Petrus Ferdinandus Reynders

IDnr.2962, ° 20 januari 1880, + 23 januari 1880
VaderFranciscus Reynders ° 4 september 1849, + 2 december 1931
MoederPaulina Frederix ° 20 december 1853, + 5 maart 1929
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboortePetrus Ferdinandus Reynders werd geboren op 20 januari 1880 te Zolder [België]. In het document wordt vermeld: 'Petrus Ferdinandus wordt geboren in de Dorpsstraat. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Petrus Josephus Pollers en Jacobus Claessens.1' 
OverlijdenHij overleed op 23 januari 1880 te Zolder [België]. De tekst vermeldt: 'Petrus Ferdinandus overlijdt in de Dorpsstraat. Vader Franciscus doet aangifte met als getuige Franciscus Mechelmans.2' 

bronvermelding(en)

  1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358748, 1880, geboortes, akte 6.
  2. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358748, 1880, overlijdens, akte 3.

Sandra Reynders

IDnr.15401, ° 22 december 1970
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteSandra Reynders werd geboren op 22 december 1970 te Tongeren [België].1,2 
HuwelijkZij huwde met Michel Wouters, zoon van Victor Raymond Wouters en Irène Reynders, op 6 juli 1991 te Riemst [België].1,2 

Familie

Michel Wouters ° 28 mei 1970
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 27.06.1991, p.12, Hasselt - huwelijkafkondigingen.
  2. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.

Theodora Louisa Joanna Reynders

IDnr.8360, ° 6 september 1913, + 24 oktober 1978
VaderEugenius Reynders1 ° 16 november 1876, + 1 februari 1949
MoederIsabella Maria Meynckens1 ° 9 september 1877, + 30 augustus 1952
RoepnaamJoanna. 
GeboorteTheodora Louisa Joanna Reynders werd geboren op 6 september 1913 te Koersel [België].1 
HuwelijkZij huwde met Theophiel Lambrechts, zoon van Wilhelmus Lambrechts en Maria Antonia Theys, op 8 mei 1937 te Koersel [België].1
OverlijdenZij overleed op 24 oktober 1978 te Hasselt [België] in de ouderdom van 65 jaar.1 

Familie

Theophiel Lambrechts ° 3 mrt 1913, + 11 jan 1993
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S173] Opzoekingen door Alfons Lambrechts.

Jan Reyners

IDnr.4964, ° voor 1520, + voor 25 juni 1556
DoopselJan Reyners werd gedoopt voor 1520 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Ida Leysens in 1556 te Lummen? [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 25 juni 1556 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Ida Leysens, geacteerd te Lummen [België] op 25 juni 1556, vermeldt eveneens Jan Reyners; Ida Leysens weduwe Jan Reyners vermombert zich met haar zwager Matheus Ffrerix; haar broers Jan en Ffrans Leysens; Peeter Van Coersel en Wilboert Ruebens. Die 5 mombers zijn haar geleverd in naam van haar kinderen, te weten: Jan en Lynken Reyners, broer en zuster. En Jan Swysen is ook nog medemomber.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.165v.

Anna Maria Reyskens

IDnr.6095, ° 22 juni 1831, + 2 februari 1894
GeboorteAnna Maria Reyskens werd geboren op 22 juni 1831 te Wijchmaal [België].1 
HuwelijkZij huwde met Peter Jan Ceyssens op 8 februari 1857 te Wijchmaal [België].1 
OverlijdenZij overleed op 2 februari 1894 te Wijchmaal [België] in de ouderdom van 62 jaar.1 

Familie

Peter Jan Ceyssens ° 4 jul 1827, + 11 jul 1885
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Wijchmaal.

Henricus Ribreghts

IDnr.3521, ° voor 1720, + na 27 november 1745
DoopselHenricus Ribreghts werd gedoopt voor 1720.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Catharina Schroijen op 27 november 1745 te Koersel [België].1
OverlijdenHij overleed na 27 november 1745.1 

bronvermelding(en)

  1. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 464, p.164.

Joannes Richardus1

IDnr.2818, ° voor 1605, + na 10 maart 1639
DoopselJoannes Richardus werd gedoopt voor 1605.2 
AflossingHenrick Swijsen en Joannes Richardus ontvingen van Gerardus Frericx de terugbetaling van een lening aan 2 gulden 2 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 maart 1639. De akte luidt als volgt: 'Mr. Henrick Swijsen, gevolmachtigd door E.H. Joannes Richardus, prior der Sartroisen van Seelhem en met consent van het hele convent, kwijt huis en hof van Geert Frericx te Westerhoven van 2 gulden 2 stuivers jaarlijks. Daarna volgt de tekst van voornoemde volmacht. Ligging van huis en hof staan er als volgt beschreven: palende O. Geeraert Frerix; W. Henrick Beertens en de straat. Henrick Swijsen is schepen in Lummen. Gegeven voor notaris Dierck Fierens te Diest. Getuigen: Peeter Vrancx en Sebastiaen de Weerdt.2' 
BeroepHij was proir van de Carthuizers te Zelem [België] op 10 maart 1639.2 
OverlijdenHij overleed na 10 maart 1639.2 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.98.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.98v.