Joannes Vrerix

IDnr.8040, ° 29 juni 1645
VaderLaurentius Vrerix1 ° voor 1625, + na 29 juni 1645
MoederCatharina Tijs1 ° voor 1625, + na 29 juni 1645
DoopselJoannes Vrerix werd gedoopt op 29 juni 1645 te Hasselt [België] met als peter Jacobus Driesmans en als meter Anna Van Hal. De akte vermeldt: 'Joannes is een onwettig kind.1' 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 288, 1645, doopsels, p.204.

Joannes Vrerix

IDnr.8045, ° 7 juni 1648
VaderLaurentius Vrerix1 ° voor 1625, + na 7 juni 1648
MoederMaria Goessens1 ° voor 1625, + na 7 juni 1648
DoopselJoannes Vrerix werd gedoopt op 7 juni 1648 te Hasselt [België] met als peter Lambertus Cortebos en als meter Anna Vrericx.1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 288, 1648, doopsels, p.264.

Joannes Vrerix

IDnr.15239, ° circa 1624, + 31 maart 1699
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
NaamvariatieJoannes Vrerix werd ook Joannes Frerix genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt circa 1624 te Diepenbeek? [België]. De akte vermeldt: '[nvdr] In zijn overlijdensakte staat dat hij 75 jaar geworden is.1' 
HuwelijkHij huwde met Maria Holstijns, dochter van Cornelius Holstijns en Catharina Brugmans, op 28 augustus 1650 te Diepenbeek [België] met als getuigen Laurentius Claes.2
OverlijdenHij overleed op 31 maart 1699 te Diepenbeek [België]. De tekst vermeldt: 'Hij 75 jaar geleden geboren. [nvdr] Geen volledige zekerheid over de overlijdensdatum.1'

Familie

Maria Holstijns ° 15 dec 1624, + 27 sep 1702
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1699, overlijdens, p.76.
 2. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1650, huwelijken, p.321.
 3. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1651, doopsels, p.127.
 4. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1653, doopsels, p.137.
 5. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1655, doopsels, p.149.
 6. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1657, doopsels, p.160.
 7. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1660, doopsels, p.173.
 8. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1664, doopsels, p.204.

Joannes Vrerix

IDnr.15252, ° 5 januari 1660, + na 13 april 1687
VaderJoannes Vrerix1 ° circa 1624, + 31 maart 1699
MoederMaria Holstijns1 ° 15 december 1624, + 27 september 1702
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
DoopselJoannes Vrerix werd gedoopt op 5 januari 1660 te Diepenbeek [België] met als peter Renerus Blocken en als meter Ida Lenaers.1
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Dionisius Kips en Maria Vrerix op 13 april 1687 te Hasselt [België].2
OverlijdenHij overleed na 13 april 1687 te Diepenbeek? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1660, doopsels, p.173.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1687, huwelijken, p.33v.

Joannes Mathias Vrerix

IDnr.7920, ° 5 september 1681, + 5 mei 1730
VaderJan Renier Vrericx1 ° 18 december 1642, + 8 juni 1686
MoederAnna Maria Claessens1 ° 1641, + 8 juni 1700
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
Gebeurtenis Mathias werd pastoor te Ulbeek waar hij de vervallen kerk heropbouwde. Tijdens de werken vormde hij de beste kamer van zijn pastorij om in een kapel voor de gelovigen. Hij was eigenaar van het huis 'de Gulden Put' op de Havermarkt [nvdr: te noteren valt dat de gevelsteen van dat huis omstreeks de jaren 1950 door ridder André de Schaetzen, een rechtstreekse afstammeling van de erfgenaam van Jan-Mathias Vrerix, ingemetseld werd in de nieuwbouw die hij langs de Romeinse kassei in Tongeren oprichtte][zie foto]. Van graaf Sforza bekwam Mathias in 1716 de eretitel van apostolische protonotaris, wat hem o.m. het recht gaf zijn familiewapen te overtoppen met een zwarte prelatenhoed, aan weerszijden versierd met zes zwarte kwasten. Op 4 mei 1727 liet hij zijn testament opstellen door notaris Stellingwerf van Hasselt. Aan zijn nicht Anna-Maria Voskens liet hij een hoeve 'de Gyselere' te Ulbeek na, tevens de renten op die gemeente en al zijn meubels. Zijn neef Herman-Mathias Voskens kreeg het huis 'De Gulden Put' te Hasselt. In het testament werden ook zijn neven Jan-Renier Voskens, pastoor te Donk, Godefridus Cox, zijn nicht Barbara Voskens en zijn zuster Ida, weduwe van Niklaas de Borman met enkele renten bedeeld. Zijn portret werd beschadigd tijdens de brand van Alden Biesen in 1971. Joannes Mathias Vrerix.2
DoopselHij werd gedoopt op 5 september 1681 te Hasselt [België] met als peter Fredericus Vrericx en als meter Joanna Moors.1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Herman Mathias Voskens op 10 oktober 1698 te Hasselt [België]; Vader Balthasar is licentiaat in de rechten en ex-burgemeester van Hasselt. Joannes Mathias Vrerix vervangt Ludovicus Franciscus Cox, schepen van en 'moderne burgemeester' van Hasselt, als peter. Ida Van Herckenrode vervangt Margarita Ambrosius als meter.3
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joanna Maria Cox op 14 september 1700 te Hasselt [België].4
WijdingHij werd tot priester gewijd in 1703 te Liège [België] als Op 5 juli 1703 verklaarde zijn zwager Balthasar Voskens voor de schepenen van Hasselt dat hij van Mathias volmacht had gekregen om uit zijn renten een som van 171 gulden te trekken, die nodig waren om de onkosten van zijn priesterwijding in september a.s. te dekken.5 
Gebeurtenis Op 16 augustus 1703 wordt Joannes Mathias Vrerix te Hasselt [België] lid van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse. Hij wordt geacteerd als 'R[everendus] D[ominus] Jo[ann]es Mathias Vrericx, pastor in Ulbeeck' [nvdr. Eerwaarde Heer Joannes Mathias Vrericx, pastoor in Ulbeek].6 
SchenkingJoannes Mathias Vrerix schenkt volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] in 1713. De akte luidt als volgt: 'vereert een paer telloeren door den Eerw. Heer Jo[ann]es Mathias Vrericx als decken.7' 
Gebeurtenis In 1713 is Joannes Mathias Vrerix te Hasselt [België] deken van het Broederschap van Virga Jesse.8 
Gebeurtenis In 1725 is Joannes Mathias Vrerix te Hasselt [België] deken van het Broederschap van Virga Jesse.9 
Gebeurtenis In 1727 is Joannes Mathias Vrerix te Hasselt [België] consilarius van het Broederschap van Virga Jesse.9 
Gebeurtenis In 1729 is Joannes Mathias Vrerix te Hasselt [België] deken van het Broederschap van Virga Jesse.10 
BeroepHij was pastoor te Ulbeek [België] voor 5 mei 1730.11 
OverlijdenHij overleed op 5 mei 1730 te Hasselt [België] in de ouderdom van 48 jaar. De tekst vermeldt: 'Obijt decanus et confrater noster Reverendus Admodum Dominus Joannes Mathias Vrerix, prothonotarius apostolicus, quondam pastor in Ulbeek, assiduus divinorum officiorum frequentator; hic vir ultra alia beneficia fuit prepositus exstructioni novê capellê et per triennium aut circiter a summo mane usque ad vesperam operarijs indefesse et maximo zelo invigilavit, eius memoria sit confratribus clara et anima in sancta requiescat in pace; obijt tactus apoplexia satis diuturna [nvdr. Op 5 mei 1730 stierf deken [nvdr. van het Broederschap van Virga Jesse] en onze confrater Zeereerwaarde Heer Joannes Mathias Vrerix, pronotarius apostolicus, voorheen pastoor in Ulbeek, die frequent aanwezig was op erediensten; naast andere goede daden was hij de bezieler van de bouw van een nieuwe kapel, waar hij ongeveer drie jaar lang van de ochtend tot de avond onvermoeibaar aan werkte en met veel zorg over waakte; zijn gedachtenis zal zijn medebroeders bijblijven; dat zijn ziel in het heilige in vrede ruste; hij stierf enige tijd na door een beroerte te zijn geveld].11,12'

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1681, doopsels, p.155.
 2. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1698, p.5v.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1700, doopsels, p.24v.
 5. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 6. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Ledenlijst (1600-1837) (fol.12v), p.25.
 7. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Inventaris der meubels van het capellen huijs gemaekt A° 1709 (fol.67r), p.130.
 8. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Lijst van dekens en consiliarii van de Broederschap (1591 – 1808) (fol.89r), p.194.
 9. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Lijst van dekens en consiliarii van de Broederschap (1591 – 1808) (fol.89v), p.196.
 10. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Lijst van dekens en consiliarii van de Broederschap (1591 – 1808) (fol.89v), p.197.
 11. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1730, overlijdens, p.107.
 12. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Ledenlijst volgens sterfdata (voor 1334-1850) (fol.58r), p.119.

Julia Vrerix

IDnr.7736, ° voor 1585, + na 13 oktober 1607
DoopselJulia Vrerix werd gedoopt voor 1585 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Hermans op 13 oktober 1607 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 13 oktober 1607 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 309, 1607, huwelijken.

Laurentius Vrerix

IDnr.4854, ° voor 1705, + 5 januari 1779
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
BeroepLaurentius Vrerix was werkman. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1705 te Hasselt? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Maria Van Roye op 28 november 1729 te Hasselt [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Arnoldus Fredericks op 12 april 1744 te Hasselt [België].2 
OverlijdenHij overleed op 5 januari 1779 te Hasselt [België].3 

Familie

Maria Van Roye ° tussen 1695 en 1710, + 27 mrt 1768
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 312, 1729, huwelijken.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 295, 1744, doopsels, p.109.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 320, 1778, overlijdens, p.129.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 294, 1731, doopsels, p.392.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 294, 1732, doopsels, p.406.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 294, 1734, doopsels, p.449.
 7. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 294, 1737, doopsels, p.500.
 8. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 295, 1739, doopsels, p.34.
 9. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 295, 1742, doopsels, p.77.