José Eugenia Maria Vosch

IDnr.1922, ° 21 februari 1933
VaderFranciscus Ludovicus Vosch ° 20 december 1882, + 4 maart 1982
MoederMaria Mathildis Frederix ° 17 augustus 1888, + 16 februari 1958
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJosé Eugenia Maria Vosch werd geboren op 21 februari 1933 te Heusden [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Karel Alfons Vosch

IDnr.872, ° 14 augustus 1905, + 4 januari 1906
VaderPetrus Joannes Vosch1 ° 29 juni 1879, + 15 mei 1965
MoederMaria Stephania Frederix1 ° 29 januari 1878, + 21 juli 1906
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteKarel Alfons Vosch werd geboren op 14 augustus 1905 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Karel wordt geboren om 3 uur 's namiddags. Vader Petrus (26 jaar, landbouwer) doet aangifte doen met als getuigen Casimir Alfons Put (52 jaar, landbouwer) en Leonard Vanheel (29 jaar, winkelier), allen van Heusden.1'
OverlijdenHij overleed op 4 januari 1906 in Ubbersel te Heusden [België]. De tekst vermeldt: 'Karel overlijdt om 3 uur 's namiddags. Vader Petrus Joannes (26 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuige Frans Beliën (37 jaar, werkman), beiden van Heusden.2'

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1905, geboorten, p.11v, akte 43.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1906, overlijdens, p.1v, akte 2.

Maria Anna Eugenie Vosch

IDnr.1918, ° 20 januari 1922
VaderFranciscus Ludovicus Vosch ° 20 december 1882, + 4 maart 1982
MoederMaria Mathildis Frederix ° 17 augustus 1888, + 16 februari 1958
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Anna Eugenie Vosch werd geboren op 20 januari 1922 te Bierges [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Petrus Joannes Vosch

IDnr.863, ° 29 juni 1879, + 15 mei 1965
VaderCarolus Ludovicus Vosch1 ° 25 januari 1840, + 24 april 1908
MoederPhilippina Vandevoort1 ° circa 1839, + na 6 december 1920
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Vosch werd geboren op 29 juni 1879 te Zolder [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 11 uur in de voormiddag. Vader Carolus Ludovicus (39 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Petrus Martinus Daems (22 jaar, voerman) en Ferdinandus Van ... (59 jaar, winkelier), allen uit Zolder.1'
MilitieHij was loteling in 1899 te Heusden [België].2 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Theresia Henrica Reijnders en Josephus Frederix op 2 april 1903; Het huwelijk heeft plaats om 9 uur 's morgens. De vader van de bruid is aanwezig. Haar moeder is al sinds lang overleden. Ook de ouders van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Frans Reijnders (25 jaar, broer van de bruid), Pieter Reijnders (43 jaar, halfbroer van de bruid), Michiel Vosch (26 jaar, neef van de bruid) en Petrus Joannes Vosch (23 jaar, schoonbroer van de bruidegom), allen landbouwers wonend in Heusden.3
BeroepHij was landbouwer te Heusden [België] op 23 april 1903.2 
HuwelijkHij huwde met Maria Stephania Frederix, dochter van Ludovicus Franciscus Frederix en Maria Virginia Swijns, op 23 april 1903 te Heusden [België] met als getuigen Josephus Frederix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 10 uur 's morgens. De ouders van de bruidegom zijn aanwezig, maar de ouders van de bruid zijn al overleden. De getuigen zijn Josephus Frederix (27 jaar, broer van de bruid), Michiel Vosch (27 jaar, broer van de bruidegom), Frans Reijnders (25 jaar) en Petrus Joannes Antonius Oyen (35 jaar), allen landbouwers te Heusden.4'
BeroepHij was voerman te Heusden [België] op 24 april 1909.5 
HuwelijkHij huwde met Maria Berthelia Aerts, dochter van Augustinus Aerts en Henrica Beets, op 24 april 1909 te Heusden [België] met als getuigen Franciscus Ludovicus Vosch. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur in de voormiddag. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn aanwezig. De vader van de bruidegom en de moeder van de bruid zijn overleden. De getuigen zijn Felix Aerts (33 jaar, broer van de bruid) en Franciscus Vosch (26 jaar, broer van de bruidegom), beiden landbouwers te Heusden.6'
OverlijdenHij overleed op 15 mei 1965 te Lommel [België] in de ouderdom van 85 jaar.7

Familie

Maria Stephania Frederix ° 29 jan 1878, + 21 jul 1906
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1879, geboorten, p.13, akte 33.
 2. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1901-1910, 1903, huwelijken, akte 7.
 3. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.8, akte 8.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.7, akte 7.
 5. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1901-1910, 1909, huwelijken, akte 5.
 6. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1909, huwelijken, p.5, akte 5.
 7. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 17.05.1965, p.6.
 8. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1904, overlijdens, p.2, akte 5.
 9. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1905, geboorten, p.11v, akte 43.

Pierre Georges Vosch

IDnr.1919, ° 30 juli 1923
VaderFranciscus Ludovicus Vosch ° 20 december 1882, + 4 maart 1982
MoederMaria Mathildis Frederix ° 17 augustus 1888, + 16 februari 1958
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePierre Georges Vosch werd geboren op 30 juli 1923 te Heusden [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Henricus Vosheuvels

IDnr.10638, ° voor 1780, + na 9 augustus 1801
DoopselHenricus Vosheuvels werd gedoopt voor 1780 te Bocholt? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Anna Helena Thys en Adrianus Leijsen op 9 augustus 1801 te Bocholt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 9 augustus 1801 te Bocholt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Bocholt, 1801, huwelijken.

Aldegondis Clara Voskens

IDnr.11827, ° 30 augustus 1690
VaderBalthasar Jordanus Vuskens1 ° 18 november 1663, + 24 februari 1724
MoederAnna Robertina Vrericx1 ° 27 januari 1668, + 13 januari 1725
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
BeroepAldegondis Clara Voskens was begijn en medemeesteres van het begijnhof te Hasselt [België].2 
DoopselZij werd gedoopt op 30 augustus 1690 te Hasselt [België] met als peter Arnoldus Vrerix en als meter Anna Maria Claessens.2,1

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1690, p.201v.
 2. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).