Petrus Moeskens

IDnr.3788, ° 9 februari 1671
VaderMelchior Mueskens1 ° voor 1640, + na 9 oktober 1682
MoederCatharina Fredricx1 ° voor 1645, + 25 augustus 1685
Stamkaartenafstammelingen van N1 Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N1 Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Moeskens werd gedoopt op 9 februari 1671 te Beringen [België] met als peter Franciscus Teunis en als meter Margareta Bervoets.1

bronvermelding(en)

  1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1671, geboorten, p.31.

Mieke Moeys

IDnr.7573, ° 30 januari 1965
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMieke Moeys werd geboren op 30 januari 1965.1 
HuwelijkZij huwde met Luc Frederix, zoon van Albert Frederix en Maria Thijs, voor 1993.1 

Familie

Luc Frederix ° 11 jun 1963
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S149] Opzoekingen door Eddy Frederix.

Nathalie Moinnil

IDnr.6456, ° na 1970
VaderLeon Moinnil
MoederSonja Frederix1 ° september 1950
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteNathalie Moinnil werd geboren na 1970. 

bronvermelding(en)

  1. [S104] GeneaNet pagina's van Marc Geladi, http://gw.geneanet.org/geladim

Tielman Mollers

IDnr.2616, ° voor 1530
DoopselTielman Mollers werd gedoopt voor 1530 te Lummen? [België].1 
EigendomTielman Mollers verkocht een goed aan Peeter Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 12 november 1556. De akte luidt als volgt: 'Tielman Mollers verkoopt via de Loonse meier aan Peter Bosmans alias Ffrerix, zijn huis met de hove, palende met 2 zijden de straat en O. Anthonis Joncktys. Voor 38 Rynsgulden boven alle lasten. Goetspenninck: 3 stuivers. Lycop: 2 Rynsgulden. Nog een gelt wijn voor de meier voor het laten branden van de kaarsen.
Voorwaarde: Tielman Mollers zal zijn leven lang de woning hebben en gebruiken. Dingen (?) zal haar woning hebben tot St.Jansmisse. De huur daarvan zal Tielman trekken. De koper moet de schouw boven het dak doen maken en het dak en wanden onderhouden.
Tielman Mollers zal ook zijn leven lang een wermoesbedde onderhouden vanden styl aen die duere nae die straete toe wyt.
Gelte, maat van vloeistoffen, inzonderheid bier en wijnmaat, ook stoop genoemd. Inhoud 2 potten of 4 pinten; 1 aam bevat 48 gelten of 96 potten. Uit: Stallaerts glossarium.
P.S. Op 7 februari 1566 stylo Leodiensis, heeft Jacop Cannarts, Peter Frerix en zijn panden 1 Rynsgulden 'sjaars gekweten. Jacop Cannarts belooft zijn vrouw in te brengen om dit te lauderen.'
 
AflossingPeeter Fredrix ontving van Tielman Mollers de terugbetaling van een lening van 12 Rijnsgulden aan ½ mud rogge intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 februari 1557. De akte luidt als volgt: 'Jan Smolders alias Buysen leent van Neesken Driesmans, vertegenwoordigd door Aernout Vanden borne der alde, 12 Rijnsgulden à ½ mud rogge 'sjaars. Pand: al zijn goederen binnen de Vrijheid.
1 Philipsgulden voor 25 stuivers. 1 stuiver voor 1 stuiver. 1 dobbel stuiver voor 2 stuivers.
Smolders mag het koren kwijten met 4 ½ stuiver Brabants per vat.
In de marge: anno 1557, 25 februari heeft Lambrecht Seeghers als erfman, Peter Fredrix alias Bosmans als erfman van Tielman Smolders (gekocht in hetzelfde, zoals te zien is in het swert boeck) dit ½ mud rogge gekweten.
(Als datum wordt nog vermeld: op jaargeding Dionyisi).2'
 
NaamvariatieHij werd ook Thielman Smolders genoemd.2 
OverlijdenHij overleed na 25 februari 1557 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.169v.
  2. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.93v.

Anna Mombers1

IDnr.2549, ° 6 september 1646, + na 4 februari 1671
VaderConstantinus Mombers1 ° voor 1625, + na 6 september 1646
MoederMargareta N.1 ° voor 1625, + na 6 september 1646
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselAnna Mombers werd gedoopt op 6 september 1646 te Heusden [België] met als peter Michael Hermans en als meter Helena Jans.2
HuwelijkZij huwde met Hubertus Daniels, zoon van Daniel Daniels en Maria Geers, op 20 mei 1670 te Heusden [België] met als getuigen Willebrordus Van Obbelen en Daniel Daniels. De akte vermeldt: 'In de huwelijksakte staat vermeld dat Daniel de vader is van de bruidegom.3'
OverlijdenZij overleed na 4 februari 1671 te Heusden? [België].1 

Familie

Hubertus Daniels ° 26 okt 1644, + na 26 jun 1698
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 368, p.82.
  2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 368, 1646, doopsels, p.82.
  3. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 368, 1670, doopsels, p.122.

Constantinus Mombers

IDnr.2564, ° voor 1625, + na 6 september 1646
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselConstantinus Mombers werd gedoopt voor 1625 te Heusden? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Margareta N. voor 1646 te Heusden? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 6 september 1646 te Heusden? [België].1 

Familie

Margareta N. ° voor 1625, + na 6 sep 1646
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 368, p.82.