Stas Van Hees

IDnr.2722, ° voor 1555, + na 27 januari 1594
DoopselStas Van Hees werd gedoopt voor 1555.1 
EigendomAerdt Fredrix en Stas Van Hees verkopen een goed aan Aerdt Vanden Eerdwech volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 juli 1589. Deze verwijst ook naar Peeter Neven en Valentijn Schepers als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Fredrix verkoopt in naam van Stas Van Hees alias Himslaecken aan Aerdt Vanden Eerdwech, een stuk erf geheten de Kerckeschomme. Palende O. mr. Johan Neffven en met 2 zijden de erfgenamen Mathys Keetsers. Verkocht voor een rente van 6 gulden Babants 'sjaars die Peeter Neffven erfgenamen op voornoemde Stas Van Hees panden hebben. Actum: present, Jan Dullaerts en Valentijn Schepers. Op 14 september heeft Stas Van Himslaeken dit erf opgedragen aan Aerdt Vanden Eerdtwech.1' 
NaamvariatieHij werd ook Van Himslaecken genoemd.1 
EigendomStas Van Hees verkocht een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 21 oktober 1593. Ze vermeldt verder ook Jan Neven. De akte luidt als volgt: 'Stas Van Hees verkoopt voor de Loonse meier aan Aerdt Fredricx: 1. huis en hof palende O. die steghe; W. Aerdt Clockluijders en met 2 zijden de straat. 2. 3 zillen broeckx. Van hees had die gicht verkregen van mr. Johan Neffven. Voor de prijs volgens overeenkomst. Goedtspennink: 2 ½ stuiver. Lijcoop: 2 gulden Brabants.2' 
EigendomStas Van Hees verkocht een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 22 oktober 1593. Deze verwijst ook naar Renier Fabius, Henrick Van Hinsberghe, Joannes Dries, Aerdt Clockluijers en Valentijn Schepers als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Stas Van hees laat publiek verkopen: 1. Een hoffstadt, palende O. Aerdt Clockluijders; Z. de straat; W. de erfgenamen Fransch Schepers; N. de erfgenamen Jan Van Muwen. 2. Lande den Saevelhoff, palende W. Aerdt Vreven; O. Jan Lijnen cum suis en ter derder zijde de straat. 3. Een bloeck genaamd den Crieckel, palende O. Peeter Clockluijders; Z. de erfgenamen Thomas Maes; N. Frans Neffven. 4. Een bloeckxken op het Liemelaer, palende W. de erfgenamen Thomas Maes, met 2 zijden Jan Kennepmeckers. 5. Een heijhoef in de Thienwinckel heijde, palende O. die ghemeijn heijde en ter andere zijden de erfgenamen van Jan Van muwen.
Aerdt Fredricx ontvangt de palmslag voor 300 gulden Brabants. Lasten die mogen korten aan de kooppenningen: 5 ½ gulden 'sjaars en nog 1 gulden 'sjaars. Ieder hoge bedraagt 2 ½ gulden; één ten profijte van de hoger; één ten profijte van de verkoper; 10 stuivers voor de vrouw van de verkoper voor haren wijn of kermis. Goedtspennink: 10 stuivers per 100 gulden. Schrijfgeld voor de klerk voor het schrijven van de condities: 10 stuivers per perceel. De verkoper is niet verplicht hofrechten te betalen, zoals van publicaties in de kerk of enige wijn van het branden der kaars. Nog voorwaarde: wie de eerste hoger na de palmslag zal afgehoogd hebben, zal op de (helle=) staande voet zoveel moeten betalen als deze ingewonnen hooffstadt zal kosten aan de rentmeester; dit purgement kort aan de hoofdsom. Gedaan ten huize van Aerdt Clockluijders. Getuigen: Renier Fabius, pastoor alhier; Henrick Van Hinsberghe, Jan Dries en ick Aerdt Clockluijders. Aerdt Fredricx addeert 25 hogen. Dezelfde nog 1 hoge. Dezelfde nog 10 gulden. Valentijn Schepers zet nog 10 hogen. Dezelfde nog 1 hoge. Valentijn Schepers nog 10 hogen. Goedtspennink: 30 stuivers Brabants. Aerdt Fredricx addeert nog 2 hogen. De koop verblijft hem na uitgang der kaars.3'
 
EigendomStas Van Hees verkocht een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 januari 1594. De akte luidt als volgt: 'Stas Van Hees draagt, na publieke toewijzing, op aan Aerdt Fredricx: 1. een stuk land, de Savelhoff op. Palende de straat; de erfgenamen Machiel Tzijenen; Aerdt Vreven. 2. Een hoffstadt, palende Jan De Bous, Peeter Neffven en de erfgenamen Frans Schepers.4' 
OverlijdenHij overleed na 27 januari 1594.4 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.387v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.4.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.6.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.6v.

Vincentius Van Hees

IDnr.2668, ° voor 1535, + na 26 maart 1594
DoopselVincentius Van Hees werd gedoopt voor 1535 te Lummen? [België].1 
LeningPeeter Fredrix leende aan Vincentius Van Hees de som van 7 Rinsgulden volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 22 maart 1571. Deze verwijst ook naar Frans Gielis en Daniel Gielis als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Ffrans Gielis met zijn wettige zoon Daniel verkoopt via des Loonse hand aan Peeter Frericx oft Bossmans een hypotheek van 7 Rinsgulden 'sjaars op panden van Vincentius Van Hees.1' 
LeningDe leningsovereenkomst van Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 15 oktober 1586, vermeldt eveneens Vincentius Van Hees.2 
EigendomDe eigendomstransactie van Servaes Lambrechts met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 26 maart 1594, vermeldt eveneens Vincentius Van Hees; Servaes Lambrechts verkoopt aan Aerdt Fredricx een hofstadt met de Saevelhoff of Thienemans hoff, door verkoper ingewonnen van de erfgenamen van wijlen Vincent Van hees, wegens wanbetaling van 5 ½ gulden. Zie folio 4. De hoffstadt grenst O. Jan der Boos; W. de erfgenamen Frans Schepers; Z. de straat. De Saevelhoff grenst W. Aerdt Vreven; O. Jan Lijnen cum suis; N. de straat. Er waren nog meer goederen onder de buitenbank.3 
OverlijdenHij overleed na 26 maart 1594 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.294v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.379v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.6v.

Oriaen Van Heese

IDnr.2730, ° voor 1565, + na 18 december 1597
DoopselOriaen Van Heese werd gedoopt voor 1565.1 
AflossingMathijs Materni en Oriaen Van Heese ontvingen van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening aan 30 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 18 december 1597. De akte luidt als volgt: 'Mathijs Materni mede voor Oriaen Van Heese wonende te St. Truiden, kwijt Aerdt Fredricx 30 stuivers jaarlijks. Materni belooft binnen de twee maanden de zegel en brief van deze hypotheek binnen te brengen. Materni draagt tegelijkertijd tot borgtocht en behoef van Fredricx, ½ mud rogge jaarlijks op, staande op panden van de erfgenamen Willem uwt der Liemighen en de erfgenamen Martten Korstens. Dit voor het geval Fredricx enige molestatie zou ondervinden aangaande deze afgelegde lening. Bovendien beloofde Materni aan Fredricx waerantschap naeden landtrecht.1' 
OverlijdenHij overleed na 18 december 1597.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.20v.

Catharina Van Heestraet

IDnr.13788, ° voor 1585, + na 6 maart 1663
DoopselCatharina Van Heestraet werd gedoopt voor 1585 te Sint-Truiden? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Egidius Strauven op 17 januari 1606 te Sint-Truiden [België].1
OverlijdenZij overleed na 6 maart 1663 te Sint-Truiden? [België]. 

Familie

Egidius Strauven ° voor 1585, + na 20 apr 1626
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S289] Parochieregisters Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, digitaal stadarchief, www.pallas.be/sast/prr, parochie Onze-Lieve-Vrouw, huwelijken I 1580-1627, 1606, p.110.
 2. [S289] Parochieregisters Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, digitaal stadarchief, www.pallas.be/sast/prr, parochie Onze-Lieve-Vrouw, doopsels D 1622-1636, 1622, p.29.

Michiel Van Heffelt

IDnr.2766, ° voor 1580, + na 13 oktober 1611
DoopselMichiel Van Heffelt werd gedoopt voor 1580 te Lummen? [België].1 
LeningDe leningsovereenkomst van Aerdt Fredrix met Jan Vaes, geacteerd te Lummen [België] op 13 oktober 1611, verwijst naar Michiel Van Heffelt als betrokken partij.1 
OverlijdenHij overleed na 13 oktober 1611 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.122.

Aert Van Heijden1

IDnr.10942, ° voor 1610, + na 8 februari 1640
DoopselAert Van Heijden werd gedoopt voor 1610 te Beringen? [België].1 
LeningDe leningsovereenkomst van Aerdt Frericx met Maria Willems, geacteerd te Heusden [België] op 8 februari 1640, verwijst naar Aert Van Heijden als betrokken partij; 200 gulden.1
OverlijdenHij overleed na 8 februari 1640 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 7 (1599-1694), 1640, p.177.

Catharina Van Heks

IDnr.3329, ° voor 1660, + na 25 oktober 1684
DoopselCatharina Van Heks werd gedoopt voor 1660 te Beverlo? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Fredrix op 25 oktober 1684 te Beverlo [België]; Anna Wilens vervangt Catharina Van Heks als meter.1
OverlijdenZij overleed na 25 oktober 1684 te Beverlo? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1684, doopsels, p.53.