Jan Hueveneers

IDnr.901, ° voor 1635, + na 15 juni 1702
DoopselJan Hueveneers werd gedoopt voor 1635 te Beringen? [België]. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Mathias Bervoets op 6 juli 1659 te Beringen [België].1
ReliefNa het overlijden van Michael Fredrix en Catharina Hueveneers releveren Christianus Fredrix, Joannes Fredrix en Anna Frederix, samen met Jan Hueveneers en Cornelius Cox als voogd op 11 maart 1683 in Genenbos te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Hueveneers en Nilis Coex, als mombers van de kinderen van Michael en Catharina zaliger, zijn de uitvoerders van het relief. Het gaat over een bempt gelegen in Genebos, te westen palend aan Henrick Vanden Eerdenwech, ten noorden en ten oosten aan het eigen hof en ten zuiden aan de beek. Voorts over een bempt, het Hoedtsbampt genaamd, ook gelegen in Genebos, ten oosten palend aan Bartel Truijens en ten noorden aan Maria Lemmens. En tenslotte, een huis en hof, gelegen in Genebos, ten noorden palend aan de straat, ten westen en ten zuiden aan Aert Reijnders en ten Oosten aan Jan Geerts.2'
DoopselHij was peter bij het doopsel van Catharina Theijs op 15 juni 1702 te Lummen [België]; Joannes Hueveneers wordt vervangen door Nicolaus Van Hamel.3 
OverlijdenHij overleed na 15 juni 1702 te Beringen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1659, doopsels, p.8.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.82v.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.165 (p.84).

Jan Hueveneers1

IDnr.14615, ° voor 1580, + na 27 april 1606
DoopselJan Hueveneers werd gedoopt voor 1580 te Lummen? [België].1 
EigendomAerdt Fredrix verkocht een goed aan Jan Hueveneers volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 april 1606. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Frerix draagt op tot behoef van Jan Hueveners een sille broek in Schuelen in de Langen Donck gelegen. De gehelen "Langen Donck" grenst Jaspar Van Schoenbeeck 1), mr. Jan Van Gelmen 2), meester Jan Alenus 3) en meester Lambrecht Van Stapel 4). Voor 38 rinsgulden Brabants eens. Niet belast boven de cijns. Godtspenninck een halve reael, lijcop 30 stuivers. Jan Hueveners is met recht ter gichte gekomen.1' 
OverlijdenHij overleed na 27 april 1606 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 77, 1605, p.160.

Maria Hueveneers

IDnr.1236, ° voor 1675, + na 25 oktober 1698
DoopselMaria Hueveneers werd gedoopt voor 1675. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Elisabeth Fredrix op 25 oktober 1698 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 25 oktober 1698. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.138.

Anna Hufkens

IDnr.3695, ° voor 1710, + na 10 februari 1735
DoopselAnna Hufkens werd gedoopt voor 1710.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Elisabeth Salen op 10 februari 1735 te Veerle [België].1 
OverlijdenZij overleed na 10 februari 1735.1 

bronvermelding(en)

 1. [S70] Parochieregisters Veerle, Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde.

Franciscus Jacobus Hufkens1

IDnr.8291, ° 18 april 1808, + voor 30 oktober 1880
GeboorteFranciscus Jacobus Hufkens werd geboren op 18 april 1808 te Middelburg [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Leenders op 4 september 1852 te Oud-Vroenhoven [Nederland].1 
OverlijdenHij overleed voor 30 oktober 1880 te Oud-Vroenhoven? [Nederland].2 

Familie

Maria Catharina Leenders ° 21 mei 1824, + 30 okt 1880
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S165] Burgerlijke Stand Oud-Vroenhoven, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12085, inventarisnr. 13, 1852, huwelijken.
 2. [S165] Burgerlijke Stand Oud-Vroenhoven, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12085, inventarisnr. 17, 1880, overlijdens, akte 23.

Maria Louisa Hubertina Hufkens

IDnr.8290, ° 29 mei 1863, + na 7 februari 1910
VaderFranciscus Jacobus Hufkens1 ° 18 april 1808, + voor 30 oktober 1880
MoederMaria Catharina Leenders1 ° 21 mei 1824, + 30 oktober 1880
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteMaria Louisa Hubertina Hufkens werd geboren op 29 mei 1863 te Thorn [Nederland].2 
HuwelijkZij huwde met Gerardus Mengels, zoon van Hubertus Mengels en Maria Joanna Frederix, op 4 september 1889.3 
OverlijdenZij overleed na 7 februari 1910 te Maastricht? [Nederland].4 

bronvermelding(en)

 1. [S165] Burgerlijke Stand Oud-Vroenhoven, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12085, inventarisnr. 13, 1852, huwelijken.
 2. [S167] Burgerlijke Stand Thorn, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12113, inventarisnr. 6, geboorten, 1863, akte 18.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12059, inventarisnr. 198, 1889, huwelijken.
 4. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12059, inventarisnr. 292, overlijdens, 1910, akte 74.

Anna Huijbens

IDnr.2674, ° voor 1540, + na 20 maart 1572
DoopselAnna Huijbens werd gedoopt voor 1540 te Lummen? [België].1 
LeningCatharijn Fredrix leende aan Anna Huijbens aan 15 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 maart 1572. Deze verwijst ook naar Jan Van Meuwen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Catharijn Frerix oft Bossmans verkoopt aan haar zoon Jan Van Meuwen der jonge een hypotheek van 15 stuivers 'sjaars met het verloop, op panden van Annen Huijbens oft Bloemans.' 
NaamvariatieZij werd ook Bloemans genoemd.1 
OverlijdenZij overleed na 20 maart 1572 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.303.