Willy Frans Maria Vermin

IDnr.6494, ° 28 januari 1955
VaderHenri Vermin1 ° voor 1935
MoederN. Brillouet1 ° voor 1935
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
RoepnaamWim. 
GeboorteWilly Frans Maria Vermin werd geboren op 28 januari 1955.2 
HuwelijkHij huwde met Marie Christine Reinhilde Frederix, dochter van Josephus Robert Ferdinand Frederix en Maria Theresia José Grauls, op 2 juli 1983 te Diepenbeek [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S105] Opzoekingen door Roger Frederix.
 2. [S104] GeneaNet pagina's van Marc Geladi, http://gw.geneanet.org/geladim

Jan Vermylen

IDnr.9897, ° voor 1710, + circa 1749
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
GeboorteJan Vermylen werd geboren voor 1710 te Hasselt [België].1 
BeroepHij was secretaris van de schepenbank te Hasselt [België] in 1732.1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Theresia Roelants, dochter van Pieter Arnold Roelants en Maria Margareta Wauters, circa 1743 te Hasselt? [België].2 
OverlijdenHij overleed circa 1749 te Hasselt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt.

Joannes Verpoorten

IDnr.11369, ° circa 1595, + voor 1656
VaderPetrus Verpoorten1 ° voor 1575, + voor 1639
MoederAnna Willemoons1 ° voor 1575, + na 1595
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselJoannes Verpoorten werd gedoopt circa 1595 te Vorst? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Van Houdt, dochter van Paulus Van Hout en Margereta Pauwels, op 30 januari 1622 te Vorst [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 1656 te Vorst? [België].1 

Familie

Maria Van Houdt ° 18 sep 1602, + na 11 nov 1637
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S276] Opzoekingen door Nancy Van Loy.

Margareta Verpoorten1

IDnr.11362, ° 11 november 1637, + na 28 februari 1669
VaderJoannes Verpoorten1 ° circa 1595, + voor 1656
MoederMaria Van Houdt1 ° 18 september 1602, + na 11 november 1637
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMargareta Verpoorten werd gedoopt op 11 november 1637 te Vorst [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Nuyts, zoon van Adrianus Nuyts en Elisabetha Govaerts, op 13 februari 1667 te Vorst [België].1 
OverlijdenZij overleed na 28 februari 1669 te Vorst? [België].1 

Familie

Joannes Nuyts ° 13 dec 1644, + voor 1689
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S276] Opzoekingen door Nancy Van Loy.

Petrus Verpoorten

IDnr.11375, ° voor 1575, + voor 1639
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselPetrus Verpoorten werd gedoopt voor 1575 te Vorst? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Willemoons voor 1595 te Vorst? [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 1639 te Vorst? [België].1 

Familie

Anna Willemoons ° voor 1575, + na 1595
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S276] Opzoekingen door Nancy Van Loy.

Joseph Verrees

IDnr.3189, ° 9 april 1815, + na 24 juni 1860
VaderPetrus Joannes Verrees1 ° voor 1790, + na 12 augustus 1846
MoederTheresa Sellens1 ° voor 1790, + na 12 augustus 1846
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteJoseph Verrees werd geboren op 9 april 1815 te Mol [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Albertina Frederix, dochter van Paulus Fredrix en Maria Helena Schroijen, op 12 augustus 1846 te Beverlo [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 6 uur 's namiddags. De vader van de bruid en de ouders van de bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Frans Theunis (39 jaar, landbouwer), George Roelands (36 jaar, veldwachter), Jean Zwarts (dienstknecht) en Arnold Loos (25 jaar, grondeigenaar), allen wonende te Berverlo.1'
BeroepHij was handwerker te Beverlo [België] op 6 maart 1849.2 
VolkstellingHij en Catharina Albertina Frederix werden geregistreerd bij de volkstelling van tussen 6 maart 1849 en 5 oktober 1849 te Beverlo [België], samen met hun kind(eren) Pierre Verrees en Ludovicus Verrees, en Maria Helena Frederix. Joseph woont samen met zijn vrouw Catherine, zijn twee kinderen Pierre en Ludovicus en zijn schoonzuster Marie Hélène in het huis nr. 40 in het Kamp van Beverlo.3
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Maria Helena Frederix op 31 december 1849 te Beverlo [België]; Marie Hélène overlijdt om 9 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door haar broer Petrus Joannes (40 jaar) en haar schoonbroer Joseph Verrees (30 jaar), beiden handwerkers en wonend te Beverlo.4
GeboorteHij was getuige bij de aangifte van Maria Dorothea Frederix op 12 november 1852 te Leopoldsburg [België]; Maria Dorothea wordt geboren om 9 uur 's morgens. Vader Petrus Joannes doet aangifte met als getuigen Charles Caïmo (34 jaar, gemeentesecretaris, wonende te Heppen) en Joseph Verrees (38 jaar, winkelier te Leopoldsburg).5
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Paulus Fredrix op 21 april 1855 te Leopoldsburg [België]; Paul overlijdt om 2 uur 's morgens. De aangifte gebeurt door Joseph Verrees (38 jaar, winkelier) en Louis Theijs (27 jaar, metser).6
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Petrus Joannes Fredrix op 24 juni 1860 te Leopoldsburg [België]; Petrus Joannes overlijdt om 2 uur 's morgens in zijn huis in de Bergstraat. De aangifte gebeurt door Jacques Geboes (52 jaar, dagloner) en Henri Abel (40 jaar, handelaar in tweedehandkleren), beiden van Leopoldsburg.7
OverlijdenHij overleed na 24 juni 1860 te Leopoldsburg? [België].7 

Familie

Catharina Albertina Frederix ° 27 mrt 1824, + 5 okt 1849
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S57] Burgerlijke Stand Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1846, huwelijken, p.20, akte 71.
 2. [S57] Burgerlijke Stand Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1849, geboorten, p.8, akte 20.
 3. [S58] Volkstelling Beverlo 1846-1856, Rijksarchief Hasselt, 416990.
 4. [S57] Burgerlijke Stand Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1849, overlijdens, p.35v, akte 149.
 5. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1852, geboorten, p.10v, akte 46.
 6. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1857, overlijdens, p.47, akte 18.
 7. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1860, overlijdens, p.45, akte 33.

Ludovicus Verrees

IDnr.3192, ° 6 maart 1849
VaderJoseph Verrees ° 9 april 1815, + na 24 juni 1860
MoederCatharina Albertina Frederix ° 27 maart 1824, + 5 oktober 1849
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLudovicus Verrees werd geboren op 6 maart 1849 te Beverlo [België]. In het document wordt vermeld: 'Ludovicus wordt geboren om 4 uur 's namiddags. Vader Joseph doet aangifte met als getuigen François Theunis (40 jaar) en Louis Verres (23 jaar), beiden landbouwers te Beverlo.1'
VolkstellingJoseph Verrees en Catharina Albertina Frederix werden geregistreerd bij de volkstelling van tussen 6 maart 1849 en 5 oktober 1849 te Beverlo [België], samen met hun kind(eren) Ludovicus Verrees, en Maria Helena Frederix. Joseph woont samen met zijn vrouw Catherine, zijn twee kinderen Pierre en Ludovicus en zijn schoonzuster Marie Hélène in het huis nr. 40 in het Kamp van Beverlo.2

bronvermelding(en)

 1. [S57] Burgerlijke Stand Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1849, geboorten, p.8, akte 20.
 2. [S58] Volkstelling Beverlo 1846-1856, Rijksarchief Hasselt, 416990.