Anna Poelmans

IDnr.5089, ° 10 januari 1684
VaderJoannes Poelmans1 ° voor 1655, + na 26 februari 1689
MoederHelena Frederickx1 ° voor 1655, + na 26 februari 1689
DoopselAnna Poelmans werd gedoopt op 10 januari 1684 te Kuringen [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Kuringen.

Anna Poelmans

IDnr.14316, ° voor 1705, + na 9 februari 1728
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselAnna Poelmans werd gedoopt voor 1705 te Zolder? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Mattheus Corstens voor 9 februari 1728 te Zolder? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 9 februari 1728 te Zolder? [België].1 

Familie

Mattheus Corstens ° voor 1705, + na 9 feb 1728
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S44] Parochieregisters Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1728, doopsels, p.22.

Antoine Poelmans

IDnr.10767, ° na 1941
VaderJoseph Alfred Poelmans1 ° 31 mei 1912, + 4 oktober 1977
MoederMaria Henriette Frederix1 ° 30 oktober 1919, + 21 februari 1987
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteAntoine Poelmans werd geboren na 1941.2 
HuwelijkHij huwde met Maria Ruysen na 1960.1 

Familie

Maria Ruysen
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S246] GeneaNet pagina's van Antoine Kelchtermans, http://gw.geneanet.org/akelchtermans
  2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 06.10.1977, p.6.

Barbara Poelmans

IDnr.5142, ° 26 mei 1776
VaderJoannes Poelmans1 ° voor 1755, + na 26 mei 1776
MoederElisabeth Fredrickx1 ° voor 1755, + na 26 mei 1776
DoopselBarbara Poelmans werd gedoopt op 26 mei 1776 te Kermt [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Kermt.

Bart Poelmans

IDnr.12228, ° 18 oktober 1972
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
PartnerBelinda Ventura is de partner van Bart Poelmans.1 
GeboorteHij werd geboren op 18 oktober 1972 te Koersel [België].1 

Familie

Belinda Ventura ° 2 jun 1977
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S313] Opzoekingen door Christiane Frederix.

Catharina Poelmans1

IDnr.2830, ° voor 1610, + voor 16 maart 1645
DoopselCatharina Poelmans werd gedoopt voor 1610.1 
OverlijdenZij overleed voor 16 maart 1645.1 
LeningAerdt Frericx leende aan Catharina Poelmans de som van 60 gulden bbl aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 maart 1645. Deze verwijst ook naar Joannis Poelmans als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Jan Maes, Henrick Swijsen en Andries Bervoets. De akte luidt als volgt: 'Jan Maes als man van Margareta Stessens, draagt op aan Catharina Poelmans, zijn gerechtigheid die hij q.q. is hebbende op een hoffstadt inde Ghansenstraet, genaamd de Bolars. Palende met twee zijden mr. Nijsens hof, Peeter Klockluijders en de straat. Welke hoffstad door de rentmeester van de heer tot slichtinghe toe incluis is geprocedeerd. Voorwaarde: Poelmans moet de verlopen grondcijnzen en alle gerezen kosten betalen aan de rentmeester. En de uitgaande lasten: 1. 3 gulden jaarlijks aan de erfgenamen Geert Frerix. 2. 3 gulden jaarlijks aan de erfgenamen Henrick Bervoets minor. Catharina Poelmans is met haar broer Joannis Poelmans ter gichte gekomen. Aerdt Frerix sone Gerdens, scheldt, ook namens zijn mede-erfgenamen, Catharina Poelmans alle verlopen kwijt, hen toekomende. Mr. Herick Swijsen doet hetzelfde als momber van Andries Bervoets. Onder voorwaarde dat ze die van nu af aan wel zal betalen. Tot assurantie van het geld moet ze op het erf een huis bouwen.1' 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.147v.

Felix Poelmans

IDnr.2935, ° 15 mei 1900, + voor 15 maart 1988
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteFelix Poelmans werd geboren op 15 mei 1900 te Zolder [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Mathilda Put, dochter van Petrus Josephus Put en Henrica Frederix, op 13 april 1929 te Zolder [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 15 maart 1988 te Houthalen? [België].2 

bronvermelding(en)

  1. [S44] Parochieregisters Zolder, Rijksarchief Hasselt, 0619456, 1929, huwelijken.
  2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 12.03.1988, p.6.