Petrus Arnoldus Fredrix1

IDnr.9612, ° circa 1798, + 30 september 1872
VaderEgidius Fredrix2 ° 10 september 1766, + 5 mei 1849
MoederCatharina Sours2 ° 30 december 1766, + 20 januari 1837
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Arnoldus Fredrix werd gedoopt circa 1798 in Melveren te Sint-Truiden [België].2 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Catharina Elisabeth Fredrix en Engelbertus Waltherus Claes op 6 juli 1833 te Sint-Truiden [België]; Het huwelijk heeft plaats om half twee 's namiddags. De ouders van de bruid en de bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Petrus Arnoldus Frederix (landbouwer, 33 jaar en broer van de bruid), Petrus Dedoms (herbergier, 60 jaar), Jacobus Agtdenbrouckx (herbergier, 55 jaar) en Adrianus Boes (schrijver, 44 jaar), allen van Sint-truiden.3
OverlijdenHij overleed op 30 september 1872 te Hasselt [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1872, overlijdens.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Truiden, 1833, huwelijken.

Petrus Bernardus Fredrix

IDnr.302, ° 21 oktober 1769, + 17 februari 1823
VaderChristianus Fredrix ° 4 maart 1736, + 7 mei 1796
MoederChristina Lemmens ° 22 maart 1740, + 29 november 1804
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Bernardus Fredrix werd gedoopt op 21 oktober 1769 te Lummen [België] met als peter Lambertus Belien en als meter Anna Helena Frederix.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Henricus Fredrix en Anna Catherina Persoons op 29 januari 1791 te Heusden [België]; Het huwelijk wordt ingezegend met het rode zegel.2 
BeroepHij was huisknecht te Heusden [België] circa 1796.3 
BeroepHij was dienstknecht te Kermt [België] voor 17 februari 1823.4 
OverlijdenHij overleed op 17 februari 1823 te Kermt [België] in de ouderdom van 53 jaar.4 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.13.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.190.
 3. [S3] Volkstelling Heusden 1795-1796, Rijksarchief Hasselt.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg.

Petrus Franciscus Fredrix

IDnr.1267, ° circa 1744, + 9 september 1827
VaderFranciscus Frederix ° voor 1720, + na 1744
MoederMargarita Langenakers ° voor 1720, + na 22 augustus 1746
Stamkaartenafstammelingen van Franciscus Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Franciscus Frederix [boxformaat]
DoopselPetrus Franciscus Fredrix werd gedoopt circa 1744 te Paal [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Theresia Put, dochter van Joannes Put en Maria Christina Swerts, voor 8 augustus 1777 te Paal [België]. De akte vermeldt: 'In de geboorteakte van hun dochter Anna Elisabetha staat dat ze in Paal gehuwd zijn.2' 
OverlijdenHij overleed op 9 september 1827 in Tervant te Paal [België]. De tekst vermeldt: 'Pieter Frans overlijdt om 11 uur 's avonds in zijn huis in Tervant. De aangifte gebeurt door Jan Michiel Claes (48 jaar) en Michiel Langenakers (49 jaar), beiden landbouwers te Paal.3'

Familie

Maria Theresia Put ° 15 apr 1756, + na 31 aug 1798
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 711, p.61, akte 33.
 2. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 711, p.7, akte 19.
 3. [S50] Burgerlijke Stand Paal, Rijksarchief Hasselt, 1827, overlijdens, p.24.

Petrus Joannes Fredrix

IDnr.214, ° 15 maart 1772, + 31 januari 1837
VaderHenricus Fredrix ° 15 mei 1746, + 28 februari 1785
MoederCatharina Elisabetha Knapen ° 4 september 1748, + 19 oktober 1783
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Joannes Fredrix werd gedoopt op 15 maart 1772 te Lummen [België] met als peter Petrus Fredrickx en als meter Catharina Agnes Timmermans.1 
ReliefNa het overlijden van Henricus Fredrix en Catharina Elisabetha Knapen releveren Petrus Leonardus Fredrix, Petrus Joannes Fredrix, Maria Catherina Fredrix, Antonius Frederix en Paulus Fredrix, samen met Christianus Fredrix en Jan Maris als voogd op 7 april 1785 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix [oudste broer van Henricus] en Jan Maris [schoonbroer van Catharina Knapen] zijn de voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Henricus Frederix en Catharina Knapen: Leonardus, Jan, Marie, Catharien, Antoen, en Paulus Frederix. Het gaat over een relief betreffende een bempt gelegen te Molem, het Baemdonck genaamd, ten oosten palend aan het gemeijn Baemdonck, ten zuiden aan schepen Wilborts, ten westen aan juffrouw Malsen, ten noorden aan de beek. Een tweede bempt gelegen te Genebos ten oosten palend aan Jan Van Herle, ten zuiden aan de beek, ten westen aan Leonardus Daniels, ten noorden aan pater Van Eerdewegh.2' 
VolkstellingHij werd geregistreerd bij de volkstelling van circa 1795 te Heusden [België].3 
BeroepHij was dienstknecht te Heusden [België] circa 1795.3 
BeroepHij was dienstknecht te Koersel [België] op 6 september 1803.4 
HuwelijkHij huwde met Maria Josephina Slegers, dochter van Joannes Slegers en Margareta Centens, op 6 september 1803 te Koersel [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats op 19 fructidor an XI van de Republikeinse kalender. De getuigen zijn Casimir Nulens (25 jaar), Jan Frederik Slegers (27 jaar), Jan Lenarts (37 jaar) en Pieter Convents (40 jaar), allen landbouwers te Koersel.4'
BeroepHij was landbouwer te Koersel [België] op 10 maart 1805.5 
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Beckers, dochter van Gasparus Beckers en Elisabeth Put, op 22 juli 1811 te Koersel [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen bij het huwelijk zijn Paulus Fredrix, broer van de bruidegom (28 jaar, landbouwer), Joannes Antonius Geladi (31 jaar, dienstknecht), Jan Thielemans (61 jaar) en henricus Beerten (30 jaar, handelaar) allen wonende te Koersel.6'
BeroepHij was molenaarsknecht te Koersel [België] tussen 22 juli 1811 en 21 december 1817.6,7 
BeroepHij was dienstknecht te Koersel [België] op 27 januari 1815. 
BeroepHij was dagloner te Koersel [België] voor 31 januari 1837.8 
OverlijdenHij overleed op 31 januari 1837 te Koersel [België] in de ouderdom van 64 jaar. De tekst vermeldt: 'Petrus Joannes overlijdt in zijn huis om 4 uur in de namiddag. De aangifte gebeurt door Michael Oyen (42 jaar) en Joannes Vanuytven (45 jaar), beiden landbouwers te Koersel.8'

Familie 1

Maria Josephina Slegers ° 4 sep 1773, + 13 feb 1806
Kind

Familie 2

Maria Catharina Beckers ° 28 jul 1776, + 9 mei 1838
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1772, geboorten, p.30.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94, p.479.
 3. [S3] Volkstelling Heusden 1795-1796, Rijksarchief Hasselt.
 4. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, an XI, huwelijken, p.23.
 5. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, an XIII, geboortes, p.13, akte 25.
 6. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1811, huwelijken, p.13.
 7. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, geboorten, p.23.
 8. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1837, overlijdens, p.2.
 9. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1812, geboortes, p.20.
 10. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1815, geboortes, p.2.

Petrus Joannes Fredrix

IDnr.240, ° 14 november 1822, + 2 januari 1890
VaderHenricus Frederix ° 7 juli 1782, + 23 mei 1834
MoederAnna Clara Joors ° 5 april 1780, + 11 juli 1857
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Fredrix werd geboren op 14 november 1822 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Petrus wordt geboren om 4 uur 's namiddags. Vader Henricus komt aangifte doen met als getuigen Jan Kaelen (40 jaar) en Petrus Bielen (30 jaar), beiden landbouwers te Lummen.1'
WoonstHenricus Frederix en Anna Clara Joors woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Maria Constantia, Leopoldus en Petrus Joannes in de woning nr. 200 in Mellaar te Lummen [België].2 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Anna Clara Joors op 11 juli 1857 te Lummen [België]; Clara overlijdt om 8 uur 's avonds in het gehucht Mellaar. De aangifte wordt gedaan door Jean Fredrix (53 jaar, landbouwer, zoon van de overledene, Lummen) en Joseph Geerts (29 jaar, landbouwer te Lummen).3 
HuwelijkHij huwde met Maria Regina Belien, dochter van Joseph Belien en Maria Josepha Jansen, op 15 april 1863. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt voltrokken om 8 uur 's morgens. De getuigen zijn Louis Belien (32 jaar, landbouwer, broer van de bruid, Lummen), Romanus Belien (22 jaar, landbouwer te Lummen), Felix Vanschoren (30 jaar, winkelier te Lummen) en Leopold Droogmans (24 jaar, landbouwer te Lummen).4' 
BeroepHij was landbouwer te Lummen [België] tussen 15 april 1863 en 27 mei 1866.4,5 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Ludovicus Lambertus Bervoets en Josephina Geerts op 20 februari 1871 te Lummen [België]; Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. Beide ouders van de bruidegom zijn aanwezig, alsook de vader van de bruid. Haar moeder is al overleden. De getuigen zijn Ludovicus Geerts (38 jaar, wever en broer van de bruid), Joannes Fredrix (49 jaar), Joost Vaelen (23 jaar) en Jan Gelders (46 jaar), alle drie landbouwers te Lummen.6
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Henrica Dekkers op 2 juni 1885 in Mellaar te Lummen [België]; Henrica overlijdt in Mellaar. De aangifte gebeurt door haar schoonbroer Joannes Fredrix (63 jaar, landbouwer te Lummen) en Prosperus Vanharen (21 jaar, dienstknecht te Linkhout).7
OverlijdenHij overleed op 2 januari 1890 in Mellaar te Lummen [België] in de ouderdom van 67 jaar. De tekst vermeldt: 'Petrus Joannes overlijdt om 9 uur 's avonds in het gehucht Mellaer. De aangifte gebeurt door de Alexander Hulshagen (78 jaar, landbouwer) en zijn achterneef Joannes Antonius Fredrix (30 jaar, postmeester), beiden van Lummen).8'

Familie

Maria Regina Belien ° 13 nov 1835, + 16 mrt 1903
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1822, geboorten, p.44, akte 151.
 2. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1855, overlijdens, p.60v, akte 39.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1863, p.32, akte 6.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1866, geboorten, akte 37.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1871, huwelijken, p.27, akte 1.
 7. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1885, overlijdens, p.9, akte 33.
 8. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1890, overlijdens, p.2, akte 4.
 9. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1866, geboorten, p.10, akte 37.
 10. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1877, geboorten, p.11v, akte 42.

Petrus Joannes Fredrix

IDnr.2985, ° 29 augustus 1807, + 24 juni 1860
VaderPaulus Fredrix1 ° 22 februari 1782, + 21 april 1855
MoederMaria Helena Schroijen1 ° 4 november 1786, + 10 augustus 1844
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Fredrix werd geboren op 29 augustus 1807 te Koersel [België]. In het document wordt vermeld: 'Petrus Joannes wordt geboren om 1 uur 's nachts. Vader Paulus komt aangifte doen met als getuigen J. Van Hoof (50 jaar, herbergier) en Paulus Laurentius Mertens (39 jaar, koopman), beiden wonende te Koersel.1'
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Theijs voor 1834 te Zolder? [België].2 
BeroepHij was sergeant bij het 5de Regiment Infanterie te Antwerpen [België] op 13 november 1834.2 
BeroepHij was sergeant au 19-ième de ligne te Liège [België] op 9 januari 1836. 
BeroepHij was cantinier in het kamp van Beverlo in Kamp te Beverlo [België] tussen 8 april 1838 en 1 januari 1844.3,4 
HuwelijkHij huwde met Catharina Leenders, dochter van Paul Leenders, tussen 1842 en 1846 te Balen? [België].5 
VolkstellingHij en Catharina Leenders werden geregistreerd bij de volkstelling van circa 1846 in Kamp te Beverlo [België], samen met hun kind(eren) Marie Christine Fredrix en Edouard Frederix, en Paul Leenders. Petrus Joannes woont samen met zijn vrouw Anne Catherine, zijn twee kinderen Marie Christine en Edouard, en zijn schoonvader Paul Leenders in het huis nr. 3 in het Kamp van Beverlo.5
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Maria Helena Frederix op 31 december 1849 te Beverlo [België]; Marie Hélène overlijdt om 9 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door haar broer Petrus Joannes (40 jaar) en haar schoonbroer Joseph Verrees (30 jaar), beiden handwerkers en wonend te Beverlo.6
BeroepHij was handwerker te Beverlo [België] op 12 februari 1850.7 
BeroepHij was veldwachter te Leopoldsburg [België] tussen 26 september 1851 en 12 november 1852.8,9 
OverlijdenHij overleed op 24 juni 1860 te Leopoldsburg [België] in de ouderdom van 52 jaar. De tekst vermeldt: 'Petrus Joannes overlijdt om 2 uur 's morgens in zijn huis in de Bergstraat. De aangifte gebeurt door Jacques Geboes (52 jaar, dagloner) en Henri Abel (40 jaar, handelaar in tweedehandkleren), beiden van Leopoldsburg.10'

Familie 1

Anna Maria Theijs ° circa 1803, + 24 jun 1844
Kinderen

Familie 2

Catharina Leenders ° circa 1817, + 1876
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1807, geboortes, p.15.
 2. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358705, 1834, akte 187.
 3. [S57] Burgerlijke Stand Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1838, geboorten, p.16v akte 63.
 4. [S57] Burgerlijke Stand Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1844, overlijdens, p.1, akte 1.
 5. [S58] Volkstelling Beverlo 1846-1856, Rijksarchief Hasselt, 416990.
 6. [S57] Burgerlijke Stand Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1849, overlijdens, p.35v, akte 149.
 7. [S57] Burgerlijke Stand Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1850, geboorten, p.4v, akte 19.
 8. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1851, geboorten, p.15.
 9. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1852, geboorten, p.10v, akte 46.
 10. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1860, overlijdens, p.45, akte 33.
 11. [S57] Burgerlijke Stand Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1839, geboorten, p.24v, akte 127.
 12. [S57] Burgerlijke Stand Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1841, geboorten, p.20, akte 69.
 13. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1858, geboorten, p.7v, akte 27.

Petrus Joannes Fredrix

IDnr.3033, ° 2 mei 1872
VaderJoannes Fredrix1 ° 6 november 1812, + 24 oktober 1896
MoederMaria Helena Put1 ° 29 december 1830, + 8 augustus 1908
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Fredrix werd geboren op 2 mei 1872 te Koersel [België]. In het document wordt vermeld: 'Petrus Joannes wordt geboren om 4 uur 's morgens. Vader Joannes doet aangifte met als getuigen Pieter Joseph Beerten (52 jaar) en Jan Hendrik Convents (51 jaar), beiden landbouwers te Koersel.1'

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1872, geboorten, p.7, akte 22.