Joannes Alders

IDnr.12543, ° 30 september 1943
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJoannes Alders werd geboren op 30 september 1943 te Neerpelt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Marie Jeanne Vangerven, dochter van Jacob Leonard Vangerven en Anna Maria Franssen, op 4 augustus 1967 te Neerpelt [België].1 

Familie

Marie Jeanne Vangerven ° 26 mrt 1947
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Martine Alders

IDnr.12544, ° 26 januari 1972
VaderJoannes Alders1 ° 30 september 1943
MoederMarie Jeanne Vangerven1 ° 26 maart 1947
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMartine Alders werd geboren op 26 januari 1972 te Neerpelt [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Pascale Alders

IDnr.12545, ° 20 mei 1977
VaderJoannes Alders1 ° 30 september 1943
MoederMarie Jeanne Vangerven1 ° 26 maart 1947
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboortePascale Alders werd geboren op 20 mei 1977 te Neerpelt [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Anna Alen

IDnr.7788, ° 1595, + na 14 maart 1618
DoopselAnna Alen werd gedoopt in 1595 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Henricus Vrerix op 14 maart 1618 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 14 maart 1618 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 285, 1618, doopsels, p.70.

Catharina Alen

IDnr.7795, ° voor 1600, + na 20 augustus 1625
DoopselCatharina Alen werd gedoopt voor 1600 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Vrericx op 20 augustus 1625 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 20 augustus 1625 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 286, 1625, doopsels, p.31.

Dominicus Martinus Alen

IDnr.15278, ° voor 1655, + na 14 februari 1695
SchenkingDominicus Martinus Alen schenkt volgens een akte gemaakt De akte luidt als volgt: 'Vier paer silvere blompotten gemackt door last des broederscaps van de oblata waer in versmolten sijn twee kleijn silvere blompotten vereerdt door S[injeu]r Dominicus Martinus Alen twelfman ende Joff[rou] Ida Haugaerts saeliger.1' 
DoopselHij werd gedoopt voor 1655 te Hasselt? [België].2 
HuwelijkHij huwde met Ida Hougaerts voor 1680 te Hasselt? [België].2 
BeroepHij was twaalfman te Hasselt [België] in 1680.2 
SchenkingDominicus Martinus Alen, samen met Ida Hougaerts, schenkt volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] in 1680. De akte luidt als volgt: 'Een groen antependium voor den selven autaer waervan den omloop gemackt is van groen geblomt sartijn vereert door Joff[rou Ida Hougaerts, huijsvrouw van S[injeu]r D.[ominicus] M.[artinus] Alen, twelfman, ende den spiegel van groen effen sijde gemack[t] A[nn]o 1680.2' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Kips op 14 februari 1695 te Hasselt [België].3
OverlijdenHij overleed na 14 februari 1695 te Hasselt? [België].3 

bronvermelding(en)

  1. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Inventaris van het zilver, goud, juwelen, ornamenten en meubels van de O.-L.-Vrouwekapel (1702) (fol. 70v), p.34.
  2. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Inventaris van de antependia (1702) (fol. 877r), p.154.
  3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1695, doopsels, p.299.

Hendrick Alen

IDnr.14500, ° voor 1630, + na 18 oktober 1663
DoopselHendrick Alen werd gedoopt voor 1630 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Christina Reynders voor 18 oktober 1663 te Lummen? [België].1 
EigendomHendrick Alen verkocht een goed aan Jan Reynders volgens een akte gemaakt op 18 oktober 1663. Deze verwijst ook naar Christina Reynders en Michael Fredrix als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Christiaen Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Henrick Alen, als man en momber van Christina Reynders, draagt op tot behoef van Jan Reynders, zijn zwager, het deel dat Christina bij deling werd toegewezen in een hof gelegen in Molem, grenzend Jan Reynders’ voorschreven wederhelft in de hof 1), Cattlijn Mommen Z, Vincent Reynders N. Ruilt het voor een hof die Jan Reijnders onder Reckhoven heeft en die hij daar tot behoef van zijn zwager opgedragen heeft. Jan Reynders neemt de last op zich van een rente van 5 gulden jaarlijks die de erfgenamen van Christiaen Fredricx op de hof in Molem trekken, die ook aan Christina tot last was gevallen. Henrick Alen, zijn zwager neemt tot last de renten en lasten die Jan Reynders op zijn goed in Reckhoven droeg. Jan Alen (uiteraard Reijnders!) kwam met recht ter gichte.1' 
OverlijdenHij overleed na 18 oktober 1663 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1663, p.634.