Arnoldus Fredricx

IDnr.1174, ° voor 1615, + 12 augustus 1677
VaderArnoldus Fredrix ° voor 1590, + tussen 26 juni 1653 en 9 juni 1654
MoederMaria Van Herle ° voor 1590, + voor 9 juli 1648
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselArnoldus Fredricx werd gedoopt voor 1615 te Lummen? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Agnes Aerdts, dochter van N. Aerdts, op 3 januari 1643 te Meldert [België] met als getuigen Arnoldus Marien, Joannes Van Erdewegh en Joannes Lemmens.1
ReliefNa het overlijden van Arnoldus Fredricx releveren Maria Fredrix op 9 juli 1654 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'De kinderen Aerdt Frerix van Ghnycken. De kinderen van Aerdt Frerix alias Mesters releveren het versterf dan hen na de dood van hun ouders is aangekomen. Het gaat om het 'Swanen Hoeffken' in Genycken, een beempt genaamd 'd'Aelst' en al wat hier nog sorteert.2' 
EigendomArnoldus Fredricx verkocht een goed aan Anna Gerardi volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 17 januari 1658. Ze vermeldt verder ook Henrick Swijsen. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Frerix van Genijcken verkoopt aan Anna Gerardi weduwe Mr. Henrick Swijsen een rente van 7 ½ gulden jaarlijks die hij trekkende is op de schanse t'Oosterhoven. Voor 150 gulden Brabants die Frerix ontvangen heeft, met nog het verloop van 2 jaren.3' 
LeningArnoldus Fredricx leende aan Oriaen Wouters en Margareta Smolders de som van 500 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 november 1659. De akte luidt als volgt: 'Oreaen Wouters, met instemming van zijn huisvrouw Margareta Smolders, draagt op tot behoef van Aerdt Frerix van Genijcken een stuk land onder Linckhaut gelegen genaamd die Morttelhoven", groot 11 halster saeyens. Het grenst Andries Vanden Morttel W, Jan Van Hese O, Claes int Panis Z, des heeren straet N. Dragen het op als pand voor een rente van 25 gulden jaarlijks met valdag op Sint Joannes Baptistendag, voor het eerst in 1659. Deze rente werd "indebite" gegicht in de Brabantse bank. De rente kan in 3 termijnen worden afgelegd: eens met 100 gulden en 2 keer met telkens 200 gulden eens en met rente naar verloop van tijd. Afleggen kan ook in 1 keer als ze dat willen. Aerdt Frerix kwam ter gichte.4' 
AflossingServaes Swalen ontving van Arnoldus Fredricx de terugbetaling van een lening van 100 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 19 februari 1660. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Frerix van Ghenroeije [nvdr. Meldert] draagt op tot behoef van Servaes Swalen een jaarlijkse rente van 5 gulden, te kwijten met 100 gulden Brabants. Fredrix trekt deze rente op panden in Genijcken gelegen toebehorend aan Peeter Van Herle. Hij ruilt ze tegen een rente van dezelfde waarde van 5 gulden jaarlijks zoals Servaes Swalen die trekt op panden van Aerdt Frerix voorschreven gelegen onder Meldert. Servaes Swalen kwam ter gichte met recht. [nvdr. De kwijting aan Fredrix zou in Meldert moeten gebeurd zijn].5' 
OverlijdenHij overleed op 12 augustus 1677 te Beringen [België]. De tekst vermeldt: '(geen volledige zekerheid.)6,7'
ReliefNa het overlijden van Arnoldus Fredricx en Agnes Aerdts releveren Arnoldus Fredricx op 11 september 1677 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Aerdt Fredrix releveert voor zichzelf en voor zijn zuster en broers na de dood van hun ouders een stuk broek van omtrent een bonder groot geheten den Putman, palend Laureijs Pinxten 1) en hun eigen erf aan de andere zijden.7' 

Familie

Agnes Aerdts ° 1 jan 1619, + voor 11 sep 1677
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, 1643, huwelijken, p.49, a31.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, 1654, p.382v.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.17v.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1659, p.215.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1660, p.242.
 6. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1677, overlijdens, p.143.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1677, 97r.
 8. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, 1646, doopsels, p.14, akte 124.

Arnoldus Fredricx

IDnr.2134, ° 4 februari 1646, + 11 maart 1699
VaderArnoldus Fredricx1 ° voor 1615, + 12 augustus 1677
MoederAgnes Aerdts1 ° 1 januari 1619, + voor 11 september 1677
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselArnoldus Fredricx werd gedoopt op 4 februari 1646 te Meldert [België] met als peter Henricus Cuijpers en als meter Adriana Celen.1
HuwelijkHij huwde met Helena Wouters op 5 oktober 1675 te Meldert [België] met als getuigen Joannes Aerts en Arnoldus Moons. De akte vermeldt: 'Ze huwen met het rode zegel.2'
ReliefNa het overlijden van Arnoldus Fredricx en Agnes Aerdts releveren Arnoldus Fredricx op 11 september 1677 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Aerdt Fredrix releveert voor zichzelf en voor zijn zuster en broers na de dood van hun ouders een stuk broek van omtrent een bonder groot geheten den Putman, palend Laureijs Pinxten 1) en hun eigen erf aan de andere zijden.3' 
HuwelijkHij huwde met Catharina Greven op 6 januari 1678 te Beringen [België] met als getuigen Franciscus Croonaerts. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt ingezegend met het rode zegel.4' 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Matthias Fredrix en Maria Vaneerdewegh op 17 augustus 1682 te Meldert [België]; De ondertrouw wordt gedaan op 8 augustus met als getuigen Arnoldus Moens en Arnoldus Fredrix. De getuigen bij het huwelijk zijn Petrus Marien en Joannes Aerts.5
DoopselHij was peter bij het doopsel van Agnes Fredrics op 20 november 1684 te Zelem [België]; Peter Arnoldus wordt vervangen door Joannes Drijvers.6
DoopselHij was peter bij het doopsel van Arnoldus Theijsmans op 1 juli 1687 te Beringen [België].7
OverlijdenHij overleed op 11 maart 1699 te Beringen [België] in de ouderdom van 53 jaar. De tekst vermeldt: 'In de overlijdensakte van zijn vrouw Catharina Greven staat dat ze reeds weduwe was.8' 

Familie

Catharina Greven ° voor 1650, + 26 sep 1703
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, 1646, doopsels, p.14, akte 124.
 2. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, 1675, huwelijken, p.72, akte 204.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1677, 97r.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1678, huwelijken, p.112.
 5. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 600, huwelijken, p.70.
 6. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, 1684, doopsels, p.37.
 7. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1687, doopsels, p.66.
 8. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1699, overlijdens, p.152.

Arnoldus Fredricx

IDnr.3227, ° voor 1625, + na 10 juli 1656
VaderHenricus Fredrix ° voor 1595, + 2 januari 1645
MoederAnna Smeets ° voor 1595, + na 22 augustus 1632
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselArnoldus Fredricx werd gedoopt voor 1625 te Beverlo? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Zeuckers op 3 juli 1650 te Beverlo [België] met als getuigen Antonius Zeuckers en Petrus Fredrix.2
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Anna Barduyns en Georgius Fredricx op 26 januari 1651 te Beverlo [België].3
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Fredrix op 10 juli 1656 te Beverlo [België].4
OverlijdenHij overleed na 10 juli 1656 te Beverlo? [België].4 

Familie

Catharina Zeuckers ° voor 1625, + na 1 jun 1671
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, p.254.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1650, huwelijken, p.254.
 3. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, huwelijken, 1651, p.256.
 4. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1656, doopsels, p.188.

Arnoldus Fredricx

IDnr.3232, ° 17 maart 1653, + na 30 oktober 1675
VaderArnoldus Fredricx ° voor 1625, + na 10 juli 1656
MoederCatharina Zeuckers ° voor 1625, + na 1 juni 1671
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselArnoldus Fredricx werd gedoopt op 17 maart 1653 te Beverlo [België] met als peter Petrus Van As en als meter Catharina Kemps.1
HuwelijkHij huwde met Elisabetha Maes op 31 januari 1673 te Beverlo [België] met als getuigen Georgius Fredricx en Joannes Schepkens.2
OverlijdenHij overleed na 30 oktober 1675 te Beverlo? [België].3 

Familie

Elisabetha Maes ° voor 1650, + na 9 nov 1684
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1653, doopsels, p.171.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1673, huwelijken, p.465.
 3. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1675, doopsels, p.23.

Arnoldus Fredricx

IDnr.3718, ° voor 1670, + na 5 mei 1699
DoopselArnoldus Fredricx werd gedoopt voor 1670 te Beringen? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joanna Margarita Krekelmans op 8 februari 1695 te Beringen [België].1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Arnoldus Crekelmans op 5 mei 1699 te Beringen [België]; Vincentius Hermans vervangt Arnoldus Fredricx en Maria Meijen vervangt Isabella Fransen.2
OverlijdenHij overleed na 5 mei 1699 te Beringen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1695, doopsels, p.81.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1699, doopsels.

Barbara Fredricx

IDnr.1398, ° circa 1617, + 1 juni 1651
VaderPetrus Frericx ° circa 1583, + voor 5 juni 1640
MoederHelwidis Horiaens ° circa 1587, + na 17 januari 1647
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselBarbara Fredricx werd gedoopt circa 1617 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Govardt Daems voor 1 juni 1651 te Lummen? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 1 juni 1651 te Kermt [België].2 
EigendomDe eigendomstransactie van Arnoldus Corthoudt en Elisabeth Frederix, samen met Lambertus Morren en Govardt Daems, met Huijbrecht Lenardts en Maria Aerdts, geacteerd te Lummen [België] op 16 maart 1662, vermeldt eveneens Barbara Fredricx; Aerdt Corthouts als man van Elisabeth Frerix, Lambrecht Morren in naam van zijn zoon Lambrecht verwekt bij Maria Fredrix, Jan Schijven als momber der kinderen Aerdt Schijven, verkopen aan Huijbrecht Lenardts, man van Maria Lijnen, ieder hun deel in een moeshof achter de kerk gelegen; palende met 3 zijden aan de straat en voornoemde Lenardts ter vierder zijde. Voor 56 gulden Brabants boven de gerechtskosten hierover gedaan. De comparanten beloven Govardt Daems als vader van zijn kinderen met Barbara Fredricx, medeeigenaars voor ¼ part, in te brengen om ook opdracht te doen. Als de koopsom niet voor pinksteren betaald is, gaat de koop teniet.1 
EigendomDe eigendomstransactie van Elisabeth Frederix met Govardt Daems, geacteerd te Lummen [België] op 4 oktober 1663, vermeldt eveneens Barbara Fredricx; Elisabet Fredricx, door haar geconstitueerde Joannes Leijssens volgens akte gepasseerd voor de Brabantse justitie op 10 oktober 1658 en daar “indebite” gegicht, draagt op tot behoef van de kinderen van Goovart Daems verwekt in wettig huwelijk met zijn eerste echtgenote Barbara Fredricx een stuk broek onder Tiewinckel gelegen, grenzend meester Jacob Clerx in twee zijden, Goovardt Daems erfgenamen 3). Voor 204 gulden Brabants eens Luijxe valuatie, te betalen in pattacons en honderd schellingen. De kinderen werden gegicht met recht.3 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.67v.
 2. [S9] Parochieregisters Kermt, Rijksarchief Hasselt, boek 432, p.179.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1663, p.616.

Carolus Fredricx

IDnr.2119, ° voor 1665, + 20 maart 1733
DoopselCarolus Fredricx werd gedoopt voor 1665 te Hechtel? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Gertrudis Pluckers, dochter van N. Pluckers en Maria Roovers, op 5 februari 1688 te Koersel [België] met als getuigen Thomas Hommans en Joannes Beckers.1
OverlijdenHij overleed op 20 maart 1733 te Hechtel [België].2 

Familie

Gertrudis Pluckers ° voor 1665, + 14 jan 1733
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 450, 1688, huwelijken, p.235.
 2. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1733, overlijdens.
 3. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1690, doopsels.
 4. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1694, doopsels.
 5. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1697, doopsels.
 6. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1699, doopsels.
 7. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1701, doopsels.
 8. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1705, doopsels.