Maria Beets

IDnr.2203, ° 24 augustus 1706
VaderJoannes Beets ° 12 december 1679, + 9 januari 1725
MoederCatherina Fredrix ° circa 1680, + 24 juli 1722
DoopselMaria Beets werd gedoopt op 24 augustus 1706 te Zelem [België] met als peter Wilhelmus Grootjans en als meter Elisabeth Luijts.1

bronvermelding(en)

 1. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091,1706, doopsels, p.84.

Matheus Beets

IDnr.4758, ° 11 oktober 1818, + 28 juni 1887
VaderFranciscus Beets1 ° 3 september 1785, + 26 september 1852
MoederCatharina Massin1 ° circa 1787, + 27 mei 1872
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteMatheus Beets werd geboren op 11 oktober 1818 te Zelem [België].1 
BeroepHij was dienstknecht te Hasselt [België] op 6 januari 1853.2 
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Frederix, dochter van Henricus Frederix en Anna Maria Motmans, op 6 januari 1853 te Hasselt [België].2 
OverlijdenHij overleed op 28 juni 1887 te Hasselt [België] in de ouderdom van 68 jaar.3 

Familie

Maria Catharina Frederix ° 9 mrt 1807, + 21 jan 1863
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zelem, 1818, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1853, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1887, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1854, geboorten.

Louisa Maria Ghislaine Begon

IDnr.6771, ° voor 1900, + na 2 februari 1945
GeboorteLouisa Maria Ghislaine Begon werd geboren voor 1900 te Herstal? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Simon François Simon op 5 augustus 1924 te Herstal? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 2 februari 1945 te Wasseiges? [België].1 

Familie

Simon François Simon ° voor 1900, + na 2 feb 1945
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S122] Burgerlijke Stand Branchon (origineel), Archief gemeente Eghezée, 1945, huwelijken.

Johannes Beijleveld

IDnr.10576, ° 21 februari 1897, + na 17 december 1919
VaderNicolaas Beijleveld ° circa 1869, + 1 september 1916
MoederMaria Thersia Barbi ° 4 juli 1869, + na 1 september 1916
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteJohannes Beijleveld werd geboren op 21 februari 1897 te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Aldegonda Wilhelmina Frederiks, dochter van Wilhelmus Josephus Frederiks en Maria Barbara Martens, op 17 december 1919 te Maastricht [Nederland].2 
OverlijdenHij overleed na 17 december 1919 te Maastricht? [Nederland].2 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 63, 1897, geboorten, akte 221.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 212, 1919, huwelijken.

Nicolaas Beijleveld

IDnr.10577, ° circa 1869, + 1 september 1916
GeboorteNicolaas Beijleveld werd geboren circa 1869 te Maastricht? [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Thersia Barbi op 1 april 1891 te Maastricht [Nederland].2 
OverlijdenHij overleed op 1 september 1916 te Maastricht [Nederland].3 

Familie

Maria Thersia Barbi ° 4 jul 1869, + na 1 sep 1916
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 295, 1915, overlijdens, akte 531.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 198, 1891, huwelijken.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 295, 1916, overlijdens, akte 531.

Gijsbrecht Beka

IDnr.2653, ° voor 1510, + tussen 1 oktober 1562 en 30 augustus 1565
DoopselGijsbrecht Beka werd gedoopt voor 1510 te Lummen? [België].1 
EigendomGijsbrecht Beka en Peeter Cleynaerts verkopen een goed aan Peeter Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 oktober 1562. Deze verwijst ook naar Jan Clercx als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Heer Gysbrecht Beka met zijn momber Jan Clercx en Peeter Beka zijn wettige zoon, dragen na publieke toewijzing, en via beide de officieren, huis en hof, paanhuis, melthuis en bakhuis op aan Peeter Ffrericx.
Volgens navolgende voorwaarden en het uitgaan van de brandende kaars, geschied op 16 juli 1562: 1. Het goed is belast aan onze koning als hertog van Brabant met 1 of 2 penningen; 2. Aan mijnheer van Lumpmen met 6 capuinen; 1 obool, 2 ganzen en 1 pennink onbegrepen; 3. Aan het klooster van Bathanie te Saitleu, 36 stuivers te leggen ten pennink 20; 4. Aan Aerdt van Steyvoert, 12 Rinsgulden 'sjaars te leggen met 200 Carolusgulden.
Wie het meest biedt krijgt de palmslag en mag dan hogen, zoveel hogen als het hem belieft. Elk hoogsel doet 2 Rijnsgulden en 10 stuivers voor de wijn. De helft van de hoogsels dient de hoger; de andere helft met de hele wijn dient de verkoper. Hoogt iemand die in de ogen van de verkoper niet goed genoeg is, dan mag de verkoper weigeren blijvende nochtans op den leste hoegere. Als met brandende kaars dit goed aan iemand verblijft die de voorwaarden niet kan nakomen, dan mag de verkoper het erf opnieuw verkopen; wat het minder uitdoet zal men op de koper verhalen, eventuele meeropbrengst is voor de verkoper. Blijken er later meer lasten op te staan, dan zal men die de koper goed doen ten pennink 18. Renten en herencijnzen die gevallen zijn zal men de koper goed doen. De lycoep zal 4 Rinsgulden zijn welcken der coeper sal betaelen sonder den coeper yet daervan te reckenen. De koper zal binnen de 14 dagen na het branden en uitgaan der kaars alle hoogsels moeten betalen en van de koopsom het deel dat boven de lasten uitstijgt, en pand stellen. De klerk voor zijn schrijven: 10 stuivers ten laste van de koper.
Op 3 juli 1562 is in aanwezigheid van de schepenen der Vrijheid en andere goede mannen, de palmslag gegeven aan Jan Truyens voor 25 Carolusgulden 'sjaars. Jan Truyens heeft 1 nieuwe dobbele stuiver gegeven en twee maal 6 hogen gezet. Nog 1 kroon voor de lycoep, maakt 6 Rinsgulden. Terstond daarna zet Peeter Ffrericx 12 hogen, 2 Rijnsgulden tot lycoep en 4 stuivers tot goedtspennink.
Op 16 oktober heeft Peeter Bosmans nog tot lycoep van deze koop gezet: 4; maakt in het geheel 12 Rinsgulden.
Het is Peeter Bosmans verbleven op dezelfde dag, met uitgaan der kaars.
In presentie van: heer Mathys Vanden hove, vicecureyt te Lumpmen; heer Laureys Hoetselen; Jan Zwysen, Gielis Gielis, Aerdt Ffrericx, Merten Typoets, mr. Anthonis Moerbeeck en Goevaert Typoets.
Peeter Bosmans is er in gegicht met recht.
Tezelfdertijd is Peeter Bosmans alias Ffrericx ter gichte gekomen en heeft via beide de heren 11 Rinsgulden en 4 stuivers 'sjaars opgedragen op zijn voorschreven gekocht huis in afkorting van zijn penningen.
Tezelfdertijd heeft de verkoper met zijn zoon diezelfde 11 Rijnsgulden 4 stuivers met alle renten die hij verkregen of gekocht heeft na dood zijner vrouw, hetzij Loons of Brabants, opgedragen, teneinde Peeter Bosmans daaraan zijn verhaal te laten halen indien hij zou gemolesteerd worden het iemand lastig maken).'
 
OverlijdenHij overleed tussen 1 oktober 1562 en 30 augustus 1565 te Lummen? [België].1,2 
LeningDe leningsovereenkomst van Peeter Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 30 augustus 1565, vermeldt eveneens Gijsbrecht Beka.2 
AflossingDe leningsovereenkomst van Joannes Cleynaerts met Peeter Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 30 december 1565, vermeldt eveneens Gijsbrecht Beka; 108 Rinsgulden.2 
LeningDe leningsovereenkomst van Jan Baerdemaeckers met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 13 mei 1587, verwijst naar Gijsbrecht Beka als betrokken partij.3 

Familie

Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.233.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.234.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.380.

Bernardus Beken

IDnr.2223, ° 17 januari 1846, + 18 februari 1900
VaderAugustinus Beeken1 ° 13 november 1815, + 16 februari 1893
MoederMaria Helena Frederix1 ° 15 maart 1812, + 26 juni 1871
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteBernardus Beken werd geboren op 17 januari 1846 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Bernardus wordt geboren om 1 uur 's nachts. Vader Augustinus (30 jaar) met als getuigen Alexander Put (22 jaar) en Henri Roosen (23 jaar), allen landbouwers te Lummen.1'
BeroepHij was eigenaar voor 18 februari 1900.2 
OverlijdenHij overleed op 18 februari 1900 in Dorp te Lummen [België] in de ouderdom van 54 jaar. De tekst vermeldt: 'Bernardus overlijdt om 2 uur 's namiddags. Joseph Rediers (50 jaar, dienstknecht) en Henri Meybosch (54 jaar, landbouwer), beiden uit Lummen, doen aangifte.2'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1846, geboorten, p.2, akte 4.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1900, overlijdens, p.5, akte 16.