Anthonius Van Hilst

IDnr.14609, ° voor 1670, + na 11 mei 1702
DoopselAnthonius Van Hilst werd gedoopt voor 1670 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Maria Voskens op 16 februari 1694 te Hasselt [België]; Gerardus ab Hilst vervangt Anthonius ab Hilst als peter.1
EigendomDe eigendomstransactie van Elisabeth Vrerix met Nicolas de Liboutton en Maria Ida Van Hilst, geacteerd te Lummen [België] op 11 mei 1702, vermeldt eveneens Anthonius Van Hilst; De heer Nicolas de Liboutton legt een notariële akte neer beschreven door notaris Rombauts d.d. 18.01.1702 i.v.m. een verkoop. Jof. Elisabet Vrerix, begijntje, verkoopt een bonder maaibempt die ze op 09.06.1693 via akte van notaris J. Lansmans van Willem Bossers verkregen heeft en die in Stevort gelegen is. De beemd paalt Geert Diepenriep, Henrick Pelenders, Lenaert Coninx en de Groote Herck. Het is leengoed sorterend in de Leenzaal van Curingen en is enkel belast met leentaks. Koper is de edele heer de Liboutton, heer van Cleijnen Stevort en mevr. Maria Ida Van Hilst, zijn gemalin. Present is de heer Anthonius Van Hilst die in naam van de kopers de koopsom van 475 gulden BBL betaalt. Hierin is de som begrepen van 400 gulden BBL die de koper in haar naam betaald heeft aan jof. Isabella Sigers wed. Sr. Henrick Pelenders tot afbetaling van een lening tussen haar en de heer Pelenders afgesloten op 22.01.1700. Opgemaakt in het huis van jof. relicta sr. Henric Pelenders in de Demerstraet gelegen. Getuigen: Franciscus Van Schoonbeeck en Jan Corthauts.2
OverlijdenHij overleed na 11 mei 1702 te Hasselt? [België].2 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1694, p.280v.
  2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.330.

Baltazar Van Hilst

IDnr.11878, ° voor 1605, + 1633
BeroepBaltazar Van Hilst was notaris en commissaris te Hasselt [België].1 
DoopselHij werd gedoopt voor 1605 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Barbara Usselincx in 1628 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed in 1633 te Hasselt [België]. 

Familie

Barbara Usselincx ° voor 1605, + 8 mrt 1673
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).

Barbara Gertrudis Van Hilst

IDnr.15491, ° voor 1680, + na 23 september 1704
DoopselBarbara Gertrudis Van Hilst werd gedoopt voor 1680 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Barbara Gertrudis Voskens op 23 september 1704 te Hasselt [België].1
OverlijdenZij overleed na 23 september 1704 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1704, p.75.

Catharina Van Hilst

IDnr.14326, ° voor 1620, + na 31 januari 1644
DoopselCatharina Van Hilst werd gedoopt voor 1620 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Franciscus Sigers op 31 januari 1644 te Hasselt [België].1
OverlijdenZij overleed na 31 januari 1644 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1644, doopsels, p.118v.

Geerardt Van Hilst

IDnr.5034, ° voor 1615, + na 8 juli 1652
DoopselGeerardt Van Hilst werd gedoopt voor 1615 te Hasselt? [België].1 
AflossingJoannes Fredrix ontving van Geerardt Van Hilst de terugbetaling van een lening van 2000 gulden volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] op 8 juli 1652. De akte luidt als volgt: 'De Kanunnikessen van het Heilig Graf en Eerwaarde Heer en Meester Joannes Frederici. Op 8 juli 1652 compareren voor ons schepenen van buiten Hasselt Eerwaarde Heer en Meester Joannes Frederici, pastoor en landsdeken alhier, die in onze aanwezigheid heeft ontvangen de som van 2000 gulden bbl tot opheffing van het onderpand van een bempt, gelegen tot 'Karst' [nvdr. vermoedelijk Terkoest], palend aan Ardt Boecquets ter ener zijde, meester Ardt van Hilst 'twelffman' ter tweede en de erven van Rombout Matthijs ter derde en de straat ter vierder zijde. De bempt behoort toe aan de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf. Op deze som is er een korting voorzien van 100 gl bbl jaarlijks en zo zal de voorschreven Eerwaarde Heer Frederici nog 19 gl bbl en 12 stuivers jaarlijks trekken. In naam van de Kanunnikessen van het Heilig Graf is 'baumeester' Geerardt van Hilst ter gichte gekomen.1'
BeroepHij was bouwmeester te Hasselt [België] op 8 juli 1652.1 
OverlijdenHij overleed na 8 juli 1652 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S81] Schepenbank Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 1981.

Gerardus Van Hilst

IDnr.15486, ° voor 1670, + na 16 februari 1694
DoopselGerardus Van Hilst werd gedoopt voor 1670 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Maria Voskens op 16 februari 1694 te Hasselt [België]; Gerardus ab Hilst vervangt Anthonius ab Hilst als peter.1
OverlijdenHij overleed na 16 februari 1694 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1694, p.280v.

Joannes Van Hilst

IDnr.7877, ° voor 1630, + na 9 april 1656
DoopselJoannes Van Hilst werd gedoopt voor 1630 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Catharina Vrerix op 9 april 1656 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 9 april 1656 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1656, doopsels, p.104.