Anna Mechtildis Bosselers

IDnr.10589, ° circa 1821, + 22 maart 1894
VaderJan Leonard Bosselers1 ° circa 1786, + 7 september 1855
MoederMaria Josepha Spee ° circa 1789, + 26 maart 1864
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteAnna Mechtildis Bosselers werd geboren circa 1821 te Sittard [Nederland].2 
HuwelijkZij huwde met Gerardus Frederix, zoon van Matthias Frederix en Maria Elisabetha Hermans, op 25 mei 1859 te Maastricht [Nederland].3 
OverlijdenZij overleed op 22 maart 1894 te Maastricht [Nederland].4 

Familie

Gerardus Frederix ° 26 feb 1794, + 23 apr 1878
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S253] Burgerlijke Stand Sittard, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.103, inventarisnr. 10, 1817, huwelijken.
 2. [S241] Opzoekingen door Anne-Marie Frederix.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 182, 1859, huwelijken.
 4. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 284, 1894, overlijdens, akte 242.
 5. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 43, 1860, geboorten, akte 681.
 6. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 43, 1860, geboorten, akte 680.

Jan Leonard Bosselers

IDnr.10590, ° circa 1786, + 7 september 1855
GeboorteJan Leonard Bosselers werd geboren circa 1786 in Limbricht te Sittard-Geleen [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Josepha Spee op 16 oktober 1817 te Sittard [Nederland].2 
OverlijdenHij overleed op 7 september 1855 te Sittard [Nederland].1 

Familie

Maria Josepha Spee ° circa 1789, + 26 mrt 1864
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S253] Burgerlijke Stand Sittard, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.103, inventarisnr. 77, 1855, overlijdens, akte 94.
 2. [S253] Burgerlijke Stand Sittard, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.103, inventarisnr. 10, 1817, huwelijken.

Elisabetha Bossemans

IDnr.3548, ° 25 oktober 1664, + voor 20 juni 1732
VaderJoannes Bosmans1 ° voor 1640, + na 25 oktober 1664
MoederAnna Willems1 ° voor 1640, + na 25 oktober 1664
Stamkaartenafstammelingen van N1 Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N1 Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieElisabetha Bossemans werd ook Elisabeth Bosmans genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt op 25 oktober 1664 te Zelem [België] met als peter Joannes Sooghen en als meter Anna Vanden Eijnde. De akte vermeldt: '(geen volledige zekerheid.)1'
HuwelijkZij huwde met Arnoldus Fredrix, zoon van Joannes Fredrix en Catharina Laerackers, op 25 juni 1684 te Meldert [België] met als getuigen Arnoldus Moons, Petrus Wouters en Christianus Baeten.2
OverlijdenZij overleed voor 20 juni 1732 te Meldert? [België].3 
ReliefNa het overlijden van Elisabetha Bossemans releveren Peeter Baeten, Joannes Baeten, Anna Maria Baeten en Elisabeth Baeten op 20 juni 1732 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Peeter Baeten en Anna Van Haeckendover. De akte luidt als volgt: 'Elisabeth Boschmans x 1e Arnold Fredricx, 2e X ?, was tochtersse. Na haar dood gaan de goederen naar de kinderen van Jan Baeten x Anna Van Hakendover, die releveren: Peeter Baeten, Joannes Baeten, Anna Marie Baeten en Elisabeth Baeten. Elisabeth Boschmans bezat deze goederen uit hoofde van haar eerste man: een perceel broek in Geneijcken gelegen genaamd 'die Drij Vonderen', palend Mattijs Wauters O., de beek N. en W., Val. Wauters Z; een perceel land genaamd 'het Lodderken', grenzend Peeter Van Hamel O., de Veltstraet N., hun eigen erf 'den Doijen Man' Z; een perceel edtbroeck genaamd 'den Leeckbempt', palend Peeter Aerts en de gemeijn heije Z., P. Van Goedenhuijsen O; een perceel genaamd 'het Vinneken', grenzend Jan Remen W., Jan Bervoets O., de straat Z; een perceel hofflandt genaamd 'den Hoogen Hoff', grenzend de straat O. en N., Val. Wauters W., Peeter Van Hamel Z; een perceel bos. Al deze goederen zijn in Geneijcken gelegen. 3 - 15; 3 - 15; boet 4 - 4; po 2 - 3; samen: 13 - 17.4' 

bronvermelding(en)

 1. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1090, 1664, doopsels.
 2. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 600, 1684, huwelijken, p.72.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1732.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1732, p.32.

Peeter Bossemans

IDnr.9023, ° voor 1760, + na 26 april 1787
DoopselPeeter Bossemans werd gedoopt voor 1760 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Schoofs voor 26 april 1787 te Lummen? [België].1 
HuurJoannes Vanherle en Maria Elisabetha Frederix verhuurden aan Peeter Bossemans een goed voor de som van 17 pattacons (1 pattacon = 4 gulden)/jaar en 40 halsters koren/jaar brabantse maat volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 april 1787. De akte luidt als volgt: 'Joannes Van Herle x Elisabeth Fredricx van Genebosch 1), Peeter Bossemans x Elisabeth Schoofs 2), partijen. 1) verhuurt aan 2) voor een termijn van 3 jaar, ingaand half maart 1788, voor huis, moeshof, broeken en ‘veelen’; voor de landerijen ingaand op half oogst 1788. Hij verhuurt: huis, schuur, stal cum annexis en alle andere goederen onder Genebosch gelegen; 3 percelen land onder Molem; een land onder Geneycken achter de schans, verkregen bij koop van Jan Wellens en Michael Rodiers; een dries achter de schans, oostwaarts de schans. Hij reserveert zich een plek in de moeshof noordwaarts tegen de stallingen, 2 bedden in de heuvel noord- en zuidwaarts tegen de straat, nog 6 bedden achter de moeshof en een stuk broek. Huurprijs: 17 pattacons (1 pattacon = 4 gulden)/jaar en 40 halsters koren/jaar brabantse maat, met de plek land van Peeter Schodts in de huur inbegrepen. Nog andere voorwaarden. Opgemaakt in het huis van de notaris met heer Joannes Wilborts en Michael Roosen als getuigen.1' 
OverlijdenHij overleed na 26 april 1787 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, ]1462444, notaris Joannes Josephus Aerts, 1781-1787, 1787, akte 7 (akte 28).

Petrus Bossemans

IDnr.14363, ° voor 1745, + na 21 oktober 1773
DoopselPetrus Bossemans werd gedoopt voor 1745 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Custers voor 21 oktober 1773 te Lummen? [België].1 
EigendomPetrus Bossemans verkocht een goed aan Petrus Fredrickx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 21 oktober 1773. Deze verwijst ook naar Anna Custers als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Peeter Bossemans nomine uxoris Anna Custers draagt op tot behoef van Peeter Fredrix een perceel bos gelegen onder Genebosch, grenzend sr. Adriaen Vaes O, de heer graaf van der Marck N, Jan Maes W, Arnoldus Reijnders met zijn consorten Z. Voor 30 gulden Brabants Luikse valuatie eens. Het goed is enkel belast met cijns en schattingen. Lijcoop 4 gulden, godsgeld 2 stuivers. Fredrix gegicht.1' 
OverlijdenHij overleed na 21 oktober 1773 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr.92, 1773-1778, p.73v.

Dijmpna Bossers

IDnr.14689, ° voor 1670, + na 10 april 1693
DoopselDijmpna Bossers werd gedoopt voor 1670 te Opglabbeek? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Bijnens op 10 april 1693 te Opglabbeek [België]; [nvdr. Een eerste doopakte is bijgeschreven in het jaar 1694. Een tweede akte zit als los bijvoegsel op de pagina's van het jaar 1716].1,2
OverlijdenZij overleed na 10 april 1693 te Opglabbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1693, doopsels, p.3.
 2. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1693, doopsels, p.22a.

Elisabeth Bossers

IDnr.4073, ° voor 1595, + voor 18 februari 1690
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
NaamvariatieElisabeth Bossers werd ook Elisabeth Slegers genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt voor 1595 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Fredericus Vrerix, zoon van Frederik Vrerix en Maria Van Melbeeck, op 5 januari 1619 te Hasselt [België].2 
HuwelijkZij huwde met Gerard Van Cortenbach na augustus 1632 te Hasselt? [België].3 
OverlijdenZij overleed voor 18 februari 1690 te Hasselt? [België].4 
ReliefNa het overlijden van Elisabeth Bossers releveren Elisabeth Vrerix, Fredericus Vrericx en Barbara Vrerix op 18 februari 1690 te Hasselt [België] . De akte vermeldt verder ook Rombaut Vrerix en Elois Van Gangel. De akte luidt als volgt: 'Op heden 18 februari 1690 verscheen voor ons schepenen van buiten-Hasselt juffrouw Elisabeth Vrerix, begijntje, die in haar naam alsook voor haar broer Heer Fredericus Vrerix, voor haar zuster Barbara Vrerix, begijntje, voor de onmondige kinderen van wijlen burgemeester Rombaut Vrerix en de heer kapitein Van Gangel, momber van zijn vrouw. Ze verzoekt het versterf te releveren dat hun is aangestorven na de dood van hun grootmoeder en overgrootmoeder Elisabeth Bossers. Het gaat om een stuk land aan de ‘Clijne linde’ buiten de Truierpoort. Voorts wordt wat er in het algemeen onder ons ressorteert aan het relief gerist.4'

Familie

Fredericus Vrerix ° voor 1595, + 12 jun 1632
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S81] Schepenbank Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 1988, p.159.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 309, 1619, huwelijken.
 3. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.
 4. [S81] Schepenbank Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 1988, 1690, p.159.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 285, 1620, doopsels, p.94.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 285, 1621, doopsels, p.116.
 7. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 286, 1623, doopsels, p.18.
 8. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 286, 1627, doopsels, p.54.
 9. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 286, 1629, doopsels, p.70.
 10. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 287, 1632, doopsels, p.38.