Maria Anna Irène Frederix

IDnr.1566, ° 31 augustus 1936
VaderPetrus Joannes Josephus Frederix ° 26 oktober 1895, + 14 juli 1967
MoederMaria Juliana Vanhoudt ° 10 september 1903, + 29 oktober 1989
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Anna Irène Frederix werd geboren op 31 augustus 1936 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Anna wordt geboren om 10 's voormiddags. Vader Josephus komt aangifte doen met als getuigen Henri Balette (Heusden, 41, veldwachter) en Antoon Claes (Heusden, handelaar, 45).1' 
HuwelijkZij huwde met Leonard Beutels op 27 mei 1959 te Heusden [België].2 

Familie

Leonard Beutels ° 21 feb 1936
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek geboorten, 1936-1940, 1936, akte 117.
 2. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Maria Anna Melania Frederix

IDnr.165, ° 27 september 1886, + 13 oktober 1951
VaderLudovicus Frederix ° 8 mei 1858, + 24 april 1914
MoederMarie Louise Constantine Felicité Aerts ° 23 april 1866, + 24 november 1945
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamMelanie. 
GeboorteMaria Anna Melania Frederix werd geboren op 27 september 1886 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria Anna Melania werd geboren om 5 uur 's morgens. De aangifte van de geboorte werd gedaan door vader Ludovicus. Getuigen waren Franciscus Lemmens (47 jaar, winkelier te Heusden) en Marie Alphonse Put (32 jaar, bakker te Heusden).1' 
HuwelijkZij huwde met Hubertus Houben, zoon van Joseph Houben en Virginia Maes, op 19 september 1907 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt aangegaan Om 9 uur 's morgens. De getuigen zijn Frans Aerts (32 jaar, onderwijzer te Schulen, oom van de bruid), Eugeen Aerts (35 jaar, landbouwer te Zolder, oom van de bruid), Maria Christiaen Jan Antoon Aerts (38 jaar, briefdrager te Heusden, oom van de bruid) en Maria Donaat Gustaaf Aerts (52 jaar, landbouwer te Heusden, oom van de bruid).
Van 1907 tot 1915 woonde het echtpaar in Heusden-Dorp, daarna, van 1915 tot 1928, in de Koolmijnlaan, waar ze een café openden. Van 1928 tot 1936 bouwden zij een nieuw huis, waar Hubertus een beenhouwerij uitbaatte. Van 1936 tot 1939 verhuisden zij naar het nog bestaande Café Charles te Voort-Zolder, tegenover de mijn. Van 1939 tot 1944 kwamen zij terug in hun beenhouwerij op de Koolmijnlaan. En van 1944 tot 1951 woonden zij in het huis langs de beenhouwerij. Hubert Houben en Melanie Frederix waren zeker gekende en geëerde mensen. Hun slagerij was zowat de enige in Heusden. Onder de oorlog lagen de Engelse soldaten er met hun grote keuken, en sommige familieleden kwamen er graag even langs om wat mee te snoepen van de chocolade en het wit brood, dat de Engelsen toch in overvloed hadden.
Melanie Frederix was de wijze vrouw, waar iedereen raad aan kwam vragen. Haar overlijden was dan ook een groot verlies voor broers en zusters.2'
 
OverlijdenZij overleed op 13 oktober 1951 te Heusden [België] in de ouderdom van 65 jaar.3 

Familie

Hubertus Houben ° 3 apr 1883, + 13 mrt 1949
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1886, p.12, akte 42.
 2. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1901-1910, 1907, huwelijken, akte 11.
 3. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Maria Anna Philippina Frederix

IDnr.6025, ° 31 juli 1883
VaderGerard Frederix1 ° 15 mei 1838, + 22 januari 1893
MoederMaria Louisa Hendriks1 ° 23 mei 1840, + 3 november 1894
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteMaria Anna Philippina Frederix werd geboren op 31 juli 1883 te Valkenburg [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegang 12.119, inventaris 5, geboorten, akte 22.

Maria Anna Stephania Frederix

IDnr.29, ° 31 maart 1940
VaderLudovicus Frederix ° 30 juni 1909, + 22 februari 1993
MoederRegina Antonia Aerts ° 9 februari 1913, + 21 maart 1951
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Anna Stephania Frederix werd geboren op 31 maart 1940 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria wordt om 1 uur 's namiddags geboren. Vader Louis komt aangifte doen met als getuigen Felix Engelen (30 jaar) en Richard Hermans (26 jaar), beiden landbouwers te Heusden. Maria's geboortedatum wordt verkeerdelijk inschreven als 21.03.1940. In uitvoering van een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Hasselt dd. 28.04.1986 is er in de marge van de akte een nota bijgeschreven waarin bevestigd wordt dat haar geboortedatum wel degelijk 31.03.1940 is.1'
HuwelijkZij huwde met Romain Truyers op 16 juli 1963 te Heusden [België].2

Familie

Romain Truyers ° 26 apr 1940
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, geboorten, 1936-1940, 1940, akte 52.
 2. [S33] Origineel document, trouwboekje Romain Truyers - Maria Frederix, bewaard bij Maria Anna Stephania Frederix.

Maria Antonia Frederix

IDnr.30, ° 26 oktober 1907, + 30 juli 1995
VaderFelix Alphonsius Frederix1 ° 10 februari 1883, + 24 november 1945
MoederMaria Rosalia Aerts1 ° 6 april 1879, + 20 januari 1969
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamAntonie. 
GeboorteMaria Antonia Frederix werd geboren op 26 oktober 1907 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 9 uur 's avonds. Vader Felix (24 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen haar grootoom Casimier Frederix (66 jaar, eigenaar) en Paul Vanderstraeten (57 jaar, horlogemaker), allen van Lummen.2,1'
HuwelijkZij huwde met Alfons Eerdekens in mei 1946 te Heusden [België].3
OverlijdenZij overleed op 30 juli 1995 te Heusden [België] in de ouderdom van 87 jaar.4
BegrafenisZij werd begraven op 2 augustus 1995 te Heusden [België].4 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1907, geboorten, p.25v, akte 99.
 2. [S6] Origineel document, trouwboekje Felix Frederix - Rosalia Aerts, bewaard bij Gabrielle Maria Rosalia Frederix.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 01.05.1946, p.8.
 4. [S63] Origineel document, bidprentje Antonie Frederix, bewaard bij Hugo Gustaaf Felix Joseph Frederix.

Maria Antonia Frederix

IDnr.1026, ° 19 mei 1883, + na 29 juni 1962
VaderWilhelmus Frederix ° 16 september 1849, + na 6 november 1909
MoederMaria Josepha Claes ° 1 februari 1857, + na 6 november 1909
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Antonia Frederix werd geboren op 19 mei 1883 te Zolder [België]. In het document wordt vermeld: 'De getuigen bij de aangifte van de geboorte zijn Franciscus Reynders en Petrus Henricus Poelmans.1' 
HuwelijkZij huwde met Leonardus Vos, zoon van Felix Antonius Vos en Maria Juliana Schroyen, op 16 april 1910 te Zolder [België] met als getuigen Antonius Frederix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 10 uur 's morgens. De beide ouders van bruid en bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Moris Damasius (45 jaar, landbouwer) en Lodewijk Libaers (62 jaar, kleermaker), allen van Zolder. De getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn haar broer Antonius Frederix en Josephus Hermans.2'
Gebeurtenis Op 29 juni 1962 vormt Maria Antonia Frederix, samen met Paulina Vos, Jeannette Rogiers en Carina Ferla te Zolder [België] vier generaties.3
OverlijdenZij overleed na 29 juni 1962 te Zolder? [België].3 

Familie

Leonardus Vos ° 10 feb 1884, + na 28 jan 1925
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1883, geboortes, akte 34.
 2. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1910, huwelijken, p.4, akte 4.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 29.06.1962, p.7.
 4. [S246] GeneaNet pagina's van Antoine Kelchtermans, http://gw.geneanet.org/akelchtermans
 5. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 31.10.1984, p.6.

Maria Antonia Frederix

IDnr.1204, ° 25 juni 1923, + 18 april 1985
VaderJacobus Josephus Frederix ° 18 februari 1885, + 10 mei 1967
MoederMaria Mathilda Schroyen ° 26 april 1883, + 2 april 1954
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamAntonia. 
GeboorteMaria Antonia Frederix werd geboren op 25 juni 1923 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Antonia wordt geboren om 3 uur 's namiddags. Vader Jacobus komt aangifte doen met als getuigen Alfons Tielens (63 jaar, veldwachter te Heusden) en Jean Pacquay (42 jaar, pastoor te Heusden).1' 
HuwelijkZij huwde met Clemens Albert Put op 11 januari 1947 te Heusden [België].2 
OverlijdenZij overleed op 18 april 1985 te Koersel [België] in de ouderdom van 61 jaar.3
BegrafenisZij werd begraven op 23 april 1985 Koersel, [België].3 

Familie

Clemens Albert Put ° 6 apr 1921, + 10 jun 1967
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1921-1930, geboorten jaar 1923, p.14, akte 53.
 2. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 23.04.1985, p.6.