Michael Jans

IDnr.2161, ° voor 1700, + na 1 juli 1724
DoopselMichael Jans werd gedoopt voor 1700 te Zelem? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Aldegondis Frederix en Joannes Kaermans op 1 juni 1724 te Zelem [België]; Het huwelijk wordt voltrokken met het rode zegel.2
OverlijdenHij overleed na 1 juli 1724.1 

bronvermelding(en)

 1. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, p.299.
 2. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, 1724, huwelijken, p.299.

Michael Jans

IDnr.13515, ° 23 juni 1838, + 16 mei 1890
GeboorteMichael Jans werd geboren op 23 juni 1838 te Eigenbilzen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Joanna Gilissen op 9 november 1872 te Eigenbilzen [België].2 
OverlijdenHij overleed op 16 mei 1890 te Eigenbilzen [België] in de ouderdom van 51 jaar.3 

Familie

Joanna Gilissen ° 9 aug 1846, + na 17 jul 1883
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1838, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1872, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1890, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1881, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1883, geboorten.

Paulus Jans

IDnr.1786, ° voor 1752, + na 1 mei 1773
DoopselPaulus Jans werd gedoopt voor 1752.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Petrus Caelen en Theresia Frederix op 1 mei 1773 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 1 mei 1773.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.185.

Paulus Jans

IDnr.10892, ° 24 april 1778, + 26 juni 1857
DoopselPaulus Jans werd gedoopt op 24 april 1778 in Amelsdorp te Waltwilder [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Agnes Michiels, dochter van Lambertus Michiels en Anna Maria Royen, op 18 juni 1808 te Bilzen [België].1 
OverlijdenHij overleed op 26 juni 1857 in Amelsdorp te Waltwilder [België] in de ouderdom van 79 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Bilzen, 1808, huwelijken.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Waltwilder, 1857, overlijdens.

Peeter Jans

IDnr.14413, ° voor 1635, + na 18 oktober 1663
DoopselPeeter Jans werd gedoopt voor 1635 te Lummen? [België].1 
EigendomPetrus Fredrix verkocht, samen met Anna Gilis, een goed aan Peeter Jans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 mei 1663. De akte luidt als volgt: 'Peeter Fredrix als man en momber van Anna Gielis, van wie hij de instemming zal laten inbrengen, draagt op tot behoef van Peeter Jans een stuk broek genaamd "het Craenbroeck" aan de Leerse Heijde onder Laeren gelegen. Het grenst Stessen Timmermans O, Lambrecht Marien N en de Leerse Hijde. Voor 240 gulden Brabants eens boven 5 gulden jaarlijks aan Machiel Pauwels en 2 pattacons voor de huisvrouw van de verkoper en des heeren grondtchijns. Peeter Jans kwam ter gichte.1' 
EigendomPetrus Fredrix verkocht een goed aan Peeter Jans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 18 oktober 1663. De akte luidt als volgt: 'Peeter Fredricx draagt op tot behoef van Peeter Jans een hof van 3 halsters zaaiens groot in Laeren gelegen, grenzend Stessen Timmermans Z en W, Jan Gomparts O, des heeren straet N. Voor 350 gulden Brabants waarin de 50 hogen zijn begrepen waarin de verkoper de helft kwam, 3 vaten koren en een halster boekweit. Lijcoop naer landtcoop, godspenninck 1 schellinck, conditiegeld 2 gulden. Alles boven 11 gulden jaarlijks aan mr. Peeter Aerts, 6 gulden jaarlijks aan Dionijs Troostens en een ordt grondchijns aan de Loonse heer. Na het opdragen van Peeter Fredricx kwam Peeter Jans met recht ter gichte, alles volgens condities beschreven door notaris Joannes Vanden Laer.
Pontpenningen 17-18; kersbranding 2-19; ghicht 37 stuivers ½; registratie 20 stuivers.2'
 
OverlijdenHij overleed na 18 oktober 1663 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1663, p.563.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1663, p.629.

Petrus Hubertus Jans

IDnr.9368, ° 23 juni 1881, + 23 maart 1968
VaderMichael Jans1 ° 23 juni 1838, + 16 mei 1890
MoederJoanna Gilissen1 ° 9 augustus 1846, + na 17 juli 1883
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
RoepnaamPieter. 
GeboortePetrus Hubertus Jans werd geboren op 23 juni 1881 te Eigenbilzen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Frederix, dochter van Joannes Frederix en Elisabeth Steegen, circa 1920 te Eigenbilzen [België].2 
OverlijdenHij overleed op 23 maart 1968 te Bilzen [België] in de ouderdom van 86 jaar.3 

Familie

Maria Frederix ° 20 mei 1893, + 16 nov 1965
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1881, geboorten.
 2. [S263] GeneaNet pagina's van Jan Lenaerts, http://gw.geneanet.org/jlenaerts
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Bilzen, 1968, overlijdens.
 4. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 14.01.1999, p.18.

Phlips Jans

IDnr.7488, ° voor 1615, + na 15 november 1653
DoopselPhlips Jans werd gedoopt voor 1615 te Beringen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Lambrecht Hermans met Peter Fredricx, geacteerd te Paal [België] op 31 maart 1651, verwijst naar Phlips Jans als betrokken partij; Condities waarop Lambrecht Hermans met 'lauderinghe' van zijn 'huijsvrouwe' vanwege de 'erfdom', en Lenardt Coems voor de 'tochte' zekere percelen 'eerffven' te Paal gelegen, genaamd 'die Rijdtstucken', regenoten ten westen aan Peeter Moens, ten oosten aan de erfgenamen van Jacob Thonis, ten zuiden aan Jan Keunen. 'Item', noch een 'heijthoeve oft scomme', niet erg vruchtbaar land], genaamd 'den Molenpadt', regenoten ten westen aan Peeter Fredericx, ten oosten aan 'die Croucstraeten'.
Ten 1ste. Wanneer de palmslag van 'dese eerffve' zal gegeven zijn, zal de koper daarop zoveel hogen mogen zetten als het hem belieft, telkens 2 gulden voor ieder hogen. Half tot profijt van de verkoper en hal tot profijt van de koper.
Ten 2e zal deze koop in de kerk van Beringen behoorlijk geroepen worden, driemaal [telkens] om de 14 dagen, waarna dan de kaars zal ontstoken worden, ofwel op een datum naar believen van partijen.
Ten 3e gedurende de proclamatie en het branden van de kaars zal iedereen zoveel hogen mogen zetten als het hem belieft, zoals hier boven [aangegeven].
Ten 4e. In het geval iemand hoogt, en de kaars op hem uitgaat, en hij de koop niet kan voldoen, zal men om anderen niet te kort te doen, de kaars opnieuw ontsteken. Als het goed later minder zal opbrengen, zal dit met 'parate executie' op de 'gebreeckelijcken' worden verhaald
Ten 5e. Wie afgehoogd wordt zal zijn hogen moeten verhalen op de laatste hoger, die zal 'verobligeert' zijn hem dadelijk te betalen, inclusief de onkosten zoals 'coepgeldt', 'lijcoop', 'godtpenninck', schrijfgeld en 'andersints'.
Ten 6e als er bij het uitgaan of branden van de kaars een misverstand zou zijn, zal dit beslecht worden voor de schepenen zonder verder beroep.
Ten 7e waranderen de voorschreven verkopers dat de voorschreven percelen niet belast zijn behalve met de cijns, daaraan verbonden, en met de 'servituijten' van de weg, waartoe het goed verplicht is, en verder niets.
Ten 8e zal Matthijs Huveneers de huur van de voorschreven percelen [mogen] blijven gebruiken tot de eerstkomende hoogmis, waarna de koper het zelf zal mogen innemen. Op datum van de gicht zal deze 200 gulden plus de onkosten betalen en de resterende 'cooppenninghen' tussen Sint-Andries [nvdr. 30 november] en Kerstmis eerstkomend.
Volgens deze condities heeft op heden 15 februari 1651 Peeter Fredericx in zijn huis te Paal in presentie van mr. Waulther Van Hoeven en Jan Anthonij 195 gulden gezet, een souverain gouden munt] als drinkgeld, te verdelen tussen de twee verkopers, godtspenninck 2 schellingen voor de Sint-Janskapen te Paal, schrijfgeld een halve pattacon. En zo heeft Peeter Fredericx van de voorschreven verkopers de palmslag ontvangen. Tezelfdertijd heeft Peeter Fredericx in presentie van [getuigen] als hier boven zijn koop verbeterd met 10 hogen, die Phlips Jans heeft afgekocht met 2 hogen, die Peeter Fredericx weer afgekocht heeft met 3 hogen. Was ondertekend door 'testor' Phlips Jans, notaris.
Op heden 31 maart 1651 zijn andermaal de proclamaties gedaan in de kerk van Beringen volgens condities en is de kaars over de percelen grond daarin vermeld wettelijk ontstoken en 'van s'heeren weeghen' gebannen. Bij het uitgaan is [het goed] aan Peeter Fredericxs verbleven. In de kwaliteit als voorschreven met 'lauderinghe' van Jacquemine La Pont, 'huijsvrouwe' van Lambrecht Hermans, releveren de twee verkopers in handen van medeschepenen Crounarts en Maes en dragen [het goed] op ten behoeve van Peter Fredericx, die daarin wordt gegicht. Ze verklaren met 'hender couppenninghen' tevreden te zijn, wetende dat Peeter de 200 gulden die hij op datum van de gicht schuldig is, binnen 14 dagen tot drie weken zal betalen, en de resterende som tussen Sint-Andries en Kerstmis. Als hij in gebreke blijft van betalen zal hij daarop een behoorlijke intrest betalen naargelang de periode 'den penninck twintich' [nvdr. aan 5%]. Naar believen van partijen zal hij voor een competente rechter daarvoor gicht en 'goedenisse' vergoeding] doen en is 'in hoeden gekeert'.
Anno 1652 op 19 september heeft Frans Croonarts op last van Lambrecht Hermans Peter Fredericx gekweten van de voorschreven verkoop. Hij verklaart dat Lambrecht voorschreven in alles volledig is voldaan en betaald.1
BeroepHij was notaris op 31 maart 1651.1 
BeroepHij was schepen en secretaris te Beringen [België] op 15 november 1653 ter vervanging van Frans Croonaerts en Petrus Coghen.2
OverlijdenHij overleed na 15 november 1653 te Beringen? [België].2

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1651, boek 40, p.298v.
 2. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1653, boek 41, voorblad.