Henrick Goessens

IDnr.2677, ° voor 1540, + na 26 februari 1573
DoopselHenrick Goessens werd gedoopt voor 1540.1 
EigendomPeeter Fredrix en Margriet Steenaerts verkopen, samen met Henrick Goessens, een goed aan Thomas Maes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 februari 1573. Ze vermeldt verder ook Daniel Stenaerts. De akte luidt als volgt: 'Peeter Frericx als man-momber Margriet Steenaerts, Huijbrecht Van Scaffen, Henrick Vanden Bosch, Henrick Goessens met zijn medegeringen, Jan Clercx der jonge, Henrick Vanden Bosch ook als momber van Aerdt Van Scaffens kinderen, ter ene zijde, en zich sterk makend voor hun medegeringen;
en Lambrecht Keenens en Anthonis Veltgaders partijen, ter ander zijde;
verkopen samenderhand, via de beide officieren, Brabants en Loons, aan Thomas Maes der Smeeth, een huisje met een bijgelegen hoefken. Ligging: O. des H. Geest bos; ter ander zijde de straat; ter 3de en 4de zijde Gielis Korstkens. Voor 145 Rinsgulden boven de jaarlijkse last van 4 stuivers aan de kerk van Lumpmen en aan Daniel Steenaert, 25 stuivers 'sjaars.
Voorwaarde: de koper zal op de eerstkomende Bamis heiligendag van St. Bavo: één van de gewone termijnenen voor dee de betaling van huur, schulden,…) 100 Rinsgulden geven en de rest mag hij binnen het jaar betalen of er rente voor geven ten pennink 17.
Onder de partijen is nog geen eensgezindheid. De penningen zullen gaan naar degene die ze met recht toegewezen krijgen. Als dat niet beslist is, zal het geld uitgezet worden, tot er een beslissing gevallen is. Ieder blijft op zijn recht.
P.S. Op 17 december 1573 hebben Peeter Frericx en Henrick Vanden Boss bekend van Thomas Maes oft der Smeeth 125 Rinsgulden in het geheel ontvangen te hebben. Zo blijft Thomas Maes hen nog 20 Rinsgulden schuldig. Het tweetal maakt zich sterk voor hun complicen en medegeringen om elkaar in alles te voldoen.'
 
OverlijdenHij overleed na 26 februari 1573.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.311.

Maria Goessens

IDnr.8044, ° voor 1625, + na 7 juni 1648
DoopselMaria Goessens werd gedoopt voor 1625 te Hasselt? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 7 juni 1648 te Hasselt? [België].1 

Familie

Laurentius Vrerix ° voor 1625, + na 7 jun 1648
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 288, 1648, doopsels, p.264.

Sophia Goessens

IDnr.8612, ° voor 1640, + na 29 juli 1663
DoopselSophia Goessens werd gedoopt voor 1640 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Frederix op 29 juli 1663 te Mechelen-aan-de-Maas [België].1 
OverlijdenZij overleed na 29 juli 1663 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1663, p.196.

Inès Goethals

IDnr.6813, ° 5 november 1924, + 5 juni 2007
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteInès Goethals werd geboren op 5 november 1924 te Tielt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Felix Frederix, zoon van Pierre Jean Frederix en Maria Cecilia Vos, na 1945 te Tielt? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 5 juni 2007 te Heusden-Zolder [België] in de ouderdom van 82 jaar.1 
BegrafenisZij werd begraven op 9 juni 2007 te Heusden-Zolder [België].2,1

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2007-06-05/ines-goethals/
 2. [S408] Opzoekingen door Greet Swinnen.

Anna Maria Goevaerts

IDnr.4762, ° 4 oktober 1827, + 13 februari 1900
VaderCornelius Goevaerts1 ° 20 april 1780, + 20 augustus 1840
MoederAnna Maria Van Kelchteren1 ° 6 augustus 1787, + 27 november 1866
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteAnna Maria Goevaerts werd geboren op 4 oktober 1827 te Hasselt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Hubertus Fredrix, zoon van Henricus Frederix en Anna Maria Motmans, op 12 januari 1859 te Hasselt [België].2 
BeroepZij was naaister op 27 maart 1880.3 
BeroepZij was huishoudster op 26 juli 1884.4 
OverlijdenZij overleed op 13 februari 1900 te Hasselt [België] in de ouderdom van 72 jaar.5 

Familie

Hubertus Fredrix ° 13 nov 1804, + 7 aug 1881
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1827, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1859, huwelijken.
 3. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1880, huwelijken, akte 13.
 4. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1633480, 1884, huwelijken, akte 45.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1900, overlijdens.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1852, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1864, geboorten.

Cornelius Goevaerts

IDnr.4763, ° 20 april 1780, + 20 augustus 1840
BeroepCornelius Goevaerts was dagloner.1 
DoopselHij werd gedoopt op 20 april 1780 te Kermt [België].2 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Van Kelchteren op 18 oktober 1809 te Hasselt [België].3 
OverlijdenHij overleed op 20 augustus 1840 te Hasselt [België] in de ouderdom van 60 jaar.4 

Familie

Anna Maria Van Kelchteren ° 6 aug 1787, + 27 nov 1866
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Kermt, 1780, doopsels.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1809, huwelijken.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1840, overlijdens.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1827, geboorten.

Kevin Goevaerts

IDnr.9786
MoederMarleen Frederix1 ° voor 1961
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 10.08.2002, p.19.