Willy Fredrix

IDnr.11476, ° 23 april 1956
VaderRoger Fredrix1 ° 21 januari 1926, + 23 september 2002
MoederMaria Van Hees1 ° 23 augustus 1928
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteWilly Fredrix werd geboren op 23 april 1956 te Wilrijk [België].1 
HuwelijkHij huwde met Regina Van Rijswijk op 9 mei 1981 te Deurne [België].1 

Familie

Regina Van Rijswijk ° voor 1960
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.

Anna Frelicx

IDnr.359, ° 18 juli 1612
VaderJoannis Frelicx ° voor 1591, + na 18 juli 1612
MoederAnna N. ° voor 1591, + na 18 juli 1612
DoopselAnna Frelicx werd gedoopt op 18 juli 1612 te Lummen [België] met als peter Joannes Frelicx en als meter Catharina Aelbrechts.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1612, doopsels, p.91.

Joannes Frelicx

IDnr.1096, ° voor 1590, + na 18 juli 1612
DoopselJoannes Frelicx werd gedoopt voor 1590.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Frelicx op 18 juli 1612 te Lummen [België].2 
OverlijdenHij overleed na 18 juli 1612.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, p.91.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1612, doopsels, p.91.

Joannis Frelicx

IDnr.357, ° voor 1591, + na 18 juli 1612
DoopselJoannis Frelicx werd gedoopt voor 1591 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna N. voor 18 juli 1612 te Lummen? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 18 juli 1612 te Lummen? [België].1 

Familie

Anna N. ° voor 1591, + na 18 jul 1612
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1612, doopsels, p.91.

Maria Frelicx

IDnr.609, ° voor 1590, + na 11 april 1611
DoopselMaria Frelicx werd gedoopt voor 1590 te Lummen? [België].1,2 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Jans op 28 januari 1610 te Lummen [België].2 
HuwelijkZij huwde met Franciscus Tummermans voor 11 april 1611 te Lummen? [België].3 
OverlijdenZij overleed na 11 april 1611 te Lummen? [België].3 

Familie

Franciscus Tummermans ° voor 1590, + na 11 apr 1611
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1610, doopsels, p.108.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1610, doopsels, p.59.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1611, doopsels, p.108.

Helida Frelix

IDnr.1169, ° 7 december 1606, + 18 november 1650
VaderJoannis Frederix1 ° voor 1580, + voor 28 januari 1638
MoederMaria Wevers1 ° voor 1580, + 23 oktober 1615
NaamvariatieHelida Frelix werd ook Helena Fredrix genoemd. 
NaamvariatieZij werd ook Helena Frerix genoemd.2 
DoopselZij werd gedoopt op 7 december 1606 te Lummen [België] met als peter Henricus Vueghen en als meter Gertrudis Thijs.1 
HuwelijkZij huwde met Peeter Wauters voor 1630 te Lummen? [België].3 
ErfenisPeeter Wauters en Helida Frelix waren, samen met Catharina Frerix, Anna Frerix en Joannis Frerix, op 7 december 1638 te Lummen [België] erfgenamen van Joannis Frederix en Maria Wevers. De akte luidt als volgt: 'Scheiding en deling van de kinderen Jan Frericx.
De eerste kavel is gevallen aan Peeter Wauters, man en momber van Helena Frericx, nl. het huis, stal en de halve hof aan de westerzijde, gelegen in Mellaar. Verder de helft van een broek in Laren gelegen, jaarlijks belast met 3 gulden aan Beatricx Aerts en verder 10 stuivers aan het klooster van Rotthem.
Verder is de tweede kavel gevallen aan Jan Frericx, nl. de schuur en de andere helft van de hof aan de oostzijde, jaarlijks belast met 3 gulden aan Beatricx Aerts en verder 10 stuivers aan het klooster van Rotthem. Voorts noch de wederhelft van een broek in Laren gelegen, waarvan de andere helft gevallen is aan Peeter Wauters, palend aan Andries Inden Mortel aan de ene zijde en aan de Maalbeek aan de andere.
Het derde kavel is gevallen aan Anna Frericx, nl. de Steenberg, palend aan de ergenamen van Jan Slegers aan de ene zijde en aan de andere aan Jan Prels, jaarlijks belast met 2 gulden aan Machiel Bervoets met 32 stuivers aan de Armen van Lummen. Voorts een stuk land de Nets genaamd, met de Netsbos erachter gelegen, palend aan Jan Prels aan de ene zijde, Peeter Smolders aan de tweede zijde en de straat aan de derde zijde. Verder nog een perceel broek op de Stockbempt, palend aan de Eerdenwechs plas.
Het vierde kavel is gevallen aan Cattelijn Frericx, nl. het Kaerbaanblok, met de sille erbij gelegen, palend aan ’s Heeren straat aa ntwee zijden. Voorts een stukje land op de Stockbempt gelegen, palend aan Mattheeus Cornelis en aan Christiaen Van Herle, belast met 15 stuivers aan de Armen van Lummen.
Ieder van de partijen zal vanaf nu de grondcijns en de lasten op zijn deel dragen. Dioneys Slegers werd, op hun verzoek, aan Catharina en Anna Frericx verleend voor deze akte alleen. Hij gaat akkoord met voorgaande deling.3'
 
OverlijdenZij overleed op 18 november 1650 in Molem te Lummen [België] in de ouderdom van 43 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij is van Molem (nvdr. gehucht van Lummen).4'
ReliefNa het overlijden van Peeter Wauters en Helida Frelix releveren op 28 september 1676 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Scheiding en deling van de goederen achtergelaten door het echtpaar Peeter Wauters en Helena Fredrix in 2 kavels.
Kavel A: huis met de halve hof oostwaarts gelegen; de halve Steenberghe westwaarts; de helft van de Stockbempt, onverdeeld tot nu toe. Dit deel zal 3 gulden jaarlijks moeten dragen aan Merckt Vanden Eerdewech, spruitende uit een rente van 6 gulden jaarlijks. Alle 'eustboomen' zullen moeten blijven staan op de grond waarop ze staan, met de eiken 'eesteren'. Dit deel zal bovendien de helft moeten betalen van 13 stuivers en een halve en de cijns ook half.
Kavel B zal de schuur hebben met de halve hof westwaarts en omdat de schuur op het goed staat van het deel met het huis, zal de schuur moeten afgebroken worden, of naargelang de partijen beslissen. De moeshof staat afgetekend. Nog de helft van de Steenbergh oostwaarts. Nog 'die Intse' met de aanstaande last, namelijk de cijns. Dit deel moet jaarlijks aan het klooster van Rottum 1 gulden betalen boven de helft van 6 gulden jaarlijks aan Merckt Vanden Eerdewech voorschreven.
De partijen zullen 'achter uijtwegen tusschen den auden ende nieuwen moeshoff.
Tot deze datum zullen ze de uitgaande lasten samen dragen. Het hout van de Steenbergh zullen ze samen delen. Van huis met zijn 'verleghsel, schelfsel' en ook de schuur zullen ze afblijven. De schuur mag nog 2 jaar blijven staan.
Aan de kinderen van Henrick Wauters viel kavel A toe en aan Jan Wauters kavel B.
Voor de schepenen Vandelaer, Vandenberghe en Frans Neven verschenen Jan Wauters 1) en Claes Wauters in de naam van de achtergelaten kinderen van wijlen Henrick Wauters in bijzijn van Maria Van Buemen de moeder van de kinderen. Ze stonden hun rechten op elkaars deel af.5'
 

Familie

Peeter Wauters ° voor 1605, + voor 28 sep 1676
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1606, doopsels, p.32.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 82, p.144v & p.145r.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 82, p.180v & 181r & 181v.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1650, overlijdens, p.83.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1676, p.62v.

Henricus Frelix

IDnr.361, ° 29 oktober 1604, + voor 7 december 1638
VaderJoannis Frederix1 ° voor 1580, + voor 28 januari 1638
MoederMaria Wevers1 ° voor 1580, + 23 oktober 1615
NaamvariatieHenricus Frelix werd ook Henricus Frelicx genoemd. 
GeboorteHij werd geboren op 29 oktober 1604 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 7 december 1638 te Lummen? [België]. De tekst vermeldt: 'In het relief van 07.12.1638 wordt Henricus niet meer vernoemd.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1604, doopsels, p.18.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 82, p.180v & 181r & 181v.