Arnoldus Morren

IDnr.2129, ° voor 1710, + na 24 januari 1733
DoopselArnoldus Morren werd gedoopt voor 1710.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Fredrix op 24 januari 1733 te Koersel [België]; In de doopakte staat dat haar vader uit Hechtel komt en haar moeder uit Oostham.2
OverlijdenHij overleed na 24 januari 1733.1 

bronvermelding(en)

 1. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 452, p.364.
 2. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 452, 1733, doopsels, p.364.

Christiaan Alfons Morren

IDnr.5360, ° 7 december 1887
VaderMichael Morren1 ° 17 februari 1843, + na 21 augustus 1899
MoederAnna Catharina Frederix1 ° 12 februari 1853, + 21 augustus 1899
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteChristiaan Alfons Morren werd geboren op 7 december 1887 te Sint-Lambrechts-Herk [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1887, geboorten.

Jan Joseph Morren

IDnr.5359, ° 23 maart 1886
VaderMichael Morren1 ° 17 februari 1843, + na 21 augustus 1899
MoederAnna Catharina Frederix1 ° 12 februari 1853, + 21 augustus 1899
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteJan Joseph Morren werd geboren op 23 maart 1886 te Sint-Lambrechts-Herk [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1886, geboorten.

Lambertus Morren

IDnr.797, ° circa 1610, + na 20 april 1664
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselLambertus Morren werd gedoopt circa 1610. 
HuwelijkHij huwde met Maria Frericx, dochter van Petrus Frericx en Helwidis Horiaens, circa 1635 te Lummen? [België]. De akte vermeldt: '(delingsakte van 5 juni 1640 jaar) ...Lambrecht Morren, in naam van zijn zoon verwekt aan Maria Frerix...1' 
ErfenisGeorgius Fredrix en Joannes Fredrix waren, samen met Lambertus Morren, op 5 juni 1640 te Lummen [België] erfgenamen van Aerdt Fredrix en Maria Van Hese. De akte verwijst ook naar Willem Neven en Jan Tonis als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Vincentius Lijnen, Gerardus Frericx, Petrus Frericx en Peeter Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Deling tussen de kinderen van wijlen Aerdt Frerix, alias Bosmans, waarvan Maria Van Hese de moeder was. De minuut is beschreven door Georgius Frerix, één der condividenten. De deling is gedaan in tegenwoordigheid en ten overstaan van 1) mr. Willem Neven, meier van het land van Lummen als toeziener en gebeden momber der achtergelatenen van wijlen Vincent Leijnen; 2) Jan Tonis als grootvader en momber der achtergelaten Geert Frerix; 3) Lambrecht Morren als toeziener en gebeden momber der achtergelaten Peeter Frerix; 4) heer Jan Frerix; 5) Joris Frerix en 6) Aerdt Frerix. Uit de algemene voorwaarden: de gewone last blijft op elk deel; wordt één of ander goed gemolesteerd, dan zal men de last samen dragen. De opgaande eikenbomen in de bos te Meldelaer, alsook in de Ceijl en het bosken te Gestel, die kapbaar zijn, zullen gedeeld worden. De eiken op de Dries en Lazareije beempt blijven staan tot reparatie en onderhoud van de bruggen. Het nagenoemde schaarhout zal men kappen en delen of verkopen: de Tielemanshoff; de Holeijcke tot Geneijcken; het Nief block te Laren; het Liemelaer; de Groote Scheijthaghe; het Heuffken; het Limelaer; den Langhen Wech; den Eijckenstock.
Kavel 1 is gevallen aan de kinderen van Vincent Leijnen verwekt aan wijlen Margriet Frerix: Den Cnoopshoff belast met ½ vat koren aan de Armen van Lummen. De Groote Scheijthage belast met 3 gulden jaarlijks aan Jan Wauters te Meldelaer. Die Tien amen. Die twee bleuxkens te Molem. Het beempdeken op de Molenwech met zijn lasten. Die Orseten op het gemeijn. Den bos aan de Vrebosch. Het bosken te Gheneijcken. Het bosken aan de Leerse heijde.
Renten: Aan panden: van Dioneijs Slegers te Meldelaer: -16-0 jaarlijks. Van Henrick Bervoets te Linckhaut: -6-0 jaarlijks. Van Aerdt Van Sonhoven te Linckhaut: 6 gulden. Van Cornelis Baerts te R(e)ckhoven: 6 gulden. Van Aerdt Reijnders te Molem: ½ mudde koren jaarlijks te kwijten met 20 stuivers en aan dezelfde nog 1 gulden; maakt -2-0. Van Jan Antoni onder Lummen: -6-0. Van Willem Vande Locht: -5-0. Van Matteeuwis Queijnen onder Linckhaut: 6 gulden. Van Teijs van Mierdt te Linckhaut: -6 gulden. Van Reijner Hemelers onder Ce(r)mpt: -2-0.
Kavel 2 is gevallen aan Joris Fredrix. De halven Tielemanshoff. Den Krieckel belast met ½ mudde koren aan St. Barbelen altaer en met 1 vat 1 vierdelinck evenen. Het Lindekensvelt. De Hoff te Gheneijcken, palende Aerdt Fredrix en de straat. Den Langhen beempt. Den Eijckbos te Meldelaer, de rijpe eiken uitgezonderd. De bos aan de Willekensberch.
Renten: Aan panden: van Willem Droochmans erfgenamen te Kermpt: -27-0. Van Servaes Moons te Molem: -3-0. Van Lambrecht Bervoets te Linckhaut: -3-0. Van Jan Hooghen te Spalbeeck: -16-0. Van Jan Rutten te Lummen: -6-0. Van mr. Henrick Swijsen te Lummen: -6-0. Van Henrick Slegers te Kermpt: -2-0. Deze deling moet dienen 10 gulden eens of 10 stuivers 's jaars, die de kinderen van Geerdt Frerix moeten geven.
Kavel 3 is gevallen aan de kinderen Peeter Frerix verwekt bij Hilleken Horions. De andere helft van den Tieleman. Beijde die Langewegh. Het Beldeken. Het Heuffken, palende Henrick Dries. De Cleijne Scheijthage. Het Tiewinckelsbrouck. Den Lazerije beempt. De helft van de bos verkregen tegen Jan Henijghen (?) met de helft van de eiken daarop staande; palende de erfgenamen Aerdt Puttmans. Die Hoeff op het Oostereijnde.
Renten: Aan panden: van Jan Betten erfgenamen te Kermpt: -21-0. Van Henrick Robijns nu Joris Fredrix: -15-0. Van Henrick vander Heijden alias Honinx: -16-15-0. Van Machiel Ludts te Meldert: -5-5-. Van de erfgenamen Anna Geerts te Meldelaer: -3-0. Van dezelfde: -1-10-. Van Aerdt Frerix ½ halster koren en aan de panden der erfgenamen Herman Holsteens: ½ halster; samen 1 halster koren.
Kavel 4 is gevallen aan Aerdt Frerix. Die Baltishoven te Teuijlt. Het Bevijsen hoeffken aldaar. Den Eecker. Die halve Hol eijcke te Geneijcken. Die Schommen te Linckhaut. Den beempt tot Buestelken belast met 15 stuivers. Die Seijl te Gestel. Die Boersheijde met de bos, belast met 3 ½ vat koren. De hofstede waarin zijn vader heeft gewoond. Het geheel gemeijn Middelste broeck.
Renten: Aan panden: van Nicolaes Schepers te Sonhoven: -25-5 st. Van Mertten Moris nu Vincent Leijnen kinderen: -12-0. Van Aerdt Druechmans te Buesteken: -4-0. Van Bertolomees Schepers te Laren: -3-0. Van Aerdt Jans te Linckhaut: -12 gulden. Van Peeter Vanden Deijck eertijds Soeij Gaethoffs: 2 gulden 10 stuivers.
Kavel 5 is gevallen aan heer Jan Frerix, pastoor-deken te Hasselt. Den Sneppershoff te Teuijlt. Die Schomme aan de Willekensberch. Het Mishoeffken te Teuijlt tegenover het eerste perceel van deze kavel. Het Nieuw block te Laren. De Dries op de beek te Lummen. Het Beempdeken en de Cleijnen helder, naast elkaar gelegen. De halven bos verkregen van Jan Henijgh met de helft van de opstaande eiken.
Renten: Aan panden: van de erfgenamen Jan Teulleners te Kermpt: -26-0. Van Jan Scheers erfgenamen te Kermpt: -1-0. Van Henrick Peeters te Gestel: -1-0. Van Tomas Timmermans: -18-0. Van Jan Moons: -3-0. Van Heuijbrecht van Peer: -6-0. Van Aerdt Frerix onze broeder: -6 gulden. Van Antoon Melco: 1-10-0. Van de erfgenamen Jan Vander Linden: -1-0.
Kavel 6 is gevallen aan de kinderen van Geert Frerix verwekt bij Margriet Antoni. Heijligeesthoffken opt Westereijnde. Het Driesken met de hof daar achter aan elkaar gelegen. De Pareijshof tegenover de huizinge en de straat gelegen, met de opstaande lasten. Het Cleuijs beempdeken te Ghestel. De bos verkregen van Peeter Putmans.
Renten. Aan panden: van de erfgenamen Tielen Van Herle: -10-0. Van Henrick Leijsen te Meldelaer: -7-10-0. Van Matteijs Peeters te Schuelen: -6-0. De hoffstadt in de plaetse te Lummen, waar ons grootvader Peeter Frerix heeft gewoond, met de lasten; boven die lasten gewaardeerd op 3 gulden jaarlijks. Van Aerdt Frerix onze broeder, 15 gulden te kwijten met 300 gulden. Het derde part van het goed te Burselken, gewaardeerd op 23 gulden 's jaars. Kavel 6 moet jaarlijks aan kavel 2 , 10 stuivers geven en nog 10 stuivers aan kavel 2 en 4.
Onverdeeld gebleven zijn: de We…lhoff achter Peeter Aerts. Nog ¼ van de bos waarvan de erfgenamen Jan Baerdemaeckers de andere delen hebben. Die Goorveuijlen.
Op 11 oktober 1640 verschenen voor de schepenen: heer en mr. Jan Frerix, pastoor-deken te Hasselt, Joris Frerix, Aerdt Frerix voor zich zelf, Jan Leijnen met zijn momber Oriaen Leijnen, zijn andere zusters en broers vervangende, Lambrecht Morren, in naam van zijn zoon verwekt aan Maria Frerix dochter van Peeter Frerix evenals voor de andere kinderen van Peeter voorschreven, Aerdt Frerix zoon van Geerd, zo voor hem zelf als voor zijn andere broers en zuster. Ze keuren de deling goed. De bruggen op de Molenwech en te Molem staan tot last van de gemeenschap; ze zullen de reparatiekosten gelijk delen.1'
 
ErfenisGeorgius Fredrix en Joannes Fredrix waren, samen met Lambertus Morren, op 11 oktober 1640 te Lummen [België] erfgenamen. De akte verwijst ook naar Oriaen Leijnen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Op 11 oktober 1640 verschenen voor de schepenen: heer en mr. Jan Frerix, pastoor-deken te Hasselt, Joris Frerix, Aerdt Frerix voor zich zelf, Jan Leijnen met zijn momber Oriaen Leijnen, zijn andere zusters en broers vervangende, Lambrecht Morren, in naam van zijn zoon verwekt aan Maria Frerix dochter van Peeter Frerix evenals voor de andere kinderen van Peeter Frerix voorschreven, Aerdt Frerix zoon van Geerd, zo voor hem zelf als voor zijn andere broers en zuster. Ze keuren de deling goed. De bruggen op de Molenwech en te Molem staan tot last van de gemeenschap, waarvan ze de reparatiekosten gelijk zullen delen.1' 
AflossingPaulus Francken en Lambertus Morren ontvingen van Henrick Gressens de terugbetaling van een lening aan 5 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 oktober 1658. Ze vermeldt verder ook Georgius Fredrix, Heleda Vrancken en Lambrecht Jans. De akte luidt als volgt: 'Mr. Paulus Vrancken, voor 1 helft, en Lambrecht Morren voor "vier struycken" representerende Joris Frerix, voor de andere helft, kwijten Henrick Gressens van Linckhaut en zijn panden van 5 gulden jaarlijks die Joris Frerix voorschreven met zijn huisvrouw Alet Vrancken op Lambrecht Jans panden verkregen hadden. De panden zijn "die Natte Heyde" in Linckhaut en Henrick Gressens had ze verkregen van Lambrecht Jans. In de aanhef: de erfgenamen Joris Frerix.2' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Vaneerdewegh op 6 februari 1661 te Meldert [België].3 
EigendomArnoldus Corthoudt en Elisabeth Frederix verkopen, samen met Lambertus Morren, een goed aan Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 maart 1662. Deze verwijst ook naar Lambrecht Morren en Joannes Schijven als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Maria Frericx, Arnoldus Schijven en Barbara Fredricx. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Corthouts als man van Elisabeth Frerix, Lambrecht Morren in naam van zijn zoon Lambrecht verwekt bij Maria Fredrix, Jan Schijven als momber der kinderen Aerdt Schijven, verkopen aan Huijbrecht Lenardts, man van Maria Lijnen, ieder hun deel in een moeshof achter de kerk gelegen; palende met 3 zijden aan de straat en voornoemde Lenardts ter vierder zijde. Voor 56 gulden Brabants boven de gerechtskosten hierover gedaan. De comparanten beloven Govardt Daems als vader van zijn kinderen met Barbara Fredricx, medeeigenaars voor ¼ part, in te brengen om ook opdracht te doen. Als de koopsom niet voor pinksteren betaald is, gaat de koop teniet.4' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Korthouts op 20 april 1664 te Lummen [België].5 
OverlijdenHij overleed na 20 april 1664. 

Familie

Maria Frericx ° 22 nov 1611, + voor 5 jun 1640
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.113v.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1658, p.106.
 3. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, p.32, nota 326.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.67v.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.115.

Lambrecht Morren

IDnr.1393, ° circa 1638, + na 16 maart 1662
VaderLambertus Morren ° circa 1610, + na 20 april 1664
MoederMaria Frericx ° 22 november 1611, + voor 5 juni 1640
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselLambrecht Morren werd gedoopt circa 1638. De akte vermeldt: '(delingsakte van 5 juni 1640 jaar) ...Lambrecht Morren, in naam van zijn zoon verwekt aan Maria Frerix...' en (verkoopsakte van 16 maart 1662) ...Lambrecht Morren, in naam van zijn zoon Lambrecht, verwekt aan Maria Frerix...1' 
EigendomDe eigendomstransactie van Arnoldus Corthoudt en Elisabeth Frederix, samen met Lambertus Morren en Govardt Daems, met Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts, geacteerd te Lummen [België] op 16 maart 1662, verwijst naar Lambrecht Morren als betrokken partij; Aerdt Corthouts als man van Elisabeth Frerix, Lambrecht Morren in naam van zijn zoon Lambrecht verwekt bij Maria Fredrix, Jan Schijven als momber der kinderen Aerdt Schijven, verkopen aan Huijbrecht Lenardts, man van Maria Lijnen, ieder hun deel in een moeshof achter de kerk gelegen; palende met 3 zijden aan de straat en voornoemde Lenardts ter vierder zijde. Voor 56 gulden Brabants boven de gerechtskosten hierover gedaan. De comparanten beloven Govardt Daems als vader van zijn kinderen met Barbara Fredricx, medeeigenaars voor ¼ part, in te brengen om ook opdracht te doen. Als de koopsom niet voor pinksteren betaald is, gaat de koop teniet.1 
OverlijdenHij overleed na 16 maart 1662 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.67v.

Leon Morren

IDnr.12569, ° 6 juni 1921, + 4 mei 1992
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteLeon Morren werd geboren op 6 juni 1921 te Overpelt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Magdalena Franssen, dochter van Petrus Henricus Fransen en Maria Anna Ida Frederix, op 1 oktober 1949 te Neerpelt [België].2 
OverlijdenHij overleed op 4 mei 1992 te Neerpelt [België] in de ouderdom van 70 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt in de H. Hartkliniek.1'
BegrafenisHij werd begraven op 8 mei 1992 in Boseind te Neerpelt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 06.05.1992, p.6.
 2. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Leonia Morren

IDnr.5358, ° 21 maart 1885
VaderMichael Morren1 ° 17 februari 1843, + na 21 augustus 1899
MoederAnna Catharina Frederix1 ° 12 februari 1853, + 21 augustus 1899
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteLeonia Morren werd geboren op 21 maart 1885 te Sint-Lambrechts-Herk [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1885, geboorten.