Maria Margareta Vrerix1

IDnr.7936, ° 29 november 1710
VaderRumoldus Vrerix1 ° 8 oktober 1681, + na 5 juni 1714
MoederAnna Catharina Vangangel1 ° voor 1680, + 22 april 1713
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselMaria Margareta Vrerix werd gedoopt op 29 november 1710 te Hasselt [België] met als peter Arnoldus Briers en als meter Maria Margareta Wauters.1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 293, 1710, doopsels, p.160.

Maria Theresa Vrerix

IDnr.7919, ° 7 oktober 1677, + na 7 september 1693
VaderJan Renier Vrericx1 ° 18 december 1642, + 8 juni 1686
MoederAnna Maria Claessens1 ° 1641, + 8 juni 1700
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselMaria Theresa Vrerix werd gedoopt op 7 oktober 1677 te Hasselt [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Theresia Cox op 7 september 1693 te Hasselt [België]; Haar tante Maria Theresia Vrerix vervangt haar grootmoeder Anna Maria Claessens als meter.2
OverlijdenZij overleed na 7 september 1693 te Hasselt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 291, 1677, doopsels, p.86, akte 10.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1693, doopsels, p.268.

Mathias Vrerix

IDnr.428, ° 25 februari 1751
VaderPetrus Frerix1 ° 24 oktober 1715, + na 23 juni 1755
MoederMaria Catharina Schepers1 ° voor 1723, + na 26 juni 1770
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMathias Vrerix werd gedoopt op 25 februari 1751 te Kermt [België] met als peter Joannes Mellen en als meter Anna Gertrudis Schepers.1

bronvermelding(en)

 1. [S9] Parochieregisters Kermt, Rijksarchief Hasselt, 1751, doopsels, p.324.

Mathias Vrerix

IDnr.7749, ° 24 december 1656, + 25 september 1682
VaderArnoldus Vrericx1 ° 13 mei 1636, + 8 augustus 1686
MoederGertrudis Vaedts1 ° voor 1635, + 30 april 1676
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
Gebeurtenis Mathias heeft in de jaren 1681-1682 een rol gespeeld in één van de meest bewogen episoden van de Hasseltse geschiedenis. Hij was één van de oproermakers die het tegen de orders van de Prins-Bisschop opnam tegen de inkwartiering van Duitse huurlingen. Onder de stuwkracht van de Jonkmans, die weigerden de poorten van de stad te openen en de magistraat van Hasselt van lafheid en verraad beschuldigden, was er tweedracht gekomen. Op Nieuwjaarsdag 1682 deden de Jonkmans een gewapende uitval tegen de soldaten, doch werden jammerlijk verslagen in de Planckeweide. In de eerste maanden van 1682 werd door de hoge officier een proces ingespannen tegen de oproermakers. Mathias Vrerix bevond zich onder de beklaagden. De officier verweet hem dat hij de oorzaak was geweest van de opstand, dat hij de Jonkmans uit de stad had doen marcheren tegen de troepen van de Prins-Bisschop en dat hij als hoofdman van de schutterij zijn eed van trouw en bijstand had verloochend, en dat hij burgemeester Caproens gewelddadig had aangepakt bij de weigering het kanon op de stadswallen te plaatsen. Tijdens het onderzoek ontkende hij echter de beschuldigingen. Hij werd met een geldboete bestraft, maar mocht enkele weken later al van een algemene amnestie genieten. Mathias Vrerix.2 
DoopselHij werd gedoopt op 24 december 1656 te Hasselt [België] met als peter Joannes Aerts en als meter Elisabeth Brants.3
HuwelijkHij huwde met Anna Broeckmans op 2 februari 1679 te Hasselt [België].4 
OverlijdenHij overleed op 25 september 1682 te Hasselt [België] in de ouderdom van 25 jaar.5 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1656, doopsels, p.113.
 2. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1656, doopsels, p.113.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 310, 1679, huwelijken.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 318, 1682, overkijdens, p.499.

Mathias Vrerix

IDnr.7910, ° 9 april 1697
VaderArnoldus Vrerix1 ° 22 oktober 1661, + 12 september 1741
MoederMaria Wilsens1 ° 1 december 1653, + 23 april 1703
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselMathias Vrerix werd gedoopt op 9 april 1697 te Hasselt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1697, doopsels, p.353, akte 11.

Mathias Fredericus Vrerix

IDnr.7915, ° 22 september 1691
VaderArnoldus Vrerix1 ° 22 oktober 1661, + 12 september 1741
MoederMaria Wilsens1 ° 1 december 1653, + 23 april 1703
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselMathias Fredericus Vrerix werd gedoopt op 22 september 1691 te Hasselt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1691, doopsels, p.225, akte 11.

Michael Vrerix

IDnr.7916, ° 5 januari 1694, + 18 maart 1747
VaderArnoldus Vrerix1 ° 22 oktober 1661, + 12 september 1741
MoederMaria Wilsens1 ° 1 december 1653, + 23 april 1703
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
Gebeurtenis Michiel was driemaal burgemeester van de stad Hasselt en werd tot schepen benoemd op 10 april 1727 en was tevens commissaris. Hij bleef ongehuwd en verzamelde een fortuin dat door zijn broeder Arnold op 14.250 gulden geschat werd. Hij overleed zonder een testament le hebben opgesteld. Michael Vrerix.2 
DoopselHij werd gedoopt op 5 januari 1694 te Hasselt [België].1 
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] tussen 1724 en 1725.3 
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] tussen 1744 en 1745.3 
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] tussen 1745 en 1746.3 
OverlijdenHij overleed op 18 maart 1747 te Hasselt [België] in de ouderdom van 53 jaar.4

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 292, 1694, doopsels, p.275, akte 11.
 2. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.
 3. [S295] Guido Caluwaerts, Boek 'Hasselt intra muros' (Kluwer, 1989), p.363-264.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1747, overlijdens, p.14v.