Michiel Claes

IDnr.4967, ° voor 1665, + na 13 januari 1694
DoopselMichiel Claes werd gedoopt voor 1665 te Lummen? [België].1 
EigendomMatthias Fredrix verkocht een goed aan Michiel Claes volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] op 18 juni 1693. De akte luidt als volgt: 'Cos. Nicolai, notaris, legt een akte voor van een publieke verkoop door Mattijs Fredrix. Verkoop met 3 zitdagen en uitgang van de brandende kaars. Verkoop van weide den Regenbempt in Gestel (Loons Lummen), palend O. Paulus Nijs, W. de erfgenamen Henric Peeters. Belast met 100 gulden BBL aan de kerk of anniversarien van Lummen (er staat bijgeschreven dat het 5 gulden/jaar is aan de kerk) en met 200 gulden kapitaal (Brabants oft Coninx gelde iedere gulden aan 20 stuivers) aan het begijnhof van Diest. Regeling voor hooi en 'achtermaet', dit jaar half en half. De houtwas op het pand is half en half te houwen in 1694. Lasten dit jaar half en half dragen. De palmslag werd gegeven aan Michiel Claes voor 520 gulden BB, godsgeld 5 stuivers aan de Rozenkrans van Beringen, 1 hollantsen scellinck aan het H. Sacraments autaer in Lummen. Michiel Claes zet nog 2 hogen van 2 gulden. Mattijs Scranen doet 1 hoge beter. Michiel Claes gaat er met 50 extra hogen over. Opgemaakt op 22.05.1693 in het huis van Jan Dirix in Lummen. Getuigen: Jan Dirix en Jan Scrijken. Op 25.05.1693 zet Michael Claes 50 hogen erbij voor getuigen Arnold Beckers en Franciscus Cronaerts. Op 18.06.1693 is het kaarsbranding en de koop verbleef aan Michiel Claes.1' 
EigendomMatthias Fredrix verkocht een goed aan Michiel Claes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 13 januari 1694. De akte luidt als volgt: 'Mattijs Fredrix verklaart van Michiel Claes het geld van een verkoop ontvangen te hebben. Het betreft 'den Regenbempt' in Gestel gelegen. De gicht is gepasseerd op 18.06.1693. Fredrix heeft tot ontlasting van het pand en van de koper de rente van 5 gulden 's jaars, kapitaal 100 gulden BBL eens, tot zijn last genomen die de kerk van Lummen op het verkochte pand hebben. Hij affecteert deze rente op een stuk land in Gestel 'het Hooflant', palend de prelaat van Everbode W., Lambrecht Claes erfgenamen O., Jacob Kelchtermans N., Laureijs Pinxten Z. Hij heeft van Claes de rente ontvangen.2' 
AflossingAnthonius Scholasters ontving van Michiel Claes de terugbetaling van een lening van 200 gulden volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 13 januari 1694. Ze vermeldt verder ook Matthias Fredrix. De akte luidt als volgt: 'E.H. Antonius Scholasters, rentmeester van het begijnhof van Diest, kwijt op 11.07.1693 de panden van Michiel Claes "mulder van Gestel", afgekomen van Mattijs Fredrix, van een rente van 200 gulden BB "permissiegelt" kapitaal aan de kerk van het begijnhof van Diest.3' 
OverlijdenHij overleed na 13 januari 1694 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.62v.
  2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1694, p.80.
  3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1694, p.80v.

Oreaan Claes

IDnr.4882, ° voor 1620, + na 28 november 1646
DoopselOreaan Claes werd gedoopt voor 1620 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Marie Beckers voor 28 november 1646 te Lummen? [België].1 
LeningGeorgius Fredrix leende aan Oreaan Claes de som van 100 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 november 1646. Deze verwijst ook naar Willem Lambrechts en Henrick Swijsen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Voor meier en schepenen van Lummen ten Loonschen recht op extra-ordinarise rechtsdag verscheen Oreaan Claes, als man en momber van zijn huisvrouw Marie Beckers, die instemde met hetgeen volgt ten overstaan van schepen Swijsen. Hij draagt op tot behoef van Joris Fredrix, borger van de stad Beringhen, een stuk broek achter de schans van Ghenebos gelegen. Het paalt het gasthuis van Diest 1), Cornelis Baerts 2), Henrick Truyers 3). En verder draagt hij al zijn Loonse goederen op als pand en onderpand voor een jaarlijkse rente van 6 gulden. Als kapitaal heeft hij 100 gulden ontvangen. Valdag Sint Andries, vanaf 1647. Willem Lambrechts kwam in de naam en op bevel van Frerix met recht ter gichte. Joris betaalde de hofrechten: 13 stuivers, Beckers het pontgeld en het recht van uitkomen.1' 
OverlijdenHij overleed na 28 november 1646 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.46.

Patrick René Jozef Claes

IDnr.2024, ° 9 augustus 1963
VaderAugust Joseph Claes ° 4 februari 1930, + 22 januari 2003
MoederPaula Augusta Frederix ° 27 januari 1935
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePatrick René Jozef Claes werd geboren op 9 augustus 1963 te Heusden [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Peeter Claes

IDnr.4987, ° voor 1690, + na 17 februari 1721
DoopselPeeter Claes werd gedoopt voor 1690 te Lummen? [België].1 
EigendomGasparus Vandueren en Anna Elisabeth Fredrix verkopen een goed aan Peeter Claes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 17 februari 1721. De akte luidt als volgt: 'Jaspaer Van Duijren, momber van zijn vrouw Anna Elisabeth Fredrix verkoopt aan Willem Maes en Peeter Claes een huis en hof in Mellaar gelegen op de vroente aan de 'gemeijn' straat. Verder ook de schuur en het erf achter en naast het huis gelegen, palend aan Z. Paulus Van Koedenhuijsen en W. de straat. Het geheel wordt verkocht voor de som van 840 gulden Luiks. De verkopers verklaren de som ontvangen te hebben in speciën van 3 soeverijnen en de rest in 37,5 pattacons en schillingen. Verder 5 stuivers godsgeld en 10 gulden Luiks 'lijcoop'. Verder is het goed enkel belast met 'des heeren chijns'.1'
OverlijdenHij overleed na 17 februari 1721 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 89, folio 49.

Peter Claes

IDnr.8398, ° 17 mei 1967, + 8 maart 1968
VaderJozef Claes1 ° 23 april 1942
MoederJuliana Victoria Lambrechts1 ° 30 juli 1941
GeboortePeter Claes werd geboren op 17 mei 1967 te Beringen [België].1 
OverlijdenHij overleed op 8 maart 1968 te Koersel [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S173] Opzoekingen door Alfons Lambrechts.

Peter Claes

IDnr.8400, ° 28 augustus 1970
VaderJozef Claes1 ° 23 april 1942
MoederJuliana Victoria Lambrechts1 ° 30 juli 1941
GeboortePeter Claes werd geboren op 28 augustus 1970 te Beringen [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S173] Opzoekingen door Alfons Lambrechts.

Petrus Henricus Claes

IDnr.13583, ° 9 november 1805, + na 1840
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboortePetrus Henricus Claes werd geboren op 9 november 1805 te Tessenderlo [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Carolina Laenen, dochter van Joannes Franciscus Laenen en Maria Elisabetha Frederickx, na 24 november 1839 te Tessenderlo? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 1840 te Deurne? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Tessenderlo, 1805, geboorten.