Petrus Joannes Frederix

IDnr.2965, ° voor 1880, + na 26 mei 1900
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren voor 1880 te Koersel? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Paulina Haeseleers op 26 mei 1900 te Zolder [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen van het kerkelijk huwelijk zijn Petrus Donné en Henricus Dielkens.1' 
OverlijdenHij overleed na 26 mei 1900 te Zolder? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S44] Parochieregisters Zolder, Rijksarchief Hasselt, 0619456, 1900, huwelijken.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.3012, ° 20 januari 1850, + na 3 juli 1873
VaderCarolus Fredrix1 ° 8 november 1814, + 11 januari 1875
MoederAnna Thresia Wagemans1 ° 10 augustus 1815, + na 1 december 1883
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 20 januari 1850 te Koersel [België]. In het document wordt vermeld: 'Petrus Joannes wordt geboren om 2 uur 's morgens. Vader Carolus komt aangifte doen met als getuigen Gaspar Hermans (44 jaar, negotiant) en Petrus Joannes Aerts (34 jaar, dienstknecht), beiden wonende te Koersel.1'
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Donatus Mangelschots en Gertrudis Elisabeth Frederikx op 3 juli 1873 te Koersel [België]; Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. De ouders van de bruid zijn aanwezig. Die van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Ferdinand Mangelschots (32 jaar, dagloner) en broer van de bruidegom, Petrus Frederix (22 jaar, dagloner) en broer van de bruid, Leonard Gijbels (38 jaar, winkelier) en Martinus Vandecruys (34 jaar, kleermaker), allen wonende te Koersel.2
OverlijdenHij overleed na 3 juli 1873 te Koersel? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1850, geboorten, p.2, akte 2.
 2. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1873, huwelijken, p.27, akte 11.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.3214, ° 9 november 1832, + 14 september 1834
VaderMartinus Frederix1 ° 4 september 1807, + 20 september 1856
MoederIda Jonkers1 ° 25 januari 1803, + 12 januari 1840
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 9 november 1832 in Kwalaak te Houthalen [België]. In het document wordt vermeld: 'Petrus Joannes wordt geboren om 9 uur 's avonds in het gehucht Kwalaak. Vader Martinus doet aangifte met als getuigen Eustachius Houtes (24 jaar, secretaris) en Jan Houtes (35 jaar, landbouwer), allen wonende te Houthalen.1'
OverlijdenHij overleed op 14 september 1834 in Kwalaak te Houthalen [België] in de ouderdom van 1 jaar. De tekst vermeldt: 'Petrus Joannes overlijdt om 1 uur 's nachts. De aangifte gebeurt door Jan Cuppens (23 jaar, landbouwer) en Eustachius Houtus (26 jaar, secretaris), beiden wonende te Houthalen.2'

bronvermelding(en)

 1. [S60] Burgerlijke Stand Houthalen, Rijksarchief Hasselt, 1231332, 1832, geboorten, p.26v, akte 71.
 2. [S60] Burgerlijke Stand Houthalen, Rijksarchief Hasselt, 1231462, 1834, overlijdens, p.25, akte 60.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.4339, ° 7 december 1826, + 28 december 1826
VaderLudovicus Frederix1 ° 1 oktober 1793, + 23 februari 1857
MoederAnna Elisabeth Bamps1 ° 23 mei 1788, + 21 maart 1856
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 7 december 1826 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed op 28 december 1826 te Hasselt [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1826, geboorten.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 325, 1826, overlijdens, p.106.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.4604, ° 15 augustus 1857, + 19 december 1863
VaderJoannes Guilielmus Frederix1 ° 2 maart 1816, + 1 september 1897
MoederMaria Helena Buntinx1 ° 23 november 1829, + 7 juni 1902
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 15 augustus 1857 te Hasselt [België].2 
OverlijdenHij overleed op 19 december 1863 te Hasselt [België] in de ouderdom van 6 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1857, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt,1857, geboorten.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt,1863, overlijdens.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.4611, ° 19 mei 1864, + 22 maart 1941
VaderJoannes Guilielmus Frederix1 ° 2 maart 1816, + 1 september 1897
MoederMaria Helena Buntinx1 ° 23 november 1829, + 7 juni 1902
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 19 mei 1864 te Hasselt [België].2 
HuwelijkHij huwde met Maria Rosalia Tossana Morry, dochter van Ludovicus Joseph Morry en Maria Anna Rosalia Speelmans, op 22 februari 1900 te Hasselt [België].3 
BeroepHij was landbouwer en koster tussen 2 februari 1904 en 29 maart 1907.4,5 
OverlijdenHij overleed op 22 maart 1941 te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 76 jaar.6 

Familie

Maria Rosalia Tossana Morry ° 1 nov 1873, + 23 nov 1939
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1864, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt,1864, geboorten.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1900, huwelijken.
 4. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1904, geboorten, p.26, akte 50.
 5. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1907, geboorten, p.35, akte 136.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek, 1941, overlijdens.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1900, geboorten.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1902, geboorten.
 9. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1905, geboorten, p.76v, akte 151.
 10. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1907, geboorten, p.35v, akte 137.
 11. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1909, geboorten.
 12. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1912, geboorten.

Petrus Joannes Frederix

IDnr.4630, ° 25 maart 1857, + 5 juni 1927
VaderLambertus Frederix1 ° 11 mei 1824, + 9 mei 1894
MoederMaria Catharina Jacobs1 ° 25 oktober 1825, + 20 januari 1901
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboortePetrus Joannes Frederix werd geboren op 25 maart 1857 in Rapertingen te Hasselt [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 11 uur 's avonds.1' 
BeroepHij was timmerman op 21 januari 1888.2 
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabeth Keupers, dochter van Renerus Keupers en Anna Catharina Dupont, op 21 januari 1888 te Hasselt [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 11 uur 's morgens.3' 
BeroepHij was landbouwer tussen 11 maart 1888 en 20 januari 1901.2 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Maria Catharina Jacobs op 20 januari 1901 in Runkst te Hasselt [België]; Zij overlijdt om 3 uur 's namiddags. De aangifte gebeurt door haar zoon Pieter Frederix (43 jaar, landbouwer) en Louis Frederic (23 jaar, kleermaker).4 
OverlijdenHij overleed op 5 juni 1927 te Hasselt [België] in de ouderdom van 70 jaar.5 

Familie

Maria Elisabeth Keupers ° 19 dec 1865, + na 20 mrt 1890
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1857, geboorten, aangevuld met opzoekingen door Roger Frederix.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, aangevuld door gegevens van Roger Frederix.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1888, huwelijken, aangevuld met gegevens van Roger Frederix.
 4. [S105] Opzoekingen door Roger Frederix.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.
 6. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1890, overlijdens, p.18v, akte 71.