Mathias Bosmans

IDnr.955, ° voor 1645, + na 26 december 1670
DoopselMathias Bosmans werd gedoopt voor 1645 te Lummen? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Elisabeth Bosmans op 26 december 1670 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 26 december 1670 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1670, doopsels, p.170.

Mathieu Jozef Bosmans

IDnr.12638, ° 19 januari 1957
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMathieu Jozef Bosmans werd geboren op 19 januari 1957.1 
HuwelijkHij huwde met Lutgarde Josée Francine Pinxten, dochter van Peter Gerard Antoon Pinxten en Joanna Maria Madeleine Ramaekers, op 10 augustus 1979 te Neerpelt [België].1 
EchtscheidingHij en Lutgarde Josée Francine Pinxten scheidden op 20 september 1994.1 

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Michael Bosmans

IDnr.634, ° 20 oktober 1716, + 17 mei 1798
VaderJoannes Bosmans ° voor 1680, + na 20 oktober 1716
MoederAnna Frederix ° 17 mei 1673, + na 20 oktober 1716
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselMichael Bosmans werd gedoopt op 20 oktober 1716 te Lummen [België] met als peter Martinus Schoofs en als meter Elisabetha Bosmans.1 
OverlijdenHij overleed op 17 mei 1798 te Lummen [België] in de ouderdom van 81 jaar. De tekst vermeldt: '(geen volledige zekerheid.)2' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.278 (p.140).
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 560, p.19.

Michael Bosmans

IDnr.6834, ° voor 1740, + na 4 september 1793
DoopselMichael Bosmans werd gedoopt voor 1740 te Wimmertingen? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Anna Maria Bosmans en Cornelius Frederix op 13 november 1763 te Hasselt [België].2
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Catharina Frederix op 25 januari 1770 te Hasselt [België].3 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Ludovicus Frederix op 4 september 1793 te Hasselt [België].4 
OverlijdenHij overleed na 4 september 1793 te Wimmertingen? [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S134] Burgerlijke Stand Wimmeringen, Rijksarchief Hasselt, 1763, huwelijken.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 313, 1763, huwelijken, p.48.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 296, 1770, doopsels, p.158.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 298, 1793, doopsels, p.113.

N. Bosmans

IDnr.1415, ° voor 1620, + na 1645
DoopselN. Bosmans werd gedoopt voor 1620. 
OverlijdenHij overleed na 1645. 

Familie

Kinderen

Nicolas Bosmans

IDnr.3240, ° voor 1710, + na 14 juni 1733
DoopselNicolas Bosmans werd gedoopt voor 1710 te Beverlo? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Elisabetha Fredrix en Petrus Gaijs op 14 juni 1733 te Beverlo [België].1
OverlijdenHij overleed na 14 juni 1733 te Beverlo? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1733, huwelijken, p.532.

Peter Bosmans

IDnr.7471, ° voor 1605, + na 1 april 1643
DoopselPeter Bosmans werd gedoopt voor 1605 te Paal? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Geert Bosmans en Jan Bosmans met Peter Fredricx, geacteerd te Beringen [België] op 25 augustus 1642, verwijst naar Peter Bosmans als betrokken partij; Conditie. Op heden 25 augustus 1642 zijn voor mij ondergetekende en de getuigen hierna volgend, verschenen de kinderen van Romboudt Bosmans, namelijk Geert en Jan Bosmans, zich sterk makende voor hun zusters en broers, die zullen verkopen met 'proclamatie' en het uitgaan van de kaars een stuk broek dicht bij de Gestelsche molen, gelegen bij de erfgenamen van Frans Thonis, de Maelbeeck ten oosten, en Hendrick Pelsers ten westen. Het stuk is belast met 300 gulden kapitaal aan Valentijn Valentijns, alias Schoens, met 100 gulden aan Wilbordt Bruijnen, 200 gulden aan Corst Brouwers, en aan de erfgenamen van Jan Heskens 150 guldens, 'summa' bedragen de lasten thans 750 gulden. De verkopers zullen het verloop of de intrest schoonmaken tot op datum van de gicht en voorts stellen ze zich borg voor een goede gicht, vermits er nog cijns van ongeveer 3 stuivers, min of meer, te betalen is.
Ten eerste, degene die de palmslag zal genieten, zal gehouden zijn bovenop de koop hogen te stellen van telkens 2 gulden, half tot profijt van de verkoper, de andere helft aan de voorschreven koper of hoger.
Item zal degene, aan wie het goed bij het uitgaan van de kaars zal verblijven, zich sterk maken om op datum van de gicht in alles te voldoen.
Item als er iemand heeft gehoogd, die op de datum van de gicht [de som] niet kan voldoen, dan zal de kaars opnieuw worden ontstoken en zal het verschil in min samen met de gerezen kosten op de 'gebreckelijcken' worden verhaald, hetgeen dadelijk zal worden uitgevoerd.
De voorschrevenen hebben de palmslag gegeven aan Peter Frericx, die er 760 gulden op gezet heeft, te weten de gulden aan 20 stuivers, waaraan de voornoemde kosten nog zullen korten. Verder nog 6 gulden voor de 'vereeringhe' voor de verkopers en nog eens 36 hogen, ieder hoging zoals voorgeschreven is. Godtspenning 11 stuivers lijcoop 3 gulden, schrijfgeld 16 stuivers. Aldus gedaan in presentie van Willem Persoons, Lambrecht Corsijns en Geert Zibrichs, die als getuigen zijn geroepen, en 'speccalijcken gebeden' [?].
Tezelfdertijd in presentie van Willem Persoons en Geert Zibrichs heeft Gielis Puts daarop nog twee hogen gezet.
Item op datum voorschreven en in presentie van voornoemde getuigen heeft
Item op datum voorschreven en in presentie van de voorgenoemde getuigen heeft Peter Frericx wederom gebeterd en daarop 2 hogen gezet. Was ondertekend N. Calen.
Anno 1642 op 23 oktober is de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. Bij het uitgaan van de kaars is de voorschreven verkoop verbeleven aan Peter Frericx als laatste hoger. Peter Bosmans en Jan Raijmakers hebben met een procuratie van en in naam van Geert en Jan Bosmans de behoorlijke opdracht gedaan ten behoeve van Peter Frericx, die daarin is gegicht en gegoed volgens het recht van onze [schepen]bank.2
HuwelijkHij huwde met Catlijn Heskens, dochter van Jan Heskens, voor 1 april 1643 te Beringen? [België].1 
LeningPeter Bosmans leende aan Peter Fredricx de som van 150 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 1 april 1643. Deze verwijst ook naar Catlijn Heskens als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Jan Heskens en Rombaudt Bosmans. De akte luidt als volgt: 'Anno 1643 op 1 april heeft Peter Bosmans in naam van zijn 'huisvrouw' Catlijn Heskens, alias Swalen, en haar kinderen de panden gekweten van Rummen Bosmans, nu Peter Frericx, van een rente van 7 gulden 10 stuivers jaarlijks op 150 gulden kapitaal. Hij verklaart het kapitaal en de verlopen rente ontvangen te hebben en gelast het kapitaal 'ter selve nature'opnieuw te beleggen.1'
OverlijdenHij overleed na 1 april 1643 te Paal? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.31.
 2. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1642, boek 40, p.16.