Maria Barbara Vrerix

IDnr.4799, ° 29 december 1659, + na 1694
VaderArnoldus Vrericx1 ° 13 mei 1636, + 8 augustus 1686
MoederGertrudis Vaedts1 ° voor 1635, + 30 april 1676
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselMaria Barbara Vrerix werd gedoopt op 29 december 1659 te Hasselt [België] met als peter Raimundus Greffin en als meter Maria Aerts.1 
HuwelijkZij huwde met Jan Hendrik Wauters op 23 augustus 1683 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed na 1694 te Hasselt? [België].3 

Familie

Jan Hendrik Wauters ° voor 1660, + na 1713
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1659, doopsels, p.151.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 311, 1683, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt.
 4. [S294] F. Goole en P. Severijns, Boek 'Limburgse families en hun wapen' (deel 1) (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 1973), p.149.

Maria Barbara Vrerix

IDnr.7908, ° 26 juni 1676, + na 4 april 1711
VaderRombaut Vrerix1 ° 9 augustus 1646, + 11 mei 1688
MoederIsabella Sapen1 ° voor 1650, + na 27 februari 1707
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
Gebeurtenis Maria Barbara ging als kloosterlinge binnen te Brussel en gaf op 4 april 1711 voor notaris Stellingwerf van Hasselt aan haar nicht Christina Neven, gehuwd met oud-burgemeester Stellingwerf, opdracht om al haar goederen te beheren om reden van 'niet meer van intentie synde dickwils in dese stadt Hasselt te vaceeren'. Maria Barbara Vrerix.2 
BeroepZij was kloosterlinge te Brussel [België].2 
DoopselZij werd gedoopt op 26 juni 1676 te Hasselt [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Fredericus Rumoldus Vrerix op 31 maart 1705 te Hasselt [België]; Hij is een onwettig kind, maar wordt door het huwelijk van zijn ouders enkele maanden later op 16.07.1705 gewettigd. Fredercus Vrerix vervangt Tilmanus Van Uijtricht als peter.3
OverlijdenZij overleed na 4 april 1711 te Brussel? [België]. 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 290, 1674, doopsels, p.358, akte 9.
 2. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1705, doopsels, p.80.

Maria Barbara Vrerix

IDnr.7914, ° 5 juli 1690
VaderArnoldus Vrerix1 ° 22 oktober 1661, + 12 september 1741
MoederMaria Wilsens1 ° 1 december 1653, + 23 april 1703
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselMaria Barbara Vrerix werd gedoopt op 5 juli 1690 te Hasselt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1690, doopsels, p.199, akte 11.

Maria Catharina Vrerix

IDnr.5483, ° 18 februari 1806, + 20 februari 1867
VaderWilhelmus Vrerix1 ° 4 oktober 1767, + 25 september 1822
MoederMaria Lambrighs1 ° 20 juni 1777, + 25 januari 1855
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteMaria Catharina Vrerix werd geboren op 18 februari 1806 te Diepenbeek [België].1 
OverlijdenZij overleed op 20 februari 1867 te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 61 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek.

Maria Catharina Vrerix

IDnr.5509, ° 30 september 1763, + 9 december 1833
VaderPetrus Vrerix1 ° 30 maart 1730, + 22 maart 1775
MoederMaria Holsteens1 ° 16 juni 1735, + 11 september 1775
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
NaamvariatieMaria Catharina Vrerix werd ook Anna Maria Frederix genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt op 30 september 1763 te Diepenbeek [België]. De akte vermeldt: '[nvdr] p10v ontbreekt in het parochieregister.1' 
HuwelijkZij huwde met Lambertus Nicolaus Klinkers, zoon van Walterus Antonius Klinkaers en Elisabeth Driesen, op 11 september 1803 te Diepenbeek [België] met als getuigen Petrus Klinkaers. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats op 24 fructidor An XI (republikeinse kalender). De getuigen zijn Petrus Klinkaers (58 jaar, 'tourneur' [nvdr. mogelijk pottendraaier of draaier van houten of metalen stukken], Martinus Bielen (33 jaar), Christianus Schoofs (34 jaar) en Hubert Holtappels (28 jaar). De laatste drie zijn landbouwers. Allen zijn van Diepenbeek.2'
OverlijdenZij overleed op 9 december 1833 in de Jodestraat te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 70 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 11 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door Louis Achten (65 jaar, landbouwer) en Jan Vandebroek (36 jaar, dagloner), beiden van Diepenbeek.3'

Familie

Lambertus Nicolaus Klinkers ° 12 mei 1762, + 25 jun 1818
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Diepenbeek, 1763, doopsels.
 2. [S457] Burgerlijke Stand Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1803 (an XI), huwelijken, p.41.
 3. [S457] Burgerlijke Stand Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1833, overlijdens, p.4v suppl.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek.

Maria Catharina Vrerix1

IDnr.7864, ° 1 september 1659, + na 1707
VaderFredericus Vrerix1 ° 26 januari 1620, + tussen 1 september 1659 en 1665
MoederCatherina Pudts1 ° voor 1620, + na 1665
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
Gebeurtenis In 1688 vertrok Maria-Catharina naar Frankrijk 'tot conservatie eender successie ende goederen'. Aan haar zuster Elisabeth liet ze haar registers van renten en 'precieuse meubelen ende huysraet' in bruikleen. Toen ze in 1707 terug in Hasselt kwam, stelde ze vast dat na de dood van haar zuster Elisabeth al het geleende goed bewaard werd in het huis van haar schoonzoon en neef Rumold-Elias Vrerix, die getrouwd was met haar dochter Anna-Catharina. Na verscheidene aanmaningen dacht Rumold er evenwel niet aan de meubels en de registers te restitueren. Ten einde raad richtte Maria-Catharina zich tot de schepenen en vroeg radicaal op te treden vermits 'sy expres eene al te somptueuze reyse uyt Vranckrijk gedaen heeft met intentie van wederom te vertrecken om onderstandt te doen aen haere familie ende andere kinderen in Vranckrijk'. Na enkele dagen weigerachtig te zijn opgetreden, verklaarde haar schoonzoon zich bereid alles terug te geven. Enkele maanden later kwam ze in een ander geding met Lambert Orban betreffende een huis in de Kapelstraat, dat haar zuster Elisabeth, begijn, van haar broer burgemeester Rumold ontvangen had en dat na de dood van Elisabeth aan haar zuster Barbara was gekomen, die evenwel in Frankrijk verbleef. Maria Catharina Vrerix.2 
DoopselZij werd gedoopt op 1 september 1659 te Hasselt [België] met als peter Fredericus Vrerix en als meter Maria Cortenbach.1 
HuwelijkZij huwde met Elois Van Gangel op 27 juli 1677 te Hasselt [België]. 
OverlijdenZij overleed na 1707 te Hasselt? [België].2 

Familie

Elois Van Gangel ° voor 1655, + na 18 feb 1690
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1657, doopsels, p.146.
 2. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.

Maria Catharina Vrerix

IDnr.7876, ° 9 april 1656, + na 11 juli 1677
VaderHenricus Vrerix1 ° 14 maart 1618, + 15 augustus 1703
MoederMagdalena Vuskens1 ° 1615, + na 9 april 1656
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
NaamvariatieMaria Catharina Vrerix werd ook Maria Vrerix genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt op 9 april 1656 te Hasselt [België] met als peter Joannes Van Hilst en als meter Catharina Van Millen.1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Antonius Lenaerts op 11 juli 1677 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed na 11 juli 1677 te Hasselt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1656, doopsels, p.104.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 310, 1677, huwelijken.