Catharina Corthauts

IDnr.534, ° 16 november 1661
VaderArnoldus Corthoudt ° 14 mei 1628, + na 24 maart 1676
MoederElisabeth Frederix ° circa 1630, + na 24 maart 1676
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselCatharina Corthauts werd gedoopt op 16 november 1661 te Lummen [België] met als peter Servatius Van Eerdewech en als meter Christina Gilis.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.91.

Catharina Corthauts

IDnr.538, ° 20 november 1672, + 10 januari 1746
VaderArnoldus Corthoudt ° 14 mei 1628, + na 24 maart 1676
MoederElisabeth Frederix ° circa 1630, + na 24 maart 1676
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselCatharina Corthauts werd gedoopt op 20 november 1672 te Lummen [België] met als peter Gaspar Vrancken en als meter Catharina Wagemans.1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Fredrix, zoon van Michael Fredrix en Catharina Hueveneers, op 14 november 1695 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Beiden zijn uit Lummen afkomstig waren. Het huwelijk wordt opgetekend in het parochieregister van Lummen, maar werd in feite in Hasselt ingezegend door pater Gregorius. In de akte worden de echtelingen eerbare burgers genoemd en trouwen met het rode zegel.2' 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Fredrikx op 13 januari 1700 te Lummen [België].3 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Theijs op 15 juni 1702 te Lummen [België]; Joannes Hueveneers wordt vervangen door Nicolaus Van Hamel.4 
OverlijdenZij overleed op 10 januari 1746 in Gestel te Lummen [België] in de ouderdom van 73 jaar.5 
ReliefNa het overlijden van Joannes Fredrix en Catharina Corthauts releveren Joannes Fredrickx, Gerardus Gijsens, Maria Fredrix en Catharina Fredrix op 25 september 1749 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Op 25 september 1749 compareren voor ons, schepenen van Lummen naar Loons recht, Jan Frederix en Geerdt Gijsens als man en momber van zijn vrouw Marie Frederix, in eigen naam en voor hun consorten namelijk [Cathari]ne Frederix en de achtergelaten kinderen [van hun zuster] Elisabeth Frederix. Ze hebben verzocht te releveren de helft van twee dagmaal 'broux' genaamd ‘den Graubaert’, gelegen te Gestel, waarvan de wederhelft toebehoort aan Jan Geerdts van Genebos. Palend in zijn geheel aan Rombaut Vaes ten zuiden, aan Jacobus Van Den Ardewegh ten westen, aan Jan Frederix voorschreven ten oosten en aan Jan Anthoon Put ten noorden. Verder de helft van een stuk ‘broux’ genaamd ‘den Kummerlier’, samen twee daghmael groot, waarvan Jan Anthoon Put de helft bezit, het geheel palend aan Jan Persoons ten oosten, de ‘Maelbeeck’ ten noorden, en aan Hendricus Put ten westen en henzelf ten zuiden. Dit alles is hen toegekomen na de dood van Jan Frederix en Catharina Corthouts, hun ouders. Kosten: 3 – 15; 2 – 16 – 1; samen 6 – 11 – 1.
Op dezelfde dag verschenen de voorschreven Jan Frederix en Geert Gijsens, die verzoeken om, na de dood van hun voorschreven ouders, een huis en hof te releveren, in Schulen gelegen, palend aan de straat ten westen, hun eigen erf ten zuiden en ten oosten, en de Winterbeeck ten noorden. Kosten 3 – 15; 0 – 7 – 0: samen 4 – 2; alles tesamen: 10 – 13 – 1.6'

Familie

Joannes Fredrix ° 19 jun 1667, + 12 aug 1749
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.191.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 555, p.156.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.147 (p.75).
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.165 (p.84).
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, p.71.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis (bundel 2).

Michael Corthauts

IDnr.1239, ° voor 1690, + na 22 april 1711
DoopselMichael Corthauts werd gedoopt voor 1690. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Fredrickx op 22 april 1711 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 22 april 1711. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.232.

Jacobus Corthen

IDnr.3254, ° voor 1605, + na 6 september 1626
DoopselJacobus Corthen werd gedoopt voor 1605 te Beverlo? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Georgius Fredricx op 6 september 1626 te Beverlo [België].1
OverlijdenHij overleed na 6 september 1626 te Beverlo? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1626, doopsels, p.40.

Arnoldus Corthoudt

IDnr.528, ° 14 mei 1628, + na 24 maart 1676
VaderJoannes Corthoudt ° voor 1600, + na 1636
MoederCatherina Gilis ° voor 1600, + na 1662
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselArnoldus Corthoudt werd gedoopt op 14 mei 1628 te Schulen [België] met als peter Carolus Palmans en als meter Barbara Claes.1 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Frederix, dochter van Petrus Frericx en Helwidis Horiaens, op 17 januari 1661 te Lummen [België] met als getuigen Mathias Poels en Petrus Lambrechs. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt ingezegend met het 'rode zegel' door Arnoldus Remen.2' 
NaamvariatieHij werd ook Aerdt Corthouts genoemd.3 
EigendomArnoldus Corthoudt en Elisabeth Frederix verkopen, samen met Lambertus Morren en Govardt Daems, een goed aan Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 maart 1662. Deze verwijst ook naar Lambrecht Morren en Joannes Schijven als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Maria Frericx, Arnoldus Schijven en Barbara Fredricx. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Corthouts als man van Elisabeth Frerix, Lambrecht Morren in naam van zijn zoon Lambrecht verwekt bij Maria Fredrix, Jan Schijven als momber der kinderen Aerdt Schijven, verkopen aan Huijbrecht Lenardts, man van Maria Lijnen, ieder hun deel in een moeshof achter de kerk gelegen; palende met 3 zijden aan de straat en voornoemde Lenardts ter vierder zijde. Voor 56 gulden Brabants boven de gerechtskosten hierover gedaan. De comparanten beloven Govardt Daems als vader van zijn kinderen met Barbara Fredricx, medeeigenaars voor ¼ part, in te brengen om ook opdracht te doen. Als de koopsom niet voor pinksteren betaald is, gaat de koop teniet.3' 
AflossingArnoldus Lijnen en Arnoldus Corthoudt ontvingen van Lucas Smans de terugbetaling van een lening aan 15 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 januari 1664. Deze verwijst ook naar Elisabeth Frederix en Anna Hoefmans als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Arnoldus Frericx en Joannes Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Lijnen en Aerdt Corthouts als man en momber van Elisabeth Fredricx kwijten Lucas Smans en zijn panden van 15 gulden Brabants jaarlijks uit een grotere rente van 20 gulden jaarlijks. De resterende 5 gulden jaarlijks hoort toe aan Anna Hoeffmans weduwe van Aerdt Frerix als erfgenaam van wijlen heer Jan Fredrix. De rente staat geaffecteerd op “de Godsbampt” onder Tiewinckel. Lijnen is voldaan van 10 gulden jaarlijks en Corthouts van 5 gulden jaarlijks. Ze hebben het kapitaal en alle verlopen ontvangen.4' 
OverlijdenHij overleed na 24 maart 1676 te Lummen? [België].5 

Familie

Elisabeth Frederix ° circa 1630, + na 24 mrt 1676
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S12] Parochieregisters Schulen, Rijksarchief Hasselt, boek 775, p.15.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, 69 (p.36).
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.67v.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1664, p.667.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.223.

Catherina Corthoudt

IDnr.533, ° 12 augustus 1635
VaderJoannes Corthoudt ° voor 1600, + na 1636
MoederCatherina Gilis ° voor 1600, + na 1662
DoopselCatherina Corthoudt werd gedoopt op 12 augustus 1635 te Schulen [België] met als peter Arnoldus Tones en als meter Anna Gilis

Gerardus Corthoudt

IDnr.532, ° 3 april 1625
VaderJoannes Corthoudt ° voor 1600, + na 1636
MoederCatherina Gilis ° voor 1600, + na 1662
DoopselGerardus Corthoudt werd gedoopt op 3 april 1625 te Schulen [België] met als peter Petrus Wagemans en als meter Elisabeth Toonen.1 

bronvermelding(en)

 1. [S12] Parochieregisters Schulen, Rijksarchief Hasselt, boek 775, p.11.