Danny Francen

IDnr.12966, ° voor 1965
GeboorteDanny Francen werd geboren voor 1965 te Sint-Truiden? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anita Frederickx in augustus 1987 te Gingelom? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 01.08.1987, p.13.

Marie Gillaine Franceschini

IDnr.6641, ° circa 1844, + na 18 april 1896
GeboorteMarie Gillaine Franceschini werd geboren circa 1844 te Liège? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Alexander Victor Joseph Barbier voor 15 januari 1875 te Liège? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 18 april 1896 te Liège? [België].1 

Familie

Alexander Victor Joseph Barbier ° circa 1845, + na 18 apr 1896
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S106] Burgerlijke Stand Liège, Rijksarchief Liège, 1861730, 1896, huwelijken, akte 455.

Joannes Francken

IDnr.10431
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
HuwelijkJoannes Francken huwde met Joanna Fredericx, dochter van Lucas Fredericx en Helwigis Hamekers.1 

bronvermelding(en)

 1. [S241] Opzoekingen door Anne-Marie Frederix.

Joannes Josephus Francken

IDnr.4685, ° 4 oktober 1778, + 1 april 1835
BeroepJoannes Josephus Francken was koopman.1 
DoopselHij werd gedoopt op 4 oktober 1778 te Scherpenseel [Deutschland].2 
HuwelijkHij huwde met Maria Helena Smeets op 5 juli 1807 te Hasselt [België].3 
OverlijdenHij overleed op 1 april 1835 te Hasselt [België] in de ouderdom van 56 jaar.2 

Familie

Maria Helena Smeets ° 23 sep 1785, + 11 sep 1854
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1835, overlijdens.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1807, huwelijken.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1812, geboorten.

Maria Helena Francken

IDnr.4684, ° 3 oktober 1812, + 1 november 1852
VaderJoannes Josephus Francken1 ° 4 oktober 1778, + 1 april 1835
MoederMaria Helena Smeets1 ° 23 september 1785, + 11 september 1854
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Helena Francken werd geboren op 3 oktober 1812 te Hasselt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Lambertus Frederix, zoon van Henricus Frederix en Anna Maria Motmans, op 18 februari 1844 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed op 1 november 1852 in de Capucienenstraat te Hasselt [België] in de ouderdom van 40 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 5 uur 's namiddags. De aangifte gebeurt door haar broer Hubertus Francken (29 jaar, meubelmaker) en Gerardus Frederix (34 jaar, koetsier en schoonbroer van de overledene).3'

Familie

Petrus Lambertus Frederix ° 17 nov 1809, + 26 okt 1862
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1812, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1844, huwelijken.
 3. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1852, overlijdens, akte 190.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1844, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1845, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1847, geboorten.
 7. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1849, overlijdens, akte 40.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1851, geboorten.

Paulus Francken

IDnr.7498, ° voor 1600, + na 22 september 1656
NaamvariatiePaulus Francken werd ook Paulus Vrancken genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1600 te Beringen? [België].1 
ReliefNa het overlijden van Georgius Fredrix en Heleda Vrancken releveren Paulus Francken op 22 september 1656 te Beringen [België] . De akte luidt als volgt: 'Anno 1656 op 22 september heeft mr. Paulus Francken, commissaris van de stad Beringen, voor hem als voor zijn 'medegeringhen' [hier: mede-erfgenamen], de goederen gereleveerd die hen na de dood van Joris Frederici,
'in sijnen tijdt' onze medeschepen, en Aleidis Francken, beide zaliger, zijn aangestorven. Namelijk de hierna volgende acquesten. Ten 1ste een stuk land, genaamd 'den Molenhoff'. Verder een vijver, genaamd 'het Scaeff'. Voorst twee bosjes te Gheenhaudt gelegen. Verder een stuk land gelegen op de 'Cnijlstraet'. Verder een 'beempt' gelegen in de 'Langheneijcken'. Na het relief is mr. Paulus Francken, voor hem als voor zijn 'medegeringhen', ter gichte gekomen, 'onbeleth een iders goedt', en is 'in hoeden gekeert'.1'
ReliefNa het overlijden van Georgius Fredrix en Heleda Vrancken releveert op 22 september 1656 te Beringen, [België] Paulus Francken. De akte luidt als volgt: 'Anno 1656 op 22 september heeft mr. Paulus Francken, commissaris van de stad Beringen, voor hem als voor als voor de kinderen van zijn broer alle Loonse goederen gereleveerd, die hen na de dood van respectievelijk hun zuster en hun 'moijcken'. Namelijk de 'winninghe' op de heide naar Hasselt, 'consisterende in' verschillende percelen, en een perceel op de 'Buijtinghe' [nvdr. nu de deelgemeente Paal]. Na het relief is mr. Paulus Francken, voor hem als voor zijn 'medegeringhen' [hier: mede-erfgenamen], ter gichte gekomen, 'onbeleth een iders goedt', en is 'in hoeden gekeert'.1'
BeroepHij was commissaris te Beringen [België] op 22 september 1656.1 
OverlijdenHij overleed na 22 september 1656 te Beringen? [België].1 
AflossingPaulus Francken en Lambertus Morren ontvingen van Henrick Gressens de terugbetaling van een lening aan 5 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 oktober 1658. Ze vermeldt verder ook Georgius Fredrix, Heleda Vrancken en Lambrecht Jans. De akte luidt als volgt: 'Mr. Paulus Vrancken, voor 1 helft, en Lambrecht Morren voor "vier struycken" representerende Joris Frerix, voor de andere helft, kwijten Henrick Gressens van Linckhaut en zijn panden van 5 gulden jaarlijks die Joris Frerix voorschreven met zijn huisvrouw Alet Vrancken op Lambrecht Jans panden verkregen hadden. De panden zijn "die Natte Heyde" in Linckhaut en Henrick Gressens had ze verkregen van Lambrecht Jans. In de aanhef: de erfgenamen Joris Frerix.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1656, boek 41, p.61.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1658, p.106.

Dirk Franco

IDnr.10829, ° voor 1970
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteDirk Franco werd geboren voor 1970 te Sint-Truiden? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Helga Caelen, dochter van Joseph Caelen en Godelieve Bex, in mei 1989 te Zolder? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 09.05.1989, p.18.