Alexander Frederix

IDnr.10, ° 6 december 1809, + 4 januari 1887
VaderJoannes Franciscus Fredrix1 ° 18 april 1779, + 27 december 1842
MoederMaria Josepha Houben1 ° 17 mei 1784, + 5 september 1834
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
GeboorteAlexander Frederix werd geboren op 6 december 1809 in Eversel te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'De aangifte van de geboorte gebeurt door vader Jan Frans Frederix (landbouwer) met als getuigen Henri Daniels en Jan Lemmens, allen landbouwers te Heusden.1'
WoonstJoannes Franciscus Fredrix en Maria Josepha Houben woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Alexander, Maria Helena, Pierre Jean Lambert, Maria Theresia, Casimirus en Bernardus in de woning nr. 331 in Genenbos te Lummen [België].2 
HuwelijkHij huwde met Maria Anna Claes, dochter van Petrus Joannes Claes en Clara Joanna Bervoets, op 29 mei 1838 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 4 uur 's namiddags. De vader van de bruid en bruidegom zijn aanwezig. Hun respectievelijke moeders zijn al overleden. De getuigen zijn Louis Carmans (52 jaar, landbouwer), Henri Wijns (37 jaar, herbergier), Frans Ickmans (42 jaar) en Lambertus van Nieuwenhoven (38 jaar), beiden schoenmakers, allen van Lummen.3'
BeroepHij was landbouwer in Ubbersel te Heusden [België] tussen 29 mei 1838 en 4 januari 1887.4,5 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Willem Janssens op 16 mei 1840 in Genenbos te Lummen [België]; Willem overlijdt om 4 uur 's morgens in het gehucht Genenbos. Zijn schoonbroer Alexander Frederix (31 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuige André Vervoort (42 jaar), beiden landbouwers te Lummen. [nvdr] Dat Alexander landbouwer is teLlummen is een verkeerde notitie. Hij woonde in Heusden, in het gehucht Ubbersel, dat grenst aan Lummen.6
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Bernardus Fredrix en Lucia Sneijers op 22 augustus 1866 te Lummen [België]; Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. De moeders van bruid en bruidegom zijn aanwezig. Hun beider vaders zijn al overleden. De getuigen zijn Jean Bodaer (46 jaar), oom van de bruid, Alexander Fredrix (57 jaar) en Bernard Fredrix (42 jaar), beiden ooms van de bruidegom, en Louis Timmers (35 jaar), allen landbouwers te Lummen.7
GeboorteHij was getuige bij de aangifte van Maria Hortentia Frederix op 12 november 1875 te Lummen [België]; Maria Hortentia wordt geboren om 3 uur 's morgens. Vader Casimirus (34 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen haar grootvader Alexander Frederix (66 jaar, landbouwer te Heusden) en Emile Feyen (29 jaar, schoolmeester te Lummen).8
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Maria Helena Fredrix op 8 februari 1879 in Ubbersel te Heusden [België]; Maria Helena overlijdt om 8 uur 's morgens in haar huis gelegen in het gehucht Ubbersel. Alexander Frederix (69 jaar, landbouwer) en Felix Oyen (45 jaar, herbergier) doen aangifte, beiden wonend te Heusden.9
OverlijdenHij overleed op 4 januari 1887 in Ubbersel te Heusden [België] in de ouderdom van 77 jaar. De tekst vermeldt: 'Alexander overlijdt om 11 uur 's avonds in zijn huis, gelegen in het gehucht Ubbersel. Felix Oyen (55 jaar, herbergier) en Christiaan Daniels (60 jaar, landbouwer), allen van Heusden, doen aangifte.10'

Familie

Maria Anna Claes ° 11 jan 1813, + 22 mrt 1887
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1809, geboorten, p.26.
 2. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1835, huwelijken, p.26, akte 82.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1883, p.2, akte 4.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1838, huwelijken, p.26, akte 82.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1840, overlijdens, p.56, akte 29.
 7. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1866, huwelijken, p.39, akte 13.
 8. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1875, geboorten, p.21, akte 80.
 9. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1879, overlijdens, p.2v, akte 6.
 10. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1887, overlijdens, p.1, akte 1.
 11. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1839, geboorten, p.5v, akte 19.
 12. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1841, geboorten, p.23v, akte 62.
 13. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1844, geboorten, p.7, akte 25.
 14. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1847, geboorten, p.2v, akte 6.
 15. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1849, geboorten, p.11v, akte 42.
 16. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1852, geboorten, p.5, akte 16.

Alexander Chrétien Frederix

IDnr.6856, ° 14 december 1910, + 11 december 1969
VaderHenricus Frederix1 ° 9 april 1878, + 3 november 1953
MoederMarie Petronelle Philomène Tilissen1 ° 19 januari 1879, + 19 september 1941
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteAlexander Chrétien Frederix werd geboren op 14 december 1910 te Tongeren [België].1 
HuwelijkHij huwde met Pélagie Alice Vercruyssen op 15 oktober 1946 te Tongeren [België].2 
WoonstHij en Pélagie Alice Vercruyssen woonden in 30 september 1947 in de Henisstraat 1 te Tongeren [België]. 
WoonstHij en Pélagie Alice Vercruyssen woonden in voor 11 december 1969 in de Ambiorixstraat 52 te Tongeren [België].2 
OverlijdenHij overleed op 11 december 1969 te Tongeren [België] in de ouderdom van 58 jaar. 

Familie

Pélagie Alice Vercruyssen ° 1 aug 1921
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.
 2. [S105] Opzoekingen door Roger Frederix.

Alexander Maria Hubertus Frederix

IDnr.4401, ° 2 juli 1850, + 16 april 1893
VaderJoannes Thomas Frederix1 ° 21 december 1822, + 14 juni 1870
MoederMaria Isabella Petronella Lemmens1 ° 18 januari 1821, + 24 juli 1856
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteAlexander Maria Hubertus Frederix werd geboren op 2 juli 1850 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Louisa Hubertina Werlehoff, dochter van Jacobus Joseph Hubertus Werlehoff en Joanna Waton, op 23 mei 1872 te Hasselt [België] met als getuigen Henricus Cornelius Vanvingroy en Victor Nicolaus Stappers. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Henricus Van Vinckenroy (36 jaar, handelaar en oom van de bruidegom), Victor Stappers (33 jaar, bakker en neef van de bruidegom), Franciscus Speelmans (35 jaar, leerlooier) en Lambertus Guilielmus Droogmans (47 jaar, eigenaar), allen van Hasselt.2' 
BeroepHij was koopman in granen te Hasselt [België] tussen 2 juli 1882 en 16 april 1893.3 
OverlijdenHij overleed op 16 april 1893 te Antwerpen [België] in de ouderdom van 42 jaar. De tekst vermeldt: 'Alexander overlijdt in de Meetingstraat 13.4' 

Familie

Maria Louisa Hubertina Werlehoff ° 8 mrt 1851, + tussen 16 apr 1893 en 16 mrt 1894
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1850, geboorten.
 2. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1231293, 1872, huwelijken, akte 46.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1882, geboorten.
 4. [S90] Burgerlijke Stand Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, 2157194, overlijdens 1893, akte 1797.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1873, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1874, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1875, geboorten.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1877, geboorten.
 9. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1879, geboorten, p.111, akte 221.
 10. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1884, geboorten.
 11. [S90] Burgerlijke Stand Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, 2157465, overlijdens 1894 t/m akte 4182, akte 1170.

Alfons Frederix

IDnr.7564, ° 9 oktober 1940, + 20 juli 1960
VaderJozef Joannes Frederix1 ° 10 februari 1907, + 13 februari 1976
MoederHelena Maria Catherina Kelchtermans1 ° 26 oktober 1912, + 12 mei 1999
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteAlfons Frederix werd geboren op 9 oktober 1940 te Wijchmaal [België].1 
Gebeurtenis Op 19 juli 1960 wordt Alfons Frederix te Masisi [Congo] zwaar gewond bij een crash van een Belgisch militair toestel (zie digitale artikels in bijlage) en overlijdt later aan zijn verwondingen in het toenmaliga Usumbura (nu Bujumbura, Burundi).2,3
OverlijdenHij overleed op 20 juli 1960 te Bujumbura [Burundi] in de ouderdom van 19 jaar. De tekst vermeldt: '[nvdr] Bujumbura werd in de Belgische koloniale periode Usumbura genoemden en lag in het mandaatgebied Ruanda-Urundi.1'

bronvermelding(en)

 1. [S149] Opzoekingen door Eddy Frederix.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 21.07.1960, p.1.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 22.07.1960, p.1.

Alfons Frederix

IDnr.13017, ° 10 mei 1926, + 7 mei 1997
GeboorteAlfons Frederix werd geboren op 10 mei 1926 te Herk-de-Stad [België].1 
OverlijdenHij overleed op 7 mei 1997 in Schakkebroek te Herk-de-Stad [België] in de ouderdom van 70 jaar.1
BegrafenisHij werd begraven op 13 mei 1997 in Schakkebroek te Herk-de-Stad [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 10.05.1997, p.17.

Alfons August Frederix

IDnr.9783, ° 17 oktober 1905, + 30 september 1981
VaderJoannes Frederix1 ° 18 december 1876, + na 1916
MoederMaria Theresia Gilis1 ° 13 januari 1875, + na 1916
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteAlfons August Frederix werd geboren op 17 oktober 1905 in de Ommevaartstraat te Hasselt [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om halftien 's avonds. Vader Joannes (28 jaar, schrijnwerker) doet aangifte met als getuigen Joseph Cox (47 jaar, politieagent) en Hendrik Cuyx (62 jaar, handwerker), allen van Hasselt.1'
HuwelijkHij huwde met Brigitta Moesen in december 1932 te Hasselt [België].2 
OverlijdenHij overleed op 30 september 1981 te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 75 jaar.3
BegrafenisHij werd begraven op 3 oktober 1981 Diepenbeek, [België].3 

Familie

Brigitta Moesen ° voor 1910, + 29 jan 1953
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1905, geboorten, p.207, akte 412.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 01.01.1933, p.2.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 01.10.1981, p.6.
 4. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 10.08.2002, p.19.
 5. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2013-01-05/jean-driesen/

Alfred Xavier Chrétien Frederix

IDnr.6620, ° 27 maart 1861, + na 21 juli 1885
VaderGustave Adolphe Henri Frederix1 ° 20 mei 1834, + na 19 februari 1884
MoederHyacinthe Amélie Caroline Lion1 ° 17 juni 1833, + 2 april 1861
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteAlfred Xavier Chrétien Frederix werd geboren op 27 maart 1861 te Brussel [België].1 
WoonstHij woonde in 19 februari 1884 in de De Pascalestraat 23 te Etterbeek [België].1 
BeroepHij was advokaat te Brussel [België] op 19 februari 1884.1 
HuwelijkHij huwde met Angèle Jeanne Pierard, dochter van Michel Ghislain Pierard en Hortense Josephine Catherine Anrys de la Mouillerie, op 19 februari 1884 te Brussel [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen bij het huwelijk zijn Gaston Louis Berardi (34 jaar, advokaat), Jean Hector Catoir (54 jaar, zonder beroep), Jules Van Dievoet (39 jaar, advokaat) en Chrétien Labye (66 jaar, ingenieur Bruggen en Wegen te Liège en oom van bruidegom). De huwelijksovereenkomt wordt verleden voor notaris Deleforterie.2' 
OverlijdenHij overleed na 21 juli 1885 te Brussel? [België]. 

Familie

Angèle Jeanne Pierard ° 7 aug 1857, + na 21 jul 1885
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.
 2. [S101] Burgerlijke Stand Brussel, Rijksarchief Brussel, 1884, huwelijken, akte 179.