oriaen Minbiers erven, om het water komende uit de Borchgracht te mogen wegen op sijn driessch. Wordt het vernaderd, dan moet de koper een dobbele Albertus krijgen voor de moeite. Godtspennink: 3 stuivers.
Op 2 mei 1619 heeft Herman Hoelsteens bevestigd de drie kerkeroepen gedaan te hebben.2'
 
OverlijdenHij overleed tussen 18 maart 1619 en 17 januari 1647 te Lummen? [België].3,2 
LeningDe leningsovereenkomst van Peeter Kelchtermans, geacteerd te Lummen [België] op 17 januari 1647, vermeldt eveneens Aerdt Reijnders.3 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.116v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.205.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.166.