Fredericus Vrerix

IDnr.7865, ° 9 maart 1634, + 20 november 1684
VaderMathias Vrericx1 ° 11 april 1599, + 9 april 1648
MoederBarbara Usselincx1 ° voor 1605, + 8 maart 1673
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
NaamvariatieFredericus Vrerix werd ook Fredericus Frederix genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt op 9 maart 1634 te Hasselt [België] met als peter Gerardus Vrericx en als meter Maria Vrericx.1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Fredericus Vrericx op 17 augustus 1653 te Hasselt [België].2 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Catharina Vrerix op 1 september 1659 te Hasselt [België].3 
LeningFredericus Vrerix leende aan Engelbertus Engelbrechts de som van 1000 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Spalbeek [België] op 4 november 1664. Ze vermeldt verder ook Mathias Vrericx en Renerus Van Millen. De akte luidt als volgt: 'Sr. Balthazar Jordaen Voskens legt in naam van zijn oom sr. Arnold Vrerix, "twelffman" van de stad Hasselt, een schepenakte voor gepasseerd voor de schepenen van Spalbeeck op 04.11.1664 en ondertekend door secretaris Renerus de Millen. Hij verzoekt realisatie en approbatie.
04.11.1664 verscheen voor schepenen Millen en Vossius van de heerlijkheid Spalbeeck Engelbertus Engelberchts, die met zijn toestemmende echtgenote een rente 50 gulden BBL/jaar opdraagt op 1) een bempt in de Joede Straete onder Spalbeeck, omtrent 1,5 bonder groot. Hij paalt Jan Bijnens, de kerk en s' heeren straet; 2) een bampt daar in de buurt gelegen genaamd "den Meije Bampt", palend de heer van Weijer, de kerk, Frans Rubens en Jan Rubens. Van deze bampt bezit Philips Jans de vierde part. Tot onderpand zet hij nog een winning met appendities gelegen in de Heede Straete onder Scheulen, palend Jan Princen, des heeren straet. Hij leent van Frederick Frederickx Matthijsens zoon voor "thien hondert" guldens Brabants eens.4'
 
OverlijdenHij overleed op 20 november 1684 te Hasselt [België] in de ouderdom van 50 jaar. De tekst vermeldt. '[nvdr. Geen volledige zekerheid]5'

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1634, doopsels, p.63v.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1653, doopsels, p.70.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1657, doopsels, p.146.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 87, 1685, p.190v.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1684, overlijdens, 38v.

Fredericus Vrerix

IDnr.7918, ° 20 oktober 1674, + na 16 mei 1692
VaderJan Renier Vrericx1 ° 18 december 1642, + 8 juni 1686
MoederAnna Maria Claessens1 ° 1641, + 8 juni 1700
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselFredericus Vrerix werd gedoopt op 20 oktober 1674 te Hasselt [België].1 
GeboorteHij was peter van Joannes Renerius Voskens op 16 mei 1692 te Hasselt [België]; Godfried Renier Cox vervangt Fredericus Vrerix, die als novice binnengetreden is.2,3
OverlijdenHij overleed na 16 mei 1692 te Hasselt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 290, 1674, doopsels, p.305, akte 9.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1692, p.243.
 3. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).

Fredericus Vrerix

IDnr.15245, ° 17 mei 1651
VaderJoannes Vrerix1 ° circa 1624, + 31 maart 1699
MoederMaria Holstijns1 ° 15 december 1624, + 27 september 1702
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
DoopselFredericus Vrerix werd gedoopt op 17 mei 1651 te Diepenbeek [België] met als peter Guilielmus Mennekens en als meter Gertrudis Holstijns.1

bronvermelding(en)

 1. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1651, doopsels, p.127.

Fredericus Vrerix

IDnr.15563, ° voor 1685, + na 14 juni 1707
DoopselFredericus Vrerix werd gedoopt voor 1685 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Creten op 14 juni 1707 te Hasselt [België] met als getuigen Arnoldus Squaeden en Quintinus Claes.1
OverlijdenHij overleed na 14 juni 1707 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1707, huwelijken, p.9.

Fredericus Antonius Vrerix

IDnr.7905, ° 6 november 1672, + na 11 januari 1710
VaderRombaut Vrerix1 ° 9 augustus 1646, + 11 mei 1688
MoederIsabella Sapen1 ° voor 1650, + na 27 februari 1707
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselFredericus Antonius Vrerix werd gedoopt op 6 november 1672 te Hasselt [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Fredericus Rumoldus Vrerix op 31 maart 1705 te Hasselt [België]; Hij is een onwettig kind, maar wordt door het huwelijk van zijn ouders enkele maanden later op 16.07.1705 gewettigd. Fredercus Vrerix vervangt Tilmanus Van Uijtricht als peter.2
DoopselHij was peter bij het doopsel van Andreas Ferdinandus Vrerix op 11 januari 1710 te Hasselt [België].3 
OverlijdenHij overleed na 11 januari 1710 te Hasselt [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 290, 1672, doopsels, p.251, akte 9.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1705, doopsels, p.80.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 293, 1710, doopsels, p.151.

Fredericus Henricus Vrerix

IDnr.8028, ° 11 september 1703, + na 21 februari 1723
VaderJacobus Gerardus Vrerix1 ° 19 oktober 1669, + 7 juni 1747
MoederJoanna Margareta Swennen1 ° voor 1680, + na 6 december 1709
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
Gebeurtenis Frederik Hendrik trok in 1722 naar Spanje. Dat blijkt uit een akte van notaris Stellingwerf van 21 februari van dat jaar. Zijn vader Jacques verklaarde hierin 'dat hij van intentie is synen sone Fredericus te laeten gaen naer Spaegnie ten eynde om syne fortune in den oorlogh te soecken'. Daar hij echter over onvoldoende kapitaal beschikte om zijn zoon 'in staat te stellen ende te cleeden soo een eerlyck man toecompt', stelde hij Hendrik Stellingwerf, majoor van een regiment dragonders in Spaanse dienst, aan om voor zijn zoon zorg te dragen tijdens de reis en het verblijf in Spanje. Fredericus Henricus Vrerix.2 
DoopselHij werd gedoopt op 11 september 1703 te Hasselt [België] met als peter Henricus Bormans en als meter Elisabeth Vrerix.1 
OverlijdenHij overleed na 21 februari 1723.2 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 293, 1703, doopsels, p.76.
 2. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.

Fredericus Rumoldus Vrerix

IDnr.15561, ° 31 maart 1705
VaderRumoldus Vrerix1 ° 8 oktober 1681, + na 5 juni 1714
MoederAnna Catharina Vangangel1 ° voor 1680, + 22 april 1713
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselFredericus Rumoldus Vrerix werd gedoopt op 31 maart 1705 te Hasselt [België] met als peter Fredericus Antonius Vrerix en Tilmanus Van Uijtricht en als meter Maria Barbara Vrerix. De akte vermeldt: 'Hij is een onwettig kind, maar wordt door het huwelijk van zijn ouders enkele maanden later op 16.07.1705 gewettigd. Fredercus Vrerix vervangt Tilmanus Van Uijtricht als peter.1'

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1705, doopsels, p.80.