Henrick Beerten

IDnr.2709, ° voor 1555, + na 28 maart 1586
DoopselHenrick Beerten werd gedoopt voor 1555 te Lummen? [België].1 
AflossingDe leningsovereenkomst van Jan Kenens met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 26 juni 1582, vermeldt eveneens Henrick Beerten; 50 Rinsgulden.1 
LeningDe leningsovereenkomst van Jan Van Peer met Aert Ingelen, geacteerd te Lummen [België] op 14 maart 1584, vermeldt eveneens Henrick Beerten.2 
EigendomHenrick Beerten verkocht een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 oktober 1584. De akte luidt als volgt: 'Henrick Beerten houdt op en verkoopt aan Aert Ffrericx: 2 bloecxkens aan de Tiest gelegen. Het ene palende W. den Tiest en met een 2de zijde de erfgenamen Geert Schats, belast met 25 stuivers 'sjaars aan mr. Dionys Vande Briel. Het andere palende Geert Schats en de erfgenamen Geert Schats. Aert Frericx is op 11 oktober ter gichte gekomen.3' 
EigendomDe eigendomstransactie van Aert Ingelen met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 26 september 1585, vermeldt eveneens Henrick Beerten; Aert Ingelen verkoopt aan Aert Frericx zijn huizinge en hoeffvinghe met aangelegen land te Westerhoeffven, zoals hij onlangs kocht van Henrick Beerten. Palende de straat, Aert Dries en de Heyligeest van Lumpmen. Voor 80 gulden Brabants boven alle lasten. Als de 8 gl. 'sjaars die mr. Jan Neffven aan dat goed trekt vallen voor Sinte Dionyssmisse 9 oktober), zullen ze die ieder half betalen. Vallen zij daarna, dan zal de koper ze alleen betalen. Is het kapitaal van die 8 gulden hoger dan 72 gulden, zal men het de verkoper korten aan zijn penningen. De koper zal bij het gichten 58 gl. Brabants betalen. De rest op dag van verjaren. Goetspennink: 5 stuivers.4 
AflossingDe leningsovereenkomst van Jan Neven met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 20 maart 1586, vermeldt eveneens Henrick Beerten; 100 gulden.3 
EigendomDe eigendomstransactie van Aerdt Fredrix met Joannes Dries, geacteerd te Lummen [België] op 28 maart 1586, vermeldt eveneens Henrick Beerten; Aert Frericx draagt, volgens hun overeenkomst, over aan Jan Dries, Henricx zoon [nvdr. Jan Dries alias Moelenbroicx]: 2 bloicxken zoals hij die op 1 oktober 1584 kocht van Henrick Beerten. Gelegen bij den Tiest.4 
OverlijdenHij overleed na 28 maart 1586 te Lummen? [België].4 

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.369.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.374v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.372v.
 4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.376.

Henrick Beerten1

IDnr.2812, ° voor 1605, + na 28 april 1644
VaderMarten Beerten1 ° voor 1580, + na 5 april 1618
DoopselHenrick Beerten werd gedoopt voor 1605.1 
LeningGerardus Frericx leende aan Henrick Beerten aan 3 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 oktober 1637. De akte luidt als volgt: 'Geert Frericx kwijt de panden van Henrick Beerten van 3 gulden jaarlijks, gecreëerd op 20 januari 1618.1' 
ErfenisDe erfenis door Matteeuwis Dries geacteerd te Lummen [België] op 28 april 1644, verwijst naar Henrick Beerten als betrokken partij; Matteeuwis Dries legt ter goedkeuring het testament voor van zijn vrouw Maria Frerix, die de dochter is van Geerdt Frerix. Het testament dateert van 18 februari 1644 en werd geschreven door pastoor Peeter Neven. Inhoud: 50 gulden aan het broederschap van het heilig sacrament. Aan haar man, 100 pattacons. Gedaan ten huize van de testatrice te Westerhoven gelegen. W.g. Maria Fredrix, Henrick Beertens, Aerdt Vanden Berghe. Op verzoek van Matteeuwis Dries komen de pastoor en getuigen Beerten en Vanden Berghe op 13 oktober 1644 de echtheid van het testament bevestigen. Testament wordt goedgekeurd. W.g. Peeter Aerts, secretaris.2 
OverlijdenHij overleed na 28 april 1644.2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.90.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.143.

Leopoldus Aloysius Beerten

IDnr.2953, ° 20 juni 1883, + 16 juni 1954
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLeopoldus Aloysius Beerten werd geboren op 20 juni 1883 te Zolder [België]. In het document wordt vermeld: 'Leopoldus Aloysius wordt geboren in de Bieststraat. De getuigen bij de aangifte van de geboorte zijn Ludovicus Rogiers en Petrus Joannes Rogiers.1' 
HuwelijkHij huwde met Maria Helena Reynders, dochter van Franciscus Reynders en Paulina Frederix, op 27 april 1912 te Zolder [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen van het kerkelijk huwelijk zijn Augustus Beerten en Leonardus Reynders.2' 
OverlijdenHij overleed op 16 juni 1954 te Zolder [België] in de ouderdom van 70 jaar.3

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1883, geboortes, akte 42.
 2. [S44] Parochieregisters Zolder, Rijksarchief Hasselt, 0619456, 1912, huwelijken.
 3. [S395] Opzoekingen door François Saenen.

Maria Philomena Beerten

IDnr.14177, ° 13 mei 1881, + na 7 oktober 1907
GeboorteMaria Philomena Beerten werd geboren op 13 mei 1881 te Zolder [België].1 
HuwelijkZij huwde met Alphonsius Gijbels op 2 mei 1903 te Zolder [België].1
OverlijdenZij overleed na 7 oktober 1907 te Zolder? [België].2 

Familie

Alphonsius Gijbels ° 4 jun 1878, + na 7 okt 1907
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.7, akte 7.
 2. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1907, geboorten, p.7v, akte 66.

Maria Virginia Beerten

IDnr.11799, ° 25 mei 1870, + na 12 maart 1904
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Virginia Beerten werd geboren op 25 mei 1870 te Zolder [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Joseph Claes, zoon van Bonifacius Guilielmus Claes en Maria Agnes Vanreyt, op 29 april 1897 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed na 12 maart 1904 te Hasselt? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Zolder, 1870, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1897, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1904, geboorten.

Marten Beerten1

IDnr.2767, ° voor 1580, + na 5 april 1618
VaderHenrick Beerten ° voor 1555, + na 28 maart 1586
DoopselMarten Beerten werd gedoopt voor 1580.1 
LeningAerdt Fredrix leende aan Marten Beerten de som van 100 Rinsgulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 mei 1612. De akte luidt als volgt: 'Marten Beerten verpandt huis den Plassch ten behoeve van Aerdt Frericx voor 100 Rinsgulden à 6%. Zie vorige gicht: huis en moeshof te Westerhoven gelegen, palende de straat, de erfgenamen Niclaes Vande Bogaert en met 2 zijden Aerdt Frerix. Los en zonder grondcijns.1' 
LeningGerardus Frericx leende aan Marten Beerten de som van 50 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 5 april 1618. Deze verwijst ook naar Vincentius Lijnen en Simon Bervoets als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Medeschepen Vincent Lijnen brengt ter registratie een gicht aan die geschied is voor hem en Simon Bervoets als gerechtsluiden, met de volgende inhoud. Op 22 februari 1617 heeft Marten Beerten 50 gulden à 6% geleend van Geert Frerix. Pand: huis en hof op het Vestereneijnde, palende Z. de straat; W. de erfgenamen Claes Vande bogaert en met 2 zijden Aerdts Frerix.
Beerten zal Frerix onderpand stellen voor de Loonse bank. Met een stuk broek in die Beijgeren, palende het Nieu beempten, Jan Moes, ter derder zijde de Bagijnen van Diest en de erfgenamen Mathees Tielens ter vierder.
P.S. Op 6 maart 1698 is deze rente gekweten door Jan de Rauw aan Caspar Frederici.2'
 
OverlijdenHij overleed na 5 april 1618.2 

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.128.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.186.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.90.