Maria Catharina Francisca Keelhoff

IDnr.12006, ° 18 mei 1790, + 14 april 1828
VaderJoseph Floris Keelhoff1 ° 22 maart 1764, + 2 mei 1820
MoederMaria Catherina Antonetta Albrechts1 ° 15 september 1762, + 17 september 1810
BeroepMaria Catharina Francisca Keelhoff was eigenaarster en huishoudster.2 
DoopselZij werd gedoopt op 18 mei 1790 te Neerharen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Peter Mathijs Severijns op 27 november 1811 te Neerharen [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Simon Brasseur (landbouwer, 31 jaar), Francis Laurent Caanen (notarisklerk, 38 jaar), Godfroid Gorissen (dagloner, 46 jaar) en Etienne Henoumont (landbouwer, 36 jaar.)3' 
OverlijdenZij overleed op 14 april 1828 te Neerharen [België] in de ouderdom van 37 jaar.4 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Neerharen, 1790, doopsels.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Neerharen.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Neerharen, 1811, huwelijken.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Neerharen, 1828, overlijdens.

Maria Joanna Carolina Keelhoff

IDnr.11587, ° 29 mei 1792, + 19 augustus 1853
VaderJoseph Floris Keelhoff1 ° 22 maart 1764, + 2 mei 1820
MoederMaria Catherina Antonetta Albrechts1 ° 15 september 1762, + 17 september 1810
BeroepMaria Joanna Carolina Keelhoff was landbouwster. 
DoopselZij werd gedoopt op 29 mei 1792 te Neerharen [België].2 
HuwelijkZij huwde met Theodore Thijssens op 28 november 1810 te Neerharen [België].3 
OverlijdenZij overleed op 19 augustus 1853 te Neerharen [België] in de ouderdom van 61 jaar.4 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Neerharen, 1792, doopsels.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Neerharen,1792, doopsels.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Neerharen, 1810, huwelijken.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Neerharen, 1853, overlijdens.

Maria Margarita Josepha Keelhoff

IDnr.11347, ° 30 augustus 1794, + 14 december 1819
VaderJoseph Floris Keelhoff1 ° 22 maart 1764, + 2 mei 1820
MoederMaria Catherina Antonetta Albrechts1 ° 15 september 1762, + 17 september 1810
BeroepMaria Margarita Josepha Keelhoff was landbouwster. 
DoopselZij werd gedoopt op 30 augustus 1794 te Neerharen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Dionysius De Witte op 19 mei 1816 te Neerharen [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Paul Jozef Van Assche (geëmployeerde der indirecte belastingen, 28 jaar), Jan Theodoor Vrancken (akkerman, 40 jaar), Christiaan Houben (akkerman 32 jaar), allen uit Mechelen-aan-de-Maas, en Willem Rykelen (werkman, 23 jaar, uit Grevenbicht.)2' 
OverlijdenZij overleed op 14 december 1819 te Boorsem [België] in de ouderdom van 25 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Neerharen, 1794, doopsels.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Neerharen, 1816, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Boorsem, 1819, overlijdens.

Maria Wilhelmina Ursula Keelhoff

IDnr.11345, ° 29 november 1787, + 28 januari 1866
VaderJoseph Floris Keelhoff1 ° 22 maart 1764, + 2 mei 1820
MoederMaria Catherina Antonetta Albrechts1 ° 15 september 1762, + 17 september 1810
BeroepMaria Wilhelmina Ursula Keelhoff was landbouwster in Geneuth te Boorsem [België]. 
DoopselZij werd gedoopt op 29 november 1787 te Neerharen [België] met als peter Wilhelmus Aelbrechts en Carolus Josephus Godefridus Albrechts en als meter Maria Ursula Robert. De akte vermeldt: 'Carolus Josephus vervangt grootvader Wilhelmus Albrechts.1' 
HuwelijkZij huwde met Joannes Leenders op 23 februari 1815 te Boorsem [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Denis Lambrigths (adjoint au maire, 58 jaar), Lambert Van de Weert (brouwer, 66 jaar), Hendrik Roox (landbouwer, 27 jaar) en Gerard Weerens (veldwachter, 44 jaar.)2' 
OverlijdenZij overleed op 28 januari 1866 te Boorsem [België] in de ouderdom van 78 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Neerharen, 1787, doopsels.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Boorsem, 1815, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Neerharen.

Lambrecht Keenens

IDnr.2679, ° voor 1540, + na 26 februari 1573
DoopselLambrecht Keenens werd gedoopt voor 1540.1 
EigendomPeeter Fredrix en Margriet Steenaerts verkopen, samen met Lambrecht Keenens, een goed aan Thomas Maes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 februari 1573. Ze vermeldt verder ook Daniel Stenaerts. De akte luidt als volgt: 'Peeter Frericx als man-momber Margriet Steenaerts, Huijbrecht Van Scaffen, Henrick Vanden Bosch, Henrick Goessens met zijn medegeringen, Jan Clercx der jonge, Henrick Vanden Bosch ook als momber van Aerdt Van Scaffens kinderen, ter ene zijde, en zich sterk makend voor hun medegeringen;
en Lambrecht Keenens en Anthonis Veltgaders partijen, ter ander zijde;
verkopen samenderhand, via de beide officieren, Brabants en Loons, aan Thomas Maes der Smeeth, een huisje met een bijgelegen hoefken. Ligging: O. des H. Geest bos; ter ander zijde de straat; ter 3de en 4de zijde Gielis Korstkens. Voor 145 Rinsgulden boven de jaarlijkse last van 4 stuivers aan de kerk van Lumpmen en aan Daniel Steenaert, 25 stuivers 'sjaars.
Voorwaarde: de koper zal op de eerstkomende Bamis heiligendag van St. Bavo: één van de gewone termijnenen voor dee de betaling van huur, schulden,…) 100 Rinsgulden geven en de rest mag hij binnen het jaar betalen of er rente voor geven ten pennink 17.
Onder de partijen is nog geen eensgezindheid. De penningen zullen gaan naar degene die ze met recht toegewezen krijgen. Als dat niet beslist is, zal het geld uitgezet worden, tot er een beslissing gevallen is. Ieder blijft op zijn recht.
P.S. Op 17 december 1573 hebben Peeter Frericx en Henrick Vanden Boss bekend van Thomas Maes oft der Smeeth 125 Rinsgulden in het geheel ontvangen te hebben. Zo blijft Thomas Maes hen nog 20 Rinsgulden schuldig. Het tweetal maakt zich sterk voor hun complicen en medegeringen om elkaar in alles te voldoen.'
 
OverlijdenHij overleed na 26 februari 1573.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.311.

Ben Kelchtermans

IDnr.9304, ° 14 november 1977
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteBen Kelchtermans werd geboren op 14 november 1977.1 
HuwelijkHij huwde met Gerty Thijs, dochter van Jean Thijs en Marie-Louise Frederix, voor 2004.1 

Familie

Gerty Thijs ° 20 okt 1974
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S240] Opzoekingen door Gerty Thijs.

Helena Maria Catherina Kelchtermans

IDnr.7560, ° 26 oktober 1912, + 12 mei 1999
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteHelena Maria Catherina Kelchtermans werd geboren op 26 oktober 1912 te Wijchmaal [België].1 
HuwelijkZij huwde met Jozef Joannes Frederix, zoon van Pieter Leonardus Frederix en Maria Elisabeth Driesen, voor 17 februari 1935 te Wijchmaal? [België].1
OverlijdenZij overleed op 12 mei 1999 te Neerpelt [België] in de ouderdom van 86 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt in het Mariaziekenhuis Noord-Limburg.2'
BegrafenisZij werd begraven op 18 mei 1999 Wijchmaal, Peer, [België].3 

Familie

Jozef Joannes Frederix ° 10 feb 1907, + 13 feb 1976
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S149] Opzoekingen door Eddy Frederix.
 2. [S150] Origineel document, doodsprentje van Helena Kelchtermans, bewaard bij Eddy Joannes Bertha Frederix.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 15.05.1999, p.19.