Maria Theunis

IDnr.14539, ° voor 1640, + na 30 juli 1703
NaamvariatieMaria Theunis werd ook Maria Antonis genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt voor 1640 te Lummen? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Gaspar Frederici op 29 januari 1664 te Hasselt [België]; Gasparus van Millen is peter in naam van Michaelis Van hilst. De meter is Catharina Houben in naam Matia Antonis.1
BeroepZij was begijn te Diest [België] op 29 januari 1664.1 
EigendomMaria Theunis verkocht een goed aan Guilielmus Bervoets volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 mei 1685. Deze verwijst ook naar Jan Knaepen als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Jan Pelsers, Joannis Fredrix, Jan S'Hertoghen en Jan Jans. De akte luidt als volgt: 'Willem Bervoets legt een notariële akte voor van 22.03.1685, geschreven en ondertekend door Joannes Pelsers, en verzoekt realisatie en approbatie. De opdraagster jof. Maria Theunis verklaart de som van 1500 gulden ontvangen te hebben in specie van cruijs pattacons en ducatons. In deze som zijn 500 gulden inbegrepen die de koper tevoren aan de verkoopster op obligatie gedaan heeft, volgens akte voor notaris Pelsers, die mits deze "diens volgens compt te cesseren". In de marge: "solvit Bervoets voor pontpenningen 53 gulden".
22.03.1685, akte door notaris Pelsers. Jof. Maria Theunis, moeder van het convent der Engelen op het begijnhof van Diest, draagt een huis met appenditien, warmoeshoff en land eraan gelegen, in Genijcken onder Lummen op, palend de straat Z., Willem Theunis O., de erfgenamen van Henrick Bervoets en Aerd Pair W., Aert Swaelen en de erfgenamen Leonard Reijnders N. Belast met 15 gulden/jaar aan Jan Fredrix, kapitaal hiervan 300 gulden BBL, en met 12 gulden jaarlijks aan de erfgenamen of representanten van Jan S'Hertoghen, 200 gulden BBL kapitaal, en met 10 gulden/jaar aan de erfgenamen van Jan Jans, 200 gulden BBL kapitaal, boven de grondcijns en gemene dorpslasten. Ze verkoopt aan Willem Bervoets, woonachtig in Gestel, voor 1900 gulden BBL eens boven de lasten. Hiervan moet 1500 gulden BBL eens betaald worden op datum van gichten op donderdag eerstkomend en de overschot binnen een jaar na datum van de gicht. Daarenboven moet 25 gulden lijcoop betaald worden. Vermits het verhuurd is kan het land op oogst 1687 aanslagen worden en het huis half maart. De partijen zullen gelijk de graanpacht trekken van dit jaar van de gehele "wenninghe" van de verkoopster, die door Jan Knaepen in huur wordt gehouden. Voor de resterende 2 jaren zal de koper elk jaar 30 halster koren trekken, de meerrest is voor de verkoopster. De walmen die de huurder uit hoofde van zijn contract moet leggen op het huis, moet hij evenzeer nog plaatsen. Opgemaakt in het huis van Peeter Pelsers in Geneijcken, in aanwezigheid van de getuigen Jan Knaepen, wonend in Geneijcken, en Jan Frederix wonend in Laeren. Attestor notaris Joannes Pelsers. 29.04.1688 verklaart de verkoopster dat ze tenvolle van deze verkoop voldaan werd.2'
 
BeroepZij was moeder van het convent der Engelen op het begijnhof te Diest [België] op 10 mei 1685.2 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Martinus Frederici op 30 juli 1703 te Hasselt [België]; Arnoldus Frederici vervangt Leonardus Jacobs als peter en Anna Margareta Jacobs vervangt Maria Theunis, grootmeesteres van het begijnhof van Diest, als meter.3
OverlijdenZij overleed na 30 juli 1703 te Diest? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1664, doopsels, p.35.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 87, 1685, p.205.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1703, doopsels, p.60.

Maria Theunis

IDnr.15231, ° voor 1750, + na 31 maart 1772
DoopselMaria Theunis werd gedoopt voor 1750 te Diepenbeek? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Frederix op 31 maart 1772 te Diepenbeek [België].1
OverlijdenZij overleed na 31 maart 1772 te Diepenbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1772, doopsels, p.88.

Maria Sibilia Theunis

IDnr.4848, ° 22 maart 1788
VaderCoenrard Nicolas Theunis1 ° 12 september 1755, + 2 februari 1812
MoederCatharina Frederix1 ° voor 1765, + 31 maart 1788
DoopselMaria Sibilia Theunis werd gedoopt op 22 maart 1788 te Hasselt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt, 1788, doopsels.

Peter Theunis

IDnr.13927, ° voor 1965
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePeter Theunis werd geboren voor 1965.1 
HuwelijkHij huwde met Sonja Frederix, dochter van Gerard Frederix en Dora Desair, voor 1988 te Hechtel-Eksel? [België].1 

Familie

Sonja Frederix ° aug 1963
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 14.02.1991, p.7.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 03.01.1989, p.5.

Quintinus Theunis

IDnr.7666, ° voor 1585, + na 7 februari 1609
DoopselQuintinus Theunis werd gedoopt voor 1585 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Frerix op 7 februari 1609 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 7 februari 1609 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 309, 1609, huwelijken.

Theresia Theunis

IDnr.2328, ° circa 1823, + 24 juli 1899
MoederCatharina Theunis1 ° voor 1805, + na 1823
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
GeboorteTheresia Theunis werd geboren circa 1823 te Lummen [België].
HuwelijkZij huwde met Jacobus Reymen, zoon van Joannes Baptistus Reijmen en Anna Elisabeth Wouters, voor 14 juni 1863 te Lummen? [België]. 
OverlijdenZij overleed op 24 juli 1899 in Schalbroek te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 3 uur 's morgens. Haar schoonzoon Livinus Reynders (landbouwer, 42 jaar) en Louis Es (schrijnwerker, 50 jaar), beiden van Lummen, doen aangifte.1' 

Familie

Jacobus Reymen ° 13 dec 1820, + 7 jan 1872
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1899, overlijdens, p.14v, akte 55.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1863, geboorten, p.15, akte 39.

Wouter Theunis

IDnr.13929, ° 22 november 1988
VaderPeter Theunis1 ° voor 1965
MoederSonja Frederix1 ° augustus 1963
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteWouter Theunis werd geboren op 22 november 1988 te Lommel? [België].1

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 03.01.1989, p.5.