Maria Josephina Elisabeth Beckers

IDnr.13979, ° 8 maart 1911, + 26 september 1993
VaderHendrik Mathias Beckers1 ° 6 december 1882, + 23 november 1950
MoederMaria Ida Catharina Elisabeth Paesen1 ° 25 februari 1888, + 16 maart 1953
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
Gebeurtenis Maria Josephina Elisabeth Beckers vlucht samen met haar ouders in 1915 uit België naar Nederland. Na de oorlog groeit ze op in Westerhoven. Na de lagere school gaat ze van haar 13 tot haar 25 jaar werken in Eindhoven. Ze keert terug naar huis om voor het gezin Beckers te zorgen. Ze trouwt, 38 jaar oud, met een weduwnaar met 2 kinderen en gaat in Budel-Schoot wonen. Daar krijgt ze nog 3 kinderen. Op latere leeftijd is ze naar het bejaardenhuis in Budel gegaan en is er ook gestorven.1 
RoepnaamFien. 
GeboorteZij werd geboren op 8 maart 1911 te Eksel [België].1 
HuwelijkZij huwde met Theodorus Hendrikus Maria Lamers op 12 oktober 1949 te Westerhoven [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 26 september 1993 te Budel [Nederland] in de ouderdom van 82 jaar.1 

Familie

Theodorus Hendrikus Maria Lamers ° 21 jun 1912, + 17 sep 1982
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S368] Opzoekingen door Tjeu Lamers.

Maria Lucia Beckers

IDnr.14006, ° na 1912
VaderHendrik Mathias Beckers1 ° 6 december 1882, + 23 november 1950
MoederMaria Ida Catharina Elisabeth Paesen1 ° 25 februari 1888, + 16 maart 1953
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Lucia Beckers werd geboren na 1912.1 
HuwelijkZij huwde met Wilhelmus Johannes van Gogh voor 1 januari 1941.1 

Familie

Wilhelmus Johannes van Gogh ° voor 1920
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S368] Opzoekingen door Tjeu Lamers.

Marie Beckers

IDnr.4883, ° voor 1620, + na 28 november 1646
DoopselMarie Beckers werd gedoopt voor 1620 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Oreaan Claes voor 28 november 1646 te Lummen? [België].1 
LeningGeorgius Fredrix leende aan Marie Beckers de som van 100 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 november 1646. Deze verwijst ook naar Willem Lambrechts en Henrick Swijsen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Voor meier en schepenen van Lummen ten Loonschen recht op extra-ordinarise rechtsdag verscheen Oreaan Claes, als man en momber van zijn huisvrouw Marie Beckers, die instemde met hetgeen volgt ten overstaan van schepen Swijsen. Hij draagt op tot behoef van Joris Fredrix, borger van de stad Beringhen, een stuk broek achter de schans van Ghenebos gelegen. Het paalt het gasthuis van Diest 1), Cornelis Baerts 2), Henrick Truyers 3). En verder draagt hij al zijn Loonse goederen op als pand en onderpand voor een jaarlijkse rente van 6 gulden. Als kapitaal heeft hij 100 gulden ontvangen. Valdag Sint Andries, vanaf 1647. Willem Lambrechts kwam in de naam en op bevel van Frerix met recht ter gichte. Joris betaalde de hofrechten: 13 stuivers, Beckers het pontgeld en het recht van uitkomen.1' 
OverlijdenZij overleed na 28 november 1646 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.46.

Mattheus Beckers

IDnr.859, ° voor 1710, + na 5 februari 1733
DoopselMattheus Beckers werd gedoopt voor 1710.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Petrus Fredrix en Elisabetha Opheij op 5 februari 1733 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 5 februari 1733. 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.42.

Michiel Beckers

IDnr.2594, ° voor 1505, + na 2 oktober 1533
VaderN. Beckers1
DoopselMichiel Beckers werd gedoopt voor 1505.1 
BeroepHij was priester op 2 oktober 1533.1 
EigendomMichiel Beckers verkocht een goed aan Frelen Frericxs en Magdalena Beckers volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 2 oktober 1533. Deze verwijst ook naar Peeter Neven als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Ter selver tyt soe is Frederick van Meuwen als momber synre huysvrou Mag...ne [Magdalene] Beckers gegicht ende gegoidt met recht in alsulge huys ende hoff ende huwelixe vorwerde als heer Michiel Beckers, priester, met synen momber Peter Neven der jonge opgedragen heeft in voerleden thyde. Ende es dar toe comen met recht na inhoutz honre vorwerden. Reengenoot vanden huyse Hensken Hoesdemans oosten ende Lyn Buysen westen, Henric van Grolar norden.1' 
OverlijdenHij overleed na 2 oktober 1533.1 

bronvermelding(en)

  1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.111v.

N. Beckers

IDnr.2593

Familie

Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.111v.

Paulus Beckers

IDnr.757, ° voor 1685, + na 1710
DoopselPaulus Beckers werd gedoopt voor 1685 te Koersel? [België]. 
OverlijdenHij overleed na 1710. 

Familie

Kind