Joanna Fredrix

IDnr.3831, ° 28 november 1661, + 3 augustus 1714
VaderMatthias Fredrix1 ° circa 1628, + 23 november 1664
MoederAnna Reijnders1 ° 9 april 1621, + 1 oktober 1676
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselJoanna Fredrix werd gedoopt op 28 november 1661 te Tessenderlo [België] met als peter Arnoldus Tijs en als meter Maria Vreijs.1
HuwelijksvoorwaardenZij werd vernoemd bij de huwelijksvoorwaarden van Henricus Arien en Anna Reijnders op 19 februari 1667 te Tessenderlo [België]; Bij het tweede huwelijk van Anna Reijnders, met Henrdicus Arien, wordt een regeling getroffen voor het enige nog in leven zijnde kind Jenneken (Joanna) uit haar eerste huwelijk met Matthias Fredrix.2 
VoogdijZij kreeg als eerste voogd Joannes Fredrix en als tweede voogd Lambertus Reijnders op 24 november 1676 te Tessenderlo [België].3 
ProfessieZij werd geprofest op 1 september 1682 in Sint-Jan te Diest [België] als begijn. 
OverlijdenZij overleed op 3 augustus 1714 in Sint-Jan te Diest [België] in de ouderdom van 52 jaar. 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 917, 1661, doopsels, p.140.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 619691 testamenten, 1614-1683, p.110.
 3. [S73] Schepenbank Tessenderlo - Gichten, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), boek 72.

Joanna Fredrix

IDnr.6261, ° 12 april 1663
VaderMathias Fredrix1 ° voor 1630, + na 12 april 1663
MoederCornelia N.1 ° voor 1630, + na 12 april 1663
DoopselJoanna Fredrix werd gedoopt op 12 april 1663 te Maaseik [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Maaseik.

Joanna Fredrix

IDnr.10653, ° 4 april 1744, + 10 mei 1796
VaderPetrus Fredrix1 ° 8 februari 1703, + 25 februari 1768
MoederAnna Grouls1 ° voor 1715, + 24 december 1776
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
NaamvariatieJoanna Fredrix werd ook Joanna Cuijlen genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt op 4 april 1744 te Bocholt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Gerardus Haesen, zoon van Petrus Haesen en Catharina Reijnders, op 27 september 1768 te Bocholt [België].1 
OverlijdenZij overleed op 10 mei 1796 te Bocholt [België] in de ouderdom van 52 jaar.1 

Familie

Gerardus Haesen ° 2 mrt 1734, + 2 feb 1793
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S254] Opzoekingen door Bart Claes.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Bocholt, 1818, overlijdens.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Bocholt, 1786, doopsels.

Joanna Maria Fredrix

IDnr.5623, ° 27 november 1760, + 1 februari 1819
VaderJoannes Fredrix ° voor 1715, + 29 september 1779
MoederElisabeth Penxten ° 26 november 1712, + 22 juli 1786
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
DoopselJoanna Maria Fredrix werd gedoopt op 27 november 1760 te Wimmertingen [België] met als peter Nicolaus Pinxten en als meter Maria Catharina Pinxten
DoopselZij was meter bij het doopsel van Christianus Frederix op 20 januari 1786 te Hasselt [België]; Zijn vader Joannes is geboren in Wimmertingen en zijn moeder Maria Anna in Hasselt. Zijn ouders zijn gehuwd in Hasselt.1
HuwelijkZij huwde met Henricus Cuyx, zoon van Nicolaus Cuyx en Maria Christina Billen, voor 18 december 1792 te Wimmertingen? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 1 februari 1819 te Wimmertingen [België] in de ouderdom van 58 jaar. 

Familie

Henricus Cuyx ° 18 sep 1755, + 28 jan 1841
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1786, doopsels, p.178.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Wimmertingen.

Joannes Fredrix

IDnr.109, ° 19 juni 1667, + 12 augustus 1749
VaderMichael Fredrix1 ° circa 1635, + 22 december 1679
MoederCatharina Hueveneers1 ° circa 1635, + 30 januari 1683
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselJoannes Fredrix werd gedoopt op 19 juni 1667 te Lummen [België] met als peter Cornelius Cox en als meter Maria Huveneers.1
ReliefNa het overlijden van Michael Fredrix en Catharina Hueveneers releveren Christianus Fredrix, Joannes Fredrix en Anna Frederix, samen met Jan Hueveneers en Cornelius Cox als voogd op 11 maart 1683 in Genenbos te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Hueveneers en Nilis Coex, als mombers van de kinderen van Michael en Catharina zaliger, zijn de uitvoerders van het relief. Het gaat over een bempt gelegen in Genebos, te westen palend aan Henrick Vanden Eerdenwech, ten noorden en ten oosten aan het eigen hof en ten zuiden aan de beek. Voorts over een bempt, het Hoedtsbampt genaamd, ook gelegen in Genebos, ten oosten palend aan Bartel Truijens en ten noorden aan Maria Lemmens. En tenslotte, een huis en hof, gelegen in Genebos, ten noorden palend aan de straat, ten westen en ten zuiden aan Aert Reijnders en ten Oosten aan Jan Geerts.2'
DoopselHij was peter bij het doopsel van Catharina Fredrix op 17 november 1690 in Genenbos te Lummen [België].3 
VerlovingHij was getuige bij de verloving van Walterus Laveren en Elisabeth Bosmans op 4 februari 1691 te Lummen [België].4
HuwelijkHij huwde met Catharina Corthauts, dochter van Arnoldus Corthoudt en Elisabeth Frederix, op 14 november 1695 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Beiden zijn uit Lummen afkomstig waren. Het huwelijk wordt opgetekend in het parochieregister van Lummen, maar werd in feite in Hasselt ingezegend door pater Gregorius. In de akte worden de echtelingen eerbare burgers genoemd en trouwen met het rode zegel.5' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Fredrix op 8 november 1701 te Lummen [België].6 
Gebeurtenis Op 18 augustus 1720, de zondag na Onze-Lieve-Vrouw-Half-Oogst, steken drie jonge boefjes het huis en schuur van Joannes Fredrix in Gestel te Lummen [België] in brand. Lees het boeiende verslag van de arrestatie, rechtspleging en strafuitvoering.7
ReliefNa het overlijden van Anthonius Vanderheijden releveren Joannes Fredrix op 14 juni 1729 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Fredrix met zijn consorten releveert een stuk land in Gestel gelegen, genaamd “het Kerckebloeck”, op hem verstorven na de dood van Anthoen Vanderheijden.8'
AflossingJoannes Geerts ontving van Joannes Fredrix de terugbetaling van een lening van 150 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 oktober 1729. De akte luidt als volgt: 'Jan Geerts kwijt de panden van Jan Fredrix van een jaarlijkse rente van 7 gulden en 10 stuivers. Geerts trok deze rente op "den Humeler". Kapitaal was 150 gulden. Jan Fredrix kwam ter gichte.9' 
EigendomAnna Vanderhoijdoncx verkocht een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 21 april 1735. De akte luidt als volgt: 'Anna Vanderhoijdoncx, Jan Theunis en Jan Smeedts van Viversel, 'hen gedragende ten desen van Jacobus Scholdrix, Jan Scholdrix, Henric Jans en Anna Jans die voorschreven Anna Hoijdonx uijt kracht van testament nuncupatieff van haeren man Henric Jans' hebben verklaard dat ze tot behoef van Aert en Jan Fredrix, present door hun vader Jan Fredrix, een perceel land verkochten genaamd 'het Groot Stuck'. Dit land grenst de erfgenamen van Henricus Elens O., die stege van Laumeren Velt W., Quinten Raemaeckers N., Lambrecht Claes Z. Bovendien nog een perceel land gelegen aan 'de Hulse Weijers' in Gestel, grenzend de straat Z., Henricus Machiels W., die Hulse Weijers O. Voor 100 gulden Brabants Luijcx eens, goidts penninck 5, lijcoop naer landscoop. De koopsom werd betaald. Geen lasten met uitzondering van de gemeijne dorpslasten. Jan en Aert Fredrix kwamen ter gichte. 9 - 7 - 1/2.10' 
AflossingJoannes Fredrix ontving van Jan Weynsch de terugbetaling van een lening van 200 gulden volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 februari 1738. De akte luidt als volgt: 'Jan Weynsch legt 200 gulden bbl af aan Jan Fredricx van Genebosch.11' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Helena Frederix op 27 december 1738 te Lummen [België].12 
OverlijdenHij overleed op 12 augustus 1749 in Gestel te Lummen [België] in de ouderdom van 82 jaar.13 
ReliefNa het overlijden van Joannes Fredrix en Catharina Corthauts releveren Joannes Fredrickx, Gerardus Gijsens, Maria Fredrix en Catharina Fredrix op 25 september 1749 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Op 25 september 1749 compareren voor ons, schepenen van Lummen naar Loons recht, Jan Frederix en Geerdt Gijsens als man en momber van zijn vrouw Marie Frederix, in eigen naam en voor hun consorten namelijk [Cathari]ne Frederix en de achtergelaten kinderen [van hun zuster] Elisabeth Frederix. Ze hebben verzocht te releveren de helft van twee dagmaal 'broux' genaamd ‘den Graubaert’, gelegen te Gestel, waarvan de wederhelft toebehoort aan Jan Geerdts van Genebos. Palend in zijn geheel aan Rombaut Vaes ten zuiden, aan Jacobus Van Den Ardewegh ten westen, aan Jan Frederix voorschreven ten oosten en aan Jan Anthoon Put ten noorden. Verder de helft van een stuk ‘broux’ genaamd ‘den Kummerlier’, samen twee daghmael groot, waarvan Jan Anthoon Put de helft bezit, het geheel palend aan Jan Persoons ten oosten, de ‘Maelbeeck’ ten noorden, en aan Hendricus Put ten westen en henzelf ten zuiden. Dit alles is hen toegekomen na de dood van Jan Frederix en Catharina Corthouts, hun ouders. Kosten: 3 – 15; 2 – 16 – 1; samen 6 – 11 – 1.
Op dezelfde dag verschenen de voorschreven Jan Frederix en Geert Gijsens, die verzoeken om, na de dood van hun voorschreven ouders, een huis en hof te releveren, in Schulen gelegen, palend aan de straat ten westen, hun eigen erf ten zuiden en ten oosten, en de Winterbeeck ten noorden. Kosten 3 – 15; 0 – 7 – 0: samen 4 – 2; alles tesamen: 10 – 13 – 1.14'

Familie

Catharina Corthauts ° 20 nov 1672, + 10 jan 1746
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1667, doopsels, p.138.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.82v.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.89 (p.46).
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1691, huwelijken, p.136.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 555, p.156.
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.160 (p.81).
 7. [S354] Ria lemmens, 'Sprokkels uit burgemeestersrekeningen. Jonge boefjes.', De Baronie, oktober 2012, p. 16-45.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90, folio 275.
 9. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90, 1729, p.299.
 10. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1735.
 11. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 62, Folio 134r.
 12. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.89.
 13. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1749, overlijdens, p.85.
 14. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis (bundel 2).

Joannes Fredrix

IDnr.423, ° circa 1740, + 4 november 1805
VaderPetrus Fredrix ° 10 januari 1700, + 8 januari 1765
MoederElisabetha Opheij ° voor 1712, + 3 maart 1781
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselJoannes Fredrix werd gedoopt circa 1740 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Lemmens, dochter van Joannis Lemmens en Dympna Aerts, op 26 februari 1778 te Lummen [België] met als getuigen Joannes Snijders en Simon Wieken.2 
EigendomAmbrosius Frederix verkocht een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 3 maart 1782. Deze verwijst ook naar Petrus Caelen als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Theresia Frederix. De akte luidt als volgt: 'In het huis van de notaris in Beringen verschenen 1) Ambrosius Fredericx en 2) Joannes Fredericx, inwoners van Lummen. De eerste verkoopt aan de tweede zijn deel in de meubels op hem ab intestato verstorven na het overlijden van Petrus Fredricx zaliger, hun ouder, voor 300 gulden Brabants Luijcx. De andere broers en zusters hadden hun deel al verkocht, zie hiervoor het geschrift van Wilborts van mei 1781. Conditie: de koper moet aan zijn zwager Petrus Kaelen, als man en momber van zijn huisvrouw Thresia Fredricx nog 50 gulden Brabants Luijcx eens tellen. Getuigen: Maria Elisabeth Wendelen, Digna Verpoorten. Ze tekenen 'Frederickx' en 'Fredrickx'.3' 
ErfenisAmbrosius Frederix en Joannes Fredrix waren, samen met Maria Catharina Lemmens, Renerus Bervoets, Anna Catharina Fredrickx, Petrus Caelen, Theresia Frederix en Petrus Fredrickx, op 27 oktober 1782 erfgenamen van Petrus Fredrix en Elisabetha Opheij. De akte luidt als volgt: 'Deling van de goederen nagelaten door Petrus Fredericx x Maria Elisabeth Opheij, ouders, in 5 egale delen door: Ambrosius Fredricx, meerderjarige jongman wonend in Lummen 1), Joannes Fredricx x Catharina Lemmens 2), Renier Bervoets x Catharina Fredricx 3), Peeter Kaelen x Theresia Fredericx, voor hem en voor zijn broer Peeter Fredericx zich sterkmakend, vermits Peeter aan hem met aggregatie van zijn huisvrouw zijn deel verkocht heeft op 01.12.1779 4) en 5).
Kavel A en B voor Peeter Caelen: 1) een perceel bos op de Buiting van Beringen, 2) een perceel broek achter de schans van Meldelaer regenoten O. Jan Jacobs, de beek N., advocaat Van Sulpelen W., Z. Maria Elisabeth Van Uytrecht; 3) een perceel broek in de Schorffort onder Lummen, regenoten Z. de erfgenamen Jan Poels, N. de Vlootgracht, Jan Hulsagen O., Maria Elisabeth Van Uytrecht W. Dit deel wordt op 600 gulden Brabants Luijcx geschat eens, 2 delen omvattend. Het ene deel had hij voor 210 gulden verkregen.
Kavel C: een rente van 300 gulden kapitaal, jaarlijks 12 gulden Brabants Luijcx, geaffecteerd op de panden van de advocaat Vande Sulpenen van Diest in Meldelaer gelegen, namelijk huis en hof regenoten de straat O., Nijs Desiron Z., de heer van Sulpenen voorschreven N. Toegevallen aan Renier Bervoets x Catharina Fredricx.
Kavel D en E: land in Meldelaer, regenoten de Boschstraat N., schepen Boelen van Hasselt Z., W. Maria Leijnen. Toegevallen aan Ambrosius en Jan Fredricx. Er werd afgesproken dat als de ene zijn deel wil verkopen, de ander daarvoor de toestemming moet geven. Jan Fredricx gaat het land in zijn geheel bewerken en zal jaarlijks aan Ambroos voor zijn deel 6 en een half vat geven, zolang hij het zal bewerken. Dit deel is belast met 100 gulden kapitaal. Opgemaakt in het huis van de notaris, met M.E. Wendelen en Catharina Demot als getuigen.4'
 
EigendomHenrick Lijnen verkocht een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt in Mellaar te Lummen [België] op 4 december 1783. De akte luidt als volgt: 'Henrick Lijnen verkoopt aan Jan Fredrix 1/8 bos 'den Voetpatbosch' onder Meldelaer. Het gehele bos paalt O. Nijs Desiron, Z. de Klijnen Voetpatbosch, W. Dimphna Smets. Voor 48 gulden, goedsgeld 1 stuiver. Aan notaris Aerts voor het houden van conditie 3 gulden.5' 
EigendomWillem Degeling verkocht een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 21 oktober 1790. De akte luidt als volgt: 'Wilhem Degeling, molder in Meldert, verkoopt aan Jan Fredrix land 'de Kaerbaen' onder Meldelaer, O. erfgenamen Henrick Kaermans, Z. Mathijs Hulshagen, W. Jan Geerts, N. de heerbaan. Voor 100 gulden.6' 
BorgJoannis Lemmens en Carolus Lemmens stelden zich, samen met Joannes Fredrix, borg voor Joannes Anthonius Dimartinelli met een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 juli 1792. Deze verwijst ook naar Petrus Schodts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Dympna Aerts. De akte luidt als volgt: 'Akte van notaris Joannes Anthonius Dimartinelli, geadmitteerd binnen de stad Diest residerende, te Mellaer onder Lummen 'vacerende'. Joannes Lemmens weduwnaar van Dimpna Aerts, en zijn kinderen: Carolus Lemmens en Maria Dimpna Lemmens, bejaard jonkman en dochter wonend in Mellaer; Willem Degelingh x Maria Anna Lemmens van Meldert; Joannes Matheus Kaermans x Maria Helena Lemmens, van Zelem; Joannes Fredricx x Maria Catharina Lemmens van Mellaer. En Arnoldus Beckers x Maria Elisabeth Lemmens van Herck, als huurder van de molen te Halen, stellen als borg voor de huur van de molen door Arnold Beckers en Maria Elisabeth Lemmens, volgens voorwaarden van de griffier van de Tiense tolkamer d.d. 25 juni 1792: 1) 4 zillen broek te Mellaer, genaamd 'den Growaert', palende O. en W. Jan Geerts, Z. de straat, N. de vloetgracht. Waarde 1400 gulden; 2) drie zillen land genaamd 'het block met gronde en toebehoorten' te Mellaer. Palende O. Andries Smets, W. Jan Heyligen, Z. de Veldstraat, N. de Broeckstrate. Waarde 1000 gulden. Borg t.v.v. zijne majesteit en de H. Geest van Halen als verhuurders. Gedaan ten huize van Joannes Lemmens. Getuigen: Petrus Schodts van Lummen en Vincentius Dimartinelli van Diest. Geregistreerd voor schepenen Joannes Jacobs en Petrus Schodts.7' 
VolkstellingHij en Maria Catharina Lemmens werden geregistreerd bij de volkstelling van tussen 1795 en 1796 in Mellaar te Lummen [België], samen met hun kind(eren) Henricus Frederix. Jan woont in het gehucht Mellaar samen met zijn vrouw Catharina en hun 13-jarige zoon Henri.8 
EigendomJoannes Fredrix en Maria Isabella Timmermans verkopen een goed aan Henricus Berten volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 augustus 1804. Ze vermeldt verder ook Henricus Landtmeters en Henri Landerlooz. De akte luidt als volgt: '13 fructidor an XII van de republikeinse kalender. Maria Isabella Timmermans, rentenierster wonend in Lummen, voor ¾ delen en Jean Fredrix, landbouwer wonend in Lummen onder Meldelaer, voor ¼ verklaren verkocht te hebben aan Henri Berten, landbouwer wonend in Schulen, een weide gelegen in Schulen genaamd 'Kaetsenbempt', 74a groot (3 dagmaal). Ze grenst O. de rivier de Lack, Z. koper Henri Berten, N. Martin Berten en O. de weduwe Motmans (Melemans?). Koopsom: 622 francs. Verkocht in Herck-de-Stad in de studie van de notaris in aanwezigheid van Henri Landtmeters, geneesheer, en Henri Landerlooz, timmerman, wonend in Herk-de-Stad.9' 
OverlijdenHij overleed op 4 november 1805 in Mellaar te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Jan overlijdt om 1 uur 's nachts in zijn huis te Mellaer. Het overlijden wordt aangegeven door zoon Henri.10'

Familie

Maria Catharina Lemmens ° 9 feb 1746, + 11 jun 1799
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.209.
 3. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, ]1462444, notaris Joannes Josephus Aerts, 1781-1787, 1782, akte 5.
 4. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, ]1462444, Notaris Joannes Josephus Aerts, 1781-1787, 1782, akte 7 (10).
 5. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 124, folio 12v.
 6. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 124, 1783 - 1793, p.12v.
 7. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 124, folio 249r.
 8. [S18] Volkstelling Lummen 1795-1796, Rijksarchief Hasselt, 1358805, nr. 532.
 9. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1462270, 1803-1813, notaris Jean Guillaume Bampts, 1804, akte 10.
 10. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, an XIV, overlijdens, p.2.

Joannes Fredrix

IDnr.456, ° 1 november 1727, + 7 januari 1766
VaderMichael Fredrix ° 17 juni 1695, + 7 augustus 1766
MoederMaria Elisabetha Opheijde ° 27 maart 1698, + 7 april 1749
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselJoannes Fredrix werd gedoopt op 1 november 1727 te Lummen [België] met als peter Henricus Berrevoets en als meter Helena Opheij.1 
BetalingJosephus van Cauwenberghe deed op 7 juni 1760 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Joannes Fredrix: 'Aen Joannes Fredrickx sone Michiel sijn pensioen pro half mert 1759 en 1760 de 2 paer schoenen ook betaelt in gelt volgens conditie: 30-16-0.'.2 
OverlijdenHij overleed op 7 januari 1766 in Genenbos te Lummen [België] in de ouderdom van 38 jaar. De tekst vermeldt: 'Er staat vermeld dat hij vrijgezel was. De begrafenis vindt plaats op 7 januari.3' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.25.
 2. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 89v - pro domesticis et pensionarijs.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, p.125.