Joannes Ludovicus Barthelomeus Fredrix

IDnr.14035, ° 13 augustus 1862, + 21 februari 1932
VaderHenri Frederix1 ° 17 mei 1818, + 8 april 1893
MoederAnna Maria Hubertina Winthagen1 ° 1 november 1822, + na 13 augustus 1862
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteJoannes Ludovicus Barthelomeus Fredrix werd geboren op 13 augustus 1862 te Maaseik [België].1
BeroepHij was dagloner op 12 november 1889.2 
HuwelijkHij huwde met Maria Johanna Deckers, dochter van Petrus Deckers en Maria Helena Dubois, op 12 november 1889 te Maaseik [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur in de voormiddag. De ouders van de bruid en bruidegom zijn allen aanwezig en stemmen toe. De getuigen bij het huwelijk zijn: Lambert Brouns (21 jaar, barbier), Jean Metten (32 jaar, sigarenmaker), Jean Kaulen (22 jaar, sigarenmaker) en Jean Teresa (28 jaar, kleermaker), allen wonenede te Maaseik.2'
OverlijdenHij overleed op 21 februari 1932 te Maaseik [België] in de ouderdom van 69 jaar.3

Familie

Maria Johanna Deckers ° 21 jan 1868, + na 21 feb 1932
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S374] Burgerlijke Stand Maaseik, Rijksarchief Hasselt, geboorten, 1862, p.19, akte 73.
 2. [S374] Burgerlijke Stand Maaseik, Rijksarchief Hasselt, 1889, huwelijken, akte 19.
 3. [S497] Bidprenten van Jacques Bogaerts, online http://www.buysmansjean.be/
 4. [S374] Burgerlijke Stand Maaseik, Rijksarchief Hasselt, 1908, geboorten, p.6, akte 20.

Joannes Michaelis Fredrix

IDnr.156, ° 16 september 1861, + na 31 mei 1913
VaderCasimirus Fredrix1 ° 19 april 1821, + 14 maart 1866
MoederMaria Theresia Bodaer1 ° 28 juni 1823, + 20 februari 1876
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteJoannes Michaelis Fredrix werd geboren op 16 september 1861 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Joannes Michiel wordt geboren om 4 uur 's namiddags. Vader Casimirus (landbouwer, 40 jaar) komt aangifte doen met als getuigen Andreas Loomans (26 jaar, landbouwer) en Antoon Verboven (37 jaar, veldwachter), allen van Lummen.1'
MilitieHij was loteling in 1881 te Lummen [België].2 
BeroepHij was bediende van den ijzeren weg te Borgerhout [België] op 16 augustus 1884.2 
HuwelijkHij huwde met Maria Juliana Bijloos, dochter van Christiaan Bijloos en Maria Theresia Moons, op 16 augustus 1884 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt afgesloten om 10 uur 's morgens. De vader van de bruid is aanwezig. De andere ouders zijn al overleden. De getuigen bij het huwelijk zijn: Jan Michiel Convents (59 jaar, veldwachter), Felix Oyen (51 jaar, herbergier) en schoonbroer van de bruidegom, Franciscus Bijloos (21 jaar, landbouwer), maar geen bloedverwant van de bruid, en Pieter Jan Swerts (47 jaar, landbouwer) en schoonbroer van de bruidegom. Allen wonen te Heusden.2'
BeroepHij was ijzerenwegbediende op 31 mei 1913.3 
OverlijdenHij overleed na 31 mei 1913 te Borgerhout? [België].3 

Familie

Maria Juliana Bijloos ° 22 jun 1861, + na 31 mei 1913
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1861, geboorten, p.16v, akte 63.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1884, p.10, akte 10.
 3. [S467] Burgerlijke Stand Essen, Rijksarchief Antwerpen, 1913, huwelijken, p.24, akte 22.
 4. [S288] Stadsarchief Antwerpen (FelixArchief).

Joannes Michaelis Fredrix

IDnr.393, ° 4 mei 1775, + 23 januari 1841
VaderPetrus Fredrickx ° 18 mei 1736, + 4 augustus 1818
MoederMaria Christina Beckers ° 4 juli 1744, + 6 augustus 1818
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselJoannes Michaelis Fredrix werd gedoopt op 4 mei 1775 te Lummen [België] met als peter Joannes Daniels en als meter Anna Elisabetha Daniels.1 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Petrus Fredrickx op 4 augustus 1818 te Lummen [België]; Petrus overlijdt thuis om 3 uur 's namiddags. Zijn zoon Jan Michiel (42 jaar, zonder beroep) en Henri Goossens (60 jaar, dagloner) beiden van Lummen, doen aangifte.2
WoonstHij woonde in 1829 samen met zijn meid Gertrudis Achten in de woning nr. 56 in het Dorp te Lummen. [België]3 
BeroepHij was rentenier in 1829.3 
OverlijdenHij overleed op 23 januari 1841 te Lummen [België] in de ouderdom van 65 jaar. De tekst vermeldt: 'Jean Michel overlijdt om middernacht in zijn huis in het dorp. De aangifte gebeurt door Michel Jans (46 jaar, dagloner) en Joseph Vervoort (59 jaar, landbouwer), beiden van Lummen).4'

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.50.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1818, overlijdens, p.38.
 3. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1841, overlijdens, p.50v, akte 7.

Joannis Fredrix

IDnr.377, ° 8 augustus 1650, + na 10 mei 1685
VaderJoannis Frerix1 ° 1 december 1611, + 31 oktober 1650
MoederMarie Goossens ° voor 1620, + 9 mei 1675
DoopselJoannis Fredrix werd gedoopt op 8 augustus 1650 te Lummen [België] met als peter Martinus Briepoels en als meter Maria Moens.1 
ReliefNa het overlijden van Marie Goossens releveren Joannis Fredrix en Henrick Wauters op 30 mei 1675 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Fredrix cum suo heeft gereleveerd na de dood van Maria Goosens huis en hof in Meldelaer gelegen, de straat N., W. Jan Fredrix voorschreven, O. de erfgenamen Lemmen Marien. Nog een stuk land genaamd "die Nuts" met de dries of hoffstat, palend de straat N. en O. Jan Fredrix en Henrick Wauters kwamen ter gichte.2' 
EigendomDe eigendomstransactie van Maria Theunis met Guilielmus Bervoets, geacteerd te Lummen [België] op 10 mei 1685, vermeldt eveneens Joannis Fredrix; Willem Bervoets legt een notariële akte voor van 22.03.1685, geschreven en ondertekend door Joannes Pelsers, en verzoekt realisatie en approbatie. De opdraagster jof. Maria Theunis verklaart de som van 1500 gulden ontvangen te hebben in specie van cruijs pattacons en ducatons. In deze som zijn 500 gulden inbegrepen die de koper tevoren aan de verkoopster op obligatie gedaan heeft, volgens akte voor notaris Pelsers, die mits deze "diens volgens compt te cesseren". In de marge: "solvit Bervoets voor pontpenningen 53 gulden".
22.03.1685, akte door notaris Pelsers. Jof. Maria Theunis, moeder van het convent der Engelen op het begijnhof van Diest, draagt een huis met appenditien, warmoeshoff en land eraan gelegen, in Genijcken onder Lummen op, palend de straat Z., Willem Theunis O., de erfgenamen van Henrick Bervoets en Aerd Pair W., Aert Swaelen en de erfgenamen Leonard Reijnders N. Belast met 15 gulden/jaar aan Jan Fredrix, kapitaal hiervan 300 gulden BBL, en met 12 gulden jaarlijks aan de erfgenamen of representanten van Jan S'Hertoghen, 200 gulden BBL kapitaal, en met 10 gulden/jaar aan de erfgenamen van Jan Jans, 200 gulden BBL kapitaal, boven de grondcijns en gemene dorpslasten. Ze verkoopt aan Willem Bervoets, woonachtig in Gestel, voor 1900 gulden BBL eens boven de lasten. Hiervan moet 1500 gulden BBL eens betaald worden op datum van gichten op donderdag eerstkomend en de overschot binnen een jaar na datum van de gicht. Daarenboven moet 25 gulden lijcoop betaald worden. Vermits het verhuurd is kan het land op oogst 1687 aanslagen worden en het huis half maart. De partijen zullen gelijk de graanpacht trekken van dit jaar van de gehele "wenninghe" van de verkoopster, die door Jan Knaepen in huur wordt gehouden. Voor de resterende 2 jaren zal de koper elk jaar 30 halster koren trekken, de meerrest is voor de verkoopster. De walmen die de huurder uit hoofde van zijn contract moet leggen op het huis, moet hij evenzeer nog plaatsen. Opgemaakt in het huis van Peeter Pelsers in Geneijcken, in aanwezigheid van de getuigen Jan Knaepen, wonend in Geneijcken, en Jan Frederix wonend in Laeren. Attestor notaris Joannes Pelsers. 29.04.1688 verklaart de verkoopster dat ze tenvolle van deze verkoop voldaan werd.3 
OverlijdenHij overleed na 10 mei 1685 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, doopsels, 1650, p.6.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1675, p.10.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 87, 1685, p.205.

Joseph Herman Fredrix

IDnr.14414, ° 28 oktober 1874, + na 29 april 1921
VaderHieronymus Fredrix1 ° 13 februari 1821, + 29 januari 1901
MoederAnna Christina Evens1 ° 21 april 1829, + na 29 januari 1901
GeboorteJoseph Herman Fredrix werd geboren op 28 oktober 1874 te Sint-Truiden [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Antoinette Cleynen en Herman Hubert Frederix op 26 augustus 1899 te Sint-Truiden [België]; Het huwelijk heeft plaats om 10 uur 's morgens. Zowel de ouders van de bruid als van de bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Herman Frederix (24 jaar, tuinman en neef van de bruidegom), Gustave Vanbrabant (25 jaar, landbouwersknecht), Charles Dehasque (34 jaar, dagloner) en Antoine Vanwelckenhuysen (42 jaar, herbergier), allen van Sint-Truiden.2
BeroepHij was tuinman tussen 26 augustus 1899 en 26 augustus 1906.2 
HuwelijkHij huwde met Maria Ludovica Dirix, dochter van Winandus Antonius Dirix en Josephina Vandenbosch, op 23 mei 1903 te Sint-Truiden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur 'smorgens. De vader van de bruidegom is al overleden. Zijn moeder is niet aanwezig, maar stemt toe met een akte, verleden voor notaris Joseph Willems. De bruid heeft een akte 'van respect' laten toekomen bij haar ouders op 21.04.1903. De getuigen zijn Constant Vandereycken (52 jaar, schrijnwerker), Jean-Baptiste Vangrieken (48 jaar, drukker), Pierre Leenen (48 jaar, leidekker) en Joseph Dufaux (34 jaar, schoenmaker), allen van Sint-Truiden.1'
OverlijdenHij overleed na 29 april 1921 te Sint-Truiden? [België].3 

Familie

Maria Ludovica Dirix ° 14 jan 1878, + na 29 apr 1921
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.39, akte 39.
 2. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1899, huwelijken, p.65, akte 65.
 3. [S468] Bidprenten van Jacques Bogaerts, online http://wb-stamboom-bidprenten-jacques.be/inleiding.php
 4. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1906, geboorten, p.74v, akte 291.

Josephus Fredrix

IDnr.2219, ° 28 mei 1872, + voor 11 januari 1941
VaderPetrus Joannes Fredrix ° 14 november 1822, + 2 januari 1890
MoederMaria Regina Belien ° 13 november 1835, + 16 maart 1903
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamJoseph. 
GeboorteJosephus Fredrix werd geboren op 28 mei 1872 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Josephus wordt geboren om 9 uur 's avonds. Vader Petrus Joannes (50 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Josephus Caels (50 jaar, landbouwer) en Clemens Fredrix (47 jaar, secretaris), allen van Lummen.'
HuwelijkHij huwde met N. Jespers na 1895.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Clementina Fredrix en Petrus Dionisius Draelants op 10 november 1900 te Diest [België]; De getuigen bij het huwelijk zijn Edouard Draelants (29 jaar, werkman te Brussel, en broer van de bruidegom), Edouard Van Herwegen (30 jaar, landbouwer te Hoeleden, en oom van de bruidegom), Clement Fredrix (34 jaar, klerk te Antwerpen) en Josef Fredrix (29 jaar, schrijnwerker te Hasselt), beiden broers van de bruid. Er werd voor notaris Grootjans een huwelijksovereenkomst afgesloten te Diest op 29.10.1900.2 
BeroepHij was schrijnwerker te Hasselt [België] op 10 november 1900.2 
OverlijdenHij overleed voor 11 januari 1941 te Hasselt? [België].1 

Familie

N. Jespers + voor 11 jan 1941
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.
 2. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1900, akte 44.
 3. [S466] Bidprenten van Werner Claus, online http://wb-stamboom-bidprenten-werner.be/inleiding.php

Josephus Fredrix

IDnr.2972, ° 15 februari 1814, + 9 augustus 1819
VaderPaulus Fredrix ° 22 februari 1782, + 21 april 1855
MoederMaria Helena Schroijen ° 4 november 1786, + 10 augustus 1844
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteJosephus Fredrix werd geboren op 15 februari 1814 te Paal [België]. In het document wordt vermeld: 'Petrus Josephus wordt geboren om 8 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door vader Paulus met als getuigen Joannes Volders (41 jaar, herbergier) en Petrus Libens (35 jaar, schoenmaker), beiden wonende te Paal.1'
OverlijdenHij overleed op 9 augustus 1819 in Bolderberg te Zolder [België] in de ouderdom van 5 jaar. De tekst vermeldt: 'De getuigen bij de aangifte zijn vader Paul Fredrix en Jean Jeuris.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S50] Burgerlijke Stand Paal, Rijksarchief Hasselt, 1358530, 1814, geboorten, p.5.
 2. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358704, 1819, akte 104.