Catharina Gilens

IDnr.6085, ° 6 juli 1657, + na 11 april 1696
DoopselCatharina Gilens werd gedoopt op 6 juli 1657 te Hechtel [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Truyens op 24 juli 1695 te Hechtel [België].1 
OverlijdenZij overleed na 11 april 1696 te Hechtel? [België].1 

Familie

Joannes Truyens ° voor 1675, + na 11 apr 1696
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hechtel.

Maria Gilens

IDnr.9902, ° voor 1715, + na 12 januari 1738
DoopselMaria Gilens werd gedoopt voor 1715 te Hechtel? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Fredrix op 12 januari 1738 te Hechtel [België].2 
OverlijdenZij overleed na 12 januari 1738 te Hechtel? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, doopsels.
 2. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1738, doopsels.

Anna Gilis

IDnr.1762, ° voor 1615, + na 1636
DoopselAnna Gilis werd gedoopt voor 1615.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catherina Corthoudt op 12 augustus 1635 te Schulen [België]. 
OverlijdenZij overleed na 1636.1 

bronvermelding(en)

 1. [S12] Parochieregisters Schulen, Rijksarchief Hasselt, boek 775, p.27.

Anna Gilis

IDnr.381, ° circa 1625, + na 14 september 1664
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
NaamvariatieAnna Gilis werd ook Anna Gielis genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt circa 1625 te Beringen? [België]. 
HuwelijkZij huwde met Petrus Fredrix, zoon van Peter Fredricx en N. (eerste vrouw) N., voor 21 december 1650. 
EigendomPetrus Fredrix en Anna Gilis verkopen een goed aan Wauter Biesmans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 9 februari 1651. De akte luidt als volgt: 'Peeter Fredrix als man en momber van Anna Gielis, die laudeert, draagt op tot behoef van Wauter Biesmans een dachmael broek in Meldelaer gelegen. Het grenst Mattijs S'hertogen erfgenamen, Paes Muyters en Andries Van Peer. Voor 150 gulden, godsgeld 2 stuivers, lycoop 5 gulden. Omdat dit goed belast is met 11 gulden jaarlijks aan Peeter Aerts Vrancken belooft Peeter Fredrix deze af te leggen. De grondcijns kort niet. Wauter Biesmans kwam met recht ter gichte. Pontpenningen 7 - 10 stuivers.' 
EigendomArnoldus Lijnen en Elisabeth Gilis verkopen, samen met Anna Gilis, een goed aan Willem Tonis volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 3 september 1654. De akte luidt als volgt: 'De voorschreven partijen, Aerdt Lijnen en consorten, zullen hun huisvrouwen hun instemming laten geven voor de volgende transactie. Ze dragen het voorschreven huis en hof met het goed eraan op tot behoef van Willem Tonis voor 550 guldens boven alle uitgaande lasten en sheeren grondcijns. Het half beempdeke is in de koop eveneens begrepen. De koper dient aan elke vrouw voor een kermis 1 pattacon te geven en lycoop naer landtcoop, godsgeld 1 blauwmuser. De verkopers hebben de koper moeten feliciteren en daarom gunnen ze hem 3 pattacons indien hij vernaderd wordt. Alle lasten staan aan het huis en hof, dat Loons is, en daarom schatten ze de pontpenningen op 300 gulden in deze koop. Pontpenningen 15 gulden.1' 
ReliefNa het overlijden van Peeter Gielis releveren Arnoldus Lijnen, Elisabeth Gilis, Petrus Fredrix, Anna Gilis, Henrick Goris en Maria Gielis op 3 september 1654 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Aerdt Lijnen als man en momber van Elisabeth Gielis, Henrick Goris als man en momber van Marie Gielis, Peeter Fredrix als man en momber van Anna Gielis releveren: een huis met hof erachter in Meldelaer, 4 vaten sayens groot. Palend de straat, den voetpat en Willem Sroyen; de helft van een beempdeken aan de Vonder gelegen op den Mellaerschen Dyck, waarin Ghys Beckers de wederhelft heeft. De goederen zijn op hen verstorven vanwege Peeter Gielis, hun zwager, die 4 jaren geleden uit het land is vertrokken met de Lorainen.
[Waarschijnlijk was Peeter Gielis in dienst van het leger van hertog Karel IV van Lorreinen, die tijdens de Tachtigjarige Oorlog in Spaanse dienst vecht tegen de protestantse opstandelingen in de Nederlanden. Ondanks het feit dat in 1648 de Vrede van Münster wordt getekend zijn de krijgsoperaties nog niet voorbij. Zo proberen op 6 december 1648 (Rampsaelighe Sint-Niklaesdagh) 1500 slecht bewapende huislieden de Lorreinen te verdrijven. In 1654 plunderen de Lorreinen Beringen, Hasselt, Herk-de-Stad en Peer. Ze leggen daarna de steden in de as. Later in datzelfde jaar wordt Karel van Lorreinen gearresteerd door de landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden].2'
 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Fredricx op 24 april 1657 te Beringen [België].3
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Fredrix op 11 maart 1663 te Lummen [België].4 
EigendomPetrus Fredrix verkocht, samen met Anna Gilis, een goed aan Peeter Jans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 mei 1663. De akte luidt als volgt: 'Peeter Fredrix als man en momber van Anna Gielis, van wie hij de instemming zal laten inbrengen, draagt op tot behoef van Peeter Jans een stuk broek genaamd "het Craenbroeck" aan de Leerse Heijde onder Laeren gelegen. Het grenst Stessen Timmermans O, Lambrecht Marien N en de Leerse Hijde. Voor 240 gulden Brabants eens boven 5 gulden jaarlijks aan Machiel Pauwels en 2 pattacons voor de huisvrouw van de verkoper en des heeren grondtchijns. Peeter Jans kwam ter gichte.5' 
OverlijdenZij overleed na 14 september 1664 te Lummen? [België].6 

Familie

Petrus Fredrix ° circa 1624, + na 14 sep 1664
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, folio 390v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.390v.
 3. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1657, doopsels, p.4@#$%.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.103.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1663, p.563.
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.118.
 7. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1655, doopsels, p.38.

Anna Gilis

IDnr.15570, ° voor 1670, + na 25 september 1703
DoopselAnna Gilis werd gedoopt voor 1670 te Alken? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Arnoldus Canser op 11 oktober 1690 te Alken [België].1
OverlijdenZij overleed na 25 september 1703 te Alken? [België].2 

Familie

Arnoldus Canser ° voor 1670, + na 25 sep 1703
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S96] Parochieregisters Alken, Rijksarchief Hasselt, 1690, huwelijken, p.128v.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Alken, 1703, doopsels.

Catherina Gilis

IDnr.530, ° voor 1600, + na 1662
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselCatherina Gilis werd gedoopt voor 1600.1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Corthoudt voor 3 april 1625.1 
OverlijdenZij overleed na 1662. 

Familie

Joannes Corthoudt ° voor 1600, + na 1636
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S12] Parochieregisters Schulen, Rijksarchief Hasselt, boek 775, p.11.

Christina Gilis

IDnr.1138, ° voor 1640, + na 16 november 1661
DoopselChristina Gilis werd gedoopt voor 1640. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Corthauts op 16 november 1661 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 16 november 1661. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.91.