Anne Marie Thielen

IDnr.8915, ° voor 1675, + na 4 maart 1797
DoopselAnne Marie Thielen werd gedoopt voor 1675 te Münster [Deutschland].1 
HuwelijkZij huwde met Jean Pierre Fredrich voor 4 maart 1797 te Münster? [Deutschland].1 
OverlijdenZij overleed na 4 maart 1797 te Baelen? [België].1 

Familie

Jean Pierre Fredrich ° circa 1767, + na 4 mrt 1797
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S199] Parochieregisters Baelen, Rijksarchief Liège, 453958, baptêmes 1612-1795, doopsels, an V (1797).

Henricus Deodatus Thielens

IDnr.8129, ° voor 1725, + na 6 november 1755
DoopselHenricus Deodatus Thielens werd gedoopt voor 1725 te Hasselt? [België].1 
LeningPetrus Antonius Frederici leende aan Henricus Deodatus Thielens de som van 1000 gulden aan 4% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 november 1755. Deze verwijst ook naar N. de Borman als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Registratie van een extract uit het schepenregister van binnen vrijheid dat door meier de Borman werd neergelegd. Hij handelde uit kracht van constitutie van een akte gepasseerd voor de schepenen van het land Lummen binnen vrijheid op 11 juli 1755 'lestleden'.
jura real. 1 - 17 ½; loss. 2 - 0 -; reg. 1 - 0 -; cop. 1 - 0 ½; samen 5 - 17 ½
Op 11 juli 1754 verklaarde sr. Henricus Deodatus Thielens, apotheker wonend binnen de stad Hasselt, dat hij uit handen van de heer advocaat Petrus Frederici, ook inwoner van Hasselt, een som van 1000 gulden Brabants Luijcx ontvangen heeft. Hiervoor zal hij jaarlijks een rente van 4% betalen, dus een som van 10 pattacons of 40 gulden Brabants Luijcx jaarlijks. Valdag op 7 juli vanaf 1755. De rente wordt gehypothekeerd op huis, hof, schuur, stallingen met aangelegen erf gelegen binnen de vrijheid, grenzend de plaetse, O.L.V. gulde, de erfgenamen Petrus Kenens en Aert Tits erfgenamen N., Zijne Excellentie en sr. Petrus de la Croix O., Zijnde Excellentie Z., Henric Vannuffel, de erfgenamen van de heer Swijsen en Joan Timmermans erfgenamen W. En stelt bovendien al zijn goederen gelegen buiten de vrijheid mede garant. De Borman werd in de naam van de advocaat Petrus Frederici in deze rente gegicht met recht. Solvit de rentgelder jura 19 ½ en kopie 1 - 0 - 0.1'
 
BeroepHij was apotheker te Hasselt [België] op 6 november 1755.1 
OverlijdenHij overleed na 6 november 1755 te Hasselt? [België].1 
AflossingPetrus Antonius Frederici ontving van Henricus Deodatus Thielens de terugbetaling van een lening van 1000 gulden volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 29 oktober 1761. De akte luidt als volgt: 'Henricus Deodatus Thielens laat een kwijting registreren waarin P. A. Frederici op 07.08 laatstleden bekende dat Deodatus Thielens en zijn vrouw 1000 gulden aflosten en 3 gulden rente en 5 gulden 17 stuivers 2 oord kosten betaalden. Geleend van advocaat Pet. Frederici op 11.07.1754.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1755.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, register nr. 63, 1741 - 1767, p.176v.

Jacobus Augustinus Thielens

IDnr.5009, ° voor 1740, + na 2 mei 1776
DoopselJacobus Augustinus Thielens werd gedoopt voor 1740 te Zolder? [België].1 
LeningJacobus Augustinus Thielens leende aan Christianus Fredrix de som van 200 gulden bbl aan 4% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 2 mei 1776. De akte luidt als volgt: 'Christiaen leent 200 gulden 'brabants luijcks' van Jacobus Augustinus Thielens, schout van Viversel, waarop hij jaarlijks een rente van 8 gulden dient te betalen, telkens op 2 mei, te beginnen op 2 mei 1777 en zolang als het geleende kapitaal niet is terugbetaald. Christiaen geeft hiervoor een stuk grond in pand, gelegen 'boven de Collebaen', ten oosten palend aan Francis van Schoeren, ten westen aan de straat, ten noorden aan weduwe Dirick Vandermaesen en ten zuiden aan de erfgenamen Joris Maes. Als het pand onvoldoende zou zijn om de schuld af te lossen kunnen al zijn andere roerende en onroerende goederen worden opgeëist.1' 
BeroepHij was schout in Viversel te Zolder [België] op 2 mei 1776.1 
OverlijdenHij overleed na 2 mei 1776 te Zolder? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 93, p.22.

René Thielens

IDnr.10811, ° voor 1935
GeboorteRené Thielens werd geboren voor 1935 te Tessenderlo? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Frederix in april 1958 te Tessenderlo [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 13.04.1958, p.8.

Anna Mechtildis Thierry

IDnr.10920, ° 22 mei 1822, + 15 januari 1875
VaderJacques Thierry1 ° 21 april 1781, + 10 februari 1857
MoederMaria Agnes Crents1 ° 21 september 1786, + 30 september 1863
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteAnna Mechtildis Thierry werd geboren op 22 mei 1822 te Maastricht [Nederland].2 
HuwelijkZij huwde met Conradus Egidius Claessen ten Ambergen op 6 februari 1849 te Maastricht [Nederland]. De akte vermeldt: 'De bruidegom is afkomstig uit Goor. De ouders van de bruidegom hebben met een akte verleden voor openbaar notaris Palink te Goor hun toestemming gegeven. De ouders van de bruid zijn aanwezig en toestemmend. De getuigen zijn Johannes Wilhelmus Götte (36 jaar, eerste luitenant bij het tweede regiment artillerie), Arnold Hendrik Buisterlink-Schift (35 jaar, eerste luitenant bij het tweede regiment artillerie), Christiaan Jozef Bernard Ludwig Schilgen (34 jaar, koopman) en Servaas Hubert Straet (29 jaar, rentenier).3'
OverlijdenZij overleed op 15 januari 1875 te Antwerpen [België] in de ouderdom van 52 jaar.1 

Familie

Conradus Egidius Claessen ten Ambergen ° 22 nov 1819, + 20 dec 1868
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S264] Genealogiesite Verheylewegen, http://www.verheylewegen.eu
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 24, 1822, geboorten, akte 356.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 177, 1849, huwelijken.
 4. [S263] GeneaNet pagina's van Jan Lenaerts, http://gw.geneanet.org/jlenaerts

Jacques Thierry

IDnr.10919, ° 21 april 1781, + 10 februari 1857
VaderJoseph Thierry1 ° voor 1760, + na 6 februari 1806
MoederThérèse Paris1 ° voor 1760, + na 6 februari 1806
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselJacques Thierry werd gedoopt op 21 april 1781 te Vaucouleurs [France].2
HuwelijkHij huwde met Maria Agnes Crents, dochter van Jacobus Krentz en Genoveva Frederix, op 28 juni 1806 te Maastricht [Nederland]. De akte vermeldt: 'De getuigen bij het huwelijk zijn Guillaume Hamelers (brouwer, 52 jaar), Jean-Henri Thomassen (hoofd van het militaire bureau, 57 jaar), Mathieu Bovy (bediende van openbare werken, 51 jaar) en Claude Dallez (garde du genie, 38 jaar), allen wonend of verblijvend in Maastricht.1'
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Jacobus Krentz op 6 mei 1829 in de Tongersestraat 355 te Maastricht [Nederland]; Hij overlijdt om 8 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door zijn schoonzonen Jacobus Thierry (48 jaar, begeleider van postwagens) en Joannes Frederix (36 jaar, winkelier), beiden van Maastricht.3
BeroepHij was begeleider van postwagens tussen 6 mei 1829 en 5 augustus 1831.3,4 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Genoveva Frederix op 5 augustus 1831 in de Tongersestraat 355 te Maastricht [Nederland]; Zij overlijdt om 1 uur 's ochtends. De aangifte gebeurt door haar broer Willem Frederix (62 jaar, hovenier) en Jacobus Thierry (50 jaar, begeleider van postwagens), beiden van Maastricht.4
OverlijdenHij overleed op 10 februari 1857 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 75 jaar.2

Familie

Maria Agnes Crents ° 21 sep 1786, + 30 sep 1863
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 158, 1806, huwelijken.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 266, 1857, overlijdens, akte 79.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 252, 1829, overlijdens, akte 240.
 4. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 253, 1831, overlijdens, akte 482.
 5. [S264] Genealogiesite Verheylewegen, http://www.verheylewegen.eu

Joseph Thierry

IDnr.11359, ° voor 1760, + na 6 februari 1806
DoopselJoseph Thierry werd gedoopt voor 1760 te Vaucouleurs? [France].1 
HuwelijkHij huwde met Thérèse Paris voor 21 april 1781 te Vaucouleurs? [France].1 
BeroepHij was fabrieksopzichter te Vaucouleurs [France] op 6 februari 1806.1 
OverlijdenHij overleed na 6 februari 1806 te Vaucouleurs? [France].1 

Familie

Thérèse Paris ° voor 1760, + na 6 feb 1806
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 158, 1806, huwelijken.