Anna Lambrechs1

IDnr.2735, ° voor 1570, + na 20 mei 1600
DoopselAnna Lambrechs werd gedoopt voor 1570.1 
EigendomJan Lambrechts en Augustijn Baerdemaeckers verkopen, samen met Anna Lambrechs, een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 mei 1600. Deze verwijst ook naar Arnoldus Swijsen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Jan Lambrechs en Augustijn Baerdemaeckers, als gevolmachtigden van Anna Lambrechs of haar man, releveren hetgeen na dood van hun ouders verstorven is, samen met de erve vermeld in vorige gicht, en verkopen die aan Aerdt Frericx, voor 352 gulden Brabants. De lasten, geschat op 200 gulden, korten aan deze koopsom. Blijkt in de toekomst dat ze geringer zijn, dan komt het verschil de kinderen ten goede. Van de rest, 152 gulden, ontvangt Jan Lambrechs 76 Rinsgulden. Augustijn Baerdemaeckers q.q. ontvangt het overige, ook 76 gulden. Augustijn draagt daartoe tot borge, zijn derde part in Hamelgoet op, totdat Anna hem ontlast heeft. Godtspennink: 13 stuivers.
Volmacht: Gegeven binnen de stad Poperingen, op 5 mei 1600, door Johan de Crois en zijn vrouw Tanneken, de dochter van Aerdt Lambrechs. Aan Augustijn Baerdemaecker en Aerdt Swijsen. Om al hun zaken te regelen. W.g. Waseman en voorzien van zegel in groene was.1'
 
OverlijdenZij overleed na 20 mei 1600.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.33v.

Gisbertus Lambrechs

IDnr.15306, ° voor 1710, + na 2 maart 1735
DoopselGisbertus Lambrechs werd gedoopt voor 1710 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Catharina Gisberta Kips op 2 maart 1735 te Hasselt [België].1
BeroepHij was schepen te Hasselt [België] op 2 maart 1735.1 
OverlijdenHij overleed na 2 maart 1735 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1735, doopsels, p.158v.

Hubertus Lambrechs

IDnr.5481, ° 27 juni 1742, + 28 maart 1801
DoopselHubertus Lambrechs werd gedoopt op 27 juni 1742 te Diepenbeek [België].1
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Houbrichts op 8 juli 1773 te Hasselt [België]. De akte vermeldt: '[nvdr] Het koppel trouwt in Hasselt in plaats van in Diepenbeek. In de akte staat dat ze beiden van Diepenbeek zijn. Is het feit dat de bruid al enkele maanden zwanger was op het ogenblik dat ze trouwden - hun eerste kind wordt 7 maanden later geboren - de reden dat er in Hasselt getrouwd wordt? De pastoor noteert het huwelijk nog eens in het huwelijksregister van Diepenbeek, waaar hij vermelt dat het koppel in Hasselt getrouwd is.2,3'
OverlijdenHij overleed op 28 maart 1801 te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 58 jaar.4 

Familie

Maria Catharina Houbrichts ° 5 mrt 1753, + na 6 sep 1804
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1742, doopsels, p.130.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1773, huwelijken, p.86.
 3. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1773, huwelijken, p.119.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Diepenbeek, 1775, doopsels.
 6. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1777, doopsels, p.130.

Margareta Lambrechs1

IDnr.15276, ° voor 1670, + na 3 juni 1693
DoopselMargareta Lambrechs werd gedoopt voor 1670 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Fredericus Kips op 3 juni 1693 te Hasselt [België].1
OverlijdenZij overleed na 3 juni 1693 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1693, doopsels, p.265.

Mathias Lambrechs

IDnr.15393, ° 21 februari 1774, + 11 maart 1815
VaderHubertus Lambrechs1 ° 27 juni 1742, + 28 maart 1801
MoederMaria Catharina Houbrichts1 ° 5 maart 1753, + na 6 september 1804
DoopselMathias Lambrechs werd gedoopt op 21 februari 1774 te Diepenbeek [België].1 
OverlijdenHij overleed op 11 maart 1815 te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 41 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Diepenbeek, 1775, doopsels.

Petrus Lambrechs

IDnr.896, ° voor 1634, + na 17 januari 1661
DoopselPetrus Lambrechs werd gedoopt voor 1634.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Arnoldus Fredrix en Maria Lambrechts op 20 november 1655 te Lummen [België]; Het huwelijk wordt ingezegend door Arnoldus Remen.2
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Arnoldus Corthoudt en Elisabeth Frederix op 17 januari 1661 te Lummen [België]; Het huwelijk wordt ingezegend met het 'rode zegel' door Arnoldus Remen.3 
OverlijdenHij overleed na 17 januari 1661.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, p.22.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1655, huwelijken, p.41.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, 69 (p.36).

Alfons Eugène Lambrechts

IDnr.8361, ° 29 oktober 1942
VaderTheophiel Lambrechts1 ° 3 maart 1913, + 11 januari 1993
MoederTheodora Louisa Joanna Reynders1 ° 6 september 1913, + 24 oktober 1978
GeboorteAlfons Eugène Lambrechts werd geboren op 29 oktober 1942 te Koersel [België].1 
HuwelijkHij huwde met Josée Alice Ghislaine Neyens, dochter van Theodoor Neyens en Judoca Maria Taens, op 22 mei 1968 te Helchteren [België] met als getuigen Jozef Maurice Lambrechts. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Jozef Lambrechts, broer van de bruidegom, en Henri Reymen, schoonbroer van de bruid.1' 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Rosette Vandevoort en André Emile Lambrechts op 26 oktober 1973 te Heusden [België]; De getuigen zijn Alfons Lambrechts, broer van de bruidegom, en Georges Vandevoort, broer van de bruid.1 

Familie

Josée Alice Ghislaine Neyens ° 14 mrt 1946
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S173] Opzoekingen door Alfons Lambrechts.