Jan Heskens

IDnr.7469, ° voor 1585, + voor 25 augustus 1642
DoopselJan Heskens werd gedoopt voor 1585 te Paal? [België]. 
OverlijdenHij overleed voor 25 augustus 1642 te Paal? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Geert Bosmans en Jan Bosmans met Peter Fredricx, geacteerd te Beringen [België] op 25 augustus 1642, vermeldt eveneens Jan Heskens; Conditie. Op heden 25 augustus 1642 zijn voor mij ondergetekende en de getuigen hierna volgend, verschenen de kinderen van Romboudt Bosmans, namelijk Geert en Jan Bosmans, zich sterk makende voor hun zusters en broers, die zullen verkopen met 'proclamatie' en het uitgaan van de kaars een stuk broek dicht bij de Gestelsche molen, gelegen bij de erfgenamen van Frans Thonis, de Maelbeeck ten oosten, en Hendrick Pelsers ten westen. Het stuk is belast met 300 gulden kapitaal aan Valentijn Valentijns, alias Schoens, met 100 gulden aan Wilbordt Bruijnen, 200 gulden aan Corst Brouwers, en aan de erfgenamen van Jan Heskens 150 guldens, 'summa' bedragen de lasten thans 750 gulden. De verkopers zullen het verloop of de intrest schoonmaken tot op datum van de gicht en voorts stellen ze zich borg voor een goede gicht, vermits er nog cijns van ongeveer 3 stuivers, min of meer, te betalen is.
Ten eerste, degene die de palmslag zal genieten, zal gehouden zijn bovenop de koop hogen te stellen van telkens 2 gulden, half tot profijt van de verkoper, de andere helft aan de voorschreven koper of hoger.
Item zal degene, aan wie het goed bij het uitgaan van de kaars zal verblijven, zich sterk maken om op datum van de gicht in alles te voldoen.
Item als er iemand heeft gehoogd, die op de datum van de gicht [de som] niet kan voldoen, dan zal de kaars opnieuw worden ontstoken en zal het verschil in min samen met de gerezen kosten op de 'gebreckelijcken' worden verhaald, hetgeen dadelijk zal worden uitgevoerd.
De voorschrevenen hebben de palmslag gegeven aan Peter Frericx, die er 760 gulden op gezet heeft, te weten de gulden aan 20 stuivers, waaraan de voornoemde kosten nog zullen korten. Verder nog 6 gulden voor de 'vereeringhe' voor de verkopers en nog eens 36 hogen, ieder hoging zoals voorgeschreven is. Godtspenning 11 stuivers lijcoop 3 gulden, schrijfgeld 16 stuivers. Aldus gedaan in presentie van Willem Persoons, Lambrecht Corsijns en Geert Zibrichs, die als getuigen zijn geroepen, en 'speccalijcken gebeden' [?].
Tezelfdertijd in presentie van Willem Persoons en Geert Zibrichs heeft Gielis Puts daarop nog twee hogen gezet.
Item op datum voorschreven en in presentie van voornoemde getuigen heeft
Item op datum voorschreven en in presentie van de voorgenoemde getuigen heeft Peter Frericx wederom gebeterd en daarop 2 hogen gezet. Was ondertekend N. Calen.
Anno 1642 op 23 oktober is de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. Bij het uitgaan van de kaars is de voorschreven verkoop verbeleven aan Peter Frericx als laatste hoger. Peter Bosmans en Jan Raijmakers hebben met een procuratie van en in naam van Geert en Jan Bosmans de behoorlijke opdracht gedaan ten behoeve van Peter Frericx, die daarin is gegicht en gegoed volgens het recht van onze [schepen]bank.1
LeningDe leningsovereenkomst van Peter Bosmans met Peter Fredricx, geacteerd te Beringen [België] op 1 april 1643, vermeldt eveneens Jan Heskens; 150 gulden.2

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1642, boek 40, p.16.
 2. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.31.

Wilhelmus Hettingen

IDnr.542, ° voor 1637, + voor 22 augustus 1663
DoopselWilhelmus Hettingen werd gedoopt voor 1637. 
HuwelijkHij huwde met Catharina Fredrix op 5 februari 1658 te Lummen [België] met als getuigen Leonardus Marien en Leonardus Aerts.1 
OverlijdenHij overleed voor 22 augustus 1663.2 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, p.28.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, p.84 (p.44).

Margaretha Heugers

IDnr.8642, ° voor 1670, + na 20 juni 1700
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselMargaretha Heugers werd gedoopt voor 1670 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Frederix, zoon van Thomas Frederix en Helwigis Penders, voor 20 februari 1692 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 20 juni 1700 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].2 

Familie

Petrus Frederix ° 20 feb 1667, + na 20 jun 1700
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1692, p.40.
 2. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1700, p.66.
 3. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1695, p.49.
 4. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1696, p.54.

Catherina Heuly

IDnr.6138, ° voor 1770, + voor 27 juni 1821
DoopselCatherina Heuly werd gedoopt voor 1770 te Rekem? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Lambertus Frederix voor 7 april 1793 te Rekem? [België].1 
OverlijdenZij overleed voor 27 juni 1821 te Rekem? [België].1 

Familie

Lambertus Frederix ° voor 1770, + voor 27 jun 1821
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S90] Burgerlijke Stand Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, 672792, huwelijken 1817-1821, akte 260.

Anna Heusdemans

IDnr.3745, ° voor 1665, + na 1 oktober 1689
DoopselAnna Heusdemans werd gedoopt voor 1665.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Moens op 1 oktober 1689 te Beringen [België].1
OverlijdenZij overleed na 1 oktober 1689.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1689, doopsels, p.73.

Joannes Heusdemans

IDnr.957, ° voor 1650, + na 12 januari 1676
DoopselJoannes Heusdemans werd gedoopt voor 1650 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Lambertus Romers en Catharina Fredrix op 12 januari 1676 te Lummen [België]; Het huwelijk wordt ingezegend met het rode zegel.1
OverlijdenHij overleed na 12 januari 1676 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1676, huwelijken, p.69.

Anna Catharina Heusdens

IDnr.9265, ° 18 maart 1803
VaderNicolaus Heusdens1 ° circa 1766, + 2 augustus 1841
MoederJoanna Maria Wanten1 ° circa 1769, + 28 september 1843
GeboorteAnna Catharina Heusdens werd geboren op 18 maart 1803 te Herk-de-Stad [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad, 1803, geboorten.