Gasparus Huebens

IDnr.15555, ° voor 1665, + na 19 oktober 1887
DoopselGasparus Huebens werd gedoopt voor 1665 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Adriana Van Buijlen en Arnoldus Frederici op 19 oktober 1687 te Hasselt [België]; [nvdr. De erg jonge leeftijd van de bruid - nog geen 15 jaar - heeft de onderzoeker aangezet om na te gaan of er in Hasselt toch geen oudere Adriana van Buylen werd gedoopt. Dit werd nagegaan vanaf 1650, de uiterste doopdatum vanaf dewelke dient te worden gezocht. Immers, in 1698 krijgt Adriana nog een kind. Moest ze geboren zijn in 1650, dan zou ze op dat moment 48 jaar geweest zijn, wat biologisch een limietleeftijd is om nog kinderen te krijgen. Van 1650 tot 1673 wordt er geen andere Adriana van Buylen gedoopt te Hasselt. In het boek 'Hasselts Zilver' - een uitgave van het Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, Hasselt, 1996 - wordt Adriana vermeld als dochter van koopman Jan Van Buylen en Maria Kips. Dat zijn ook de ouders vermeld in de doopakte van Adriana Van Buylen van 25.02.1673. Het feit dat Adriana's eerste kind pas een aantal jaren later geboren wordt- zij is dan bijna 18 jaar - kan er op wijzen dat het huwelijk wel werd afgesloten toen Adriana nog geen 15 jaar was, maar dat het pas later werd 'geconsumeerd'. Omdat beide families welstellend waren, gaat het hier mogelijk om een gearrangeerd huwelijk].2
OverlijdenHij overleed na 19 oktober 1887 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1687, huwelijken, p.34v.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 311, 1687, huwelijken.

Maria Huens

IDnr.3774, ° voor 1665, + na 3 november 1692
DoopselMaria Huens werd gedoopt voor 1665.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Catharina Kreckelmans op 3 november 1692 te Beringen [België].1
OverlijdenZij overleed na 3 november 1692.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1692, doopsels, p.78.

Laureijs Huesdens

IDnr.2894, ° voor 1530, + voor 27 oktober 1580
DoopselLaureijs Huesdens werd gedoopt voor 1530.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Frericxs, dochter van Frelen Frericxs en Magdalena Beckers, voor 1555 te Lummen? [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 27 oktober 1580. De tekst vermeldt: '[zie erfenisakte van 27 oktober 1580 door zijn vrouw Maria, IDnr_2893]) ...Maria (Mariken) Ffrericx weduwe Laureys Huesdens alias der Smet...1' 
ReliefHij werd vermeld bij het relief van Magdalena Beckers op 27 oktober 1580 te Lummen [België]; Maria (Mariken) Ffrericx weduwe Laureys Huesdens alias der Smet, cum mamburno, houdt het versterf op na dood van haar moeder Magdalena Beckers. Maria Ffrericx met momber Jan Van Peer draagt haar tocht van het versterfenis en het kindsdeel van haar zoon Mathys op ten behoeve van die zoon Mathys Huesdens.
Tocht en erfdom vergaderd zijnde, heeft Mathys Huesdens via de Loonse meier een hypotheek van 16 ½ stuiver 'sjaars op panden van de erfgenamen van Bartholomeus Buysen alias Roselers verkocht aan Jan Moens. Die 16½ stuiver zijn de helft 33 stuivers 'sjaars staande aan een hoffstadt, palende Quinten Hoelsteens, de straat en Peter Frericx.1 

Familie

Maria Frericxs ° voor 1530, + na 27 okt 1580
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.360.

Mathijs Huesdens

IDnr.2895, ° voor 1555, + na 27 oktober 1580
VaderLaureijs Huesdens1 ° voor 1530, + voor 27 oktober 1580
MoederMaria Frericxs1 ° voor 1530, + na 27 oktober 1580
DoopselMathijs Huesdens werd gedoopt voor 1555 te Lummen? [België].1 
ReliefHij werd vermeld bij het relief van Magdalena Beckers op 27 oktober 1580 te Lummen [België]; Maria (Mariken) Ffrericx weduwe Laureys Huesdens alias der Smet, cum mamburno, houdt het versterf op na dood van haar moeder Magdalena Beckers. Maria Ffrericx met momber Jan Van Peer draagt haar tocht van het versterfenis en het kindsdeel van haar zoon Mathys op ten behoeve van die zoon Mathys Huesdens.
Tocht en erfdom vergaderd zijnde, heeft Mathys Huesdens via de Loonse meier een hypotheek van 16 ½ stuiver 'sjaars op panden van de erfgenamen van Bartholomeus Buysen alias Roselers verkocht aan Jan Moens. Die 16½ stuiver zijn de helft 33 stuivers 'sjaars staande aan een hoffstadt, palende Quinten Hoelsteens, de straat en Peter Frericx.1 
EigendomMathijs Huesdens verkocht een goed aan Jan Moens volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 oktober 1580. De akte luidt als volgt: 'Tocht en erfdom vergaderd zijnde, heeft Mathys Huesdens via de Loonse meier een hypotheek van 16 ½ stuiver 'sjaars op panden van de erfgenamen van Bartholomeus Buysen alias Roselers verkocht aan Jan Moens. Die 16½ stuiver zijn de helft 33 stuivers 'sjaars staande aan een hoffstadt, palende Quinten Hoelsteens, de straat en Peter Frericx.' 
OverlijdenHij overleed na 27 oktober 1580 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.360.

Agatha Hueveneers

IDnr.784, ° voor 1715, + na 19 mei 1740
DoopselAgatha Hueveneers werd gedoopt voor 1715. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Christianus Fredrix op 4 maart 1736 te Lummen [België].1
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Elisabetha Frederix op 19 mei 1740 te Lummen [België].2 
OverlijdenZij overleed na 19 mei 1740. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1736, doopsels, p.71.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, 1740, doopsels, p.96.

Catharina Hueveneers

IDnr.316, ° circa 1635, + 30 januari 1683
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselCatharina Hueveneers werd gedoopt circa 1635 te Lummen? [België]. 
HuwelijkZij huwde met Michael Fredrix, zoon van Christiaen Fredrix en Anna Cruessens, circa 1663 te Lummen? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Romers op 1 november 1676 te Lummen [België].
OverlijdenZij overleed op 30 januari 1683 te Lummen [België].2
ReliefNa het overlijden van Michael Fredrix en Catharina Hueveneers releveren Christianus Fredrix, Joannes Fredrix en Anna Frederix, samen met Jan Hueveneers en Cornelius Cox als voogd op 11 maart 1683 in Genenbos te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Hueveneers en Nilis Coex, als mombers van de kinderen van Michael en Catharina zaliger, zijn de uitvoerders van het relief. Het gaat over een bempt gelegen in Genebos, te westen palend aan Henrick Vanden Eerdenwech, ten noorden en ten oosten aan het eigen hof en ten zuiden aan de beek. Voorts over een bempt, het Hoedtsbampt genaamd, ook gelegen in Genebos, ten oosten palend aan Bartel Truijens en ten noorden aan Maria Lemmens. En tenslotte, een huis en hof, gelegen in Genebos, ten noorden palend aan de straat, ten westen en ten zuiden aan Aert Reijnders en ten Oosten aan Jan Geerts.3'

Familie

Michael Fredrix ° circa 1635, + 22 dec 1679
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1664, doopsels, p.118.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1683, overlijdens, p.25.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.82v.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1667, doopsels, p.138.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1670, doopsels, p.162.
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1673, doopsels, p.197.
 7. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1676, doopsels, p.225.

Jan Hueveneers

IDnr.901, ° voor 1635, + na 15 juni 1702
DoopselJan Hueveneers werd gedoopt voor 1635 te Beringen? [België]. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Mathias Bervoets op 6 juli 1659 te Beringen [België].1
ReliefNa het overlijden van Michael Fredrix en Catharina Hueveneers releveren Christianus Fredrix, Joannes Fredrix en Anna Frederix, samen met Jan Hueveneers en Cornelius Cox als voogd op 11 maart 1683 in Genenbos te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Hueveneers en Nilis Coex, als mombers van de kinderen van Michael en Catharina zaliger, zijn de uitvoerders van het relief. Het gaat over een bempt gelegen in Genebos, te westen palend aan Henrick Vanden Eerdenwech, ten noorden en ten oosten aan het eigen hof en ten zuiden aan de beek. Voorts over een bempt, het Hoedtsbampt genaamd, ook gelegen in Genebos, ten oosten palend aan Bartel Truijens en ten noorden aan Maria Lemmens. En tenslotte, een huis en hof, gelegen in Genebos, ten noorden palend aan de straat, ten westen en ten zuiden aan Aert Reijnders en ten Oosten aan Jan Geerts.2'
DoopselHij was peter bij het doopsel van Catharina Theijs op 15 juni 1702 te Lummen [België]; Joannes Hueveneers wordt vervangen door Nicolaus Van Hamel.3 
OverlijdenHij overleed na 15 juni 1702 te Beringen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1659, doopsels, p.8.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.82v.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.165 (p.84).