Maria Elisabeth Briers

IDnr.10759, ° 17 mei 1768, + 28 december 1822
DoopselMaria Elisabeth Briers werd gedoopt op 17 mei 1768 te Wellen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Gerardus Vandersmissen, zoon van Andreas Vandersmissen en Sibilia Thons, op 21 mei 1818 te Wellen [België].2 
OverlijdenZij overleed op 28 december 1822 te Wellen [België] in de ouderdom van 54 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Wellen, doopsels, 1768.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Wellen, huwelijken, 1818.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Wellen, overlijdens, 1822.

Maria Josephina Briers

IDnr.4603, ° 20 mei 1812, + 7 november 1874
GeboorteMaria Josephina Briers werd geboren op 20 mei 1812 te Hasselt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Ludovicus Bormans op 25 november 1840 te Diepenbeek [België].1 
OverlijdenZij overleed op 7 november 1874 te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 62 jaar.2 

Familie

Ludovicus Bormans ° 18 sep 1796, + 1 nov 1873
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek.
 3. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1633480, 1884, huwelijken, akte 20.

Pierre Briers

IDnr.12196, ° 8 januari 1931, + 8 december 2016
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboortePierre Briers werd geboren op 8 januari 1931 te Schalkhoven [België].1 
HuwelijkHij huwde met Godelieve Hendrix, dochter van Joannes Fernandus Hendrix en Anna Frederix, na 1955 te Eigenbilzen? [België].2 
OverlijdenHij overleed op 8 december 2016 te Genk [België] in de ouderdom van 85 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt in het ZOL.1'
BegrafenisHij werd begraven op 15 december 2016 te Maasmechelen [België].1 

Familie

Godelieve Hendrix ° 1 jan 1935, + 28 mei 2004
Kind

Willem Briers

IDnr.7481, ° voor 1610, + na 2 mei 1647
DoopselWillem Briers werd gedoopt voor 1610 te Paal? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Lambrecht Hermans met Peter Fredricx, geacteerd te Beringen [België] op 2 mei 1647, vermeldt eveneens Willem Briers; Op deze hierna volgende en alle andere gebruikelijke proclamatorische condities zal Lambrecht Hermans met hogen en het uitgaan van de brandende kaars twee aangrenzende bempden verkopen, gelegen te Paal, genaamd 'de Coije', samen ongeveer 4 dagmalen en palend ten oosten aan 'de Maelbeke', ten westen aan de 'gemeijn vroente' van Paal.
De eerste conditie is dat de voorschreven 'erffve' zal worden 'geproclameerd' in de kerk van Beringen om de 14 dagen, tot driemaal toe, tot aan de 'kersbrandinghe'.
Item zal eenieder op deze eigendom mogen 'verdieren' met zoveel hogen als het hem belieft. Iedere hoog zal 2 hulden bedragen, te verdelen voor de helft tot profijt van de verkoper, de andere helft tot profijt van de koper.
Item, als iemand gehoogd heeft en de koper niet in alles kan voldoen, zal de eigendom opnieuw worden verkocht. Als er in zulk geval een minwaarden zal blijken, zal men dit op de 'gebreckelijcken' mogen verhalen met parate executie. Wanneer het meer zal zijn, zal dit tot profijt van de verkoper zijn.
Item wordt deze eigendom 'gewarandeert' dat er 'sheeren cijns' op zal komen, die aan de koper welbekend is.
Item zal de koper uit handen van de verkopen gehouden zijn om terstond de som van 400 gulden te tellen, en 3 gulden 'drincpenninck' voor de vrouw van de verkoper. De rest zal later worden betaald mits een behoorlijke intrest van 5 gulden rente op een kapitaal van 100 gulden [nvdr. een intrest van 5%].
Het hout staande op de voorschreven eigendom heeft den verkoper aan de verkoper geschonken.
Item zal de koper de eigendom kunnen aanvaarden op datum van gicht en tot die tijd zal de verkoper alle verlopen lasten en cijnzen moeten betalen.
Als iemand deze eigendom zal komen te 'onderstaen' zal die [persoon] de koper terstond diens 'gedebourseerde penninghen' moeten 'refunderen', met intrest 'naer tijts gelanckt' en [tevens] alle andere onkosten.
Op heden 19 november 1646 heeft Jan Keunen voor de eigendom 885 gulden 'geloven' en een dubbele dukaat voor een 'kermisse' voor de vrouw van de verkoper. Lambrecht Hermans heeft zelf de palmslag gegeven. Lijcoop na lantcoop, godtspenninck 10 stuivers, schrijfgeld 2 gulden. Alzo gedaan in het woonhuis van ondergeschrevene in presentie van de getuigen Willem Alaerts en Willem Briers.
Onmiddellijk daarna heeft Jan Keunen nog 50 hogen gesteld. Willem Alaerts heeft nog 2 hogen gesteld, die Jan Keunen afhoogt met nog 2 hogen. Was ondertekend Frans Croonaerts.
Anno 1647 op 7 januari nadat dezelfde 'proclamaties' werden gedaan is volgens conditie de kaars met believen van partijen wettig ontstoken en 'hogheren weghen gebannen'. Bij het uitgaan van de kaars is de koop verbleven aan Jan Keunen als laatste hoger. Lambrecht Hermans heeft 'opdraghte gedaen tot behoeff sijns coopers' en verklaart zich volgend conditie voldoen te zijn. Na de opdracht is de voorschreven Jan Keunen ter gichte gekomen en is 'in hoeden gekeert'.
Anno 1647 op 2 mei heeft Jan Keunen 'naerderschap' bekend betreffende deze voorschreven koop ten behoeve van Peter Fredricx. Hij verklaart [zowel] zijn 'onrborsde penninghen' als de 'interest naer tijts gelanck' over zijn betaalde som integraal te hebben ontvangen en zo is Peter voorschreven ter gichte gekomen.
Anno 1648 op 16 juni heeft Peter Moons in naam van Lambrecht Hermans uit kracht van proclamatie voor Frans Croonaerts en dezelfde getuigen op datum van 4 juni Peter Fredricx 'gequijteert' van de voorgaande verkoop en volledig voldaan te zijn.1
OverlijdenHij overleed na 2 mei 1647 te Paal? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1647, boek 40, p.128v.

N. Brillouet

IDnr.7394, ° voor 1935
GeboorteN. Brillouet werd geboren voor 1935.1 
HuwelijkZij huwde met Henri Vermin voor 28 januari 1955.1 

Familie

Henri Vermin ° voor 1935
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S105] Opzoekingen door Roger Frederix.

Laurence Bringmans

IDnr.14235, ° 15 januari 1945, + 22 februari 2010
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteLaurence Bringmans werd geboren op 15 januari 1945 te Diepenbeek [België].1 
HuwelijkZij huwde met Frans Keunen, zoon van Louis Keunen en Rosa Frederix, in december 1978 te Diepenbeek? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 22 februari 2010 te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 65 jaar.1 

Familie

Frans Keunen ° na 1948
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2010-02-22/laurence-bringmans/
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 22.11.1978, p.11.
 3. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2012-01-14/louis-keunen/

Josephus Leonard Brinkhuizen1

IDnr.10687, ° 5 januari 1863, + na 19 december 1912
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteJosephus Leonard Brinkhuizen werd geboren op 5 januari 1863 in Kralingen te Rotterdam [Nederland].2 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Schellings, dochter van Mathijs Schellings en Margaretha Reinders, op 19 december 1912 te Maastricht [Nederland].1 
OverlijdenHij overleed na 19 december 1912 te Maastricht? [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 208, 1912, huwelijken.
 2. [S256] Burgerlijke Stand Kralingen, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland), 1863, geboorten, akte 3.