Maria Amelia Frederix

IDnr.2943, ° 30 augustus 1852, + 18 januari 1855
VaderLudovicus Frederix ° 23 augustus 1826, + 19 januari 1853
MoederMaria Paulina Paque ° 8 augustus 1825, + 20 februari 1858
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Amelia Frederix werd geboren op 30 augustus 1852 te Zolder [België]. In het document wordt vermeld: 'De getuigen bij de aangifte zijn Ludovicus Mangelschots en Felix Henkens.1' 
OverlijdenZij overleed op 18 januari 1855 te Zolder [België] in de ouderdom van 2 jaar. De tekst vermeldt: 'Maria Amelia overlijdt in de Nieuwstraat. De aangifte wordt gedaan door Jordaen Vandezavel en Jan Matheus Vanminsel.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358747, 1852, geboorten, akte 28.
 2. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358747, 1855, overlijdens, akte 5.

Maria Angelina Frederix

IDnr.4251, ° 29 juni 1837, + 14 juli 1868
VaderNicolaus Frederix1 ° 2 oktober 1784, + 26 maart 1863
MoederJoanna Maria Claijkens1 ° 28 maart 1795, + 17 oktober 1871
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteMaria Angelina Frederix werd geboren op 29 juni 1837 te Hasselt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Henricus Cornelius Vanvingroy, zoon van Petrus Antonius Vanvingroy en Maria Christina Grieten, op 12 januari 1860 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed op 14 juli 1868 te Hasselt [België] in de ouderdom van 31 jaar.3 

Familie

Henricus Cornelius Vanvingroy ° 8 dec 1836, + 7 dec 1880
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1837, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1860, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1868, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1861, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1863, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1864, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1865, geboorten.

Maria Anna Frederix

IDnr.1303, ° 2 maart 1798, + 28 november 1891
VaderPetrus Franciscus Fredrix ° circa 1744, + 9 september 1827
MoederMaria Theresia Put ° 15 april 1756, + na 31 augustus 1798
Stamkaartenafstammelingen van Franciscus Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Franciscus Frederix [boxformaat]
DoopselMaria Anna Frederix werd gedoopt op 2 maart 1798 te Paal [België] met als peter Michael Claes en als meter Dimpna Frederix. De akte vermeldt: 'Maria Anna wordt nogmaals gedoopt op 22.05.1802 tijdens een 'ceremonia suppleta' [een aanvullende handeling]. Ze werd een jaar eerder in de nieuw ingestelde burgerlijke stand ingeschreven, nl. op 10.03.1801.1'
BeroepZij was spinster te Paal [België] op 28 mei 1827. 
HuwelijkZij huwde met Alexius Henkens, zoon van Gerardus Henkens en Aldegondis Stockmans, op 28 mei 1827 te Paal [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 7 uur 's morgens. De ouders van de bruid zijn aanwezig. De echtelingen verklaren dat ze al twee kinderen hebben, Hendrik Frederix en Rosalina Frederix, die ze als hun beider kinderen te erkennen. De getuigen zijn Michiel Bloemen (23 jaar, dagarbeider), Michiel Frederix (40 jaar, broer van de bruid en landbouwer) en Karel Smets (67 jaar, koster) en Christoffel Vandiest (60 jaar, grofsmid), allen wonende te Paal.2'
OverlijdenZij overleed op 28 november 1891 te Paal [België] in de ouderdom van 93 jaar.3 

Familie

Alexius Henkens ° 16 jul 1781, + 12 jul 1860
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 712, 1798, doopsels, p.74, akte 13.
 2. [S50] Burgerlijke Stand Paal, Rijksarchief Hasselt, 1827, huwelijken, p.14.
 3. [S279] Opzoekingen door Willy Henkens.
 4. [S50] Burgerlijke Stand Paal, Rijksarchief Hasselt, 1358532, 1850, huwelijken, akte 11.

Maria Anna Frederix

IDnr.4228, ° 14 maart 1763
VaderFranciscus Frederix1 ° 30 maart 1737, + 11 juli 1773
MoederCatharina Nijs1 ° 28 januari 1736, + 5 januari 1805
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
DoopselMaria Anna Frederix werd gedoopt op 14 maart 1763 te Hasselt [België] met als peter Mathias Lemmens en als meter Maria Gertrudis Vanderlinden.1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 296, 1763, doopsels, p.90.

Maria Anna Frederix

IDnr.4230, ° 10 mei 1768, + 5 januari 1832
VaderFranciscus Frederix1 ° 30 maart 1737, + 11 juli 1773
MoederCatharina Nijs1 ° 28 januari 1736, + 5 januari 1805
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
DoopselMaria Anna Frederix werd gedoopt op 10 mei 1768 te Hasselt [België] met als peter Simon Nijs en als meter Catharina Wissels.1 
HuwelijkZij huwde met Arnoldus Lenaerts, zoon van Leonardus Lenaerts en Barbara Pels, op 8 juni 1788 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed op 5 januari 1832 te Hasselt [België] in de ouderdom van 63 jaar.3 

Familie

Arnoldus Lenaerts ° 29 nov 1766, + 19 jul 1841
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 296, 1768, doopsels, p.141.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 313, 1788, huwelijken, p.151.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 327, 1832, overlijdens, p.41.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt, 1789, doopsels.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt, 1790, doopsels.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt, 1791, doopsels.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hasselt, 1795, doopsels.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1798, geboorten.
 9. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1802, geboorten.
 10. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1806, geboorten.
 11. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1810, geboorten.

Maria Anna Frederix

IDnr.4506, ° 21 maart 1767, + 30 oktober 1831
VaderCornelius Frederix1 ° 16 december 1742, + 28 augustus 1799
MoederAnna Maria Bosmans1 ° 9 juli 1736, + 20 mei 1815
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Anna Frederix werd gedoopt op 21 maart 1767 te Hasselt [België] met als peter Petrus Frederix en als meter Maria Anna Bosmans.1
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Maria Drijvers op 3 februari 1796 te Diepenbeek [België].2 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Martinus Meuwis op 10 februari 1798 te Diepenbeek [België].2 
WoonstZij woonde in 19 juli 1807 in Rapertingen te Hasselt [België].3 
HuwelijkZij huwde met Lambertus Nijs, zoon van Joannes Matheus Nijs en Gertrudis Engelen, op 19 juli 1807 te Hasselt [België] met als getuigen Joannes Frederix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt 's middags plaats. Enkel de moeder van de bruid is aanwezig. De overige ouders zijn al overleden. De getuigen zijn Jean Fredrix (35 jaar, dagloner, uit Rapertingen), Pierre Magdelyns (42 jaar, dagloner, uit Godsheide), Jean Beeken (31 jaar, herbergier, uit Hasselt) en Chrétien Palmers (34 jaar, dagloner, uit Godsheide).4'
OverlijdenZij overleed op 30 oktober 1831 in Godsheide te Hasselt [België] in de ouderdom van 64 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 11 uur 's morgens in het huis n°72. Maar man Lambertus Nijs (64 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuige Lambertus Croes (56 jaar, dagloner), beiden uit Godsheide.5'

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1767, doopsels, p.51.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Diepenbeek.
 3. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1807, huwelijken, akte 18.
 4. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1807, akte 18.
 5. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1831, overlijdens.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1789, doopsels, p.11v.

Maria Anna Frederix

IDnr.6209, ° 17 maart 1897, + 14 juni 1951
VaderPetrus Joannes Frederix1 ° 11 juni 1858, + na 12 oktober 1899
MoederAnna Margaretha Vanrintel1 ° 30 oktober 1860, + na 12 oktober 1899
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Anna Frederix werd geboren op 17 maart 1897 te Eksel [België].2 
HuwelijkZij huwde met Cornelius Jansen voor 31 december 1925 te Eksel? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 14 juni 1951 te Hasselt [België] in de ouderdom van 54 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt in de Salvatorkliniek.3'

Familie

Cornelius Jansen ° 16 jan 1891, + 10 jun 1966
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S149] Opzoekingen door Eddy Frederix.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kleine-Brogel.
 3. [S150] Origineel document, doodsprentje Maria Frederix, bewaard bij Eddy Joannes Bertha Frederix.