Germaine Angèle Tessens

IDnr.14064, ° 16 januari 1904
VaderLudovicus Tessens1 ° 14 augustus 1879, + november 1962
MoederAntoinette Marie Frederix1 ° 1 mei 1877, + september 1962
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteGermaine Angèle Tessens werd geboren op 16 januari 1904 te Leopoldsburg [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 7 uur 's avonds. Vader Louis (24 jaar, kleermaker) doet aangifte met als getuigen Joseph Hartert (29 jaar, dagloner) en Fortuné François Jean Charlier (34 jaar, gemeentesecretaris), allen van Leopoldsburg.1'

bronvermelding(en)

 1. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1904, geboorten, p.2, akte 5.

Ludovicus Tessens

IDnr.10414, ° 14 augustus 1879, + november 1962
VaderMathijs Tessens1 ° 7 oktober 1849, + na 17 november 1903
MoederRegina Vankrunkelsven1 ° 15 september 1840, + 17 november 1903
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamLouis. 
GeboorteLudovicus Tessens werd geboren op 14 augustus 1879 te Oostham [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 5 uur 's morgens. Vader Mathijs (30 jaar, schrijnwerker) doet aangifte met als getuigen Jules Verbeeck (25 jaar, leerlooier) en Louis Baers (36 jaar, veldwachter), allen van Oostham.2,1'
HuwelijkHij huwde met Antoinette Marie Frederix, dochter van Henricus Josephus Frederix en Angélique Crits, op 20 september 1902 te Leopoldsburg [België] met als getuigen Pierre Joseph Frederix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur in de voormiddag. Zowel de ouders van de bruid als die van de bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Jacques Brusten (63 jaar, gepensioneerde postbode, oom van de bruidegom), Edmond Aerts (25 jaar, dakdekker, neef van de bruidegom), Joseph Frederix (32 jaar, landbouwer, broer van de bruid) en Alfred Pithsy (33 jaar, schoenmaker), allen van Leopoldsburg.3'
BeroepHij was kleermaker tussen 20 september 1902 en 27 juli 1905.3,4 
GeboorteHij was getuige bij de aangifte van Louise Joséphine Pithsy op 21 december 1902 te Leopoldsburg [België]; Zij wordt geboren om 9 uur 's morgens. Vader Léopold (33 jaar, schoenmaker) doet aangifte met als getuigen Louis Tessens (23 jaar, kleermaker) en Fortuné François Jean Charlier (33 jaar, gemeentesecretaris), allen van Leopoldsburg.5
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Marie Jeannette Mondelaers en Pierre François Frederix op 27 juli 1905 te Leopoldsburg [België]; Het huwelijk heeft plaats om 11 uur in de voormiddag. De ouders van de bruidegom zijn aanwezig. De ouders van de bruid zijn al overleden. De pas gehuwden erkennen meteen hun zoon Auguste Norbert Joseph als hun wettelijk kind. De getuigen zijn Joseph Frederix (34 jaar, landbouwer, broer van de bruidegom), Louis Tessens (26 jaar, kleermaker, schoonbroer van de bruidegom), Léopold Eynatten (39 jaar, bierhandelaar, oom van de bruidegom) en Remi Busselen (39 jaar, beenhouwer), allen van Zolder.4
EigendomLudovicus Tessens verkocht een goed in de IJzerlei 41 te Leopoldsburg, [België] op 30 mei 1951 (zie foto krantenartikel.)6
OverlijdenHij overleed in november 1962 te Leopoldsburg [België] in de ouderdom van 83 jaar.2

Familie

Antoinette Marie Frederix ° 1 mei 1877, + sep 1962
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S378] Burgerlijke Stand Oostham, Rijksarchief Hasselt, 1879, geboorten, p.7, akte 24.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 06.12.1962, p.6.
 3. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1902, huwelijken, p.11, akte 11.
 4. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1905, huwelijken, p.16, akte 16.
 5. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1902, geboorten, p.27v, akte 103.
 6. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 12.05.1951, p.9.
 7. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1904, geboorten, p.2, akte 5.
 8. [S379] GeneaNet pagina's van Ivo Gilisen (varia), http://gw.geneanet.org/igvaria

Maria Elisabeth Tessens

IDnr.3933, ° voor 1770, + na 10 juli 1815
DoopselMaria Elisabeth Tessens werd gedoopt voor 1770 te Kwaadmechelen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Baptistus Winderickx voor 22 april 1790 te Kwaadmechelen? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 10 juli 1815 te Kwaadmechelen? [België].1 

Familie

Joannes Baptistus Winderickx ° voor 1770, + na 10 jul 1815
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S80] Burgerlijke Stand Kwaadmechelen, Rijksarchief Hasselt, p.12v, akte 33.

Mathijs Tessens

IDnr.14062, ° 7 oktober 1849, + na 17 november 1903
GeboorteMathijs Tessens werd geboren op 7 oktober 1849 te Oostham [België].1 
HuwelijkHij huwde met Regina Vankrunkelsven op 1 maart 1878 te Oostham [België].2
BeroepHij was schrijnwerker tussen 1 maart 1878 en 17 november 1903.2,3 
OverlijdenHij overleed na 17 november 1903 te Leopoldsburg? [België].3 

Familie

Regina Vankrunkelsven ° 15 sep 1840, + 17 nov 1903
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S378] Burgerlijke Stand Oostham, Rijksarchief Hasselt, 1849, geboorten, p.7, akte 24.
 2. [S378] Burgerlijke Stand Oostham, Rijksarchief Hasselt, 1878, huwelijken, p.13, akte 3.
 3. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1903, overlijdens, p.14v, akte 54.
 4. [S378] Burgerlijke Stand Oostham, Rijksarchief Hasselt, 1879, geboorten, p.7, akte 24.

Constantinus Testelmans

IDnr.3636, ° 7 maart 1851, + na 10 december 1889
VaderDominicus Testelmans ° 9 augustus 1804, + 19 juni 1879
MoederAnna Barbara Frederickx ° 18 februari 1812, + 10 december 1889
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteConstantinus Testelmans werd geboren op 7 maart 1851 in Hulst te Tessenderlo [België]. In het document wordt vermeld: 'Constantinus wordt geboren om 10 uur 's avonds. Vader Domin (46 jaar, dagloner) doet aangifte met als getuige Francis Hieronimus Boni (32 jaar, landbouwer) en Joseph Hubert Boni (36 jaar, schoenmaker), beiden van tessenderlo.1'
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Dominicus Testelmans op 19 juni 1879 in Hulst te Tessenderlo [België]; Dominicus overlijdt om 11 uur 's avonds in zijn huis in het gehucht Hulst. De aangifte gebeurt door zijn zoon Constantinus Testelmans (28 jaar, handwerker) en Augustinus Xaverius Mertens (29 jaar, schrijnwerker), beiden wonende te Tessenderlo.2
BeroepHij was handwerker te Tessenderlo [België] tussen 19 juni 1879 en 10 december 1889.2,3 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Ludovica Maes en Karel Frederickx op 21 september 1887 te Tessenderlo [België]; Het huwelijk vindt plaats om 9 uur 's voormiddags. De moeder van de bruidegom en vader van de bruid zijn aanwezig. De getuigen zijn Constantinus Testelmans (36 jaar, handwerker) en halfbroer van de bruidegom, Alphons Das (24 jaar, landbouwer) en stiefzoon van de bruid, Joannes Norbertus Reijnders (62 jaar, rentenier) en Louis Frans Lardé (62 jaar, rentenier), allen van Tessenderlo.4
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Anna Barbara Frederickx op 10 december 1889 in Hulst te Tessenderlo [België]; Anna Barbara overlijdt om 1 uur 's namiddags in haar huis in het gehucht Hulst. De aangifte gebeurt door haar zoon Constantinus Testelmans (38 jaar, handwerker) en Augustinus Xaverius Mertens (40 jaar, schrijnwerker), beiden wonende te Tessenderlo.5
OverlijdenHij overleed na 10 december 1889 te Tessenderlo? [België]. 

bronvermelding(en)

 1. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1851, geboorten, p.4v, akte 14.
 2. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1879, overlijdens, akte 23.
 3. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1889, overlijdens, akte 58.
 4. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1887, huwelijken, akte 20.
 5. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1889, overlijdens, p.16v, akte 58.

Dominicus Testelmans

IDnr.3635, ° 9 augustus 1804, + 19 juni 1879
VaderJan Baptist Testelmans1 ° 19 december 1766, + 21 juli 1811
MoederMaria Catharina Aerts1 ° 28 november 1772, + 11 oktober 1845
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteDominicus Testelmans werd geboren op 9 augustus 1804 te Tessenderlo [België]. In het document wordt vermeld: 'Dominicus wordt geboren om 3 uur 's namiddags op 21 Thermidor, An XII van de republikeinse kaldender. Vader Jan Baptist doet aangifte met als getuigen Pieter Frans Pinx (landbouwer, 35 jaar) en Dominicus Mannay (rentenier, 26 jaar), beiden van Tessenderlo.2'
HuwelijkHij huwde met Anna Barbara Frederickx, dochter van Dorothea Frederix, op 2 juli 1845 te Tessenderlo [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 9 uur 's morgens. De beide moeders van bruid en bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Jan Francis Godelaine (53 jaar, winkelier), Jan Francis Snoeckx (35 jaar, bakker), Guillaume Jacobs (48 jaar, molenaar) en Luis Verachtert (37 jaar, schalidekker), allen van Tessenderlo.3'
BeroepHij was landbouwer in Hulst te Tessenderlo [België] tussen 2 juli 1845 en 19 juni 1879.3,1 
OverlijdenHij overleed op 19 juni 1879 in Hulst te Tessenderlo [België] in de ouderdom van 74 jaar. De tekst vermeldt: 'Dominicus overlijdt om 11 uur 's avonds in zijn huis in het gehucht Hulst. De aangifte gebeurt door zijn zoon Constantinus Testelmans (28 jaar, handwerker) en Augustinus Xaverius Mertens (29 jaar, schrijnwerker), beiden wonende te Tessenderlo.1'

Familie

Anna Barbara Frederickx ° 18 feb 1812, + 10 dec 1889
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1879, overlijdens, akte 23.
 2. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek an XII, geboorten, p.35.
 3. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1845, huwelijken, p.46, a16.

Heidi Testelmans

IDnr.7404, ° 16 mei 1968
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteHeidi Testelmans werd geboren op 16 mei 1968 te Lommel [België]. 
HuwelijkZij huwde met Roel Truyers, zoon van Romain Truyers en Maria Anna Stephania Frederix, op 29 februari 1992 te Leopoldsburg [België].

Familie

Roel Truyers ° 19 nov 1968
Kinderen