Roel Truyers

IDnr.59, ° 19 november 1968
VaderRomain Truyers ° 26 april 1940
MoederMaria Anna Stephania Frederix ° 31 maart 1940
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteRoel Truyers werd geboren op 19 november 1968 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Heidi Testelmans op 29 februari 1992 te Leopoldsburg [België].

Familie

Heidi Testelmans ° 16 mei 1968
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S33] Origineel document, trouwboekje Romain Truyers - Maria Frederix, bewaard bij Maria Anna Stephania Frederix.

Romain Truyers

IDnr.60, ° 26 april 1940
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteRomain Truyers werd geboren op 26 april 1940 te Heusden [België].1
HuwelijkHij huwde met Maria Anna Stephania Frederix, dochter van Ludovicus Frederix en Regina Antonia Aerts, op 16 juli 1963 te Heusden [België].1

Familie

Maria Anna Stephania Frederix ° 31 mrt 1940
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S33] Origineel document, trouwboekje Romain Truyers - Maria Frederix, bewaard bij Maria Anna Stephania Frederix.

Yalina Truyers

IDnr.7408, ° 25 augustus 1997
VaderRoel Truyers ° 19 november 1968
MoederHeidi Testelmans ° 16 mei 1968
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteYalina Truyers werd geboren op 25 augustus 1997 te Heusden-Zolder [België].

Yano Truyers

IDnr.7406, ° 6 maart 1996
VaderRoel Truyers ° 19 november 1968
MoederHeidi Testelmans ° 16 mei 1968
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteYano Truyers werd geboren op 6 maart 1996 te Heusden-Zolder [België].

Yinta Truyers

IDnr.7407, ° 25 augustus 1997
VaderRoel Truyers ° 19 november 1968
MoederHeidi Testelmans ° 16 mei 1968
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteYinta Truyers werd geboren op 25 augustus 1997 te Heusden-Zolder [België].

Anna Tseyen

IDnr.11349, ° voor 1725, + na 26 juni 1748
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselAnna Tseyen werd gedoopt voor 1725 te Vosselaar? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Campfort voor 26 juni 1748 te Vosselaar? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 26 juni 1748 te Vosselaar? [België].1 

Familie

Joannes Campfort ° voor 1725, + na 26 jun 1748
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S276] Opzoekingen door Nancy Van Loy.

Jan Tsgranden1

IDnr.2788, ° circa 1585, + na 12 juni 1631
DoopselJan Tsgranden werd gedoopt circa 1585.1 
EigendomGerardus Frericx verkocht een goed aan Jan Tsgranden volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 januari 1619. De akte luidt als volgt: 'Geert Frerix verkoopt via des Loonse heren hand aan Jan Tsgranden, huis en hof, palende de erfgenamen mr. Gielis Scooffkens, de straat en de erfgenamen Peeter Clocluijers. Voor 200 Rinsgulden en 4 Rinsgulden tot een kermesse voor verkopers vrouw; 100 gulden te betalen binnen de 6 weken. Voor de andere 100 gulden zal hij 6% geven en het gekochte goed verpanden. Belast met 1 egenmenneken cijns. Lijcop: 5 gulden. Godtspennink: 1 stuiver.1' 
LeningGerardus Frericx leende aan Jan Tsgranden de som van 100 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 januari 1619. De akte luidt als volgt: 'De 100 gulden, volgens vorige gicht [Eigendom 31.01.1619] nog te betalen, worden in deze gicht geformuleerd in een leenakte.
P.S. Op 26 oktober 1623 heeft Geert Frerix aan Jan Luijcx de helft hiervan gekweten.2'
 
EigendomJan Tsgranden verkocht een goed aan Jan Luijcx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 oktober 1620. Ze vermeldt verder ook Gerardus Frericx. De akte luidt als volgt: 'Jan Tsgranden verkoopt aan Jan Luijcxs: 1. huis en moeshof, dat hij zelf verkregen heeft van Geert Frerix. Palende de erfgenamen mr. Dionijs Vande Briel, met 2 zijden de straat en de erfgenamen Peeter Clocluijers ter vierder zijde. 2. Daarbij een beddekoets met een schapraai, 14 planken, 6 lange en 4 korte bruggen, zoals die daar gesneden liggen.3' 
NaamvariatieHij werd ook Scranden genoemd.4 
EigendomAerdt Dries verkocht een goed aan Jan Tsgranden volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 12 juni 1631. Deze verwijst ook naar Arnoldus Frericx, Huijbrecht Van Peer en Gerardus Frericx als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Voor de schepenen Aerdt Fredricx en Huijbrecht Van Peer, verschenen mr. Aerdt Dries, secretaris en Jan Scranden i.v.m. een koop tussen hun beiden. Mr. Aerdt Dries verkoopt aan Jan Scranden: 1. zijn huis gelegen binnen de Vrijheid, palende O. en N. Jan Bervoets; W. de erfgenamen Valenteijn Schepers en Z. de straat. 2. Een moeshof omtrent den Burchgracht, palende W. en Z. mr. Peeter Aerdts; O. de erfgenamen Peeter Clockleuijders en Adriaen Mimbiers; N. de straat. Voor 70 Rinsgulden. Getuigen: heer Jan Lemmens en Jan Baerdemaeckers. De koop is als volgt betaald: 2 Jacobus, het stuk ad 14 gulden. 1 Rosennobel, geteld voor 11 gulden. ½ Rosennobel voor 5 ½ gulden. 2 dobbel Alberteijnen, het stuk voor 7 gulden. Nog 3 oude gouden Philippen, het stuk ad 3 gulden 13 suivers. Nog 11 stuivers mijten.
P.S. Op 11 juli 1631 heeft Jan Scranden naderschap bekent aan Geert Frericx, bloedverwant van de verkoper. De gicht blijft in 'sheren hand tot Frericx koopsom en kosten integraal zal betaald hebben.
P.S. Op 23 juli 1631 bekent Jan Scranden naderschap aan Jannen Moons schoonsoen Aerdt Dries, nader bloedverwant als Geert Frerix. Moons betaalt.4'
 
OverlijdenHij overleed na 12 juni 1631.4 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.202.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.202v.
  3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.220v.
  4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.23.