Gertrudis Reijmens

IDnr.1173, ° voor 1660, + na 15 mei 1683
DoopselGertrudis Reijmens werd gedoopt voor 1660. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Tijsmans op 15 mei 1683 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 15 mei 1683. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, 1683, doopsels, p.8 (p.5).

Adrianus Reijnders

IDnr.3849, ° 15 maart 1634, + na 27 november 1656
DoopselAdrianus Reijnders werd gedoopt op 15 maart 1634 te Tessenderlo [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Arnoldus Fredrix op 27 november 1656 te Tessenderlo [België].2
OverlijdenHij overleed na 27 november 1656.1 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1656, doopsels.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 917, 1656, doopsels, p.65.

Aerdt Reijnders1

IDnr.2765, ° voor 1580, + tussen 18 maart 1619 en 17 januari 1647
DoopselAerdt Reijnders werd gedoopt voor 1580 te Lummen? [België].1 
LeningAerdt Fredrix leende aan Aerdt Reijnders de som van 200 Rinsgulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 14 juli 1611. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Reijnders leent van Aerdt Frerix 200 Rinsgulden à 6 %. Pand: 1. Stuik erf, de Driessen, palende W. Minbiers stege, O. Jan Driessch, Z. Peeter Neven en het Witbloeck, N. Peeter Aerdts en genoemde Aerdt Reijnders. Lijcop: 10 stuivers. P.S. Op 18 maart 1619 kwijt Aerdt Frerix de panden van Aerdt Reijnders van de helft van voornoemde rente. Op 12 juli 1619, kwijting van de andere helft, tussen dezelfde personen.1' 
EigendomAerdt Reijnders verkocht een goed aan Adrianus Minbiers volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 18 maart 1619. Deze verwijst ook naar Aerdt Fredrix en Herman Hoelsteens als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Reijnders verkoopt aan Oriaen Minbiers de Achterste Driessch, palende Peter Aerdts, Jan Driessch, Peter Neven en de koper. Voor 200 Rinsgulden en 14 Rinsgulden tot een kermesse voor verkopers vrouw. Op de gichtdag moeten 100 gulden en de kermesse betaald worden. Voor de andere 100 gulden neemt Minbiers een hypotheek van 100 gl. à 6% over, die Aerdt Frerix op Reijnders pand, de gehele Driessch, had. Minbiers legde die af op 12 juli 1619. Oriaen Minbiers moete zijn weg nemen over zijn eigen erve om op het gekochte goed te komen. Zo het perceel wordt vernaderd, dan moeten die 'vernaderaars' een andere weg zoeken.
Aerdt Reijnders zal een dam mogen leggen op Oriaen Minbiers erven, om het water komende uit de Borchgracht te mogen wegen op sijn driessch. Wordt het vernaderd, dan moet de koper een dobbele Albertus krijgen voor de moeite. Godtspennink: 3 stuivers.
Op 2 mei 1619 heeft Herman Hoelsteens bevestigd de drie kerkeroepen gedaan te hebben.2'
 
OverlijdenHij overleed tussen 18 maart 1619 en 17 januari 1647 te Lummen? [België].3,2 
LeningDe leningsovereenkomst van Peeter Kelchtermans, geacteerd te Lummen [België] op 17 januari 1647, vermeldt eveneens Aerdt Reijnders.3 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.116v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.205.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.166.

Anna Reijnders

IDnr.1422, ° 9 april 1621, + 1 oktober 1676
VaderMichael Reijnders1 ° voor 1585, + 30 juni 1628
MoederJoanna Lavreijs ° voor 1585, + circa 1652
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselAnna Reijnders werd gedoopt op 9 april 1621 te Tessenderlo [België].1
HuwelijkZij huwde met Matthias Fredrix, zoon van Peter Fredricx en N. (eerste vrouw) N., op 16 januari 1656 te Tessenderlo [België] met als getuigen Paulus Reijnders en Lambertus Reijnders.2
HuwelijkZij huwde met Henricus Arien op 19 februari 1667 te Tessenderlo [België] met als getuigen Lambertus Reijnders en Michael Reijnders.3
HuwelijksvoorwaardenZij en Henricus Arien maakten op 19 februari 1667 te Tessenderlo [België] de volgende huwelijksvoorwaarden: 'Bij het tweede huwelijk van Anna Reijnders, met Henrdicus Arien, wordt een regeling getroffen voor het enige nog in leven zijnde kind Jenneken (Joanna) uit haar eerste huwelijk met Matthias Fredrix.4' 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Fredricx op 19 april 1667 te Koersel [België].5
OverlijdenZij overleed op 1 oktober 1676 in Rodeheide te Tessenderlo [België] in de ouderdom van 55 jaar. De tekst vermeldt: 'Anna sterft aan dysenterie (nvdr. een ernstige vorm van diarree, met bloed in de ontlasting).6'
ReliefNa het overlijden van Matthias Fredrix en Anna Reijnders releveren Joannes Fredrix op 12 januari 1677 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Fredrix als momber van de kinderen van Mattheus Fredrix releveert de goederen die op de kinderen verstorven zijn na de dood van hun ouders: een erfve geheten 'het Auwoort', palend Dries Bervoets Willems sone O., Jan Thonis Van Meldert Z; nog een stuk land gelegen aan de Aude Straet.7' 

Familie

Matthias Fredrix ° circa 1628, + 23 nov 1664
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 916, 1621, doopsels, p.36.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1656, huwelijken, p.89.
 3. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 922, 1667, huwelijken, p.192.
 4. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 619691 testamenten, 1614-1683, p.110.
 5. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 450, p.153.
 6. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 924, 1676, overlijdens, p.36.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1677, p.72r.
 8. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 917, 1656, doopsels, p.65.
 9. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 917, 1661, doopsels, p.140.

Anna Reijnders

IDnr.3519, ° voor 1720, + na 23 juli 1743
DoopselAnna Reijnders werd gedoopt voor 1720.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Anna Schroijen op 23 juli 1743 te Koersel [België].1
OverlijdenZij overleed na 23 juli 1743.1 

bronvermelding(en)

 1. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 464, p.156.

Anna Reijnders1

IDnr.3829, ° voor 1720, + na 23 juli 1743
DoopselAnna Reijnders was meter bij het doopsel van Dimpna Fredricx op 18 maart 1689 te Zelem [België].1
DoopselZij werd gedoopt voor 1720.1 
OverlijdenZij overleed na 23 juli 1743.1 

bronvermelding(en)

 1. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, 1689, doopsels, p.48.

Anna Reijnders1

IDnr.14699, ° voor 1730, + na 3 september 1754
DoopselAnna Reijnders werd gedoopt voor 1730 te Opglabbeek? [België].1 
HuwelijkZij was getuige bij het huwelijk van Helena Jannis en Henricus Frederix op 3 september 1754 te Opglabbeek [België].1
OverlijdenZij overleed na 3 september 1754 te Opglabbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1754, huwelijken, p.46.