Maria Helena Frederix

IDnr.33, ° 15 maart 1812, + 26 juni 1871
VaderJoannes Franciscus Fredrix1 ° 18 april 1779, + 27 december 1842
MoederMaria Josepha Houben1 ° 17 mei 1784, + 5 september 1834
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Helena Frederix werd geboren op 15 maart 1812 in Eversel te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'De aangifte gebeurt door vader Jan Frans Frederix (landbouwer in het gehucht Eversel) met als getuigen zijn schoonbroer Joseph Van Houdt en zijn gebuur Jan Lemmens.1'
WoonstJoannes Franciscus Fredrix en Maria Josepha Houben woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Alexander, Maria Helena, Pierre Jean Lambert, Maria Theresia, Casimirus en Bernardus in de woning nr. 331 in Genenbos te Lummen [België].2 
HuwelijkZij huwde met Willem Janssens, zoon van Jean Janssens en Aldegondis Buntens, op 12 februari 1839 te Lummen [België] met als getuigen Ferdinand Janssens. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 9 uur 's morgens. De bruidegom woont in Heusden. De vader van de bruid is aanwezig. haar moeder is al overleden, alsook de beide ouders van de bruidegom. De getuigen zijn Ferdinand Janssens (29 jaar, dienstknecht en broer van de bruidegom), Petrus Cuppens (30 jaar, landbouwer), Henri Vanschoren (39 jaar, winkelier) en Jean Fagnoule (23 jaar, gemeente-ontvanger), allen van Lummen. [nvdr] De broer Ferdinand is in feite al 31 jaar.3'
HuwelijkZij huwde met Augustinus Beeken, zoon van Libertus Ludovicus Beken en Marie Agnes Horions, op 2 april 1845 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 6 uur 's namiddags. De moeder van de bruidegom is aanwezig. De andere ouders zijn al overleden. De getuigen zijn Henri Vanschoren (44 jaar, schepen), Pierre Horions (64 jaar, ontvanger van de kerkfabriek), Willem Bogaerts (54 jaar, rademaker) en Jerome Greven (28 jaar, schrijnwerker), allen van Lummen. [nvdr. de ambtenaar schrijft de naam van de bruidegom als 'Beken' en niet als 'Beeken' zoals op diens geboorteakte]4'
BeroepZij was landbouwster voor 26 juni 1871.5 
OverlijdenZij overleed op 26 juni 1871 in Goeslaar te Lummen [België] in de ouderdom van 59 jaar. De tekst vermeldt: 'Maria Helena overlijdt om 11 uur in de voormiddag in het gehucht Goeslaer. Haar man Augustinus Beeken (55 jaar) en Carolus Ludovicus Vanwetswinkel (41 jaar), landbouwers te Lummen, doen aangifte.5'

Familie 1

Willem Janssens ° 7 aug 1808, + 16 mei 1840
Kind

Familie 2

Augustinus Beeken ° 13 nov 1815, + 16 feb 1893
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1812, geboorten, p.7.
 2. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1839, huwelijken, p.26, akte 4.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1845, huwelijken, p.29, akte 5.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1871, overlijdens, p.59, akte 26.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1840, geboorten, p.5, akte 17.
 7. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1846, geboorten, p.2, akte 4.
 8. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1850, geboorten, p.1v, akte 3.
 9. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1854, geboorten, p.16v, akte 62.

Maria Helena Frederix

IDnr.162, ° 1 maart 1881, + 12 oktober 1885
VaderBernardus Fredrix ° 18 december 1843, + 27 december 1902
MoederLucia Sneijers ° 22 april 1842, + 12 maart 1881
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Helena Frederix werd geboren op 1 maart 1881 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria Helena wordt geboren om 6 uur 's morgens. Vader Bernardus, landbouwer te Lummen, doet aangifte met als getuige Clemens Fredrix, secretaris te Lummen.1'
OverlijdenZij overleed op 12 oktober 1885 te Lummen [België] in de ouderdom van 4 jaar. De tekst vermeldt: 'Maria Helena overlijdt om 2 uur 's namiddags. Het overlijden wordt aangegeven door vader Bernardus (42 jaar, landbouwer te Lummen) en Lambertus Claes (25 jaar, dienstknecht te Lummen). Er wordt vermeld dat ze in Genebos woonde.2'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, geboorten, p.5, akte 16.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1885, overlijdens, p.13, akte 47.

Maria Helena Frederix

IDnr.2946, ° 11 december 1830, + 31 december 1849
VaderPaulus Fredrix ° 22 februari 1782, + 21 april 1855
MoederMaria Helena Schroijen ° 4 november 1786, + 10 augustus 1844
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Helena Frederix werd geboren op 11 december 1830 te Zolder [België].1 
BeroepZij was naaister te Beverlo [België] in 1849.2 
VolkstellingJoseph Verrees en Catharina Albertina Frederix werden geregistreerd bij de volkstelling van tussen 6 maart 1849 en 5 oktober 1849 te Beverlo [België], samen met hun kind(eren) Pierre Verrees en Ludovicus Verrees, en Maria Helena Frederix. Joseph woont samen met zijn vrouw Catherine, zijn twee kinderen Pierre en Ludovicus en zijn schoonzuster Marie Hélène in het huis nr. 40 in het Kamp van Beverlo.2
OverlijdenZij overleed op 31 december 1849 te Beverlo [België] in de ouderdom van 19 jaar. De tekst vermeldt: 'Marie Hélène overlijdt om 9 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door haar broer Petrus Joannes (40 jaar) en haar schoonbroer Joseph Verrees (30 jaar), beiden handwerkers en wonend te Beverlo.3'

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358704, 1830, akte 143.
 2. [S58] Volkstelling Beverlo 1846-1856, Rijksarchief Hasselt, 416990.
 3. [S57] Burgerlijke Stand Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1849, overlijdens, p.35v, akte 149.

Maria Helena Frederix

IDnr.4359, ° 6 oktober 1819, + 5 maart 1870
VaderGuilielmus Frederix1 ° 25 april 1788, + 4 november 1833
MoederMaria Catherina Hermans1 ° 10 oktober 1794, + 12 augustus 1861
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteMaria Helena Frederix werd geboren op 6 oktober 1819 te Hasselt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Wilhelmus Andreas Lambrechts, zoon van Andreas Lambrechts en Maria Barbara Jans, op 18 september 1841 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed op 5 maart 1870 te Hasselt [België] in de ouderdom van 50 jaar.3 

Familie

Wilhelmus Andreas Lambrechts ° 3 feb 1820, + 29 okt 1844
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1819, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1841, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1870, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1840, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1842, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1843, geboorten.

Maria Helena Frederix

IDnr.4582, ° 10 maart 1831, + 2 maart 1863
VaderJoannes Frederix2 ° 18 juli 1791, + 21 oktober 1830
MoederCatharina Elisabeth Cosijns1 ° 28 juni 1793, + 4 maart 1834
GeboorteMaria Helena Frederix werd geboren op 10 maart 1831 te Bree [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 5 uur 's morgens. Haar vader is onlangs overleden. De aangifte gebeurt door haar oom Martinus Cornoedus (50 jaar) met als getuigen Antoon Paredis (35 jaar) en Leonard Paredis (25 jaar), allen schoenmakers te Bree.2'
BeroepZij was dienstmeid te Hasselt [België] op 30 september 1854.3 
HuwelijkZij huwde met Philippus Carolus Verhaegen, zoon van Paulus Verhaegen en Anna Elisabeth Vandervelpen, op 30 september 1854 te Hasselt [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 10 uur in de voormiddag. De ouders van de bruid en de vader van de bruidegom zijn al overleden. De moeder van de bruidegom is aanwezig. De getuigen zijn Henricus Frederix (34 jaar, kleermaker te Bree en broer van de bruid), Joannes Haven (53 jaar, schrijnwerker en zwager van de bruidegom), Joseph Haven (46 jaar, herbergier) en Ludovicus Valley (33 jaar, schrijnwerker). Deze laatste drie zijn van Hasselt.3'
OverlijdenZij overleed op 2 maart 1863 te Hasselt [België] in de ouderdom van 31 jaar.4 

Familie

Philippus Carolus Verhaegen ° 18 dec 1813, + 25 apr 1887
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1819, geboorten, p.24, akte 71.
 2. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1831, geboorten, p.6, akte 15.
 3. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1854, huwelijken, p.43, akte 43.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1863, overlijdens.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1855, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1856, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1858, geboorten.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1860, geboorten.

Maria Helena Frederix

IDnr.4692, ° 3 maart 1851, + 4 juli 1851
VaderPetrus Lambertus Frederix1 ° 17 november 1809, + 26 oktober 1862
MoederMaria Helena Francken1 ° 3 oktober 1812, + 1 november 1852
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Helena Frederix werd geboren op 3 maart 1851 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed op 4 juli 1851 in de Capucienenstraat te Hasselt [België]. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 2 uur 's namiddags. De aangifte gebeurt door haar oom Carolus Francken (24 jaar, kleermaker) en Joannes Claesen (33 jaar, schoenmaker), beiden van hasselt.3'

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1851, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.
 3. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1849, overlijdens.

Maria Helena Frederix

IDnr.6983, ° 19 juni 1902, + 9 februari 1977
VaderJacobus Mathijs Frederix1 ° 18 maart 1877, + 6 februari 1937
MoederElisabeth Smeets1 ° 9 maart 1883, + 8 november 1946
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamHelena. 
GeboorteMaria Helena Frederix werd geboren op 19 juni 1902 te Neerpelt [België].1,2 
HuwelijkZij huwde met Franciscus Eerdekens, zoon van Jacobus Ludovicus Eerdekens en Maria Elisabeth Cuypers, op 20 oktober 1923 te Neerpelt [België].1 
OverlijdenZij overleed op 9 februari 1977 te Hasselt [België] in de ouderdom van 74 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt in het Virga Jesseziekenhuis.2'
BegrafenisZij werd begraven op 12 februari 1977 in Linde te Peer [België].2 

Familie

Franciscus Eerdekens ° 4 dec 1894, + 12 sep 1976
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Neerpelt.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 10.02.1977, p.6.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 29.01.1949, p.4.