Catharina Wauters

IDnr.5038, ° voor 1660, + na 5 april 1691
DoopselCatharina Wauters werd gedoopt voor 1660 te Schulen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Frans Stappers voor 5 april 1691 te Schulen? [België].1 
LeningAnna Maria Claessens leende aan Catharina Wauters de som van 120 gulden kapitaal aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 5 april 1691. Deze verwijst ook naar Jan Pelsers als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Jan Renier Vrericx. De akte luidt als volgt: 'Mr. Jan Pelsers, als gemachtigde van de weduwe Jan Renier Vrericx, legt een notariële akte voor beschreven door notaris Gilis in Hasselt op 05.03.1688. Hierin zetten Frans Stappers en Catharina Wauters hun goederen in pand voor een rente van 6 gulden/jaar (120 gulden kapitaal). Geldschieter is borgemeester Jan Renier Vrerix. De goederen hebben een grootte van 2 vat zaaiens, gelegen in Schulen regenoten Peeter Minten, de wed. Melser Creten, capiteyn de Prestere, de steeg. Ze moeten deze lening aangaan omdat ze aan de heer Guillam Quoitback winninghuur verschuldigd zijn.2' 
OverlijdenZij overleed na 5 april 1691 te Schulen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.6v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1691, p.6v.

Egidius Wauters

IDnr.1184, ° voor 1665, + na 4 oktober 1689
DoopselEgidius Wauters werd gedoopt voor 1665. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Swaelen op 4 oktober 1689 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 4 oktober 1689. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.76 (p.39).

Els Wauters

IDnr.9828, + voor 28 november 2008
VaderFrans Wauters1
MoederRia Frederix2 ° 14 maart 1942, + 22 november 2008
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
OverlijdenEls Wauters overleed voor 28 november 2008.2 

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be, overlijdensbericht Ria Frederix.
 2. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2008-11-22/ria-frederix/

Frans Wauters

IDnr.9822
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
HuwelijkFrans Wauters huwde met Ria Frederix, dochter van Petrus Ludovicus Frederix en Rosa Smeets, na 1960.1 

Familie

Ria Frederix ° 14 mrt 1942, + 22 nov 2008
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S246] GeneaNet pagina's van Antoine Kelchtermans, http://gw.geneanet.org/akelchtermans
 2. [S64] InMemoriam.be, overlijdensbericht Ria Frederix.

Gertrude Wauters

IDnr.3766, ° voor 1670, + na 8 februari 1695
DoopselGertrude Wauters werd gedoopt voor 1670.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joanna Margarita Krekelmans op 8 februari 1695 te Beringen [België].1
OverlijdenZij overleed na 8 februari 1695.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1695, doopsels, p.81.

Henrick Wauters

IDnr.14505, ° voor 1635, + 23 augustus 1676
VaderPeeter Wauters1 ° voor 1605, + voor 28 september 1676
MoederHelida Frelix1 ° 7 december 1606, + 18 november 1650
DoopselHenrick Wauters werd gedoopt voor 1635 te Lummen? [België].2 
HuwelijkHij huwde met Maria Van Buemen voor 1655 te Lummen? [België].1 
ReliefNa het overlijden van Marie Goossens releveren Joannis Fredrix en Henrick Wauters op 30 mei 1675 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Fredrix cum suo heeft gereleveerd na de dood van Maria Goosens huis en hof in Meldelaer gelegen, de straat N., W. Jan Fredrix voorschreven, O. de erfgenamen Lemmen Marien. Nog een stuk land genaamd "die Nuts" met de dries of hoffstat, palend de straat N. en O. Jan Fredrix en Henrick Wauters kwamen ter gichte.2' 
OverlijdenHij overleed op 23 augustus 1676 te Lummen [België].3

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1676, p.62v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1675, p.10.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1676, overlijdens, p.6.

Hieronimus Wauters

IDnr.5044, ° voor 1635, + na 5 juni 1673
DoopselHieronimus Wauters werd gedoopt voor 1635 te Hasselt? [België].1 
LeningDe leningsovereenkomst van Catharina Put met Elisabeth Vrerix en Barbara Vrerix, geacteerd te Hasselt [België] op 5 juni 1673, verwijst naar Hieronimus Wauters als betrokken partij; 400 gulden.1
BeroepHij was pastoor van het begijnhof te Hasselt [België] op 5 juni 1673.1 
OverlijdenHij overleed na 5 juni 1673 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S81] Schepenbank Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 1988.