Waltherus Goossens

IDnr.5265, ° 19 juli 1787, + 13 februari 1873
DoopselWaltherus Goossens werd gedoopt op 19 juli 1787 te Zelem [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Theresia Gudens op 14 oktober 1813 te Zelem [België].1 
BeroepHij was landbouwer te Zelem [België] voor 23 september 1872.1 
OverlijdenHij overleed op 13 februari 1873 te Zelem [België] in de ouderdom van 85 jaar.1 

Familie

Maria Theresia Gudens ° 18 jun 1793, + 12 aug 1878
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zelem.

Willem Goossens

IDnr.2835, ° voor 1615, + na 8 februari 1646
DoopselWillem Goossens werd gedoopt voor 1615 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Claes voor 1 februari 1646 te Lummen? [België].1 
EigendomWillem Goossens en Catharina Claes verkopen, samen met Lenaerdt Nicolai, Emondt Bloemen, Margriet De Heijn, Lambert Schoofkens en Peeter Schoofkens, een goed aan Aerdt Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 februari 1646. Deze verwijst ook naar Henrick Machiels, Mattijs Joris, Peeter Aerdts en Georgius Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mr. Willem Goossens als man van Cattlijn Nicolai, mede voor Lenaerdt Nicolai. Emondt Bloemen in het Brabants gevolmachtigd door zijn vrouw Margriet de Heijn. Henrick Machiels als momber van Lambert Schooffkens. Dezelfde Henrick Machiels als gevolmachtigde (op 12 januari 1646 op het rolleboek van deze schepenen) van mr. Peeter Schooffkens. Verkopen aan Aerdt Fredrix zoon van Geerd: 1. 12 of 13 halsters zaaiens land, genaamd het Neijsenshoff, palende O. den Holenwech, N. die Veltstraet, W. Peeter Aerts, Z. de straat; 2. 2 halsters zaaiens land te Molem, palende O. Jan Cox, N. Jan Garen erfgenamen, W. die Veltstraet; 3. een beempt, de Voorste Kaetsenbeempt, onder Schuelen., palende N. het gemeijn Schauen, O. het Ruerbroeck; W. en Z. de Grooten Caetsenbeempt. De verkopers staan in de 'voorwaarden' anders vermeld: het zijn de erfgenamen van wijlen mr. Henrick Schooffkens, namelijk Lenaerdt Claes en mr. Willem Goossens als man van Catharina Claes, mede voor hun zwager Emondt Bloumen als man van Margareta de Hein. Mr. Peeter Schooffkens, mede voor zijn broer Lambrecht Schooffkens.
Op 12 januari 1646 krijgt Mattijs Joris de palmslag voor 2025 gulden Brabants, 15 rijksdalers elk van 3 gulden tot een kermisse en 2 tonnen dobbel bier tot lijcoop. Daarvan zal één op heden gedronken worden en de ander op dag van gichte of kaarsbranding. Godspennink: 8 stuivers. Getuigen: Cornelis Baers, Coenrardt Van Haren en anderen. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Joris stelt nog 25 hogen. Dionijs Slegers stelt er nog 4 hogen op. Mattijs Joris nog 3. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Op 19 januari 1646 stelt Mattijs Joris nog 50 hogen. Getuigen: heer Jan Lemmens en Cornelis Baers.
Op 22 januari 1646 stelt Peeter Aerts 100 hogen. Getuigen: Jan Spunx, Jacop Fransens e.a. getuigen.
Op 25 januari 1646 stelt Peeter Aerts nog 50 hogen. Getuigen: meier en schepen ten Loonse recht.
Aerdt Frerix stelt in naam van Joris Frerix nog 25 hogen. Peeter Aerdts stelt er ook nog 25. Aerdt Frerix, q.q. als voor stelt nog 25 hogen.
Bij de kaarsbranding op 1 februari 1646: verbleven aan Aert Frerix. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
(In de marge) Op 1 mei 1647 bekennen de verkopers voldaan te zijn van deze koop. W.g. Pet. Aerts, secretaris.
Dan volgt de volmacht van Margareta de Hene aan haar man Emond Blommen. Die is gegeven ten hare huize op de markt in St. Truiden. Getuigen: Antoen Van Herff en Mattuus Haick. W.g. H. Baerts, notaris.1'
 
EigendomWillem Goossens en Catharina Claes verkopen, samen met Emondt Bloemen, Margriet De Heijn, Lenaerdt Nicolai, Lambert Schoofkens en Peeter Schoofkens, een goed aan Aerdt Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1646. Deze verwijst ook naar Henrick Machiels en Mattijs Joris als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mr. Willem Goossens als man en momber van Catharina Nicolaij, voor zichzelf en als lasthebber van Emondt Bloumen man en momber van Margareta de Haine en van Lenaerdt Nicolai zijn zwager, volgens de procuratie die in het Brabants geregistreerd werd,
Henrick Machiels als momber van Lambrecht Schooffkens, waarvoor hij een akte van ratificatie zal inbrengen, en in de naam van mr. Peeter Schooffkens, uit kracht van procuratie van 11.01 gepasseerd voor de schepenen van de Vreyhyt releveren en daarna dragen op tot behoef van Aerdt Frerix sone Geerdens een stuk land in Molem gelegen, 2 halsters groot. Het paalt Jan Cox O., Jan Garen N., Vincent Aerdt Z. en de Veltstraet W. Dit perceel maakt deel uit van een grotere koop sorterend in de Vrijheid en elders. Het land is enkel belast met grondchyns en gemeenteschattingen of straatlasten. De condities zijn geregistreerd in de binnen vrijheidse registers. Mattys Joris kwam met instemming van de koper Aerdt Frerix en de verkopers op 22 februari ter gichte. Wat hier sorteert wordt op 100 gulden geschat. De instemmingen van de echtgenote van mr. Willem Goossens en van Edmond Bloemen zijn geregistreerd binnen vrijheid na de grootste koop op 15.03.1646.2'
 
OverlijdenHij overleed na 8 februari 1646 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.161v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.6v.

Marie Hélène Bénédictine Gordinne

IDnr.6616, ° voor 1780, + 20 oktober 1801
DoopselMarie Hélène Bénédictine Gordinne werd gedoopt voor 1780 te Liège? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Barthelémi Harzé voor 13 april 1801 te Liège? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 20 oktober 1801 te Liège [België].1 

Familie

Barthelémi Harzé ° voor 1780, + na 9 feb 1832
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S106] Burgerlijke Stand Liège, Rijksarchief Liège, 1832, huwelijken, akte 39.

Achille Goris

IDnr.13725, ° 13 juni 1933, + 25 januari 2004
VaderHenricus Josephus Goris1 ° 8 mei 1901, + 16 februari 2000
MoederIrma Ramaekers1 ° 29 september 1900, + 20 september 1975
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteAchille Goris werd geboren op 13 juni 1933 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed op 25 januari 2004 te Torhout [België] in de ouderdom van 70 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt in het A.Z. Sint-Rembert.1' 
BegrafenisHij werd begraven op 31 januari 2004 te Herk-de-Stad [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2004-01-25/…

Carolus Josephus Goris

IDnr.38, ° 27 maart 1875, + 5 april 1960
VaderJoannes Josephus Goris1 ° 27 maart 1840, + 15 maart 1909
MoederTherese Lambertine Goossens1 ° 4 maart 1842, + 31 augustus 1900
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
BeroepCarolus Josephus Goris was medestichter en gedurende 50 jaar bestuurslid van de Raiffeisenkas van Lummen te Lummen [België]. 
RoepnaamKarel. 
GeboorteHij werd geboren op 27 maart 1875 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 3 uur 's morgens. Vader Josephus (35 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Joannes Goris (48 jaar, landbouwer) en Clemens Fredrix (29 jaar, secretaris), allen van Lummen.1'
HuwelijkHij huwde met Maria Hortentia Frederix, dochter van Casimir Frederix en Anna Maria Hermans, op 5 mei 1900 te Lummen [België] met als getuigen Josephus Frederix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 11 uur. De vader van de bruidegom is aanwezig. Zijn moeder heeft bij akte haar toestemming gegeven [nvdr. vermoedelijk is ze ziek, want ze overlijdt enkele maanden later]. De ouders van de bruid zijn beiden aanwezig. De getuigen bij het huwelijk zijn Josephus Frederix (25 jaar, landbouwer en en neef van de bruid, uit Heusden), Joseph Engelen (28 jaar, herbergier, uit Lummen), Ferdinand Biesmans (30 jaar, landbouwer, uit Lummen) en Louis Geerts (25 jaar, landbouwer, uit Brussel).2'
BeroepHij was landbouwer te Lummen [België] tussen 5 mei 1900 en 29 september 1910.3,4 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Therese Lambertine Goossens op 31 augustus 1900 in Mellaar te Lummen [België]; Zij overlijdt om 5 uur 's namiddags. Haar zoon Karel (25 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuige Henri Wellens (26 jaar, winkelier) en beiden uit Lummen.5
OverlijdenHij overleed op 5 april 1960 te Lummen [België] in de ouderdom van 85 jaar.6
BegrafenisHij werd begraven op 9 april 1960 Thiewinkel, Lummen, [België].6 

Familie

Maria Hortentia Frederix ° 12 nov 1875, + 21 aug 1914
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1875, geboorten, p.7, akte 24.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1900, huwelijken, p.15, akte 15.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1900, huwelijken, p.13, akte 13.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1910, overlijdens, p.9v, akte 35.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1900, overlijdens, p.16, akte 61.
 6. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 07.04.1960, p.4.
 7. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1901, geboorten, p.12, akte 44.
 8. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1902, geboorten, p.16, akte 60.
 9. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1904, geboorten, p.13v, akte 49.
 10. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1906, geboorten, p.25, akte 96.
 11. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1908, geboorten, p.17v, akte 66.
 12. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1910, geboorten, p.7v, akte 26.

Coleta Maria Marcelina Goris

IDnr.11911, ° 8 juni 1902, + 15 december 1992
VaderCarolus Josephus Goris1 ° 27 maart 1875, + 5 april 1960
MoederMaria Hortentia Frederix1 ° 12 november 1875, + 21 augustus 1914
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamMarceline. 
GeboorteColeta Maria Marcelina Goris werd geboren op 8 juni 1902 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 9 uur 's avonds. Vader Karel doet aangifte met als getuigen Joseph Engelen (herbergier, 30 jaar) en Louis Es (schrijnwerker, 53 jaar), allen van Lummen.1'
HuwelijkZij huwde met Jules Verboven na 1920 te Lummen? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 15 december 1992 te Lummen [België] in de ouderdom van 90 jaar.3
GeboorteZij werd geboren op 19 december 1992 te Lummen [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1902, geboorten, p.16, akte 60.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 11.12.1991, p.6.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 17.12.1992, p.6.

Ernest Marie Joseph Goris

IDnr.11916, ° 18 juni 1908, + 14 november 1908
VaderCarolus Josephus Goris1 ° 27 maart 1875, + 5 april 1960
MoederMaria Hortentia Frederix1 ° 12 november 1875, + 21 augustus 1914
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteErnest Marie Joseph Goris werd geboren op 18 juni 1908 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Ernest wordt geboren om 12 uur 's middags. Vader Karel doet aangifte met als getuigen Alfons Tureluren (kantonnier, 38 jaar) en Louis Bervoets (schoenmaker, 36 jaar), allen van Lummen.1'
OverlijdenHij overleed op 14 november 1908 in Thiewinkel te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Ernest overlijdt om 6 uur 's namiddags. vader Karel doet aangifte met als getuige Theophiel Schoenmakers (eierkoopman, 34 jaar), beiden van Lummen.2'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1908, geboorten, p.17v, akte 66.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1908, overlijdens, p.12v, akte 47.